ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/22/ fa سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/ سلام http://varzesh.tarlog.com/post/1138/ <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">دوستانی که در آپلود عکس استادند به من کمک کنند </span></font><br><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><font size="4">یه سایت اپلود عکس می خواستم که عکس ها رو برای همشه برام ثبت کنه</font></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">لطفا با نظراتتون به بنده کمک کنید</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">تشکر</span><br></div> Mon, 21 Jan 2013 12:25:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1138/ عکاسی مدرسه http://varzesh.tarlog.com/post/1135/ <font style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" size="7">عکاسی مدرسه</font><br style="font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="3"><font size="5">عکاسی مخصوص دانش آموزان با قیمتهای تعجب آور</font><br></font></div><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font><div style="text-align: justify; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="5">&nbsp;برای دانش آموزان مدارس دزفول&nbsp; 6 عدد عکس پرسنلی 3در4 و 3عدد عکس پرسنلی 2در3 هدیه <span style="font-weight: bold;">فقط به مبلغ 1000 تومان</span> می باشد همراه با سی دی عکسها در با حجم پایینتر برای سامانه توصیفی که ویژه مدارس است .</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(153, 255, 0);" size="4"><font size="5">اگر فقط سی دی عکس را بخواهید(بدون چاپ عکس)هر نفر <span style="font-weight: bold;">فقط 500 تومان</span> می شود و پرینت عکس رنگی به اندازه A3 همراه با پرس فقط 1800 تومان است .<br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">عکس جشن الفبای کلاس اول و پیش دبستانی را هم انجام می دهم</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">(سفارش فقط به صورت تعداد بالا می باشد و حضوری در مدرسه انجام می شود .)</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><br>برای ثبت سفارش از طریق ایمیل </font><span style="background-color: rgb(0, 0, 255);">varzesh1390@yahoo.com </span><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">یا دبستان راجی دزفول اقدان نمایید</font><br style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div> Sun, 23 Dec 2012 15:39:00 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1135/ بیوگرافی تختی http://varzesh.tarlog.com/post/1029/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div style="text-align: center; font-family: Arial;"><font size="3"><img style="width: 432px; height: 297px; color: rgb(0, 0, 0);" src="http://img.tebyan.net/big/1386/10/48172241103209186215852447079170114186313.jpg" alt="زورخانه باباعلی" width="432" align="center" height="482"></font></div> </div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-size: x-small;"><strong>تختی</strong> از دروازه تاریخ گذشت و به اسطوره ها پیوست</span></span></font></p><font size="3"><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span></font> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-size: x-small;"><strong>غلامرضا تختی<span style="font-size: small;"><em>:</em></span></strong> نام این پهلوان بزرگ و آزاده در تاریخ و فرهنگ ما جاودانه و ماندگار شد. هر چه درباره این بزرگمر تاریخ ورزش ایران بگوییم و بنویسیم، چیز تازه یی نخواهد بود. چرا که در باره غلامرضا تختی قهرمان کشتی آزاد المپیک و جهان، که در سال های 36تا38 پهلوان ایران شد، بسیار گفته و نوشته اند. برخی از این اظهارات و نوشتاراغراق آمیز است که ستایش از اخلاق و صفات مردگان ریشه در فرهنگ ما دارد. چرا که" مرده پرستی" از جمله خصوصیات بارز مردم ایران است. درخصوص تختی باید به فتوای عقل، خرد و تکیه برواقعیت ها داوری کرد و به قضاوت نشست. تختی تاریخی با تختی اسطوره یی تفاوت هایی دارد. بسیاری ازمردم به خصوص نسل جوان ما که آن بزرگمرد کشتی ایران و جهان را ندیده اند، از تختی نقش آن پهلوانی را در ذهن خویش ترسیم کرده اند، که در این زمانه نظیرش را در هیچ نقطه جهان نمی توان یافت و همه آن خصایل عالی و نیک پهلوانی را که امروز رنگ باخته و متروک شده است، تختی داشته و با خود به گور برده است. خیلی ها مرگ آن چنانی پهلوان آزاده و مردمی را حماسه وار در خیال خود ساخته و پرداخته اند. که صد البته غلامرضا تختی شایستگی و لیاقت اسطوره شدن را داشت. تختی زندگیش را فدای آرمان های آزادیخواهی مردم کرد، تختی با مردم زیست، مدال قهرمانی را از مردم گرفت و سرانجام از دروازه تاریخ گذشت و به اسطوره ها پیوست. <br></span></span></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" dir="rtl"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-size: small;">تختی قهرمان ملی بود، نه دولتی</span></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-size: x-small;">غلامرضا تختی کارمند ساده و معمولی راه آهن بود. او می توانست پست های حساس و پردرآمد دولتی را برعهده داشته باشد، در این خصوص پیشنهادات زیادی به تختی ارایه شد، حتی نمایندگی مردم در مجلس شورای ملی که درواقع دگان دونبش برای مال اندوزی بود و ... اما تختی قبول نکرد. چرا که او قهرمان ملی بود، نه دولتی... </span></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Arial;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-size: x-small;">خاطره یی از زنده یاد بنی سروری</span></span></font></p> <font size="3"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;"></font> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-size: x-small;">زنده یاد بنی سروری قهرمان کشتی آزاد جهان در سال 1957 که در بازیهای المپیک 1956 در وزن 73 کیلوگرم جانشین شادروان محمد علی فردین در تیم ملی ایران شد ولی نتوانست به مدال المپیک دست یابد. می گفت: سازمان تربیت بدنی- در آن زمان انجمن تربیت بدنی بود- طبق وعده یی که پیش از بازیهای المپیک 1956 ملبورن داده بود به برندگان مدال طلا و نقره پاداش نقدی داد. </span></span></font></p> <font size="3"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;"></font> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-size: x-small;">- درآن رقابت ها تیم کشتی آزاد ایران 2 طلا و 2 نقره گرفت- تختی که فاتح مدال طلای وزن 87 کیلو گرم المپیک مبلورن شده بود کل پاداش خود را در طبق اخلاص گذاشت و با چهار کشتی گیر که نتوانستند در ملبورن مدال بگیرند تقسیم کرد. </span></span></font></p> <font size="3"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;"></font> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Arial;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-size: x-small;">خاطره یی از سفر تختی به مسجد سلیمان</span></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-size: x-small;">بنده از جمله افرادی هستم که با تختی حشرو نشر داشته و چند صباحی را با هم بودیم. درسال 1340 سرمربی کشتی مسجد سلیمان بودم و با کیهان ورزشی نیز کما کان همکاری داشتم، یک دوره مسابقات کشتی آزاد تحت عنوان جام کیهان ورزشی بین کشتی گیران مناطق نفت خیز برگزار کردیم. در آن روزها تختی از حضور دراردوی تیم ملی خود داری کرده و به طور کلی منزوی بود. با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی از زنده یاد مهدی دری سر دبیرکیهان ورزشی درآن زمان خواستم که به اتفاق تختی در مراسم پایانی جام کیهان ورزشی شرکت کند که مورد موافقت قرار گرفت و تختی به همراه سر دبیر کیهان ورزشی با هواپیمای شرکت نفت که از نوع بسیار کوچک بود در فرودگاه محقر مسجد سلیمان فرود آمدند. برحسب تصادف همسر مدیر عامل شرکت نفت مسجد سلیمان که در واقع حاکم قدرتمند این منطقه نفت خیز بود با همان هواپیما وارد مقر حکمرانی شوهرش شد. طبق معمول خدمه و مهمانداران هواپیما، مسافران هواپیما را نگه داشتند، تا اول خانم مدیر عامل شرکت نفت قدم روی پله های هواپیما بگذارد. ولی سیل عظیم مردم علاقه مند به ورزش که از ساعات ها قبل خود را به فرودگاه بی درو پیکر و کوچک مسجد سلیمان رسانده بودند وقتی دیدند خانم مدیرعامل پیش از تختی از داخل هواپیما بیرون شد پله هواپیما را بلند کردند که همسر مدیر عامل با عصبانیت خود را به داخل هواپیما رساند و با دست اشاره کرد و از تختی خواست تا اول او از هواپیما پیاده شود <p><span style="background-color: rgb(128, 255, 0); font-size: small;"><em><span style="text-decoration: underline;">مروری کوتاه بر زندگی تختی</span></em></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>امروز که خورشید، تکرار پرتو افکنی هر روزه اش را آغاز کرد، ورزش ایران و تاریخ پهلوانی این دیار بار دیگر همچون هرسال در چنین روزی، داغدار داغی کهنه اما در عین حال تازه شد. امروز بود که دل شیر خون شد... پوریای ولی زمانه غلامرضا تختی در روز پنجم شهریور ماه 1309 در خانواده ای متوسط و مذهبی در محله خانی آباد تهران به دنیا آمد.رجب خان- پدرتختی- غیر از وی دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت که همه آنها از غلامرضا بزرگتر بودند.حاج قلی، پدر بزرگ غلامرضا، فروشنده خواروبار و بنشن بود. از قول رجب خان، تعریف می کنند که حاج قلی در دکانش بر روی تخت بلندی می نشست و به همین سبب در میان اهالی خانی آباد به حاج قلی تختی شهرت یافته بود. همین نام بعدها به خانواده های رجب خان منتقل شد و به&nbsp; نام خانوادگی تبدیل شد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>رجب خان با پولی که از ماترک پدرش به دست آورده بود، در محل پیشین انبار راه آهن زمینی خریده و یک یخچال طبیعی احداث کرده بود و از همین راه مخارج زندگی خانوادگی پرجمعیت خود را تأمین می کرد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>نخستین واقعه ای که در کودکی غلامرضا روی داد و ضربه ای بزرگ و فراموش نشدنی در روح او وارد کرد، آن بود که مرحوم پدرش برای تأمین معاش خانواده ناچار شد خانه مسکونی خود را گرو بگذارد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>تختی سال ها بعد در آخرین مصاحبه خود با یادآوری این ماجرای تلخ می گوید:« یک روز طلبکاران به خانه ما آمدند و اثاثیه خانه و ساکنینش را به کوچه ریختند، ما مجبور شدیم که دو شب را توی کوچه بخوابیم. شب سوم اثاثیه را بردیم به خانه همسایه ها و دو اتاق اجاره کردیم. چندی بعد روزگار عرصه را بیشتر بر پدرم تنگ کرد تا این که مجبور شد یخچال طبیعی اش را نیز بفروشد. این حوادث تأثیر فراوانی در روحیه پدرم گذاشت و باعث اختلال روحی اش در سال های آخر عمر شد.»</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>در چنان شرایطی، غلامرضا تنها 9 سال به تحصیل پرداخت. وی خود می گوید:« مدت 9 سال در دبستان و دبیرستان منوچهری که در همان خانی آباد قرار داشت، درس خواندم، ولی تنها خاطره‌ای که از دوران تحصیل به یاد دارم، این است که هیچ وقت شاگرد اول نشدم، اما زندگی در میان مردم و برای مردم درس هایی به من آموخت که فکر می کنم هرگز نمی توانستم در معتبرترین دانشگاه ها کسب کنم.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>زندگی همچنین به من آموخت که مردم را دوست بدارم و تا آن جا که در حد توانایی من است، به آنان کمک کنم، حال این کمک از چه طریقی و از چه راهی باشد، مهم نیست. هر کس به قدر تواناییش...»</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>تختی که به دلیل فقر مالی دیگر نتوانست به تحصیل ادامه دهد، نزد شیخ ابراهیم نجار مشغول به کار شده و به تدریج به کشتی روی آورد و عضو زورخانه گردان شد. غلامرضا، ورزش را از نوجوانی آغاز کرد. ورزش ابتدا برای او نوعی تفنن و سرگرمی بود. در همان اوان، خیال قهرمان شدن، مدتی وی را به وسوسه انداخت اما از همان نوجوانی که تازه به فکر باشگاه رفتن افتاده بود، اعتقاد داشت که ورزش برای تندرستی و سلامت جان و تن هر دو لازم است.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>شادروان تختی در مصاحبه ای با اشاره به فقر و مشقت زمان نوجوانی اش می گوید:« با آن که علاقه فراوانی به ورزش داشتم، مجبور بودم که در جستجوی کاری برآیم. زندگی، نان و آب لازم داشت. برای مدتی به خوزستان رفتم و در ازای روزی هفت یا هشت تومان، کار کردم. دنیا در حال جنگ (جنگ جهانی دوم) بود، زندگی به سختی می گذشت.»</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>آشنای حقیقی تختی با ورزش و کشتی در باشگاه&nbsp; پولاد آغاز شد. وی که پیش از این گودها و زورخانه های فراوانی دیده بود و شیفته تواضع و افتادگی پهلوانانی کشتی و ورزشی باستانی شده بود. برای نخستین بار درسال 1329 به باشگاه پولاد (واقع در خیابان شاهپور پیشین) رفت و به دلیل علاقه و استعداد وافری که نسبت به کشتی نشان داد مورد توجه مرحوم&nbsp; حسین رضی زاده مدیر آن باشگاه قرار گرفت.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>تختی، خود می گوید:« رضی خان آدم خوبی بود، اگر کسی را نشان می کرد و می دید که استعداد کشتی دارد، دست از سرش بر نمی داشت. در گرمای تابستان لخت می شدیم و هر روز از ساعت دو بعدازظهر تا چندین ساعت کشتی می گرفتیم، از دوش آب گرم و حمام خبری نبود . کشتی گیران برای وزن کم کردن، به خزینه می رفتند تشک های کشتی را با پنبه پر می کردند، اما خاک و خاشاک آن، بیش از پنبه بود.»</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>در ابتدا خیلی لاغر و خجالتی و با حجب و حیاء بود و تحمل شکست برایش دشوار، اما به تدریج شکست را مقدمه پیروزیهای درخشانش کرد، تاجائیکه درطول حیاتش روی تمام تشکهای دنیا اکثر موفقیتها را درآغوش گرفت، که این از هر جهت استثناء است.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>تختی که پس از بازگشت از خوزستان (مسجد سلیمان) روانه خدمت سربازی شده بود، در سربازخانه با استفاده از فرصت ها و توجهات فراهم شده، به ویژه تشویق و حمایت دبیر وقت فدراسیون کشتی که در دژبان ارتش فعالیت داشت، تمرینات کشتی خود را بار دیگر آغاز کرد. تختی خود در این مورد تصریح کرد:« وقتی در سال 1328 در مسابقه بزرگ ورزشی(کاپ فرانسه) شرکت کردم، در همان اولین مسابقه ضربه فنی شدم. اما تمرین های جدی و سختی که در پیش گرفتم، مرا یاری کرد تا حقیقت مبارزه را درک کنم، اگر چه شور پیروزی در سر داشتم، اما کار و کوشش را سرآغاز پیروزی می دانستم.»</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>به این ترتیب تختی با تمرین و پشتکار مثال زدنی رفته رفته خود را از میان بازنده ها بیرون کشید و سرانجام در سال 1330 در وزن ششم (79 کیلوگرم) به عضویت تیم ملی درآمد. وی در نخستین دوره مسابقه های کشتی آزاد قهرمانان جهان(هلسینکی 1951) با وجود آن که هنوز 21 سال داشت، نایب قهرمان جهان شد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>درخشش خیره کننده تختی در رقابت های کشتی هلسینکی که در نخستین حضورش در مسابقه های قهرمانی جهان در فاصله کمتر از دو سال از ورودش به میادین ورزشی داخلی اتفاق افتاد، بیش از هر چیز نمایانگر ایمان و تلاش و اراده کم نظیر تختی و همچنین استعداد و مهارت فوق العاده او در زمینه کشتی بود.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>در نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان که از لحاظ تاریخی میدان معتبر و تعیین کننده ای برای کشتی ایران و جهان بود، تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیب کامل و در هر هشت وزن آن زمان حضور پیدا کرد و با کسب دو نشان نقره (محمود ملاقاسمی و غلامرضا تختی) و دو نشان برنز، (عبدالله مجتبوی و مهدی یعقوبی) در نتیجه درخشان و غیرقابل تصور پس از تیم های ملی ترکیه و سوئد عنوان سوم جهان را به دست آورد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>مسابقات سال 1951 هلسینکی (فنلاند) برای تختی آغار راهی بود که طی 15 سال آینده با کسب ده ها پیروزی و فتح سکوهای متعدد قهرمانی در بزرگترین میادین بین المللی کشتی ادامه یافت.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>شادروان غلامرضا تختی در سال 1331 (1952) در نخستین حضور خود در رقابت های المپیک با کسب شش پیروزی و قبول یک شکست برابر دیوید جیما کوریدزه از شوروی صاحب نشان نقره شد. وی در این مسابقه ها توانست حیدر ظفر ترک را که سال پیش با غلبه بر تختی قهرمان جهان شده بود را شکست دهد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>تختی در دومین دوره مسابقات جهانی که در خرداد ماه 1333(1954) در توکیو برگزار شد، در وزن هفتم (87 کیلوگرم) به رقابت پرداخت که با وجود پیروزی های درخشان و شایستگی فراوانی که از خود بروز داد با قبول یک شکست غیرمنتظره برابر وایکینگ پالم سوئدی از راهیابی به فینال بازماند و در نهایت عنوان چهارمی این وزن را به دست آورد. تختی شش ماه بعد در یک دیدار دوستانه در سوئد، پالم را با ضربه فنی شکست داد و باخت غافلگیرانه توکیو را به خوبی جبران کرد. شادروان تختی همچنین در سال 1955 در جشنواره بین المللی ورشو موفق به کسب نشان نقره شد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>سومین دوره مسابقه قهرمانی جهان (استانبول،1957) اما تجربه تلخی برای مرحوم تختی بود. وی که در این دوره از رقابت ها، برای اولین و آخرین بار در وزن فوق سنگین آن زمان (87+ کیلوگرم) کشتی می گرفت، به دلیل وزن بسیار کمتر نسبت به رقیبان با دو باخت حذف شد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>پهلوان ایران با وجود حذف شدن در استانبول آبرومندانه کشتی گرفت و نتایجی که به دست آورد با توجه به آن که با وزن 92 کیلوگرم به مصاف کشتی گیران فوق سنگین رفته بود، در مجموع غیرقابل قبول نبود.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>&nbsp;<img style="width: 200px; height: 272px;" src="http://images.google.com/url?q=http://www.iransport.net/book/img/hamasehtakhti_1.gif&amp;usg=AFQjCNEJvPoQysdikm_LrPyuF8oXa4L7jg" alt="پهلوان تختی" width="200" align="center" height="276">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>به عنوان نمونه دیتریش آلمان و&nbsp; ایوان ویخریستیوک روس، حریفان اصلی تختی در این رقابت ها 110 کیلوگرم وزن داشتند و علاوه بر آن در وزن خود نیز از تجربه خوبی برخوردار بودند.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>در بازی های المپیک ملبورن(استرالیا) که در آذرماه 1335(1956) برگزار شد، تختی یک بار دیگر در وزن هفتم (87 کیلوگرم) به مصاف رقبایی از شوروی، آمریکا، ژاپن آفریقای جنوبی، کانادا و استرالیا رفت و با شکست تمامی حریفان اولین نشان طلای خود را به گردن آویخت. این برای نخستین بار بود که دو قهرمان از آمریکا و شوروی در یک سکوی معتبر جهانی پایین تر از حریف ایرانی قرار می گرفتند. جهان پهلوان تختی در اسفندماه همان سال با غلبه به مرحوم حسین نوری به مقام پهلوانی ایران دست یافت و صاحب بازوبند شد و در سال های 1336 و 1337 نیز این عنوان را تکرار کرد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>سال 1336 سال اوج گیری و کسب اولین مدال طلای المپیک توسط تختی است. زیرا او با چنان آمادگی و صلابتی در مسابقات ملبورن ظاهر شد که همه حریفان را از دم تیغ گذراند. او در این مسابقات حریفان آفریقایی، دانمارکی، ژاپنی، استرالیایی، آمریکایی و شوروی را با شکست مواجه ساخت. تختی درباره پیروزی بزرگش در ملبورن می گوید: «درسال 1336 آن حقارتی که چندسال پیش قوز آن را بر دوش می کشیدم از وجودم رخت بربست.»</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>جهان پهلوان تختی در سال 1958 در بازی های آسیایی توکیو و مسابقات قهرمانی جهان در صوفیه به ترتیب نشان های طلا و نقره این رقابت ها را به گردن آویخت و در مهرماه سال 1338(1959) در چهارمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان که در تهران برگزار شد سومین عنوان قهرمانی جهان خود را کسب کرد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>بوریس کولایف از شوروی تنها کشتی گیری بود که با امتیاز به تختی باخت و در 5 کشتی دیگر رقبای مجارستانی، لهستانی، فرانسوی، بلغار و ترک تختی با ضربه فنی مغلوب پهلوان ایران شدند.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>تیم ملی کشتی آزاد ایران که در رقابت های تهران با اکتفا به دو مدال طلای غلامرضا تختی و امامعلی حبیبی با وجود برخوردی از امتیاز میزبانی در حفظ عنوان سومی سال های پیش نیز ناموفق بود، در هفدمین دوره بازی های المپیک( ایتالیا 1960) تا مکان پنجم رده بندی سقوط کرد. تختی کاپیتان تیم ملی و پرتجربه ترین کشتی گیر ایران که در این رقابت ها در وزن هفتم به میدان رفته بود، پس از پیروزی در پنج دیدار با در مسابقه نهایی با قبول شکست در برابر عصمت آتلی از ترکیه به گردن آویز نقره دست یافت.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>مسابقه های قهرمانی جهان در یوکوهامای ژاپن میدانی فراموش نشدنی برای کشتی ایران بود. تیم ملی کشتی آزاد کشورمان پس از حضور در 8 دوره مسابقات المپیک و جام جهانی در رقابت های جهانی 1959 ژاپن، پرافتخارترین حضور خود در تاریخ کشتی را رقم زد و با دریافت پنج نشان طلا، یک نشان نقره، یک نشان برنز و یک عنوان پنجمی به مقام قهرمانی کشتی آزاد جهان دست یافت. جهان پهلوان تختی که در این مسابقات در وزن 87 کیلوگرم به مصاف حریفان رفته بود با حضوری مقتدرانه آخرین مدال طلای خود را به گردن آویخت.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>کشتی گیران آزاد ایران در ششمین دوره رقابت های قهرمانی جهان در تولید وی آمریکا (1962) نیز حضوری شایسته داشتند. تیم ملی ایران اگر چه نتوانست مقام قهرمانی خود را در این مسابقات حفظ کند ولی کسب مقام سوم جهان نیز با توجه به کارشکنی ها و ناداوری هایی که در حق تختی و سایر کشتی گیران ایران روا شد نتیجه قابل قبولی تلقی می شود. جهان پهلوان تختی در این مسابقات با حضور مقتدرانه برابر وان براند آمریکایی،مدوید روسی و&nbsp; عصمت آتلی که از قهرمانان صاحب نام وزن هفتم بودند از حیثیت کشتی ایران به خوبی دفاع کرد و در نهایت پس از تساوی با مدوید جوان تنها به دلیل 200 گرم اضافه وزن نسبت به حریف از دریافت نشان طلا محروم شد و به گردن آویز نقره رضایت داد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>قهرمان ارزشمند ایران در شرایطی در این دیدارها شرکت کرد که از بیماری خطرناکی رنج می برد با این حال عشق به ملت ایران او را به مصاف با بزرگترین قهرمانان جهان کشاند. شدت بیماری تختی به حدی بود که پس از دیدار فینال سریعاً به نیویورک منتقل و روز بعد در بیمارستان بزرگ نیویورک تحت عمل جراحی قرار گرفت.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>در فاصله سال های 1962 تا 1966، جهان پهلوان تختی با وجود سن بالا همچنان عضو تیم ملی ایران بود اما تنها در بازی های المپیک 1964 توکیو شرکت کرد که در این دیدار با بداقبالی از کسب چهارمین نشان المپیک خود بازماند و به عنوان چهارمی جهان اکتفا کرد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>البته جانشینان تختی در مسابقات جهانی صوفیه (1963) و منچستر(1965) از دریافت حتی یک امتیاز در وزن هفتم ناموفق بودند، این امر در کنار عشق وافری که ملت ایران به جهان پهلوان داشتند، موجی از درخواست های مردمی و مطبوعاتی برای حضور مجدد تختی در رقابت های جهانی را برانگیخته بود. پهلوان 36 ساله ایران با وجود عدم آمادگی کافی و گذشتن از مرز بازنشستگی شرکت در مسابقه های جهانی 1966 (تیرماه 1345) تولیدو را پذیرفت.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>تختی در مسابقات انتخابی مسابقات جهانی 1966 از نظر نتایج فنی و پیروزی با ضربه فنی، بهترین چهره شناخته شده و به عنوان بهترین کشتی گیر وزن هفتم ایران راهی آمریکا شده بود با این حال کارشکنی و برخوردهای غیرمنصفانه که از سوی برخی افراد و مقامات نسبت به وی روا می شد، روحیه اش را تضعیف کرده بود.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>جهان پهلوان تختی به هنگام عزیمت به آخرین سفر خود، در میان خیل عظیم مردمی که برای بدرقه اش و همراهانش آمده بودند، در گفتگو با خبرنگار کیهان ورزشی گفت:« هیچ چیز نمی تواند مرا خوشحال کند، پول، مدال طلا، عشق و حتی عشق اما نسبت به این مردمی که به فرودگاه آمده اند، احساس شرمندگی می کنم. راستی چقدر محبت بدهکارم؟ من چرا باید کشتی بگیرم؟ چرا باید همراه تیم مسافرت کنم، تا سبب این همه مراجعت باشم؟ اگر پاسخ به این پرسش را می دانستم من هم می توانستم ادعا کنم چون دیگران هستم... وقتی کسی نداند چه عاملی سبب خوشحالی اش خواهد شد، یقینا نخواهد توانست بگوید چرا کشتی می گیرد و چرا همراه تیم مسافرت می کند.»</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>تختی که بی امید به مصاف تازه نفسی ها و جوانان جویای نام رفته بود، متاسفانه با بدترین قرعه ممکن نیز مواجه شد به طوری که پس از پیروزی پنج بر صفر در مقابل حریفی از مجارستان به مصاف&nbsp; الکساندر مدوید و&nbsp; احمد آئیک( نفرات اول و دوم این دوره از رقابت ها) رفت و با قبول شکست در برابر آنها برای همیشه با صحنه کشتی خداحافظی کرد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>در بعد دیگر زندگی مرحوم غلامرضا تختی ارتباطات ویژه اش با روحانیت به خصوص روحانیت مبارز وجود دارد، شاخصی که برای دیانت و مسلمانی اوست. وی ارادت زیادی به آیت ا... طالقانی و آیت ا... زنجانی داشت. درد دلهایش بیشتر پیش این دو نفر بود، و در واقع آنها سنگ صبورش بودند. همچنین عشق به اهل بیت در او آنقدر بود، که هنگام شکست در مسابقات 1334 توکیو به اتفاق سایر کشتی گیران شکست خورده از توکیو رهسپار کربلا شد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>علاوه برآن تختی پیش از هر مسابقه به زیارت حضرت رضا(ع) می رفت، و دربازگشت از مسابقات نیز مجددا امام رضا(ع) را زیارت می نمود. همچنین بنابه اظهارات شادروان، همیشه قرآن کریم را با خود بهمراه داشت. بنابراین مجموعه اعتقادات تختی به خدا موجب شده بود که او یکی از صدیق ترین و پاک ترین مردمان زمان خودباشد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>در جریان زلزله بوئین زهرا مردم به دلیل بی‌اعتقادی به دستگاههای دولتی ازدادن کمک خودداری می کردند، و در این هنگام بود که تختی آمادگی‌اش را برای دریافت هدایای مردمی از طریق روزنامه کیهان اعلام نموده و پس از موافقت نیز با حضور درمیان مردم صمیمی توانست کمکهای بیشماری به نفع زلزله زدگان از شهروندان جمع آوری کند.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>شادروان تختی درسن 34 سالگی تصمیم به ازدواج گرفت و با دختری بنام شهلا توکلی پیوند زناشویی بست که ثمره این ازدواج یگانه فرزندی به نام بابک بود که در شهریور سال 1346 متولد شد. در زمان ازدواج به دلایل ذکر شده تختی وضع مالی خوبی نداشت و به همین دلیل نتوانست اجاره خانه‌ای که برای زندگی همسرش تهیه کرده بود را بدهد، و مجبور شد پس از 7-6 ماه به خانه خودش که مادر و خواهرش نیز در آن زندگی می کردند بازگردد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>در سال 1345 آخرین مسابقات تختی در تولید و آمریکا انجام شد و از آن زمان به بعد قهرمان قهرمانان در سن 36 سالگی با کشتی خداحافظی کرد.</p> <p>در رابطه با مرگ شادروان تختی شایعات بسیاری گفته&nbsp;&nbsp;</p> <p>خبر در گذشت قهرمان کشتی ایران در تاریخ 18/10/1346 در سراسر تهران بلکه ایران و جهان پیچید و همه ناباورانه در سوگ تختی به عزاداری پرداختند.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>پیکر پاکش نیز در تاریخ 19/10/1346 به خاک سپرده شد. <br></p></span></span></font></p><font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"> </span><span style="font-size: medium;"> <p align="right">وقتی که در سال 1309 ، در محله خانی آباد تهران ، غلامرضا تختی چشم به جهان گشود کسی نمی توانست پیش بینی کند که او بزودی بصورت محبوب ترین قهرمان جهان در خواهد آمد</p> </span></font> <font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"> <p align="right">تختی کوچک در هشت سالگی برای تحصیل به مدرسه منوچهری رفت .اورا همه دوست می داشتند .وبا وجود کمی سن بخاطر « صفای باطنی اش » انگشت نما بود .او ناچار به علل خانوادگی ناچار شد دوره دبیرستان را نیمه تمام بگذارد ،زیرا می بایستی خانواده شش نفری شان را کمک کند</p></span></font><font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"><p align="right">بزودی او شغلی یافت و شرکت نفت او را به استخدام خود در آورد وبه مسجد سلیمان اعزام شد . او عاشق ورزش بود ،عاشق ورزش به معنای واقعی با صفای معنویش ...در مسجد سلیمان وسائل کافی وجود نداشت که تختی بتواند آتش اشتیاق خود را به ورزش قرو نشاند</p> </span></font> <font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"> <p align="right">در سال 1329 از مسجد سلیمان به تهران باز گشت ،جوان نوزده ساله ای که میخواست یک ورزشکار واقعی باشد .تختی خواسته خود را در باشگاه فولاد یافت ودر آنجا به تمرین کشتی باستانی پرداخت</p></span></font><font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"><p align="right">فیلی و حبیب اله بلور مربیان ارزنده کشتی ،استعداد چشم گیرجوان نوزده ساله را تشخیص دادند و بزودی او زیر نظر مربیان فوق الذکر با فنون کشتی آزاد آشنا شد</p> </span></font> <font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"> <p align="right">تختی خیلی زود شهرت یافت .او برای اولین بار همراه تیم ایران برای مسابقع به ... رفت .او هنوز کم تجربه بود ،تختی جوان در حالی که تصور نمی رفت در جدول مسابقه باقی بماند در این سفر که به سال 1331 انجام یافت مقام دوم قهرمان جهان را با خود به ایران آورد</p></span></font><font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"><p align="right">در المپیاد 1952 فنلاند ،تختی در دومین مسابقه جهانی ظاهر شد و مجددا توانست مقام دومی خود را تثبیت کند</p> </span></font> <font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"> <p align="right">واز مسابقات جهانی ترکیه ،چهره واقعی تختی شناسانده شد . او در این مسابقات مدال طلا را از آن خود ساخت .در المپیک ملبورن در سال 1956 دلاوری تختی فزونی یافت .او توانست در این المپیاد طلا بگیرد .دیگر کسی را در برابر او تاب مقاومت نبود .قهرمان معروف حریفان خود را یک به یک زمین می زد .در مسابقات آسیایی 1958 مجددا مدال طلا هدیه شایسته ای برای تختی قهرمان محبوب بود .در سال 1959 مسابقات کشتی آزاد در تهران انجام شد .او در این مسابقات نمونه بارزی از یک پهلوان « ایرانی » بود .پهلوانی که گویا از افسانه ها در آمده و صورت حقیقت به خود گرفته است . تختی با کشتی های مهم خود در تهران یک نکته را ثابت کرد و آن اینکه او نامدار ترین ورزشکار تاریخ ورزش ایران خواهد بود</p> </span></font> <font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"> <p align="right">ایران ،پیروزی تختی را به شادمانی جشن گرفت .او توانسته بود مجددا مدال طلا بگیرد و حریقان خود را بدون استثناء ضربه فنی کند .حالا او بیش از ده سال بخاطر کشتی ایران و نام ایران جنگیده بود .او بر اثر کسالتی ناگهانی مدتی تشک را بوسید و کنار گذاشت .در سال 1960 که می بایستی تیم ایران در المپیک رم شرکت کند ،جای خالی او احساس می شد ،مردم فریاد می زدند : ای زاده رستم جای تو خالی است</p> </span></font> <font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"> <p align="right">واو بخاطر مردم ،بخاطر آنهایی که باصفا دوستش می داشتند ،بدون آنکه تمرین داشته باشد همراه تیم ایران به المپیک رم رفت .خودش می گفت :« من فقط برای تقویت تیم ایران می روم وگرنه من خسته هستم و تمرین ندارم و نمی توانم طلا بیاورم</p> </span></font> <font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"> <p align="right">بر خلاف انتظار همه ،پهلوان معروف با وجود دوری از تشک ،؛مدال نقره گرفت !. مدال نقره المپیک را که قهرمانان حاضرند جان خود را بخاطر آن بدهند</p></span></font><font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"><p align="right">تحتی باز گشت !تمرین او دوباره آغاز گردید .در مسابقات جهانی 1961 که در ژاپن انجام می شد .وجود تختی باعث گردید که تیم ما برای اولین بار مقام اول جهانی را بدست آورد و تختی ..باز هم طلا گرفته بود . در مسابقات کشتی جهانی آمریکا او شایستگی مدال طلا را داشت ولی بخاطر 500 گرم اختلاف وزن با قهرمان روسی مدال نقره گرفت . تختی تنها قهرمان دنیا بود که چهار بار در المپیک های مختلف بطور پیاپی شزکت جست و همیشه با دست پر بازگشت .اودر طول زندگی ورزشی خود فقط یکبار با ضرب فنی شکست خورد .پالم سوئدی او را با ضربه فنی شکست داد ولی تختی آن زمان در وزن هشتم شرکت کرده بود .سال بعد از این شکست تختی پشت پالم را با انتقام بخاک رسانید .شوروی برای مقابله با تختی هشت قهرمان مختلف عرضه کرد .مدوید ،گورویچ ،آلبول ،کولایف و...و همیشه پیروزی با قهرمان ایرانی بود</p> </span></font> <font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"></span></font><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;"><font style="font-family: Arial;" size="3"><span style="font-size: medium;"><p style="font-weight: bold;" align="right">عروسی تختی</p></span></font></div><font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium;"> </span><span style="font-size: medium;"> <p align="right">شب عروسی تختی برف آمد .با آینکه هوا سخت سرد بود ،جمیعت زیادی برای تماشای « جهان پهلوان » و نو عروسش در زیر برف تندی که می بارید ، انتظار می کشیدند .سالها بود که مردم منتظر داماد شدن تختی بودند. چه بسیار دخترانی که آرزوی همسری « جهان پهلوان » را در سر می پروراندند و مردم چه صمیمانه منتظر بودند ،منتظر ازدواج تختی</p></span></font><font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"><p align="right">وبلاخره ،این انتظار بسر آمد ،تختی در یک مجلس عروسی که در هتل ونک برپا شده بود با دختری بنام « شهلا » آشنا شد .در همین دیدار بود که تختی « شهلا » را پسندید ، از او خوشش آمد ،و تصمیم به ازدواج گرفت . همه چیز برق آسا و بسرعت انجام گرفت .خانواده شهلا بلافاصله موافقت خود را اعلام داشتند و دیگر نامزد تختی معلوم و مشخص شد</p> </span></font> <font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"> <p align="right">دوران کوتاه و شیرین نامزدی تختی و شهلا ،خیلی زود سپری شد . مراسم عروسی شان ،بسیار ساده و صمیمانه برگذار گردید ، و عاقبت « جهان پهلوان » دست عروسش را گرفت و به خانه برد.</p></span></font><font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"><p align="right">بدین ترتیب تختی تشک کشتی را بوسید و کنار گذاشت .او دیگر مرد خانواده شده بود .در شب عروسی تختی ، خبرنگار اطلاعات هفتگی که آنجا حضور داشت ، از او در باره اینکه آیا باز هم کشتی خواهد گرفت یا نه ،سئوال کرده بود .تختی جواب داده بود.</p></span></font><p style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="3"><span style="font-size: medium;">نه ،دیگر با کشتی خداحافظی کرده ام . حالا موقع آن رسیده که با زندگی کشتی بگیرم</span><span style="font-size: medium;"> ! </span></font></p> <font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"> <p align="right">تختی همیشه آرزو داشت صاحب یک پسر بشود . وبلاخره هم 9 ماه پس از ازدواج به آرزویش رسید.</p></span></font><font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"><p align="right">در آخرین هفته مرداد ماه گذشته ، زمان وضع حمل « شهلا » فرا رسید و پسر تختی بدنیا آمد . پسر کوچولوی تپل و بامزه ای که بطرز عجیبی شبیه پدرش است .بین مردم شایع شده بود که تختی اسم پسرش را « سهراب » میگذارد .اما بر روی پسر تختی نام بابک نهاده شد .وقتی از تختی پرسیدند</p> </span></font> <p style="font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="3"><span style="font-size: medium;">چرا اسم پسرت را سهراب نگذاشتی ؟</span></font></p> <font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"> </span><span style="font-size: medium;"> <p align="right">با همان فروتنی و تواضع خاص خودش جواب داده بود</p> </span></font> <p style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="3"><span style="font-size: medium;">آخر من که رستم نیستم که اسم پسرم را سهراب بگذارم</span><span style="font-size: medium;"> ! </span></font></p> <font style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: medium;"> <p align="right">تختی که همواره مردی خانواده دوست بود ،بعد از ازدواج و پس از اینکه » بابک » بدنیا آمد ،علاقه اش نسبت به خانوادهاش خیلی خیلی زیادتر و شدیدتر شده بود</p></span><span style="font-size: medium;"><p align="right">تختی همیشه به اطرافیانش می گفت که دلش میخواهد پسر کوچولویش روزی جای خودش را بگیرد و قهرمان نام آوری از کار درآید .عشق به ورزش که در حقیقت با خون تختی عجین شده بود ،مسلما روزی پسرش را به قله قهرمانی میرساند</p></span><span style="font-size: medium;"><p align="right">لیکن ، افسوس که تختی هرگز باین آرزویش نرسید .اکنون پسرش ،پسر کوچولوی قشنگش ،در دنیای کودکانه اش از فاجعه بزرگی که در زندگی اش رخ داده ،بی خبر است <span style="font-size: medium;">. </span></p> </span><span style="font-size: medium;"> <p align="right">بابک کوچولو نمیداند که « بابا » مرده ...بابا دیگر نیست</p> </span></font> Wed, 07 Mar 2012 16:06:57 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1029/ منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰ http://varzesh.tarlog.com/post/918/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><p style="text-align: right;">عکس آنلاین / فایزه فیروزی:‌ روزنامه دنورپست عکسهای منتخب ورزشی سال ۲۰۱۰ را منتشر نمود.</p></div> <p style="text-align: right;">اتفاقات مهم ورزشی جهان در سال ۲۰۱۰ مانند جام جهانی فوتبال، المپیک جوانان سنگاپور، جام جهانی اسکی، المپیک زمستانی ونکوور و … از مهمترین رویدادهایی هستند که دنور پست عکسهای منتخب را از میان آنها برگزیده است.</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8446" title="photos-year-sport-2010 (0)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-0.jpg" alt="photos year sport 2010 0 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="377"></p> <p>‌جولای ۲۰۱۰ – آفریقای جنوبی: ایکر کاسیاس (Iker Casillas) دروازه‌بان تیم ملی فوتبال اسپانیا‌ در بازی فینال هلند و اسپانیا در مسابقات جام جهانی‌ ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، توپی را که “رابین وان پرسی” با سر زده بود می‌گیرد.<br> عکس :کلیو رز – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8447" title="photos-year-sport-2010 (1)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-1.jpg" alt="photos year sport 2010 1 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="366"></p> <p>آگوست ۲۰۱۰ – سنگاپور: دارن چوی (Darren Choy)، مشعل المپیک جوانان ۲۰۱۰ سنگاپور را در روز افتتاحیه مسابقات با خود حمل می‌کند.<br> عکس: آدام پریتی – گتی ایمیجز</p><p><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8448" title="photos-year-sport-2010 (2)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-2.jpg" alt="photos year sport 2010 2 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="352"></p> <p>فوریه ۲۰۱۰ – اسپانیا: سی‌ و سومین دره مسابقات قایقرانی در رودخانه والنسیا<br> عکس: مانوئل کیامادلوس آلنسو – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote> <p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8449 aligncenter" title="photos-year-sport-2010 (3)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-3.jpg" alt="photos year sport 2010 3 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="374"></p> <p style="text-align: right;">ژانویه ۲۰۱۰ – آمریکا: سقوط دیمیتری بارماشو (Dmitry Barmasho) قزاقستانی در مسابقات اسکی جام جهانی‌ ۲۰۱۰<br> عکس: جیمی اسکوییر – گتی ایمیجز</p> </blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8450" title="photos-year-sport-2010 (4)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-4.jpg" alt="photos year sport 2010 4 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="350" height="525"></p> <p>ژانویه ۲۰۱۰ – آمریکا: شادی جاناتان کاسیاس (Jonattan Casillas) در جشن پیروزی مسابقات قهرمانی NFC لوییزیانا<br> عکس: رونالد مارتینز – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8451" title="photos-year-sport-2010 (5)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-5.jpg" alt="photos year sport 2010 5 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="359"></p> <p>ژانویه ۲۰۱۰ – استرالیا: نواک جوکوویچ (Novak Djokovic) از صربستان در چهارمین راند مسابقه مقابل حریف لهستانی خود، لوکاس کوبوت (Lukasz Kubot) درهشتمین روز مسابقات اوپن استرالیا ۲۰۱۰ به رقابت می‌پردازد.<br> عکس: کیلیو برونسکی – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8452" title="photos-year-sport-2010 (6)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-6.jpg" alt="photos year sport 2010 6 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="348"></p> <p>‌فوریه ۲۰۱۰ – کانادا: پرش با اسنو برد در میان حلقه‌های مراسم افتتاحیه مسابقات المپیک زمستانی ونکوور<br> عکس: کورک جنسزیان – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8453" title="photos-year-sport-2010 (7)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-7.jpg" alt="photos year sport 2010 7 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="366"></p> <p>فوریه ۲۰۱۰ – انگلستان: سس فابرگاس (Cesc Fabregas)، بازیکن تیم آرسنال توسط مایکل ترنر (Michael Turner) در بازی میان آرسنال و ساندرلند در استادیوم امارات لندن نقش بر زمین می‌شود.<br> عکس: مایک هویت – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8454" title="photos-year-sport-2010 (8)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-8.jpg" alt="photos year sport 2010 8 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="384" height="500"></p> <p>فوریه ۲۰۱۰ – کانادا: شادی پیروزی تیم هاکی روی یخ زنان کانادا در مقابل تیم آمریکا با پیروزی ۲-۰ و تصاحب مدال طلا در چهارمین روز مسابقات المپیک زمستانی ۲۰۱۰ ونکوور<br> عکس: الکس لیوسی – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8455" title="photos-year-sport-2010 (9)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-9.jpg" alt="photos year sport 2010 9 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="326"></p> <p>آوریل ۲۰۱۰ – انگلستان: پرش جیسون مگیر (Jason Maguire) در مسابقات سوارکاری انگلیس<br> عکس: وارن لیتل – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8456" title="photos-year-sport-2010 (10)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-10.jpg" alt="photos year sport 2010 10 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="296"></p> <p>می ۲۰۱۰: تصادف مایک کنوی (Mike Conway) انگلیسی در سومین دور مسابقات اتومبیلرانی ایندینیا پولیس.<br> عکس: جیمز میللر – آسوشیتد پرس</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8457" title="photos-year-sport-2010 (11)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-11.jpg" alt="photos year sport 2010 11 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="364"></p> <p>‌ژوئن ۲۰۱۰ – آفریقای جنوبی: لذت فوتبال و بازی‌ کودکان در منطقه‌ای در نزدیکی‌ کیپ تاون<br> عکس: جیمی مک دانلد – آسوشیتدپرس</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8458" title="photos-year-sport-2010 (12)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-12.jpg" alt="photos year sport 2010 12 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="350" height="513"></p> <p>‌ژوئن ۲۰۱۰: پرش بازیکن بیسبال برای گرفتن توپ در سری مسابقات حذفی بیسبال دانشگاههای جهان<br> عکس: اریک فرانسیس – آسوشیتد پرس</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8459" title="photos-year-sport-2010 (13)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-13.jpg" alt="photos year sport 2010 13 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="308"></p> <p>ژوئن ۲۰۱۰ – آفریقا جنوبی‌: نگاه دروازه بان آلمانی‌، مانوئل نئور (Manuel Neuer) به اصابت توپ به تیرک دروازه در مسابقه میان آلمان و انگلیس در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۰<br> عکس: ایوس لژه – آسوشیتدپرس</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8460" title="photos-year-sport-2010 (14)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-14.jpg" alt="photos year sport 2010 14 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="350" height="489"></p> <p>ژوئن ۲۰۱۰ – آفریقا جنوبی‌: شادی توماس مولر (Tomas Muller) بعد از زدن گل به دیوید جیمز (David James) در بازی‌ آلمان و انگلیس در مسابقات فوتبال جام جهانی‌ ۲۰۱۰<br> عکس: مایکل استیل – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8461" title="photos-year-sport-2010 (15)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-15.jpg" alt="photos year sport 2010 15 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="526"></p> <p>ژوئن ۲۰۱۰ – آمریکا: هفتمین سری مسابقات بیسبال شیکاگو و پرش بازیکن تیم Pittsburgh<br> عکس: جان اسمیرسیاک – آسوشیتدپرس</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote> <p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8462 aligncenter" title="photos-year-sport-2010 (16)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-16.jpg" alt="photos year sport 2010 16 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="354"></p> <p style="text-align: right;">جولای ۲۰۱۰ – استرالیا: چهره شناگر استرالیایی، جان وان ویس (John Van Wisse) در مسابقات شنای ملبورن<br> عکس: مارک دادزول – گتی ایمیجز</p> </blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8463" title="photos-year-sport-2010 (17)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-17.jpg" alt="photos year sport 2010 17 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="382"></p> <p>جولای ۲۰۱۰ – آفریقای جنوبی: برخورد نیروهای امنیتی FIFA با یکی‌ از تماشاگران مهاجم در بازی‌ فینال میان هلند و اسپانیا در جام جهانی فوتبال‌ ۲۰۱۰ افریقای جنوبی<br> عکس:داگ پنسینگر – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8464" title="photos-year-sport-2010 (18)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-18.jpg" alt="photos year sport 2010 18 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="366"></p> <p>آگوست ۲۰۱۰ – سنگاپور: آلدار بالژیمائف (Aldar Balzhimaev) روسی در حال کشتی‌ با مهران شیخی از ایران در مسابقات المپیک جوانان ۲۰۱۰ سنگاپور در بخش کشتی‌ مردان که با دستیابی بالژیمائف به مدال طلا پایان یافت.<br> عکس: وونگ مایه – آسوشیتدپرس</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8465" title="photos-year-sport-2010 (19)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-19.jpg" alt="photos year sport 2010 19 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="366"></p> <p>آگوست ۲۰۱۰ – سنگاپور: پرش و سقوط لوران اتچچوری (Loran Etchechury) برزیلی در آب در چهارمین روز مسابقات المپیک جوانان ۲۰۱۰ سنگاپور<br> عکس: آدام پیریتی – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8466" title="photos-year-sport-2010 (20)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-20.jpg" alt="photos year sport 2010 20 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="358"></p> <p>آگوست ۲۰۱۰ – استرالیا: وزنه بردار استرالیایی، دانیل کوم (Daniel Koum) در ورزشگاه Geelong ملبورن<br> عکس: کویین رونی – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8467" title="photos-year-sport-2010 (21)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-21.jpg" alt="photos year sport 2010 21 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="366"></p> <p>اکتبر ۲۰۱۰ – هند: نمای کلی‌ از شنای شناگران در مسابقات ۵۰ متری کرال پشت مردان در اولین روز بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع در دهلی‌<br> عکس: کمرون اسپانسر – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8468" title="photos-year-sport-2010 (22)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-22.jpg" alt="photos year sport 2010 22 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="350" height="489"></p> <p>اکتبر ۲۰۱۰ – هند: جوشوا جفریس (Joshua Jefferis) ژیمناستیک کار استرالیایی در مسابقات ژیمناستیک مردان در اولین روز بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع در دهلی‌<br> عکس: مارک دادزول – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8469" title="photos-year-sport-2010 (23)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-23.jpg" alt="photos year sport 2010 23 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="350" height="491"></p> <p>اکتبر ۲۰۱۰ – هند: سام هریسون (Sam Harrison) و سیمون یاتس (Simon Yates) در مسابقات دوچرخه سواری در دومین روز بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع در دهلی‌<br> عکس: فیل والتر – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8470" title="photos-year-sport-2010 (25)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-25.jpg" alt="photos year sport 2010 25 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="366"></p> <p>می ۲۰۱۰ – آمریکا: پلیس استادیوم در حال اخطار به طرفداری که پیش از بازی‌ بیسبال میان تیم فیلادلفیا و سنت لوییس کاردینال وارد زمین شده است. این بازی‌ با برد ۶-۳ سنت لوییس همراه بود.<br> عکس: مت اسلوکوم – آسوشیتدپرس</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8471" title="photos-year-sport-2010 (24)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-24.jpg" alt="photos year sport 2010 24 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="350" height="524"></p> <p>اکتبر ۲۰۱۰ – هند: ریچارد مک براید (Richard Mc Bride) تیرانداز کانادایی در روز هشتم بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع در دهلی‌<br> عکس: جولیان فینی – گتی ایمیجز</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8472" title="photos-year-sport-2010 (26)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-26.jpg" alt="photos year sport 2010 26 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="351"></p> <p>فوریه ۲۰۱۰ – کانادا: اجرای رقص روسیاس اوکسانا دومنینا (Russias Oksana Domnina) و ماکسیم شابالین (Maxim Shabalin) در رقابت‌های اسکی روی یخ المپیک ۲۰۱۰ ونکوور<br> عکس: مارک بیکر – آسوشیتد پرس</p></blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8473" title="photos-year-sport-2010 (27)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-27.jpg" alt="photos year sport 2010 27 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="366"></p> <p style="text-align: right;">مارس ۲۰۱۰: ناراحتی‌ بازیکنان کوئینیپیاس بعد از شکست مقابل تیم رابرت موریس در مسابقات یبسبال قهرمانی NCAA<br> عکس: توماس کین – آسوشیتدپرس</p> </blockquote> <p style="text-align: center;">—</p> <blockquote> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8474" title="photos-year-sport-2010 (28)" src="http://aksonline.ir/fa/wp-content/uploads/photos-year-sport-2010-28.jpg" alt="photos year sport 2010 28 منتخب عکسهای ورزشی سال ۲۰۱۰" width="550" height="393"></p> <p style="text-align: right;">اکتبر ۲۰۱۰ – آلمان: ضربات مشت ویتالی کیلیتچکو (Vitali Klitschko) از اوکراین و شانون بریج (Shannon Briggs) آمریکایی‌ در مسابقات قهرمانی بوکس WBC آلمان که با برد ویتالی بعد از ۱۲ دور خاتمه یافت.<br> عکس: مارتین میشنر – آسوشیتدپرس</p> </blockquote> Mon, 19 Dec 2011 07:52:24 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/918/ نظر شما نسبت به این وبلاگ چیست؟ http://varzesh.tarlog.com/post/773/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="7"><font size="6">نظر شما نسبت به این وبلاگ چیست؟</font></font><br><br>لطفا برای بهبود وبلاگ کمک کنید و نظر خود را بدهید.ممنونم<br></div></div> Tue, 06 Sep 2011 03:56:53 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/773/ با دریافت sms از شرکت های تبلیغاتی کسب درآمد کنید! کاملا واقعی! اگه بخونی باور میکنی http://varzesh.tarlog.com/post/768/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P align=center><FONT color=#ff0000 size=4><STRONG>به خدا اگر این متنو تا آخر بخونیش پشیمون نمیشی <BR></STRONG></FONT></P> </div> <DIV></DIV> <P align=right><BR>میدونم شما هم از کسب در آمد از اینترنت نا امید هستین اما این یک روش جدیده ! <BR>از تابستان سال 90 یک شرکت تبلیغاتی که با دریافت پول از دیگر شرکت ها sms تبلیغاتی ارسال میکند کار خود را با شیوه ای جدید آغاز کرد و آن این است که : <BR><BR>این شرکت sms های تبلیغاتی دیگر شرکت ها را به شماره گوشی شما ارسال می کند اما شما لازم نیست که حتما آن ها را بخوانید میتوانید آن ها را پاک کنید ولی باید تلفن همراهتان روشن باشد تا آن را دریافت کند زیرا هر یک sms مبلغ 10 تومان پول به حساب شما واریز میکند پس شما کافیست تنها sms ها را تحمل کنید و پول بگیرید. <BR><BR>البته این تنها راه کسب درآمد نیست شما میتوانید با معرفی این سایت به دیگران معادل 46 % از درآمد آنها را دریافت کنید البته این وجه از آنها کم نمی شود یعنی آنها درآمد کامل را همانند شما دارند ولی شما به خاطر این معرفی این وجه را از طرف شرکت دریافت میکنید . <BR><BR>فرض کنید روزانه ( مثلا بوسیله وبلاگ تون ) 20 نفر را به سیستم معرفی کنید ، در این حالت بعد از 3 ماه زیر مجموعه های شما به 1800 نفر میرسد و در آمد روزانه شما 41 هزار تومان خواهد بود و در آمد ماهانه شما بیش از یک میلیون تومان خواهد بود. رسیدن به این اعداد کاملا امکان پذیر است. <BR><BR>برای ثبت نام به لینک زیر بروید و بروی عضویت کلیک کنید تا وارد سایت شوید : ( ثبت نام 2 دقیقه زمان می برد ) <BR><STRONG><FONT size=5></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=5><A href="http://ads.inpersia.com/users/ref/86429">{{عضویت}}<BR></A></FONT></STRONG><BR><A href="http://ads.inpersia.com/users/ref/86429">http://ads.inpersia.com/users/ref/86429</A><BR><BR>نکات: <BR>بعد از ثبت نام حتما از سیم کارتی که با آن ثبت نام کردید یک پیام بدون متن به 30005043500050 بفرستید. <BR>بعد از ثبت نام به بخش « ویرایش اطلاعات کاربری » رفته و شماره حساب خود را بصورت دستی وارد کنید. <BR>در وارد کردن شماره موبایل و شماره حساب و ... کاملا دقت کنید <BR></P> Sun, 04 Sep 2011 09:24:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/768/ زکات ورزش http://varzesh.tarlog.com/post/759/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div style="text-align: center;"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font color="#0000ff" size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="http://img.tebyan.net/big/1386/10/146211108206248100212252121931677954133188178.jpg"></font></span></div> </div> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font color="#333333" size="3">(اداره تربیت بدنی جوانرود) :</font><font size="2">هر نعمتي که خداوند به بنده خود عنايت مي فرمايد، به دنبال آن وظايف و تکاليفي بر دوش انسان گذاشته مي شود. به عنوان مثال وقتي انسان علمي را مي آموزد، در مقابل آن وظايفي را دارد. از جمله وظايف آن: عمل به علم، تواضع و فروتني، خدمت به مردم و ... مي باشد. اما يک وظيفه ديگري نيز دارد که مورد بحث ما است. « نشر و رساندن آن علم به ديگران، يکي ديگر از زکات هاي علم به شمار مي رود».</font></font></span><span style="color: black; font-size: 9pt;" dir="ltr"></span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">« پيامبر (ص) : لِکُلِّ شَي ءٍ زَکاةً »</font></font></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">هر چيزي زکاتي دارد.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA">زکات هاي مرتبط با ورزش:</span></strong><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"></span></font></font></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA">1- زکات بدن:</span></strong><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"></span></font></font></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">« حضرت علي(ع): وَ لِکُلِّ شَيْ‌ءٍ زکاةً وَ زَکاةُ الّبَدَنِ الصِّيامُ »</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">هر چيزي زکاتي دارد و زکات بدن، روزه گرفتن است.</font></font></span></p><p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">و...</font></font></span></p><p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong>2- زکات شجاعت:</strong></font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">« حضرت علي(ع): زکاةُ الشُّجاعةِ، الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ »</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">زکات شجاعت، جنگيدن در راه خدا مي‌باشد.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong>3- زکات سلامتي:</strong></font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">« حضرت علي(ع): زکاةُ الصِّحَةِ ، السَّعْيُ في طاعَةِ اللهِ »</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">زکات سلامتي، تلاش در راه بندگي و طاعت خدا است.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong>4- زکات پيروزي:</strong></font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">« حضرت علي(ع): زکاةُ الظَّفَرِ، الإحسانُ (العَفْو) »</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">زکات پيروزي، نيکي، احسان و گذشت است.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong>5- زکات قدرت:</strong></font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">« حضرت علي(ع): زَکاةُ القُدْرَةِ ، الإنصافُ »</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">زکات قدرت، انصاف و دادگري است.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2"><strong>زکات ورزشکار</strong></font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">يک ورزشکار با توجه به اينکه از بدني «سالم» و «ب قدرت» و «شجاعت» و «پيروزي» بهره مند است، لذا مشموب زکات هاي پنج گانه فوق مي‌شود. يعني يک ورزشکار مي‌بايست در راه خدا جهاد کند، در راه بندگي خدا تلاش کند، نيکي و احسان کند و منصف و با گذشت باشد.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">به قول معروف يک ورزشکار و قهرمان بايد در اوج قدرت، انسان باشد يعني به صفات و ارزش‌هاي انساني اهميت دهد و آنها را در زندگي خود پياده کند.</font></font></span></p> <p style="background: white none repeat scroll 0% 50%; text-align: right; line-height: 18pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><font face="Times New Roman"><font size="2">خلاصه اينکه يک ورزشکار مسلمان، بايد يک انسان کامل، نمونه و الگو باشد، همانگونه که پيامبر(ص) مظهر ارزش‌هاي انساني بودند.</font></font></span></p> Sat, 03 Sep 2011 15:47:07 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/759/ با ثبت نام در این سایت 50000 ریال هدیه دریافت کنید http://varzesh.tarlog.com/post/743/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> </div> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4><A style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0); COLOR: rgb(255,0,0)" name="http://persianhit.ir/?section=user&amp;action=register&amp;t=pub&amp;fer=11762 ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با کلیک بر روی لینک زیر&nbsp; به سایت وارد شوید و ثبت نام کنید و &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </A></FONT><BR><FONT size=4><A style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0); COLOR: rgb(255,0,0)" name="http://persianhit.ir/?section=user&amp;action=register&amp;t=pub&amp;fer=11762 ">&nbsp;50000 ریال هدیه اولیه بگیرید و حتی با گذاشتن تبلیغات در وبلگ خود برای هر کلیک 600 ریال درآمد کسب کنید &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </A></FONT><BR></DIV><A name="http://persianhit.ir/?section=user&amp;action=register&amp;t=pub&amp;fer=11762 "></A> <DIV></DIV> <DIV></DIV><FONT size=3><A style="FONT-WEIGHT: bold" href="http://persianhit.ir/?section=user&amp;action=register&amp;t=pub&amp;fer=11762%20"><BR></A></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3><A style="FONT-WEIGHT: bold" href="http://persianhit.ir/?section=user&amp;action=register&amp;t=pub&amp;fer=11762%20" name="http://persianhit.ir/?section=user&amp;action=register&amp;t=pub&amp;fer=11762 ">http://persianhit.ir/?section=user&amp;action=register&amp;t=pub&amp;fer=11762</A><BR><BR></FONT>&nbsp;<BR></DIV><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://persianhit.ir/?section=user&amp;action=register&amp;t=pub&amp;fer=11762"><IMG border=0 alt="Click here" src="http://persianhit.ir/persianhit/4c38b7c0384e6.gif" width=120 height=240></A><BR><IMG style="WIDTH: 590px; HEIGHT: 20px" id=tarlogendprepost src="http://www.tarlog.com/site_media/tarlog_editor/styles/default/img/break.png"><BR></TARLOGENDPREPOST></DIV> Wed, 31 Aug 2011 11:52:40 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/743/ پر درآمدترین بازیکنان جهان http://varzesh.tarlog.com/post/685/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div class="TopPost"></div> <div class="TopPost2"> <b><a href="http://sport13.persianblog.ir/post/52/">پردرآمدترین بازیکنان جهان</a></b></div></div> <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <p>1- کریستیانو رونالدو (رئال مادرید اسپانیا ) 13.000.000 یورو<br>2- زلاتان ایبراهیموویچ ( بارسلونا اسپانیا) 12.000.000<br>3- لیونل مسی ( بارسلونا اسپانیا) 10.500.000<br>4- ساموئل اتوئو (اینترمیلان ایتالیا) 10.500.000<br>5- ریکاردو کاکا (رئال مادرید اسپانیا ) 10.000.000<br>6- امانوئل آدبایور (منچسترسیتی انگستان ) 8.500.000<br>7- کریم بنزما (رئال مادرید اسپانیا ) 8.500.000<br>8- کارلوس تبس (منچسترسیتی انگستان) 8.000.000<br>9- جان تری (چلسی انگستان ) 7.500.000<br>10 – فرانک لمپارد ( چلسی انگستان) 7.500.000<br>11- تیری آنری (بارسلونا اسپانیا) 7.500.000<br>12- چابی (بارسلونا اسپانیا)7.500.000<br>13- رونالدینیو (میلان ایتالیا) 7.500.000<br>14- استیون جرارد (لیورپول انگستان) 7.500.000<br>15- دانیل آلوس ( بارسلونا اسپانیا) 7.000.000<br>16- میشائیل بالاک (چلسی انگستان ) 6.500.000<br>17- رائول گونسالس (رئال مادرید اسپانیا)6.500.000<br>18- ریو فردیناند ( منچستریونایتد انگستان) 6.500.000<br>19- کولو توره (منچسترسیتی انگستان )6.500.000<br>20- وین رونی (منچستریونایتد انگستان) 6.000.000</p> </div></div> <div class="LowPost3"><div class="CPost3"> <div class="date"> [ جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸ ] [ ٢:٠٥ ‎ق.ظ ] [ بهنام پارسا ] </div> <div class="Comment"><a title="Comments" onclick="s_comment(29766,4236064)" href="javascript:void(0)"> نظرات (<script language="javascript" type="text/javascript">document.write(get_cc(4236064))</script>4) </a> </div></div></div> Wed, 17 Aug 2011 12:46:43 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/685/