ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/33/ fa بازدید مسئول کمیته جوانان و اعضای هیئت فوتبال ازمدرسه فوتبال بهمن http://varzesh.tarlog.com/post/1237/ <div><h4>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال عصر روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۴مسئول کمیته جوانان و استعداد یابی آقای محمد طلوعی فر بهمراه آقای جافرمن مسئول کمیته روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان دزفول درمحل تمرین هنرآموزان مدرسه فوتبال بهمن درزمین چمن شماره دوشهید مجدیان حضور یافته و از وضعیت وامکانات این مدرسه فوتبال بازدید بعمل آورده که آقای طلوعی فرازتلاش مدیریت این مدرسه فوتبال آقای عمادی نژاد که جهت راه اندازی و تشکیل مدرسه فوتبال زحمات زیادی متحمل شده تشکر و قدردانی نموده و همچنین برنامه های آینده هیئت فوتبال شهرستان دزفول را دررابطه با مدارس فوتبال بیان نمودند آقای عمادی نژادمدیریت مدرسه فوتبال بهمن نیز ضمن تشکر از حضور نمایندگان هیئت فوتیال شهرستان درمحل تمرینات این مدرسه فوتبال اظهار داشتند که تمرینات این مدرسه فوتبال هفته ایی دو جلسه وروزهای یکشنبه ،سه شنبه ازساعت ۳۰/۱۸الی ساعت ۲۰ می باشد که زیر نظر مربیان جوان ومجرب آقایان امین ظفری دارای مدرک مربیگری بی و آقایان محمود عرشیا و حجت الله صالحیان دارای مدرک مربیگری دی اداره می شود ونیز دررابطه با برنامه های آینده مدرسه فوتبال بهمن ابراز داشتند که این مدرسه فوتبال پس از آموزش در مسابقات جشنواره فوتبال و نونهالان شهرستان شرکت و ان شاالله در سالهای آینده نیز به فعالیت خود ادامه خواهد نمود.</h4><strong><span> <div><br></div></span></strong> <div><strong><span> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1961.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-454" alt="IMG_1961" src="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1961.jpg" height="385" width="580"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1975.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-455" alt="IMG_1975" src="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1975.jpg" height="383" width="576"></a></h4> <h4></h4> <h4 align="center"><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1995.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-456" alt="IMG_1995" src="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1995.jpg" height="381" width="575"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1996.jpg"></a></h4></span></strong></div> <p><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2024.jpg"></a></p> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2023.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2018.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2017.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2013.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2006.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2005.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2002.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_1960.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2000.jpg"></a></h4> <h4></h4> <h4><a href="http://www.dezfootball.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_2001.jpg"></a></h4> <p> </p> <div><br></div> <div></div> <div></div><div id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div><div id="__zsc_once"></div><div id="__hggasdgjhsagd_once"></div></div> Sun, 26 Jul 2015 01:49:13 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1237/ معرفی قهرمانان نامدار کشتی فرنگی دزفول-غلامرضا قصاب http://varzesh.tarlog.com/post/1236/ <div><div><font size="5">در سال۱۳۴۴ اولین استعداد و قهرمان کشتی در دزفول به نام رحیم قصاب با تشویق مربی دلسوز خود مرحوم احمد فیلی پور وارد عرصه کشتی در دزفول شد و با تلاش خود موفق به کسب افتخارات بسیاری  در رده های کشوری و بین المللی گردید.<br> این اولین بار بود که ورزش کشتی در خوزستان چنین قهرمانی به خود می دید و باعث شد ورزش دزفول در کل کشور مورد تقدیر قرار گیرد .<br> دیری نپایید که دومین استعداد درخشان کشتی دزفول و خوزستان برادر کوچکتر رحیم یعنی غلامرضا قصاب وارد این رشته شده و سبب شد کشتی خوزستان در کشور و میادین بین اللملی بازتابی خیره پیدا کند. </font></div> <font size="5">  وی در سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۸ در رده های جوانان و بزرگسالان به طور مداوم قهرمان کشور و تیم ملی بود و در کنار این عناوین در رده های بزرگ جهانی درخششی قابل تقدیر داشت. اولین حضور یک خوزستانی در رده جهانی ۱۹۷۴ لاس و گاس و ۱۹۷۵ بلغارستان و المپیک ۱۹۷۶ مونترال کانادا  چراغ روشنی بر کشتی دزفول و خوزستان است.<br> </font> <p>  </p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_01.jpg" border="0"></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_02.jpg" border="0" height="399" width="500"></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_03.jpg" border="0" height="375" width="500"></p><p></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_04.jpg" border="0" height="345" width="500"></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_05.jpg" border="0" height="292" width="500"></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_06.jpg" border="0" height="683" width="500"></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_07.jpg" border="0" height="402" width="500"></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_08.jpg" border="0"></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_09.jpg" border="0"></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_10.jpg" border="0" height="429" width="500"></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_11.jpg" border="0" height="425" width="500"></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_12.jpg" border="0" height="399" width="500"></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_13.jpg" border="0" height="422" width="500"></p> <p> <img alt="غلامرضا قصاب - کشتی دزفول - gholamreza Ghassa - wrestling 1976 montreal canada" src="http://dezfoul.persiangig.com/koshti/dezful_koshti_ghasab_14.jpg" border="0"></p> <br> <br> <div id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div><div id="__hggasdgjhsagd_once"></div></div> Sat, 27 Dec 2014 12:31:04 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1236/ عکس های قدیمی از بانک ملی دزفول قهرمانی باشگاههای خوزستان سال ۶۸ http://varzesh.tarlog.com/post/1234/ <div><div align="center"><img id="irc_mi" height="443" src="http://kajsport.ir/wp-content/uploads/2011/04/Recovered_JPEG-Digital-Camera_3054.jpg" width="578"></div> <div><br></div> <div id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div> <div id="__hggasdgjhsagd_once"></div> <div></div> <p>مربی : پاکدل      </p> <p>دروازبان : ............ منصور شلال نژاد -غلامرضا کاج-عبداله طهماسبی-عزیز شلال نژاد-</p> <p>علی هدایتی-امیر تائب-حسین زهری -حسن چمن آرا-ناصر کاظمی-حمید اکبری</p></div> Sat, 27 Dec 2014 12:12:19 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1234/