ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/30/ fa سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/ سلام http://varzesh.tarlog.com/post/1138/ <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">دوستانی که در آپلود عکس استادند به من کمک کنند </span></font><br><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><font size="4">یه سایت اپلود عکس می خواستم که عکس ها رو برای همشه برام ثبت کنه</font></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">لطفا با نظراتتون به بنده کمک کنید</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">تشکر</span><br></div> Mon, 21 Jan 2013 12:25:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1138/ عکاسی مدرسه http://varzesh.tarlog.com/post/1135/ <font style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" size="7">عکاسی مدرسه</font><br style="font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="3"><font size="5">عکاسی مخصوص دانش آموزان با قیمتهای تعجب آور</font><br></font></div><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font><div style="text-align: justify; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="5">&nbsp;برای دانش آموزان مدارس دزفول&nbsp; 6 عدد عکس پرسنلی 3در4 و 3عدد عکس پرسنلی 2در3 هدیه <span style="font-weight: bold;">فقط به مبلغ 1000 تومان</span> می باشد همراه با سی دی عکسها در با حجم پایینتر برای سامانه توصیفی که ویژه مدارس است .</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(153, 255, 0);" size="4"><font size="5">اگر فقط سی دی عکس را بخواهید(بدون چاپ عکس)هر نفر <span style="font-weight: bold;">فقط 500 تومان</span> می شود و پرینت عکس رنگی به اندازه A3 همراه با پرس فقط 1800 تومان است .<br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">عکس جشن الفبای کلاس اول و پیش دبستانی را هم انجام می دهم</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">(سفارش فقط به صورت تعداد بالا می باشد و حضوری در مدرسه انجام می شود .)</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><br>برای ثبت سفارش از طریق ایمیل </font><span style="background-color: rgb(0, 0, 255);">varzesh1390@yahoo.com </span><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">یا دبستان راجی دزفول اقدان نمایید</font><br style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div> Sun, 23 Dec 2012 15:39:00 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1135/ آموزش حرکت جدید طناب زنی به دانش آموزان و ایجاد انگیزه برای اجرای ورزشی بغیر از فوتبال http://varzesh.tarlog.com/post/1011/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div style="text-align: center;"><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 523px; height: 474px;" alt="http://img4up.com/up2/37741603224530986929.jpg" src="http://img4up.com/up2/37741603224530986929.jpg"><br><br>طناب زنی راهی برای ایجاد انگیزه ورزش در معلمان و معاونان دبستان<br><br><img src="file:///C:/Users/PC-m/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png" alt=""><img src="file:///C:/Users/PC-m/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-4.png" alt=""></div> <a href="http://img4up.com/up2/92476490325387453387.jpg"><img src="http://img4up.com/up2/92476490325387453387.jpg" alt="img_8955.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; width: 546px; height: 356px;"></a><br><br>معاون آموزشی دبستان معلم دزفول آقای فتحی نژاد<br></div> Sun, 05 Feb 2012 18:19:28 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1011/ افتتاحیه طرح طناورز (ورزش طناب زدن) در دبستان شهید راجی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/912/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">افتتاحیه طرح طناورز (ورزش طناب زدن) در دبستان شهید راجی دزفول</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">و با اجرای آموزگار تربیت بدنی محمد تازه عصاره</span><br><br><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 531px; height: 399px;" alt="http://www.upsara.com/images/oy1nrxtltiwwe76gnp8.jpg" src="http://www.upsara.com/images/oy1nrxtltiwwe76gnp8.jpg"><br><br><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 538px; height: 403px;" alt="http://www.upsara.com/images/sbici539ix7ky5liz9xb.jpg" src="http://www.upsara.com/images/sbici539ix7ky5liz9xb.jpg"><br><br><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 566px; height: 424px;" alt="http://www.upsara.com/images/htjsgm06bspnuyiupw8d.jpg" src="http://www.upsara.com/images/htjsgm06bspnuyiupw8d.jpg"><br><br><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 588px; height: 441px;" alt="http://www.upsara.com/images/2jnrhu87yo98315bie.jpg" src="http://www.upsara.com/images/2jnrhu87yo98315bie.jpg"><br><br><br><img style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://www.upsara.com/images/k82upzecdpgulosrgazh.jpg" src="http://www.upsara.com/images/k82upzecdpgulosrgazh.jpg" width="441" height="589"><br><br>و با اجرای نمایشی از آقای جاهد (آموزگار خلاق دزفول)<br><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 588px; height: 441px;" alt="http://www.upsara.com/images/93wjz5b3n0ufusfmp0a9.jpg" src="http://www.upsara.com/images/93wjz5b3n0ufusfmp0a9.jpg"><br></div></div> Wed, 09 Nov 2011 20:49:37 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/912/ طناب‌زدن، فواید این ورزش کم خرج و مفرح http://varzesh.tarlog.com/post/910/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"></div> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">دکتر بورتز در مجله انجمن پزشکی امریکا در سال 1982 گفته بود؛ در حال حاضر دارویی وجود ندارد که بتواند مانند تمرین‌های ورزشی ضامن سلامتی انسان در طول عمر او باشد. همچنین از بورتز سؤال می‌کنند که چه نوع تمرین ایروبیکی که مناسب و کم هزینه نیز باشد را برای مقابله با سالخوردگی پیشنهاد می‌کند؟ و او در پاسخ می‌گوید؛ طناب زدن. زیرا نه تنها یک ورزش خوب و قدیمی است بلکه ایروبیکی نیز هست.</font></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><img alt="طناب زدن" src="http://static.howstuffworks.com/gif/jump-rope-relay.jpg" title="طناب زدن" style="margin: 5px; float: left;" width="264" height="227"></font></font></p> <font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"></font><div style="display: inline; color: rgb(0, 0, 0);" id="news-id-197"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">اگر در هر دقیقه بین 120 تا 140 طناب بزنید، در هر ساعت 720 کالری می‌سوزانید و این میزان دو برابر سوخت کالری در ورزشهایی نظیر تنیس و والیبال است. به گفته دکتر لئونارد شوارتز (متخصص قلب و عروق)، اگر به جای حذف یک وعده غذا از برنامه روزانه بتوانید طناب بزنید 90 درصد از آنچه که از دست می‌دهید چربی‌های اضافه خواهد بود. همچنین اگر بتوانید روزانه معادل 1500 کالری از طریق ورزش بسوزانید (که این میزان پنج برابر مقداری است که انجمن قلب امریکا برای تناسب اندام تجویز می‌کند) با سرعت بسیار زیادی کاهش وزن خواهید داشت. حتی اگر هدف شما سوخت کالری نباشد، از طناب زدن مشکلی برای شما ایجاد نخواهد شد.<br></font></font><font size="3"><br></font><p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">دکتر کوپر مؤسس انجمن تحقیقات ایروبیک در دالاس تگزاس و همچنین ابداع‌کننده سیستم امتیاز تأثیر ورزشهای متفاوت می‌گوید: امتیاز طناب‌زدن از هیچ ورزش دیگری کمتر نیست. در جدول زیر تعدادی از ورزشهای محبوب امریکاییان و همچنین ساعت زمانی بیولوژیکی آنها را ملاحظه می‌کنید.</font></font></p> <p class="maintext"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p><p class="maintext"></p><table style="width: 300px;" align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td class="maintext" bgcolor="#31312f"> <div class="style7 style1"> <p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فعالیت</span></font></p> </div> </td> <td class="maintext" bgcolor="#31312f"> <div class="style7 style1"> <p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">زمان</span></font></p> </div> </td> <td class="maintext" bgcolor="#31312f"> <div class="style7 style1"> <p><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">میزان امتیاز</span></font></p> </div> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">طناب زدن</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">10 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">3 امتیاز</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">جاگینگ (دو آرام)</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">10 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">3 امتیاز</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">تنیس</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">30 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">5/1 امتیاز</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">شنا</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">10 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">1 امتیاز</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">دوچرخه‌سواری</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">10 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">1 امتیاز</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">هندبال</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">10 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">5/1 امتیاز</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">پیاده‌روی</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">1 ساعت</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">5/1 امتیاز</font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">&nbsp;</font></font></p> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">طناب زدن باعث کاهش تنش و افزایش سطح انرژی می‌گردد و سرعت تناسب اندام را نسبت به گذشته 30 برابر می‌کند. در تحقیقاتی که در مرکز تناسب اندام در دانشگاه ایلی‌نویز صورت گرفت از شرکت‌کنندگان خواسته شد در طول یک هفته به مدت پنج روز و طی 60 دقیقه در پنج مرحله به هر میزان که می‌توانند طناب بزنند، نتیجه این تحقیق بسیار شگفت‌انگیز بود و تغییرات فیزیکی ذیل حاصل گردید:</font></font></p> <ul><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><li class="maintext">افزایش نیروی زانو و پا</li><li class="maintext">افزایش اندازه ماهیچه ساق پا </li><li class="maintext">توانایی پرش بهتر(برخی‌ها می‌توانستند 5/11سانتیمتر بیشتر بپرند)</li><li class="maintext">افزایش سرعت در دویدن </li></font></font></ul> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">ضمناً بدن آنها بسیار چابک‌تر و انعطاف‌پذیرتر شده بود، قفسه سینه آنها نیز بازتر شده و قلب آنها از قدرت بیشتری برخوردار شده بود. دکتر لی بـِرِک، از دانشگاه لوما لیندای کالیفرنیا می‌گوید: طناب زدن مثل استفاده از آسپرین است. به این دلیل که ورزش باعث ایجاد آرامش طبیعی در بدن انسان می‌شود که آن را بتااندورفین می‌نامند و این امر در اثر فعالیتهای سخت و توان‌فرسا ایجاد می‌گردد. این ماده باعث ترشح هورمونی از طریق مغز می‌شود و غدد مخاطی نیز باعث افزایش تحمل درد و احساس خوب بودن می‌شوند. تناسب فیزیکی باعث می‌شود بتااندورفین سریعتر و به مقدار بیشتر تولید گردد، در حالی که در افرادی که فاقد تناسب فیزیکی هستند این‌گونه نیست.</font></font></p> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">سرانجام اینکه هر کجا می‌روید طناب را همراه داشته باشید. طناب زدن یک ورزش قدیمی برای مقابله با سالخوردگی است و هرگز منزل خود را بدون همراه داشتن آن ترک نکنید و هر روز آن را در برنامه زندگی خود بگنجانید.</font></font></p> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">ابتدا لازم است طناب خوبی را تهیه کنید. این طناب می‌تواند از جنس پلاستیک و یا دارای پوشش اسفنجی باشد. لازم است قدری سنگین باشد تا با آن احساس راحتی کنید(بهتر است مقداری وجه برای خرید طنابی که بر اساس اصول علمی و عملی طراحی شده است و در کلیه فروشگاههای ورزشی نیز موجود است، کنار بگذارید) و حتی بد نیست شخص دیگری طناب زدن شما را شمارش کند.</font></font></p> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">طناب را در وسط کف پا نگه دارید. اگر دسته‌های آن تا زیر بغل شما برسد از اندازه مناسبی برخوردار است.</font></font></p> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">برای طناب زدن جای مناسبی را انتخاب کنید (مثل تاتامی یا یک فرش). اگر پا برهنه هستید هرگز سطوح تخت را انتخاب نکنید. برای جلوگیری از صدمه به پا و قوزک پا از کفش ورزشی مناسب استفاده نمایید.</font></font></p> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">ابتدا به مدت پنج دقیقه برای گرم کردن بدن خود راه بروید. سپس قوزک پا، ماهیچه‌های ساق پا و قسمتهای بالایی پا را به آرامی کشش دهید. جدول تمرینی زیر را که برای پانزده هفته در نظر گرفته شده است، دنبال کنید. اگر تازه کار هستید از ابتدای جدول شروع نماید و اگر از قبل با اینگونه تمرین‌ها آشنایی دارید، از قسمتهای پیشرفته‌تر آن شروع کنید. در هر صورت لازم است در هر دقیقه به میزان 80 الی 100 طناب و یا 500 طناب بدون وقفه در 5 دقیقه طناب بزنید. در طول یک هفته شاهد تغییرات و پیشرفتهای خود در این برنامه خواهید بود.</font></font></p> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">&nbsp;</font></font></p> <table dir="rtl" style="width: 380px;" align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td class="maintext" bgcolor="#31312f"> <div class="style6 style1"> <p><font size="3"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);">هفته</span></font></p> </div> </td> <td class="maintext" bgcolor="#31312f"> <div class="style6 style1"> <p><font size="3"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);">طناب‌زدن</span></font></p> </div> </td> <td class="maintext" bgcolor="#31312f"> <div class="style6 style1"> <p><font size="3"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);">استراحت</span></font></p> </div> </td> <td class="maintext" bgcolor="#31312f"> <div class="style6 style1"> <p><font size="3"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);">تکرار</span></font></p> </div> </td> <td class="maintext" bgcolor="#31312f"> <div class="style6 style1"> <p><font size="3"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);">کل زمان طناب‌زدن</span></font></p> </div> </td> </tr> <tr> <td dir="rtl" class="maintext"> <p><font size="3">اول</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">15 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">45 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">8 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">2 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">دوم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">15 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">25 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">10 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">5/2 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">سوم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">15 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">20 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">12 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">3 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">چهارم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">20 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">15 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">11 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">5/3 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">پنجم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">30 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">15 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">8 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">4 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">ششم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">45 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">20 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">8 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">6 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">هفتم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">1 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">30 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">7 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">7 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">هشتم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p dir="rtl"><font size="3">5/1 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">45 ثانیه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">6 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">9 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">نهم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">2 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">1 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">5 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">10 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">دهم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">5/2 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">1 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">5 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">5/12 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">یازدهم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">3 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">1 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">5 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">15 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">دوازدهم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">5/4 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">1 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">4 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">18 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">سیزدهم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">6 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">1 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">3 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">18 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">چهاردهم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">7 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">2 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">3 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">21 دقیقه</font></p> </td> </tr> <tr> <td class="maintext"> <p><font size="3">پانزدهم</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">8 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">2 دقیقه</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">3 بار</font></p> </td> <td class="maintext"> <p><font size="3">24 دقیقه</font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">با انتخاب نوع تمرین‌ها و میزان استراحت در طول این پانزده هفته و نیز استفاده از وزنه‌ برای ناحیه قوزک و نیز کمر می‌تواند به بهبود وضعیت قلبی، عروقی و همچنین سوخت کالری خود کمک نمایید.</font></font></p> <p class="maintext"><font size="3"><span class="Pagetitle"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">تذکر مهم</font></font></span></font></p> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">طبق نظر پزشکان متخصص، بانوان می‌بایست از طناب‌زدن پرهیز نمایند ولی می‌توانند این برنامه را بصورت (دوی استقامت) اجرا نمایند.</font></font></p> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">&nbsp;</font></font></p> <p class="maintext"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">در تمریناتتان جدی و کوشا باشید!</font></font></p> <p class="footer"><font style="font-size: 15pt;" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">برگرفته از شماره اول مجله هنرهای رزمی، آذر 1378</font></font></p> </div> <font style="font-size: 15pt; color: rgb(0, 0, 0);" color="#010101" size="3" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"> </font></font> Thu, 03 Nov 2011 15:26:08 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/910/ برنامه ورزشي ( طناب زدن ) http://varzesh.tarlog.com/post/909/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;">&nbsp;<br></div> <!--start content--> <div style="text-align: center;"><img src="http://fa.parsiteb.com/images/normall/image0041.preview.jpg" alt="برنامه ورزشي ( طناب زدن )" class="align-left" width="420"> </div> <p style="font-weight: bold;" dir="rtl">برنامه پانزده هفته اي براي طناب زدن</p> <p dir="rtl">براي طناب زدن جاي مناسبي را انتخاب كنيد.براي جلوگيري از صدمه به قوزك و پايتان از كفش مناسب استفاده كنيدابتدا به مدت 5 دقيقه راه برويدو با نرمش هاي كششي عضلات ساق پا را گرم كنيد. براي اجراي برنامه اگر تازه كار هستيد از ابتداي جدول آغاز كنيد.در هر دقيقه 80 تا 100 طناب بزنيد. در صورتي كه بي استراحت اين كار را انجام مي دهيد بايد در مدت 10 دقيقه 500 طناب بزنيد.</p> <table style="width: 95%;" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr> <td bgcolor="#efefef" valign="top"> <p style="text-align: center;" dir="rtl">كل زمان در روز</p> </td> <td bgcolor="#efefef" valign="top"> <p style="text-align: center;" dir="rtl">تكرار</p> </td> <td bgcolor="#efefef" valign="top"> <p style="text-align: center;" dir="rtl">استراحت</p> </td> <td bgcolor="#efefef" valign="top"> <p style="text-align: center;" dir="rtl">طناب زدن</p> </td> <td bgcolor="#efefef" valign="top"> <p style="text-align: center;" dir="rtl">هفته</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td valign="top">2 دقيقه</td> <td valign="top">8 بار</td> <td valign="top">45 ثانيه</td> <td valign="top">15 ثانيه</td> <td valign="top">اول و دوم</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td valign="top">3 دقيقه</td> <td valign="top">12بار</td> <td valign="top">15 ثانيه</td> <td valign="top">15 ثانيه</td> <td valign="top">سوم و چهارم</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td valign="top">4 دقيقه</td> <td valign="top">8بار</td> <td valign="top">15ثانيه</td> <td valign="top">30 ثانيه</td> <td valign="top">پنجم و ششم</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td valign="top">7 دقيقه</td> <td valign="top">7بار</td> <td valign="top">30 ثانيه</td> <td valign="top">1 دقيقه</td> <td valign="top">هفتم و هشتم</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td valign="top">10 دقيقه</td> <td valign="top">2بار</td> <td valign="top">1 دقيقه</td> <td valign="top">5 دقيقه</td> <td valign="top">نهم و دهم</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td valign="top">15 دقيقه</td> <td valign="top">5بار</td> <td valign="top">1 دقيقه</td> <td valign="top">3 دقيقه</td> <td valign="top">يازدهم و دوازده</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td valign="top">18 دقيقه</td> <td valign="top">3بار</td> <td valign="top">1 دقيقه</td> <td valign="top">6 دقيقه</td> <td valign="top">سيزدهم و چهاردهم</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td valign="top">24 دقيقه</td> <td valign="top">3بار</td> <td valign="top">2 دقيقه</td> <td valign="top">8 دقيقه</td> <td valign="top">پانزدهم</td></tr></tbody></table> Thu, 03 Nov 2011 15:23:15 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/909/ طناب زدن ، یک روش عالی برای سوزاندن چربی ها! http://varzesh.tarlog.com/post/908/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong></strong></font></font><font style="font-size: 15pt;" size="5" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>برنامه تحریکی</strong></font></font></div> <font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><br><br><br>شاید در ابتدا طناب زدن مداوم به مدت 10 دقیقه برای شما هم سخت و هم خسته کننده باشد. برای تنوع می توانید در فواصل طناب زدن، حرکات شنا و یا بارفیکس را انجام دهید. </strong></font></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" id="post"><div id="postbody"> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای نمونه یک برنامه در این جا آورده می شود:</font> </strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- 3 دقیقه طناب بزنید. </strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - یک دقیقه استراحت کنید و سپس هرچند تا که می توانید بارفیکس بزنید. </strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 3 دقیقه دیگر طناب بزنید. </strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - یک دقیقه دیگر استراحت کنید و سپس هر چند تا که می توانید حرکت شنا انجام دهید. </strong></font></font></p> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و در آخر 3 دقیقه دیگر طناب بزنید.</strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong></strong>&nbsp;</font></font></div><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong> </strong></font></font><p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong><img style="width: 372px; height: 278px;" alt="www.lahjeh.com" src="http://www.lahjeh.com/upload/axxxxx/1336268813.gif" border="0" hspace="0"><br>طناب پرش کوتاه</strong></strong></font></font></p><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong> </strong></strong></font></font><p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong><img style="width: 406px; height: 304px;" alt="www.lahjeh.com" src="http://www.lahjeh.com/upload/axxxxx/1403543458.gif" border="0" hspace="0"></strong></strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong><br>طناب دوبل گام</strong></strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong><img style="width: 430px; height: 322px;" alt="www.lahjeh.com" src="http://www.lahjeh.com/upload/axxxxx/1345685993.gif" border="0" hspace="0"></strong></strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong><br>طناب دوبل </strong></strong></font></font></p><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong></strong> </strong></font></font><p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><img style="width: 390px; height: 291px;" alt="www.lahjeh.com" src="http://www.lahjeh.com/upload/axxxxx/1322656030.gif" border="0" hspace="0"></strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="left"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><br></strong></font></font></p><p align="center"><tarlogendprepost><br><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong></strong></font></font></tarlogendprepost></p><p align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><font size="3"><br></font></strong></font></font></p> <p align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><img style="width: 217px; height: 167px;" class="imagefield imagefield-field_postpic" alt="" src="http://www.2onya.net/uploads/sport.jpg?1305541355">&nbsp;</font></font></p> <p align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در طناب زدن دستگاه گردش خون و تنفس از راه فعالیت هوازی تقویت می شوند و آمادگی لازم را برای انجام فعالیت های روزانه به دست می آورید. کسی که فعالیت خود را بر طناب زدن استوار کند، عضلات بزرگ و مهم بدن را درگیر می کند و این خود عملی اساسی در جهت تقویت عضلات بدن است. </strong></font></font></p> <p align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>هنگام طناب زدن، ضربان قلب افزایش می یابد به گونه ای که می توان ضربان را به 160 تا 180 ضربه در دقیقه رساند. میزان اکسیژن مصرفی نیز 60 تا 80 درصد، حداکثر اکسیژن مصرفی و یا بیشتر مشاهده شده است.</strong></font></font></p> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>بپرید و انرژی بسوزانید</strong></font></font></div> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طناب زدن، یک راه بسیار عالی برای سوزاندن چربی های اضافه بدن است. طبق برآورد موسسات ملی سلامت آمریکا، هر ساعت طناب زدن، حدود 570 کیلوکالری انرژی می سوزاند.</strong></font></font></p> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این ورزش مفرح از تنوع بسیاری در تکنیک ‌های ورزشی برخوردار بوده و حتی دارای فدراسیون جهانی است. جالب است بدانید که هر دقیقه طناب ‌بازی در یک فرد به‌ طور متوسط باعث مصرف حدود 10 تا 12 کیلوکالری انرژی می ‌شود. </strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><strong>این انرژی معادل انرژی مصرفی در ورزش دو با سرعت حدود 10 کیلومتر در ساعت است که سرعت بالایی به حساب می‌ آید. </strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>البته لازم به ذکر است که بهترین راه لاغری محدود کردن مواد غذایی دریافتی بوده و ورزش تنها به‌ عنوان مکمل در کنار رژیم غذایی توصیه می ‌شود.</strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>این ورزش باعث افزایش ظرفیت قلبی تنفسی شده و به دلیل فشاری که بر استخوان‌ های اندام تحتانی وارد می ‌کند، خاصیت ضد پوکی استخوان دارد و موجب تقویت عضلات و تاندون‌ ها می‌ شود. </strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><strong>بسیاری از افرادی که دچار مشکلات طبی ناشی از بی ‌تحرکی هستند، می ‌توانند ناراحتی خود را به کمک طناب زدن درمان یا از بروز آن پیشگیری کنند. طناب زدن برای افراد سالم ضرری نداشته اما توصیه می‌ شود کسانی که مشکل ارتوپدی اندام تحتانی دارند، خانم‌ های باردار و دارندگان پروتزهای پزشکی مختلف که امکان جابه‌ جایی‌ شان وجود دارد، بدون مشورت پزشک معالج‌ شان طناب‌ بازی نکنند.</strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><strong>درضمن، تصور این که طناب زدن باعث شل شدن اندام‌ هایی مانند سینه می ‌شود درست نیست اما پوشیدن تاپ ‌های چسبان می‌ تواند تاثیرات احتمالی تروماهای وارده را در خانم‌ ها کمتر کند. </strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر کس متناسب با توانایی هوازی ‌اش می ‌تواند برای خود برنامه‌ ای را در نظر بگیرد اما در غیر ورزشکاران 5 دقیقه پیاده‌ روی و 1 دقیقه طناب زدن به دنبال آن مناسب است و فرد می ‌تواند این مجموعه (5 دقیقه پیاده ‌روی و 1 دقیقه طناب زدن) را به هر تعداد که می ‌تواند تکرار کند. اصولا این ورزش را می ‌توان یک روز در میان انجام داد و رعایت تعادل در شدت، مدت و دفعه‌ های ورزش متناسب با وضع آمادگی جسمانی فرد ضروری است.</strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong></strong>&nbsp;</font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>جنس طناب مناسب</strong></font></font></div> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اولین کاری که باید بکنید، انتخاب یک طناب پرش است که برای شما راحت باشد. طناب ممکن است، جنس های مختلفی مانند پلاستیک، نایلون یا الیاف پشمی داشته باشد که طناب های پلاستیکی سریع تر هستند و ورزشکاران حرفه ای مانند بوکسورها از آن ها استفاده می کنند ولی برای شما جنس طناب تفاوت زیادی در عملکردتان ایجاد نمی کند. پس مطابق سلیقه تان طناب خود را انتخاب کنید ولی یک مورد را حتما در خرید باید رعایت کنید و آن طول طناب است. </strong></font></font></p> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>طول طناب </strong></font></font></div> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>برای این که بفهمید طول طناب مناسب شما چه قدر است، یک پای خود را وسط طناب بگذارید، سپس دسته های طناب را بالا بیاورید، اگر طول طناب برای شما مناسب باشد، باید تا وسط قفسه سینه تان بالا بیاید و در صورت بلندتر بودن یا کوتاه تر بودن، هنگام طناب زدن با مشکل مواجه خواهید شد. </strong></font></font></p> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><img style="width: 435px; height: 292px;" title="آموزش طناب زدن" alt="آموزش طناب زدن" src="http://handoff.persiangig.com/image/68279.jpg"></strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>کفش مناسب برای طناب زدن</strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و اما به جز خود طناب باید به نکات دیگری نیز توجه کنید؛ باید یک جفت کفش ورزشی مناسب داشته باشید به طوری که کفی مناسبی به خصوص در قسمت پنجه های پا داشته باشند. کفش های بسکتبال و تنیس برای طناب زدن خوبند ولی کفش های دویدن ممکن است به پاهای شما فشار بیاورند. معمولا کفش ‌های cross-training که دارای کفی انعطاف ‌پذیر هستند برای این منظور مناسب‌ هستند.</strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><br><strong>کجا طناب بزنید </strong></font></font></div> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر روی سنگ و موزاییک طناب نزنید، چون که به پاها و مفاصل شما فشار زیادی وارد می کنند. یک تشک ورزشی ، زمین چوبی ، و حتی یک فرش ، سطوح مناسبی برای طناب زدن هستند. </strong></font></font></p> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>روش های طناب زدن</strong></font></font></div> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شاید طناب زدن برای بعضی از شما مضحک باشد و شما را یاد ورزش های دوران کودکی تان بیندازد که به جز روش پایه ای جفت پا روشی که مانند دویدن است، روش های دیگری نیز برای طناب زدن وجود دارد. برای سوزاندن انرژی بیشتر می توانید به جای این که به طور عمودی بالا و پائین بپرید، هنگامی که می پرید، پاهای خود را جفت کنید و به یک طرف خم کنید(مانند حالت اسکی کردن در پیچ ها) و در پرش بعد پاهای خود را به طرف دیگر خم کنید. </strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در یک روش دیگر می توانید هنگامی که می پرید سعی کنید بیشتر بپرید و پاهای خود را در هوا تا جای ممکن از یکدیگر باز کنید. همچنین می توانید طناب را نچرخانید بلکه آن را در دستان تان نگه دارید و سپس روی آن به جلو و عقب بپرید. </strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در روش سخت تر دیگر می توانید آن قدر بالا بپرید که با یک روش، دو بار طناب را بچرخانید. هنگامی که ضربان قلب تان خیلی بالا رفت و خسته شدید، دو دسته طناب را در یک دست بگیرید و بدون این که بپرید، طناب را در طرفین خود بچرخانید و یا می توانید برای رفع خستگی سرعت طناب زدن خود را خیلی آهسته کنید. </strong></font></font></p> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همچنین یادگیری تکنیک فرود آمدن روی نوک انگشتان پا می ‌تواند صدمات احتمالی ناشی از این ورزش را به حداقل ممکن برساند.</strong></font></font></div> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رعایت این نکات کمک می ‌کند به صورتی سرگرم‌ کننده و ایمن با طناب‌ زدن ورزش کنید:</strong></font></font></p> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * دسته ‌های انتهای طناب را با آرامی اما محکم در دست بگیرید. </strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * آرنج‌ های ‌تان را نزدیک بدن‌ تان نگه دارید و شانه ‌های‌ تان را شل کنید.</strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * اندکی زانو‌های‌ تان را خم کنید‌ و از مچ‌ های‌ تان برای تاب دادن طناب در قوسی ملایم در بالای سرتان استفاده کنید. </strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * سر و پشت ‌تان را هنگام پریدن مستقیم نگه دارید. پشت‌ تان را به جلو خم نکنید. </strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * طناب را با حرکت مچ های خود بچرخانید و نه با حرکت بازوهای تان. </strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * سر و گردن خود را مستقیم و رو به جلو نگه دارید و سعی کنید چشمهای تان به یک نقطه در مقابل تان متمرکز شود. </strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * با بینی نفس بکشید نه با دهان. </strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * بیش از اندازه بالا نپرید،‌ چرا که ممکن است بر روی زانوها و قوزک ‌های پاهای ‌تان فشار بیاید.</strong></font></font></div> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * به خاطر داشته باشید که طناب زدن می تواند به سرعت ضربان قلب تان را بالا ببرد، قبل از وارد کردن طناب زدن به برنامه ورزشی خود، با پزشک تان مشورت کنید. </strong></font></font></p> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><br><strong>&nbsp;<img style="width: 439px; height: 313px;" class="textImage" src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1389/09/17/100893106359.jpg"></strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>برنامه تحریکی</strong></font></font></div> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شاید در ابتدا طناب زدن مداوم به مدت 10 دقیقه برای شما هم سخت و هم خسته کننده باشد. برای تنوع می توانید در فواصل طناب زدن، حرکات شنا و یا بارفیکس را انجام دهید. </strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای نمونه یک برنامه در این جا آورده می شود:</font> </strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- 3 دقیقه طناب بزنید. </strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - یک دقیقه استراحت کنید و سپس هرچند تا که می توانید بارفیکس بزنید. </strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 3 دقیقه دیگر طناب بزنید. </strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - یک دقیقه دیگر استراحت کنید و سپس هر چند تا که می توانید حرکت شنا انجام دهید. </strong></font></font></p> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و در آخر 3 دقیقه دیگر طناب بزنید.</strong></font></font></div> <div dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong></strong>&nbsp;</font></font></div><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong> </strong></font></font><p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong><img style="width: 160px; height: 120px;" alt="www.lahjeh.com" src="http://www.lahjeh.com/upload/axxxxx/1336268813.gif" border="0" hspace="0"><br>طناب پرش کوتاه</strong></strong></font></font></p><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong> </strong></strong></font></font><p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong><img style="width: 160px; height: 120px;" alt="www.lahjeh.com" src="http://www.lahjeh.com/upload/axxxxx/1403543458.gif" border="0" hspace="0"></strong></strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong><br>طناب دوبل گام</strong></strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong><img style="width: 160px; height: 120px;" alt="www.lahjeh.com" src="http://www.lahjeh.com/upload/axxxxx/1345685993.gif" border="0" hspace="0"></strong></strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong><br>طناب دوبل </strong></strong></font></font></p><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><strong></strong> </strong></font></font><p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="center"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><img style="width: 160px; height: 120px;" alt="www.lahjeh.com" src="http://www.lahjeh.com/upload/axxxxx/1322656030.gif" border="0" hspace="0"></strong></font></font></p> <p dir="rtl" style="border-color: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="left"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><br></strong></font></font></p><div style="text-align: right;"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong>متن برگرفته از: گروه سبک زندگی سیمرغ</font></font></div></div></div> Thu, 03 Nov 2011 15:21:14 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/908/ برنامه تمرین طناب زدن http://varzesh.tarlog.com/post/907/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><p dir="rtl" align="center"><b><font size="3"><font color="#0000ff" face="arial, helvetica, sans-serif">برنامه تمرین طناب زدن </font></font></b></p></div> <p dir="rtl" align="center"><img style="width: 218px; height: 360px;" alt="" src="http://www.learnersdictionary.com/art/ld/jump_rope_rev.gif" align="baseline" border="0" hspace="0"></p> <p dir="rtl" align="center"><b><font color="#ff0000">" گروه سنی زیر 30 سال "</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"><strong></strong> <tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p dir="rtl"><b><font color="#0000ff">هفته&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدت زمان ( دقیقه )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعداد گام در دقیقه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعداد در هر هفته</font></b></p> <p dir="rtl">1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90-70&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3</p> <p dir="rtl">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90-70&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3</p> <p dir="rtl">3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90-70&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3</p> <p dir="rtl">4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90-70&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3</p> <p dir="rtl">5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90-70&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3</p> <p dir="rtl">6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90-70&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3</p> <p dir="rtl">7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7:30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110-90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4</p> <p dir="rtl">8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7:30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110-90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p dir="rtl">9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110-90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4</p> <p dir="rtl">10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110-90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5</p> <p dir="rtl">11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12:30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110-90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5</p> <p dir="rtl">12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110-90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">در 6 هفته اول، بهتر است که اجرای تمرین با استراحت همراه باشد. مقدار استراحت بر حسب نیاز و به شکل راه رفتن یا آرام طناب زدن صورت گیرد.</p> <p dir="rtl">&nbsp;در نتیجه مدت زمان مورد نظر شامل، زمان طناب زدن و استراحت می باشد. </p> <p dir="rtl">در شروع هفته هفتم، توجه مدت زمان مورد نظر به مداوم بودن تمرین و بدون احتساب زمان استراحت معطوف می گردد. </p> <p dir="rtl">عمل گرم کردن به مدت 3 دقیقه و به شکل طناب زدن آرام یا تند راه رفتن، عمل سردکردن به مدت 3 دقیقه بعد از تمرین به شکل آرام راه رفتن باشد. </p> <p dir="rtl">روی سطحی صاف ( فرش و ... ) و با کفش ورزشی انجام شود. عمل طناب زدن با هر دو پا یا بطور یک در میان باشد.</p> Thu, 03 Nov 2011 15:13:12 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/907/ اهمیت و كارایی طناب زدن http://varzesh.tarlog.com/post/906/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-weight: bold;" class="MsoNormal" align="right"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">طناب زدن از بهترین راه های سوزاندن چربی و كنترل وزن تكواندو كاران&nbsp; میباشد .</span></font></font></p><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p></div> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">ورزشكاران برای كاهش وزن اضافی،میتوانند بین (120 تا 140 دور در دقیقه)</span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">پرش كنند . تركیب این تمرین با رژیم مناسب و&nbsp; استراحت ، میتواند طی یك دوره كوتاه مدت نتیجه قابل توجهی به دنبال داشته باشد .</span></p> </o:p></span></font></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><img src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/w8tb38hlug47q3g1xj.jpg" width="294" height="407"></span></span></span></font></font></p></o:p></span></font></font></div><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><tarlogendprepost><br><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span></span></span></font></font></tarlogendprepost></p></o:p></span></font></font></div><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><strong>انواع طناب زدن شامل </strong></span></o:p></span></p></o:p></span></font></font></div><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"> </span></o:p></span></o:p></span></font></font><div style="text-align: right;"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: rgb(192, 80, 77); font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>1</span></b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">- گام بلند </span></p></span></o:p></span></o:p></span></font></font><br><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">&nbsp;<b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">2</span>-</b>پرش به پهلو </span></p></span></o:p></span></o:p></span></font></font><br><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">&nbsp;<b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">3</span>- </b>پرش به جلو </span></p></span></o:p></span></o:p></span></font></font><br><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">&nbsp;<b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">4</span>-</b> پرش اسكی باز </span></p></span></o:p></span></o:p></span></font></font><br><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"> <b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">5</span>-</b>پرش زنگوله ای </span></p></span></o:p></span></o:p></span></font></font><br><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"> <b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">6</span>-</b>نیم چرخش </span></p></span></o:p></span></o:p></span></font></font><br><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">&nbsp; <b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">7</span>-</b> چرخش كامل&nbsp; </span></p></span></o:p></span></o:p></span></font></font><br><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">8</span>-</b>پای ضربدری </span></p></span></o:p></span></o:p></span></font></font><br><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"> <b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">9</span>-</b>لك لك به جلو</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"> <b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">10</span>– </b>لك لك به عقب</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"> <b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">11</span></b>-پاشنه پنجه</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">&nbsp; <b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">12</span></b>-پرش به جلو</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">&nbsp; <b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">13</span></b>- دست ضربدری</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"> <b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">14</span></b>- تاب كناری بازو </span></p></span></o:p></span></o:p></span></font></font><br><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"> <b><span style="color: rgb(192, 80, 77);">15</span></b> – تاب كناری برای پرش</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span> <br></p></span></o:p></span></o:p></span></font></font></div><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><font color="#3333ff"><br></font></p></span></o:p></span> </o:p></span></font>&nbsp;</font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><font class="text4"><b><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">سیستم تمرینی طناب زدن موجب پیشرفت موارد زیر میگردد :</span></b></font></p><font class="text4"><b><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span></b><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">* </font>افزایش قدرت مچ دست ، مچ پا و زانو</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">*</font>آمادگی كمر ، شانه ها و قفسه سینه</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">*</font>افزایش قدرت پنجه</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">*</font>بهبود وضعیت نگهداری بدن</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">*</font>افزایش قدرت عضلانی پشت ساق و چهار سر ران</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">*</font>بهبود پرش عمودی ،جابجایی جانبی و سرعت شروع</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">*</font>افزایش تعادل بدن</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">*</font>افزایش سرعت واكنش بدن</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">*</font>سوزاندن چربی از طریق بكارگیری گروه های عظلانی چندگانه </span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">*</font>افزایش تمركز كه موجب كاهش هزینه انژی و افزایش استقامت میشود .</span></p><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">اندازه گیری استاندارد یك طناب :</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">1</font>- با یك پا در مركز طناب بایستید .</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">2</font>- دستها را به سمت بالا در امتداد دو طرف بدن خود بكشید ، بطوری كه نوك دسته های طناب بالاتر از شانه شما كشیده نشوند .</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA">*توجه داشته باشید كه اگر طناب هنگام عبور بیش از حد با سطح زمین برخور كند ، این به این معنی است كه طناب بیش از حد بلند است</span><span dir="ltr"></span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span></p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">گرم كردن با كمك طناب زدن </span></b><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">یك راه كاهش خطر آسیب دیدگی در همه ورزش ها گرم كردن بطور مناسب قبل از تمرین و رقابت است . طناب زدن همه گروه های عضلانی را در بر می گیرد ، و می تواند بسرعت ضربان قلب را به بالا ببرد در حالی كه گردش خون را بالا می برد.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">1</font>- ابتدا یك تا دو دقیقه كشش سبك انجام دهید .</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">2</font>- بعدا از آن با 5 دقیقه طناب زدن با شدت كم (140 دور در دقیقه) </span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span><font color="#ff0000">3</font>-در آخر همه گروه های عضلانی اصلی ، بویژه عضلات ساق پاها را برای 10 تا 20 دقیقه خوب كشش دهید . به خاطر داشته باشید هر كشش را برای حداقل 20 ثانیه نگه دارید .</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">استراحت فعال با طناب زدن </span></b><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">قابلیت و كارایی طناب زدن در هر زمان و مكانی ، آن را برای حفظ گرما و انعطاف پذیری عظلات بین ست های وزنه زدن ، در حین استراحت های تمرینات ورزشی یا هنگام انتظاربیرون زمین در رقابتهای ورزشی موثرترین فعالیت استراحت فعال می سازد .</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span>-- بین ست های تمرینات با وزنه ، 100 تا 160 باربرای گرم شدن عظلات بپرید .</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"><span dir="rtl"></span>-- درست قبل از گام نهادن به زمین از برنامه &nbsp;&nbsp;گرم كردن با طناب كه در بالا ذكر شده استفاده كنید .</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">سرد كردن بدن با طناب زدن !!! </span></b><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">سرد كردن پس از تمرین ، برای به حداقل رساندن آسیب دیدگی ها تقریبا از گرم كردن مهمتر است&nbsp; . برای سهولت انتقال به اجرای فعالیت های ورزشی پر سرعت ، از برنامه طناب زدن ملایم برای كاهش تدریجی ضربان قلب استفاده كنید . همه گروه های عظلانی اصلی ، به ویژه عظلات پشت ساق پاها را خوب كشش دهید .</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">طناب زدن فصل قبل از مسابقات </span></b><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">بیشترین فواید طناب زدن در طول فصل قبل از مسابقات رخ میدهد . در طی فصل قبل از مسابقه ، برنامه نمرینی ورزشكاران باید ورزش آنها از لحاظ روش كار ، محتوا و شدت شبیه سازی كند به طوری كه آنها برای رفع نیاز های جسمانی ورزشی آماده شوند .</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">تمرینات طناب زدن فصل قبل از مسابقه به ورزشكار برای انتقال ایمن و آرام به فصل مسابقه &nbsp;كمك میكند .</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">در طول فصل قبل از مسابقه ، ورزشكاران باید برای اتمام برنامه های طناب زدن مقدماتی ، متوسط وپیشرفته آماده شوند این امر به سه بار پرش در هفته نیاز دارد كه موجب افزایش سطح آمادگی قلبی عروقی در حین فصل خواهد شد . استفاده از برنامه های گرم كردن را روزانه قبل از اجرای ورزش ادامه دهید .</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">طناب زدن در فصل مسابقات </span></b><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">در حین فصل مسابقات ، تكواندو كاران باید به اوج آمادگی خود رسیده باشند ورزشكاران میتوانند این كار را بعنوان یك آماده كننده با استفاده مداوم از برنامه های گرم كردن روزانه انجام دهند ، قبل از اجرای تمرینات اختصاصی مبارزه و برنامه های تمرینی 2 تا 3 بار در هفته.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA">بسیاری از ورزشكاران برای بهبود حیطه های ورزشی خود در فصل مسابقات ، تمرینات را فعالانه ادامه دهند و می توانند برنامه های تمرینی طناب زدن را به خوبی دنبال كنند . از سوی دیگر ، با در نظر گرفتن فرسودگی و جراحات بدن در طول مسابقات ، برای سازگاری زمان بازگشت به حالت اولیه از مسابقات ورزشی ، باید برنامه ها تغییر داده شوند .</span></p></span></o:p></span></o:p></span></font> Thu, 03 Nov 2011 15:07:35 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/906/