ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/12/ ورزش و تناسب اندام fa چندین تمرینات با توپ بدنسازی بصورت تصویر متحرک http://varzesh.tarlog.com/post/1214/ <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/abs/images/ball-reverse-crunch.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/abs/images/ball-side-crunch.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/abs/images/ball-sit-up.gif"></p> <p style="text-align: center;" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/abs/images/ball-jacknife.gif"></p><p style="text-align: center;" align="baseline">و...</p><p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/abs/images/ball-ab-rollout.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/abs/images/ball-table-top.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/abs/images/ball-bridge-t-fall-off.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/images/chest-ball-exercise.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/images/shoulders-ball-exercise.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/images/back-ball-exercise.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/images/legs-ball-exercise.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/chest/images/ball-dumbbell-press.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/chest/images/ball-dumbbell-press-incline.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/chest/images/ball-push-up.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/chest/images/ball-push-up-on-knees.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/chest/images/ball-push-up-feet-up.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/chest/images/ball-chest-fly.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/chest/images/ball-chest-fly-one-at-a-time.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/chest/images/ball-bear-hugs.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/shoulders/images/ball-rear-deltoid-row.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/shoulders/images/ball-rear-deltoid-raise-elbows-bent.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/shoulders/images/ball-rear-deltoid-raise-lying-sideways.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/shoulders/images/ball-scapular-protraction.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/shoulders/images/ball-shoulder-rotation.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/arms/images/ball-biceps-curl-knees.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/arms/images/ball-triceps-extension.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/arms/images/ball-triceps-extension-standing.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/arms/images/ball-triceps-extension-weighted.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/arms/images/ball-wrist-curl.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/back/images/ball-hyperextension.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/back/images/ball-hyperextension-reverse.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/back/images/ball-row-upside-down.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/back/images/ball-bridge.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/back/images/ball-arm-leg-extension-alternating.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-squat-wall.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-squat-wall-weighted.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-squat-wall-sideways-one-legged.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-hip-abduction.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-hip-adduction.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-leg-curl.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-reverse-leg-curl.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-squeeze-sitting.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-squeeze-lying.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-reverse-bridge.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-calf-raise.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align="baseline"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-calf-raise-one-legged.gif"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.ball-exercises.com/exercises/legs/images/ball-toe-raise.gif"></p> Tue, 03 Dec 2013 18:22:11 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1214/ مقاله تاثـیر ورزش در پیشگیری از چاقی و لاغری http://varzesh.tarlog.com/post/1190/ <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b><font color="#0000cd"><font size="3">تاثـیر ورزش در پیشگیری از چاقی و لاغری</font></font><br><br>تأثیر ورزش در پیشگیری از چاقی و درمان آن&nbsp;</b><br>كل انرژی مصرفی روزانه را به سه قسمت تقسیم می‌كنیم: مصرف انرژی در حالت استراحت، مصرف انرژی بعد از صرف غذا و مصرف انرژی بعد از فعالیت بدنی. در زمان استراحت، ۶۰ تا ۷۰ درصد از كل انرژی بدن مصرف می‌شود و مقدار آن در هر ساعت، حدود یك كیلوكالری به ازای هر كیلوگرم از وزن بدن است.&nbsp;<br>متغیرترین میزان مصرف انرژی، در زمان فعالیت بدنی است. این میزان در افراد كم‌تحرك ۱۰ تا ۱۵ درصد و در افراد فعال ۳۰ تا ۴۰ درصد از كل انرژی مصرفی را تشكیل می‌دهد.&nbsp;<br>ورزش از دو طریق موجب مصرف انرژی در بدن می‌شود: یكی افزایش میزان سوخت در زمان ورزش و دیگری افزایش مقدار مصرف انرژی در زمان استراحتِ بعد از خاتمهٔ ورزش. برای مورد دوم یك مثال می‌آوریم: فعالیت بدنی با شدت متوسط به مدت ده دقیقه، می‌تواند مصرف انرژی بدن را در حالت استراحت ۵ تا ۱۵ درصد به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت افزایش دهد. در ورزشكاران، میزان مصرف انرژی در زمان استراحت ۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از افراد عادی است. بنابراین، یكی از مهم‌ترین فواید ورزش و فعالیت جسمانی بالاتر رفتن میزان مصرف انرژی فرد فعال در زمان استراحت است. بنابراین، این باور افراد پرخور كه ورزش و فعالیت بدنی باعث افزایش اشتهای آنها می‌شود غلط است. هیچ منبع علمی این مطلب را تأیید نمی‌كند.&nbsp;<br>برعكس، ورزش سنگین موجب افزایش برخی مواد در بدن و كاهش تمایل فرد به خوردن می‌شود. یعنی با كاهش موقتی اشتها روبه‌رو می‌شویم.و...<tarlogendprepost><br>در زمان استراحت، ۵۰ درصد از انرژی لازم برای سوخت و ساز بدن را چربی‌ها و بقیه را مواد قندی تأمین می‌كنند. در ورزش‌های سبك، همچنان چربی‌ها این وظیفه را بر عهده دارند. اما با افزایش شدت ورزش، سوخت و ساز قندها مشخص‌تر می‌شود. به همین دلیل است كه متخصصان ورزش‌های سبك را برای كاهش وزن مفیدتر می‌دانند. شاید تعجب‌برانگیز باشد كه صرف مدت زمانی بسیار اندك، مثلاً حداقل روزی یك ساعت فعالیت بدنی به مدت ده روز، برای افزایش سوخت چربی بدن در حالت استراحت كافی است. برای رسیدن به این هدف در افراد سالمند، به هشت هفته زمان نیاز داریم.<br>یكی دیگر از فواید ورزش افزایش ظرفیت تنفس عضلات است، یعنی افراد ورزشكار دیرتر از سایرین خسته می‌شوند.<br>ورزش از دو طریق موجب مصرف انرژی در بدن میشود: یکی افزایش میزان سوخت در زمان ورزش و دیگری افزایش مقدار مصرف انرژی در زمان استراحت بعد از خاتمه ورزش.<br>برای مثال فعالیت بدنی با شدت متوسط به مدت ده دقیقه، می تواند مصرف انرژی بدن را در حالت استراحت ۵تا۱۵درصد به مدت ۲۴تا۴۸ساعت افزایش دهد.بنابراین یکی از مهمترین فوائد ورزش و فعالیت جسمانی بالاتر رفتن میزان مصرف انرژی فرد فعال در زمان استراحت است. این باور افراد پرخور که ورزش و فعالیت باعث افزایش اشتهای آنها می شود غلط است و هیچ منبع علمی این مطلب را تائید نمی کند. برعکس، ورزش سنگین موجب افزایش برخی مواد در بدن و کاهش تمایل فرد به خوردن می شود.<br><b><br>آیا ورزش همراه با رژیم غذائی موجب کاهش بیشتر وزن می شود؟</b><br>درافراد چاق ورزش به تنهایی موجب کاهش وزن مختصری می شود. متوسط کاهش وزن گزارش شده در ۱۲ بررسی در حدود دو کیلو و نیم بوده است. در یک فرد هفتاد کیلوئی، پنج ساعت فعالیت ورزشی در هفته تنها ۲۰۰گرم کاهش وزن را به دنبال خواهد داشت.ترکیب ورزش و رژیم غذائی نقش موثرتری از رژیم غذائی یا ورزش تنها ایفا خواهد کرد.<br>وجود چربی انبوه در ناحیه شکم و احشاء موجب افزایش مقاومت بدن نسبت به آثار انسولین و در نتیجه بالا رفتن قند خون در افراد چاق می شود. همچنین یکی از عوامل موثر در ابتلا به امراض قلبی-عروقی به شمار می آید. بنابراین کاهش چربی شکمی کمک زیادی به حفظ سلامت می کند. بر اساس نتایج مطالعات وسیع، ورزش نقش موثری در کاهش چربی های ناحیه شکم ایفا می کند.<br>در افراد کم تحرک، شروع ورزش احتمال افزایش وزن را کاهش میدهد. همچنین ورزش کردن روش کارآمدی در حفظ وزن بدن بعد از درمان صحیح چاقی است. در یک بررسی ثابت شد که با قطع رژیم غذائی، بعد از ۱۸ ماه ۹۲درصد از وزن از دست رفته مجددا باز می گردد. در صورتی که با تداوم ورزش، افزایش زیادی در وزن بدن نخواهیم داشت. تاثیر ورزش در درمان چاقی کودکان بیشتر است. امروزه فعالیت بدنی عامل پیشگیری از چاقی اطفال و همچنین درمان آن شناخته شده است.<br><b><br>چه مقدار ورزش کافی است؟</b><br>شروع ورزش در برنامه روزانه باید به میزانی باشد که از عهده فرد چاق برمی آید. پس از ایجاد آمادگی جسمانی و کاهش وزن اولیه، می توان شدت و مدت ورزش را افزایش داد. حداقل سوخت مصرفی بدن برای دست یافتن به آمادگی جسمانی، ۱۰۰۰کیلوکالری در هفته تخمین زده شده است. میزان مطلوب آن برای کاهش وزن، در حدود ۲۰۰۰کیلوکالری در هفته است. در قدم زدن سریع، سرعت سوخت و ساز بدن به میزان چهار برابر حالت استراحت افزایش می یابد. بایک محاسبه ساده درمی یابیم که برای یک فرد ۷۰کیلوگرمی حداقل هفت ساعت پیاده روی در هفته لازم است.<br>در مورد سایر فعالیت ها نیز می توان مصرف انرژی را محاسبه کرد. با این حال، اغلب افرادی که دچار چاقی هستند آمادگی کامل برای انجام دادن مقدار تعیین شده فعالیت بدنی را ندارند. گروهی دیگر هم به علت ابتلا به امراض قلبی و پرفشاری خون از انجام دادن بسیاری از حرکات ورزشی معاف هستند.<br><b><br>تأثير ورزش در جلوگيري از بروز چاقي</b><br>تحقيقات نشان مي‌دهد‌ تأثير بازدارنده ورزش در جلوگيري از بروز چاقي در پسران بيشتر از دختران است.<br>تحقيق محققان آلماني نشان مي‌دهد از طريق تحرك بدني روزانه خطر بروز چاقي در تمام پسران تقريباَ در حد صفر كاهش مي يابد.<br>بنابراين گزارش، در مقابل ورزش و تحرك بدني روزانه تنها در دو سوم دختران از بروز چاقي پيشگيري مي‌كند. به گفته محققان در دختران روش هاي تغذيه نقش مهمتري در جلوگيري از بروز چاقي ايفا مي‌كند.<br>براساس اين گزارش، در اين تحقيق 5500 كودك كه فعاليت ورزشي داشتند مورد بررسي قرار گرفتند.</tarlogendprepost></span><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>ورزش و لاغری</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">در دنيای صنعتی امروز شاهد فن آوری هايی هستيم که به ما کمک می کند تا انرژی خود را ذخيره کنيم ؛ کاهش فعاليت بدنی در عصر صنعت موجب افزايش بروز چاقی شده است. استفاده از خودرو، نشستن ساعتها در برابر کامپيوتر و کار با وسايل الکترونيکی منزل همه از اين مقوله اند. اکنون در ايالات متحده از هر 8 نفر 1 نفر چاق است و شيوع چاقی در زنان بيشتر از مردان است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">افزايش چاقی خصوصا در کودکانی که ساعتها به بازيهای رايانه ای می پردازند بدليل افزايش کلی مصرف غذا نيست بلکه بدليل کاهش فعاليت ايشان است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">اگر بخواهيم رژيم غذايی سالمی را در پيش بگيريم تا به وزن مطلوب برسيم و در اين وزن باقی بمانيم، بايد محيط اطراف خود و</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">مواد غذايی در دسترسمان را بشناسيم همچنين طبيعت بدن خود را بدانيم و اين دو را در حد نياز تطبيق دهيم .</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">اصل مهم اين است که با افزايش فعاليت بدنی ، به سلامت بدن و تناسب انداممان کمک کنيم.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>ورزش های مناسب برای لاغری</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">فعالیت ورزشی منجر به تحریك ارگانیسمی می‌شود كه باعث ترشح بیشتر هورمون‌ها از جمله تستسترون، آندروفین و هورمون‌های رشد می‌شود كه این هورمون‌ها باعث سوزاندن ذخایر چربی، تقویت بافت ماهیچه، استخوان‌ها، پوست یا به‌عبارت بهتر باعث روحیه‌دادن به شخص می‌شود.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">برخی از شما زمانی كه از رژیم‌های غذایی مختلف دلسرد می‌شوید، این سوال برایتان مطرح می‌شود كه آیا ورزش به شما در لاغر‌شدن كمك خواهد كرد؟ اما چه ورزشی را می‌توان انتخاب كرد؟.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">هنگام نزدیك‌شدن به روزهای زیبای بهاری، اغلب احساس بیدار‌شدن از یك خواب زمستانی را داریم. با این‌حال برخلاف خرس‌ها و موش‌‌خرماها كه در طول زمستان از ذخیره چربی خود استفاده كرده‌اند، ما چند كیلو هم اضافه كرده‌ایم. این نوسان خفیف فصلی به‌هیچ وجه غیر‌طبیعی نیست و دانشمندان از آن با‌عنوان تغییرات چرخشی نام می‌برند. عموما آنها معتقدند كه برای داشتن شانس برگشتن به وزن نرمال، نباید اضافه‌وزنمان از ۲ یا ۳ كیلو تجاوز كند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b><br>برای از بین بردن این چند كیلو اضافه‌وزن چه می‌توان كرد؟&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">مجلات، مملو از رژیم‌های جادویی و وعده‌های لاغری هستند. تقریبا این رژیم‌ها همگی با ویژگی تاثیرگذاری بالا در كوتاه‌مدت و مایوس‌كردن در دراز‌مدت، دارای درصد شكست متجاوز از ۹۸درصد در سال هستند. بنابراین افرادی كه از این رژیم‌ها استفاده می‌كنند، بیشتر روی كاهش موجودی كالری تاكید می‌كنند و ترجیح می‌دهند كه مصرف را بالا ببرند. در این حالت فعالیت ورزشی به‌وضوح تحمیل می‌شود . معجزه در این زمان به‌وقوع می‌پیوندد؛ بعد از یك یا دو ساعت فعالیت سخت ورزشی، متوجه می‌شوند كه چندین كیلو لاغر شده‌اند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">متاسفانه شادی این حالت، دیری نمی‌پاید، به‌خصوص زمانی كه متوجه می‌شوند صدها گرم گلیكوژنی كه از دست داده‌اند، بعد از خوردن غذا كاملاً جایگزین می‌شود و همچنین بعد از مدت‌زمان نه‌چندان طولانی، مقدار آبی را كه با تعریق از دست داده‌اند، برمی‌گردد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">در واقع، تنها روش برای لاغر‌ماندن برای مدت‌زمان نسبتا طولانی، سوزاندن چربی‌های ذخیره‌شده می‌باشد اما این مرحله آرام و گاهی توام با ناامیدی است. به‌عنوان مثال خوب است بدانید كه برای خلاص‌شدن از ۱۰ كیلو چربی اضافی باید به‌مدت ۳ روز به‌طور متوسط ۱۰ كیلومتر در ساعت دوید.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">ارقام فوق، امكان دارد آتش شور و شوق داوطلبانی را كه قصد لاغر‌شدن با ورزش را دارند، سرد نماید اما این افراد بایستی پشتكار داشته باشند و كم‌كم نخستین فواید آن را روی قیافه و همچنین روح خود می‌بینند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">ورزش به‌طور موثری فرد را در موقعیت خواب خوب، خوراك خوب و زندگی خوب قرار می‌دهد. فعالیت ورزشی منجر به تحریك ارگانیسمی می‌شود كه باعث ترشح بیشتر هورمون‌ها از جمله تستسترون، آندروفین و هورمون‌های رشد می‌شود كه این هورمون‌ها باعث سوزاندن ذخایر چربی، تقویت بافت ماهیچه، استخوان‌ها، پوست یا به‌عبارت بهتر باعث روحیه‌دادن به شخص می‌شود. این فعالیت دیر یا زود روی تعادل هم اثر می‌گذارد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>اما چه رشته ورزشی را انتخاب كنیم؟&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">عقاید در این خصوص متفاوت است. در گذشته عقیده بر این بود كه تمرینات سخت ورزشی همچون شنا، دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی باعث سوزاندن ذخایر چربی می‌شوند اما امروزه ما به شما رشته‌های ورزشی سخت‌تری چون ورزش‌های با توپ (فوتبال، بسكتبال و...) با راكت (تنیس، اسكواش، بدمینتون) یا حتی پرورش اندام را توصیه می‌كنیم كه همگی به تحریك هورمونی كمك می‌كنند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">احتمالا كمال مطلوب مبتنی بر تغییر علایق و بهره‌بردن از تمام موقعیت‌ها برای به‌حركت درآوردن خود است. از طرف دیگر، تنها توصیه‌ای كه برای سلامتی می‌توان كرد، عبارت از پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و دویدن نیم‌ساعت به‌طور متوسط در روز است و حتی‌الامكان برای بالا‌رفتن از حداقل ۹۰۰ پله، از آسانسور استفاده نكنید.</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span></div> Tue, 22 Oct 2013 05:15:50 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1190/ مقاله جامع پیشگیری و درمان چاقی با ورزش http://varzesh.tarlog.com/post/1177/ <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; ">كل انرژی مصرفی روزانه را به سه قسمت تقسیم می‌كنیم: مصرف انرژی در حالت استراحت، مصرف انرژی بعد از صرف غذا و مصرف انرژی بعد از فعالیت بدنی. در زمان استراحت، ۶۰ تا ۷۰ درصد از كل انرژی بدن مصرف می‌شود و مقدار آن در هر ساعت، حدود یك كیلوكالری به ازای هر كیلوگرم از وزن بدن است.&nbsp;<br>متغیرترین میزان مصرف انرژی، در زمان فعالیت بدنی است. این میزان در افراد كم‌تحرك ۱۰ تا ۱۵ درصد و در افراد فعال ۳۰ تا ۴۰ درصد از كل انرژی مصرفی را تشكیل می‌دهد.&nbsp;<br><tarlogendprepost><br>ورزش از دو طریق موجب مصرف انرژی در بدن می‌شود: یكی افزایش میزان سوخت در زمان ورزش و دیگری افزایش مقدار مصرف انرژی در زمان استراحتِ بعد از خاتمهٔ ورزش. برای مورد دوم یك مثال می‌آوریم: فعالیت بدنی با شدت متوسط به مدت ده دقیقه، می‌تواند مصرف انرژی بدن را در حالت استراحت ۵ تا ۱۵ درصد به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت افزایش دهد. در ورزشكاران، میزان مصرف انرژی در زمان استراحت ۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از افراد عادی است. بنابراین، یكی از مهم‌ترین فواید ورزش و فعالیت جسمانی بالاتر رفتن میزان مصرف انرژی فرد فعال در زمان استراحت است. بنابراین، این باور افراد پرخور كه ورزش و فعالیت بدنی باعث افزایش اشتهای آنها می‌شود غلط است. هیچ منبع علمی این مطلب را تأیید نمی‌كند.&nbsp;<br><br>برعكس، ورزش سنگین موجب افزایش برخی مواد در بدن و كاهش تمایل فرد به خوردن می‌شود. یعنی با كاهش موقتی اشتها روبه‌رو می‌شویم.<br>در زمان استراحت، ۵۰ درصد از انرژی لازم برای سوخت و ساز بدن را چربی‌ها و بقیه را مواد قندی تأمین می‌كنند. در ورزش‌های سبك، همچنان چربی‌ها این وظیفه را بر عهده دارند. اما با افزایش شدت ورزش، سوخت و ساز قندها مشخص‌تر می‌شود. به همین دلیل است كه متخصصان ورزش‌های سبك را برای كاهش وزن مفیدتر می‌دانند. شاید تعجب‌برانگیز باشد كه صرف مدت زمانی بسیار اندك، مثلاً حداقل روزی یك ساعت فعالیت بدنی به مدت ده روز، برای افزایش سوخت چربی بدن در حالت استراحت كافی است. برای رسیدن به این هدف در افراد سالمند، به هشت هفته زمان نیاز داریم.<br><br>یكی دیگر از فواید ورزش افزایش ظرفیت تنفس عضلات است، یعنی افراد ورزشكار دیرتر از سایرین خسته می‌شوند.<br>ورزش از دو طریق موجب مصرف انرژی در بدن میشود: یکی افزایش میزان سوخت در زمان ورزش و دیگری افزایش مقدار مصرف انرژی در زمان استراحت بعد از خاتمه ورزش.<br><br>برای مثال فعالیت بدنی با شدت متوسط به مدت ده دقیقه، می تواند مصرف انرژی بدن را در حالت استراحت ۵تا۱۵درصد به مدت ۲۴تا۴۸ساعت افزایش دهد.بنابراین یکی از مهمترین فوائد ورزش و فعالیت جسمانی بالاتر رفتن میزان مصرف انرژی فرد فعال در زمان استراحت است. این باور افراد پرخور که ورزش و فعالیت باعث افزایش اشتهای آنها می شود غلط است و هیچ منبع علمی این مطلب را تائید نمی کند. برعکس، ورزش سنگین موجب افزایش برخی مواد در بدن و کاهش تمایل فرد به خوردن می شود.</tarlogendprepost></span><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; ">● آیا ورزش همراه با رژیم غذائی موجب کاهش بیشتر وزن می شود؟</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; ">درافراد چاق ورزش به تنهایی موجب کاهش وزن مختصری می شود. متوسط کاهش وزن گزارش شده در ۱۲ بررسی در حدود دو کیلو و نیم بوده است. در یک فرد هفتاد کیلوئی، پنج ساعت فعالیت ورزشی در هفته تنها ۲۰۰گرم کاهش وزن را به دنبال خواهد داشت.ترکیب ورزش و رژیم غذائی نقش موثرتری از رژیم غذائی یا ورزش تنها ایفا خواهد کرد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; ">وجود چربی انبوه در ناحیه شکم و احشاء موجب افزایش مقاومت بدن نسبت به آثار انسولین و در نتیجه بالا رفتن قند خون در افراد چاق می شود. همچنین یکی از عوامل موثر در ابتلا به امراض قلبی-عروقی به شمار می آید. بنابراین کاهش چربی شکمی کمک زیادی به حفظ سلامت می کند. بر اساس نتایج مطالعات وسیع، ورزش نقش موثری در کاهش چربی های ناحیه شکم ایفا می کند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; ">در افراد کم تحرک، شروع ورزش احتمال افزایش وزن را کاهش میدهد. همچنین ورزش کردن روش کارآمدی در حفظ وزن بدن بعد از درمان صحیح چاقی است. در یک بررسی ثابت شد که با قطع رژیم غذائی، بعد از ۱۸ ماه ۹۲درصد از وزن از دست رفته مجددا باز می گردد. در صورتی که با تداوم ورزش، افزایش زیادی در وزن بدن نخواهیم داشت. تاثیر ورزش در درمان چاقی کودکان بیشتر است. امروزه فعالیت بدنی عامل پیشگیری از چاقی اطفال و همچنین درمان آن شناخته شده است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; ">● چه مقدار ورزش کافی است؟</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; ">شروع ورزش در برنامه روزانه باید به میزانی باشد که از عهده فرد چاق برمی آید. پس از ایجاد آمادگی جسمانی و کاهش وزن اولیه، می توان شدت و مدت ورزش را افزایش داد. حداقل سوخت مصرفی بدن برای دست یافتن به آمادگی جسمانی، ۱۰۰۰کیلوکالری در هفته تخمین زده شده است. میزان مطلوب آن برای کاهش وزن، در حدود ۲۰۰۰کیلوکالری در هفته است. در قدم زدن سریع، سرعت سوخت و ساز بدن به میزان چهار برابر حالت استراحت افزایش می یابد. بایک محاسبه ساده درمی یابیم که برای یک فرد ۷۰کیلوگرمی حداقل هفت ساعت پیاده روی در هفته لازم است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; ">در مورد سایر فعالیت ها نیز می توان مصرف انرژی را محاسبه کرد. با این حال، اغلب افرادی که دچار چاقی هستند آمادگی کامل برای انجام دادن مقدار تعیین شده فعالیت بدنی را ندارند. گروهی دیگر هم به علت ابتلا به امراض قلبی و پرفشاری خون از انجام دادن بسیاری از حرکات ورزشی معاف هستند.</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; ">تأثير ورزش در جلوگيري از بروز چاقي<br>تحقيقات نشان مي‌دهد‌ تأثير بازدارنده ورزش در جلوگيري از بروز چاقي در پسران بيشتر از دختران است.<br><br><br>تحقيق محققان آلماني نشان مي‌دهد از طريق تحرك بدني روزانه خطر بروز چاقي در تمام پسران تقريباَ در حد صفر كاهش مي يابد.<br>بنابراين گزارش، در مقابل ورزش و تحرك بدني روزانه تنها در دو سوم دختران از بروز چاقي پيشگيري مي‌كند. به گفته محققان در دختران روش هاي تغذيه نقش مهمتري در جلوگيري از بروز چاقي ايفا مي‌كند.<br>براساس اين گزارش، در اين تحقيق 5500 كودك كه فعاليت ورزشي داشتند مورد بررسي قرار گرفتند.<br><br>ورزش و لاغری<br>در دنيای صنعتی امروز شاهد فن آوری هايی هستيم که به ما کمک می کند تا انرژی خود را ذخيره کنيم ؛ کاهش فعاليت بدنی در عصر صنعت موجب افزايش بروز چاقی شده است. استفاده از خودرو، نشستن ساعتها در برابر کامپيوتر و کار با وسايل الکترونيکی منزل همه از اين مقوله اند. اکنون در ايالات متحده از هر 8 نفر 1 نفر چاق است و شيوع چاقی در زنان بيشتر از مردان است.&nbsp;<br><br>افزايش چاقی خصوصا در کودکانی که ساعتها به بازيهای رايانه ای می پردازند بدليل افزايش کلی مصرف غذا نيست بلکه بدليل کاهش فعاليت ايشان است.<br><br>اگر بخواهيم رژيم غذايی سالمی را در پيش بگيريم تا به وزن مطلوب برسيم و در اين وزن باقی بمانيم، بايد محيط اطراف خود و&nbsp;<br>مواد غذايی در دسترسمان را بشناسيم همچنين طبيعت بدن خود را بدانيم و اين دو را در حد نياز تطبيق دهيم .<br>اصل مهم اين است که با افزايش فعاليت بدنی ، به سلامت بدن و تناسب انداممان کمک کنيم.</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; ">ورزش های مناسب برای لاغری<br>فعالیت ورزشی منجر به تحریك ارگانیسمی می‌شود كه باعث ترشح بیشتر هورمون‌ها از جمله تستسترون، آندروفین و هورمون‌های رشد می‌شود كه این هورمون‌ها باعث سوزاندن ذخایر چربی، تقویت بافت ماهیچه، استخوان‌ها، پوست یا به‌عبارت بهتر باعث روحیه‌دادن به شخص می‌شود.&nbsp;<br><br>برخی از شما زمانی كه از رژیم‌های غذایی مختلف دلسرد می‌شوید، این سوال برایتان مطرح می‌شود كه آیا ورزش به شما در لاغر‌شدن كمك خواهد كرد؟ اما چه ورزشی را می‌توان انتخاب كرد؟.&nbsp;<br><br>هنگام نزدیك‌شدن به روزهای زیبای بهاری، اغلب احساس بیدار‌شدن از یك خواب زمستانی را داریم. با این‌حال برخلاف خرس‌ها و موش‌‌خرماها كه در طول زمستان از ذخیره چربی خود استفاده كرده‌اند، ما چند كیلو هم اضافه كرده‌ایم. این نوسان خفیف فصلی به‌هیچ وجه غیر‌طبیعی نیست و دانشمندان از آن با‌عنوان تغییرات چرخشی نام می‌برند. عموما آنها معتقدند كه برای داشتن شانس برگشتن به وزن نرمال، نباید اضافه‌وزنمان از ۲ یا ۳ كیلو تجاوز كند.&nbsp;<br><br>● برای از بین بردن این چند كیلو اضافه‌وزن چه می‌توان كرد؟&nbsp;<br>مجلات، مملو از رژیم‌های جادویی و وعده‌های لاغری هستند. تقریبا این رژیم‌ها همگی با ویژگی تاثیرگذاری بالا در كوتاه‌مدت و مایوس‌كردن در دراز‌مدت، دارای درصد شكست متجاوز از ۹۸درصد در سال هستند. بنابراین افرادی كه از این رژیم‌ها استفاده می‌كنند، بیشتر روی كاهش موجودی كالری تاكید می‌كنند و ترجیح می‌دهند كه مصرف را بالا ببرند. در این حالت فعالیت ورزشی به‌وضوح تحمیل می‌شود . معجزه در این زمان به‌وقوع می‌پیوندد؛ بعد از یك یا دو ساعت فعالیت سخت ورزشی، متوجه می‌شوند كه چندین كیلو لاغر شده‌اند.&nbsp;<br><br>متاسفانه شادی این حالت، دیری نمی‌پاید، به‌خصوص زمانی كه متوجه می‌شوند صدها گرم گلیكوژنی كه از دست داده‌اند، بعد از خوردن غذا كاملاً جایگزین می‌شود و همچنین بعد از مدت‌زمان نه‌چندان طولانی، مقدار آبی را كه با تعریق از دست داده‌اند، برمی‌گردد.&nbsp;<br><br>در واقع، تنها روش برای لاغر‌ماندن برای مدت‌زمان نسبتا طولانی، سوزاندن چربی‌های ذخیره‌شده می‌باشد اما این مرحله آرام و گاهی توام با ناامیدی است. به‌عنوان مثال خوب است بدانید كه برای خلاص‌شدن از ۱۰ كیلو چربی اضافی باید به‌مدت ۳ روز به‌طور متوسط ۱۰ كیلومتر در ساعت دوید.&nbsp;<br><br>ارقام فوق، امكان دارد آتش شور و شوق داوطلبانی را كه قصد لاغر‌شدن با ورزش را دارند، سرد نماید اما این افراد بایستی پشتكار داشته باشند و كم‌كم نخستین فواید آن را روی قیافه و همچنین روح خود می‌بینند.&nbsp;<br>ورزش به‌طور موثری فرد را در موقعیت خواب خوب، خوراك خوب و زندگی خوب قرار می‌دهد. فعالیت ورزشی منجر به تحریك ارگانیسمی می‌شود كه باعث ترشح بیشتر هورمون‌ها از جمله تستسترون، آندروفین و هورمون‌های رشد می‌شود كه این هورمون‌ها باعث سوزاندن ذخایر چربی، تقویت بافت ماهیچه، استخوان‌ها، پوست یا به‌عبارت بهتر باعث روحیه‌دادن به شخص می‌شود. این فعالیت دیر یا زود روی تعادل هم اثر می‌گذارد.&nbsp;<br><br>● اما چه رشته ورزشی را انتخاب كنیم؟&nbsp;<br>عقاید در این خصوص متفاوت است. در گذشته عقیده بر این بود كه تمرینات سخت ورزشی همچون شنا، دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی باعث سوزاندن ذخایر چربی می‌شوند اما امروزه ما به شما رشته‌های ورزشی سخت‌تری چون ورزش‌های با توپ (فوتبال، بسكتبال و...) با راكت (تنیس، اسكواش، بدمینتون) یا حتی پرورش اندام را توصیه می‌كنیم كه همگی به تحریك هورمونی كمك می‌كنند.&nbsp;<br><br>احتمالا كمال مطلوب مبتنی بر تغییر علایق و بهره‌بردن از تمام موقعیت‌ها برای به‌حركت درآوردن خود است. از طرف دیگر، تنها توصیه‌ای كه برای سلامتی می‌توان كرد، عبارت از پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و دویدن نیم‌ساعت به‌طور متوسط در روز است و حتی‌الامكان برای بالا‌رفتن از حداقل ۹۰۰ پله، از آسانسور استفاده نكنید.</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium; "><br></span></div> Tue, 22 Oct 2013 04:31:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1177/ سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/ سلام http://varzesh.tarlog.com/post/1138/ <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">دوستانی که در آپلود عکس استادند به من کمک کنند </span></font><br><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><font size="4">یه سایت اپلود عکس می خواستم که عکس ها رو برای همشه برام ثبت کنه</font></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">لطفا با نظراتتون به بنده کمک کنید</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">تشکر</span><br></div> Mon, 21 Jan 2013 12:25:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1138/ عکاسی مدرسه http://varzesh.tarlog.com/post/1135/ <font style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" size="7">عکاسی مدرسه</font><br style="font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="3"><font size="5">عکاسی مخصوص دانش آموزان با قیمتهای تعجب آور</font><br></font></div><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font><div style="text-align: justify; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="5">&nbsp;برای دانش آموزان مدارس دزفول&nbsp; 6 عدد عکس پرسنلی 3در4 و 3عدد عکس پرسنلی 2در3 هدیه <span style="font-weight: bold;">فقط به مبلغ 1000 تومان</span> می باشد همراه با سی دی عکسها در با حجم پایینتر برای سامانه توصیفی که ویژه مدارس است .</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(153, 255, 0);" size="4"><font size="5">اگر فقط سی دی عکس را بخواهید(بدون چاپ عکس)هر نفر <span style="font-weight: bold;">فقط 500 تومان</span> می شود و پرینت عکس رنگی به اندازه A3 همراه با پرس فقط 1800 تومان است .<br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">عکس جشن الفبای کلاس اول و پیش دبستانی را هم انجام می دهم</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">(سفارش فقط به صورت تعداد بالا می باشد و حضوری در مدرسه انجام می شود .)</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><br>برای ثبت سفارش از طریق ایمیل </font><span style="background-color: rgb(0, 0, 255);">varzesh1390@yahoo.com </span><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">یا دبستان راجی دزفول اقدان نمایید</font><br style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div> Sun, 23 Dec 2012 15:39:00 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1135/ احادیث ورزش پر هیجان اسب دوانی http://varzesh.tarlog.com/post/1094/ <p style="text-align: justify;">اسب، اسب دوانی و پرورش<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> اسب</span> در اسلام، مورد توجه فراوان قرار گرفته است. در قرآن و احادیث، اسب به صور مختلف و از جهات متعدد، به ویژه از دیدگاه نظامی و رزمی، مورد تمجید و تقدیر قرار گرفته است. خداوند متعال در قرآن به رزمندگان اسلام دستور می دهد، همیشه اسبان جنگی را آماده و مهیّا نگهدارند:</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><img style="width: 420px; height: 344px;" src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_11338640090.jpg"></strong></span></p><p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"انّ رسول الله صلی الله علیه واله اجری الخیل و جعل سبقها اواقی من فضة؛</strong></span></p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">رسول خدا صلی الله علیه و اله، [در مسابقه اسب دوانی]، اسب دوانیده، و جایزه اش را چندین آق از جنس نقره قرار داد."</p> <p dir="rtl"> </p> آن حضرت نیز همانند حضرت سلیمان علیه السلام، آن چنان به اسب اهمیت داده و بدان عشق می ورزد، که به دست مبارک خود، موی پیشانی اسب را پیچیده و صورت آن را با عبای خویش پاک و تمیز می کند<br><br>و...<br><tarlogendprepost><br> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"واعدوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم؛</strong></span></p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">هر چه در توان دارید، از نیرو و اسب های آماده بسیج کنید، تا با این [تدارکات]، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید."</p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">همچنین، اسب، قاطر و الاغ را وسیله سواری و زینت مناسب معرفی می کند:</p> <p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"و الخیل و البغال والحمیر لتر کبوها و زینة و یخلق ما لا تعلمون؛</strong></span></p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">و اسبان و استران و خران را [آفرید] تا بر آن ها سوار شوید و [برای شما] تجملی [باشد]، و آن چه را نمی دانید می آفریند."</p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">حضرت سلیمان پیامبر صلی الله علیه و اله را از علاقه مندان به اسب معرفی نموده و می فرماید: وی از اسبان قوی و چابک جنگی، سان می بیند و به آنان آن چنان علاقه می ورزد که دستور می دهد آن ها را باز گردانند و با این که تاریکی شب همه جا را فرا گرفته و اسبان به خوبی قابل رویت نیستند، با کشیدن دست به ساق ها و گردن هایشان، آن ها را آزموده و مورد نوازش قرار می دهد:</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"اذ عرض علیه بالعشیّ الصّافنات الجیاد؛</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">[به خاطر بیاور] هنگامی که [طرف] غروب، اسبان چابک و تندرو را بر او عرضه داشتند."</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"فقال انّی احببت حبّ اخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب؛</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">گفت: من این اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم[من می خواهم از آن ها در جهاد استفاده کنم. او همچنان به آن ها نگاه می کرد] تا از دیدگانش پنهان شدند."</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والا عناق؛</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">[آن ها آن قدر جالب بودند که گفت:] بار دیگر آن ها را باز گردانید، و دست به ساق ها و گردن های آن ها کشید [و آن ها را نوازش کرد]."</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اله اسب را که (سبب تقویت بنیه نظامی مسلمانان است)، موجب عزت مسلمین معرفی می کند و می فرماید:</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"> </p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img style="width: 357px; height: 250px;" src="http://www.beytoote.com/images/stories/sport/a2.jpg" alt="اسب سواری" title="اسب سواری"></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"اربطوا الخیل فان ظهورها لکم عز واجوافها کنز؛</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">اسب ها را برای سواری و جنگ آماده کنید، زیرا پشت های آن ها (یا ظاهر آن ها) برای شما عزت و قدرت بوده، و شکم هایشان (یا باطن آن ها) برایتان گنج است."</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><br></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong><span style="color: rgb(255, 102, 0);">"انّ الله اعزامّتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها؛</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">خداوند، امت مرا به وسیله سم اسب ها و فروگاه نیزه ها عزیز ساخت."</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">آن حضرت همچنین اسب را یک مرکب بهشتی دانسته و می فرماید:</p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"خیول الغزاة حنو لهم فی الجنة؛</strong></span></p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">اسبان رزمندگان اسلام، در بهشت نیز اسبان آن ها خواهند بود."</p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">و پرورش اسب را از شمار سرگرمی های باطل و بیهوده، خارج شمرده و می فرماید:</p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 386px; height: 250px;" src="http://www.beytoote.com/images/stories/sport/a3.jpg" alt="اسب سواری" title="اسب سواری"></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"کل لهو المومن باطل الا فی ثلاث: فی تادیبه الفرس، و رمیه قوسه، و ملاعبته امراته، فانهنّ حقّ؛</strong></span></p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">همه سرگرمی های مومن، جز در سه مورد باطل است: در آموزش دادن اسب و پرورش آن، و تیراندازی با کمان، و بازی کردنش با زنش؛ این سه مورد [باطل نبوده] حق است."</p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">و اسب را برای همیشه خوب و خیر می داند و می فرماید:</p> <p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"اخیر معقود بنواصی الخیل الی یوم القیامة؛</strong></span></p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">خیر و خوبی به پیشانی اسب تا روز قیامت بسته شده است."</p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">جالب تر این که خود آن حضرت در مسابقه اسب دوانی شرکت می نماید.روزی به همراه گروهی از مسلمانان، دشمنان و دزدان را در خارج از شهر تعقیب می نماید. دشمنان، متفرق شده و می گریزند.آن گاه ابو قتاده به پیامبر صلی الله علیه و اله، پیش نهاد مسابقه اسب دوانی می دهد. آن حضرت نیز پذیرفته و در مسابقه شرکت می کند، و در این مسابقه، گوی سبقت را از همه شرکت کنندگان ربوده و اول می شود.و قابل توجه، این که نه تنها تعیین جایزه و شرط بندی را در این مورد جایز می داند، بلکه گاه، مخارج جوایز برندگان مسابقه را نیز خود به عهده می گیرد:</p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">امام باقر علیه السلام فرمود:</p> <p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"انّ رسول الله صلی الله علیه واله سابق بین الخیل، و اعطی السّوابق من عنده؛</strong></span></p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">رسول خدا صلی الله علیه واله مسابقه اسب دوانی ترتیب داده و جوایز را از مال خویش پرداخت."</p> <p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"رایت رسول الله صلی الله یلوی ناصیة فرس باصبعه؛</strong></span></p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">رسول خدا صلی الله علیه واله را دیدم که با انگشت خویش موی پیشانی اسبی را می پیچید."</p> <p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"و هو یمسح وجه فرسه بردائه؛</strong></span></p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">او صورت اسب خود را با عبای خویش پاک می کرد."</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">از مجموع مطالب مطرح شده می توان فهمید، اسلام چقدر برای این ورزش سالم، مفید و رزمی، ارزش و اهمیت قایل است.</p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">امام زین العابدین علیه السلام فرمود:</p> <p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>"انّ رسول الله صلی الله علیه واله اجری الخیل و جعل سبقها اواقی من فضة؛</strong></span></p> <p dir="rtl"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">رسول خدا صلی الله علیه و اله، [در مسابقه اسب دوانی]، اسب دوانیده، و جایزه اش را چندین آق از جنس نقره قرار داد."</p> <p dir="rtl"> </p> آن حضرت نیز همانند حضرت سلیمان علیه السلام، آن چنان به اسب اهمیت داده و بدان عشق می ورزد، که به دست مبارک خود، موی پیشانی اسب را پیچیده و صورت آن را با عبای خویش پاک و تمیز می کند<br><br></tarlogendprepost> Mon, 18 Jun 2012 06:09:31 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1094/ با 90 دقیقه ورزش روزانه دیگر به چاقی قبلا بر نمی گردید http://varzesh.tarlog.com/post/1091/ <font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ff66cc" face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><br> متخصص تغذیه گفت: افرادی كه وزن خود را كاهش داده اند باید روزانه 90دقیقه ورزش كنند تا دوباره به عارضه چاقی مبتلا نشوند.<br> <br> </font></font></font></font></font></font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ff66cc" face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><img src="http://jamejamonline.ir/Media/images/1390/02/08/100842113809.jpg" alt="" border="0"></font></font></font></font></font></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ff66cc" face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> <span style="font-family: Tahoma;">خدیجه رضایی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینكه روزانه دست كم 30 دقیقه فعالیت بدنی برای همه افراد توصیه می شود، افزود: 60 دقیقه ورزش برای پیشگیری از افزایش وزن برای افراد بالغ لازم است.</span><br> <span style="font-family: Tahoma;">وی خاطرنشان كرد: یك ساعت پیاده روی سبك در روز می تواند در پیشگیری از بسیاری از سرطان ها موثر باشد و باید از اضافه وزن و لاغری مفرط پرهیز كرد.</span><br> <span style="font-family: Tahoma;">رضایی با اشاره به مصرف انواع غذاهای گیاهی در برنامه غذایی روزانه، اظهار كرد: در طول روز انواع میوه، آب میوه طبیعی و سبزی باید مصرف شود.</span><br> <span style="font-family: Tahoma;">این متخصص تغذیه به مردم توصیه كرد: مصرف غلات و دانه های كامل حاوی سبوس را فراموش نكنند.</span><br> <span style="font-family: Tahoma;">رضایی اضافه كرد: مصرف گوشت های قرمز را باید كاهش داد و از مصرف گوشت های فرآوری شده نیز اجتناب كرد.</span><br> <span style="font-family: Tahoma;">وی تاكید كرد: برای داشتن وزنی مناسب باید از مغزها و حبوبات كه حاوی فیبر بالایی هستند بیشتر استفاده كرد. </span></font></font></font></font></font></font> Sun, 17 Jun 2012 09:40:06 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1091/ دو ومیدانی یا همان دویدن عمر انسان را افزایش میدهد http://varzesh.tarlog.com/post/1089/ <div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" color="#ff66cc" face="Tahoma" size="4"><span style="font-weight: bold;">بر اساس تحقيقات دانشمندان:</span></font><br style="font-weight: bold;"><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" color="#ff66cc" face="Tahoma" size="4"><span style="font-weight: bold;"> دويدن طول عمر را افزايش مي‌دهد</span></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" color="#ff66cc" face="Tahoma" size="4"> <br> محققان دریافتند كه انجام دو آهسته به‌طور روزانه طول عمر را افزایش می‌دهد. <br> <br> </font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" color="#ff66cc" face="Tahoma" size="4"><img style="width: 437px; height: 311px;" src="http://jamejamonline.ir/Media/images/1386/12/02/100931264611.jpg" alt="" border="0"></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" color="#ff66cc" face="Tahoma" size="4"> به گزارش "هلث" تحقیقات انجام‌گرفته بر روی صدها زن و مرد نشان می‌دهد زنانی كه روزانه فقط چند دقیقه به‌طور آهسته می‌دوند به‌طور متوسط بین 5 تا 6 سال بیش از افراد عادی عمر می‌كنند. این آمار در مردان بین 6 تا 7 سال است.پزشكان بر این باورند كه نیازی نیست افراد روزانه ساعات زیادی را به دویدن یا پیاده‌روی اختصاص دهند بلكه 15 تا 20 دقیقه دو آهسته یا پیاده‌روی تند برای حفظ سلامتی كفایت می‌كند. دویدن برای سلامت قلب افراد میانسال و كهنسال خطراتی را به دنبال دارد بنابراین پزشكان برای این افراد پیاده‌روی تند را توصیه كرده‌اند. <br> <span style="font-weight: bold;">برخی دیگر از فواید دویدن به‌طور آهسته عبارتند از : </span><br> •افزایش تراكم استخوان <br> •افزایش عملكرد سیستم دفاعی بدن <br> •افزایش جذب اكسیژن <br> •بهبود عملكرد قلب <br> •آرامش روانی <br> •تناسب اندام و كاهش وزن <br> •كاهش تجمع پلاكت <br> •كاهش فشار خون <br> •افزایش حساسیت به انسولین در بیماران دیابتی (ايرنا)</font> Sun, 17 Jun 2012 09:36:18 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1089/ مقاله ای درمورد یوگا http://varzesh.tarlog.com/post/1087/ <p align="center">یوگا؛ مفرح و انرژی‌بخش</p><p align="center"><img src="http://aftab.ir/articles/sport/other/images/c3038a6013fa16d1ade65771fe5decf0.jpg" alt="" vspace="0" align="texttop" border="0" hspace="0"></p> <p>اگر به دنبال ورزشی هستید که بدون کمترین تجهیزاتی بتوان آن را انجام داد و در عین حال با انجام تمرینات بدنی، روح شما نیز به آرامش دست یابد، اگر به دنبال تقویت کشش عضلانی وآرامش ذهنی خود هستید پس بیشتر در مورد یوگا بخوانید و اطلاعات کسب کنید. </p>اکثر افراد فکر می‌کنند که یوگا ورزشی جدید و مدرن است، در حالی‌که بیش از ۳ هزار سال از عمر یوگا در هندوستان می‌گذرد. کلمه یوگا که اصل و ریشه‌اش در زبان سانسکریت است به معنای برقرار کردن اتحاد است، اتحاد میان بدن با ذهن و ذهن با روح. <br>و...<br><tarlogendprepost><br><br>اگر چه یوگا شامل تمریناتی بدنی است، اما در حقیقت تمرینی برای شیوه بهتر زندگی کردن است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف یوگا آموزش ذهن، جسم، تنفس و برقراری ارتباط با روح آدمی است. <br><br>یوگا بر سلامت جسم و روان تأثیرات مثبتی دارد، از جمله افزایش انعطاف‌پذیری بدن، افزایش قدرت و بنیه فرد، کمک به حفظ تعادل و.... <br><br>به علاوه خیلی از افرادی که یوگا کار می‌کنند، بر این عقیده هستند که یوگا باعث خواب راحت‌تر آنها شده، استرس و تنش را کاهش می‌دهد و آرامش ذهن را بهبود می‌بخشد. <br><br>از آنجا که استرس همیشه و همه جا گریبانگیر بشر در جهان و زندگی امروزی است، بی‌فایده ندیدیم تاثیر این ورزش مفید را بر استرس بیان کنیم. <br><br>تکنیک‌های مختلف یوگا از مدت‌ها پیش به عنوان عواملی که به کنترل و مهار استرس کمک می‌کنند، شناخته شده‌اند. در حقیقت نرمش و انجام حرکات فیزیکی، کنترل تنفس، پاک کردن ذهن از افکار مزاحم، آرامش بخشیدن و آرام کردن بدن و ذهن، همگی راهکارهایی هستند که این ورزش مفید در مواجهه با استرس پیش روی انسان قرار می‌دهد. <br><br>این نکته مهم را نیز از یاد نبرید که هرچه بیشتر و مداوم‌تر این ورزش مفید را انجام دهید از اثرات مثبت آن بیشتر بهره خواهید برد. <br><br><br><br>● نرمش، حرکات فیزیکی و استرس <br><br>حرکات فیزیکی خاص و گوناگونی در یوگا وجود دارد که برخی به صورت حرکات نرمشی آرام هستند و با تمرکز انجام می‌گیرند و بعضی دیگر سریع بوده و بیشتر شبیه ورزش‌های آمادگی جسمانی هستند. این مجموعه حرکات آن‌گاه اهمیت می‌یابند که بدانیم برای رهایی از استرس و تنش هیچ تمرین خاصی به‌تنهایی پاسخگو نبوده و باید تمرین‌هایی را متناسب با شخصیت و شرایط بدنی خودتان انتخاب کنید. هر تمرینی که باعث حفظ سلامت بدن و ترشح اندروفین شود، همزمان کاهش و رهایی از استرس را در پی خواهد داشت. <br><br>وقتی دچار استرس می‌شوید این تنش در بدن باقی مانده و باعث انقباض عضلانی بدن می‌شود. این حالت ممکن است حتی با بروز درد نیز همراه باشد و یوگا با انجام حرکات کششی به طور خاص این تنش‌ها را از نواحی مختلف بدن از جمله کمر و شانه‌ها رها می‌کند. <br><br><br><br>● کنترل تنفس <br><br>فردی که تمرینات یوگا را انجام می‌دهد، در حین انجام یک سری تمرینات بدنی، همزمان باید به تنفس خود نیز دقت داشته و حرکات بدن را با دم و بازدم خود منطبق کند. <br><br>این موضوع یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد یوگاست که توجه و آگاهی انسان را نسبت به تنفس به عنوان عاملی برای حفظ آرامش بدن جلب می‌کند. علی رغم این‌که تنفس یک امر غیر ارادی است و ما برای ادامه حیات مجبور به تنفس هستیم، اما می‌توانیم با کمک یوگا نفس‌ها را تعدیل و تنظیم کنیم. <br><br>این نکته از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌گویند تنها دانستن و به کار بردن این مطلب که تنفس عمیق راهی سریع برای مبارزه با شرایط استرس‌آور است، می‌تواند در شرایط حاد کمک بزرگی به ما کند. <br><br><br><br>● پاک کردن ذهن از افکار مزاحم <br><br>ذهن ما همیشه فعال است و به طور دائم از یک فکر به فکر دیگر می‌رود، تصاویر و اتفاقات ممکن برای آینده را به تصویر می‌کشد و گاهی نیز در اتفاقات گذشته گیر می‌افتد. این مجموعه فعالیت‌های ذهن، خسته‌کننده و استرس آور است. در این مورد نیز یوگا تکنیک‌های خاصی برای روبه‌رویی با این ذهن بازیگوش ارائه می‌دهد. یکی از این راه‌ها همان کنترل و دقت در تعداد تنفس و دم و بازدم است، چرا که هر دم و بازدم دقیقا به لحظه حال مربوط است، شما در گذشته یا آینده تنفس نمی‌کنید و تنها در همین لحظه مشغول تنفس هستید. تمرکز بر دم و بازدم برای رهایی از سایر افکار، راهی مثبت و کارآمد است. همچنین انجام حرکات بدنی یوگا باید با دقت و ظرافت انجام شود. همین نکته اگر به درستی انجام پذیرد، در طول تمرین، جایی برای بازی ذهن نمی‌گذارد. <br><br><br><br>● آرام کردن بدن <br><br>هر برنامه یوگا با حداقل ۵ الی۱۰ دقیقه زمان برای آرام شدن بدن به اتمام می‌رسد. اگر چه این مرحله ممکن است در آغاز سخت باشد اما در بلند‌مدت منجر به آرامش ذهن و بدن می‌شود. پس از این مرحله ما با حالتی شاداب و با حس قدرتمند بودن در برابر استرس‌های زندگی روزانه به دنیای واقعی بر می‌گردیم. <br><br>به آرامش روح و شادابی خود کمک بیشتری کنید.<br><br> <br> <br><br> <br><br><br><br> نیلوفر اسعدی‌بیگی <br><br><br> روزنامه جام‌جم ( www.jamejamonline.ir )</tarlogendprepost> Sun, 17 Jun 2012 08:44:17 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1087/