ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/4/ خواص مواد غذایی برای کمک به ورزشکاران fa تغذیه مناسب برای ورزش های تابستانی http://varzesh.tarlog.com/post/1232/ <h1 style="text-align: center; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">تغذیه مناسب برای ورزش های تابستانی</span></font></h1><h1 style="text-align: center; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1384/04/0842012471107913723015960251193109311796.jpg"></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">فصل تابستان زمان مناسبی برای تمرینات بدنی تیم های دانشجویی ، جهت مسابقات ورزشی در فصول آینده می باشد. ساعت های طولانی وقت صرف افزایش مهارت های ورزشی می شود.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">بسیاری از ورزشکاران دو تا سه بار در روز تمرین می کنند که باعث تخلیه مواد مغذی از بدنشان می شود و نیاز به حمایت تغذیه ای دارند. بنابراین برای کسب موفقیت در ورزش بایستی از تغذیه کافی و مناسبی برخوردار شوند.</span></font></h1><div><tarlogendprepost></tarlogendprepost></div><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در طی روز مایعات زیادی بنوشید</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر بدن دچار کم آبی شود، دیگر نمی توانید با توان کافی به ورزش خود ادامه دهید. حتی کاهش 2- 1درصد از آب بدن ، روی بازدهی ورزشکار موثر است.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">هر ورزشکاری تقریباً به ازای هر یک کالری از انرژی مصرفی خود ، به 1 میلی لیتر آب نیاز دارد.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">بیشتر ورزشکاران روزانه نیاز به 2500 تا 4500 کالری دارند، بنابراین میزان&nbsp;</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">آب &nbsp;مورد نیازشان نیز 5/2 تا 5/4 لیتر در روز است. همچنین باید قبل و بعد و در حین انجام تمرین آب و مایعات بنوشند که به ترتیب زیر است :</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">20- 10 دقیقه قبل از ورزش : 360 تا 600 میلی لیتر آب</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در حین ورزش ، هر 15 دقیقه یک بار : 240 میلی لیتر</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">بعد از ورزش به ازای هر نیم کیلوگرم کاهش وزن : 600- 360 میلی لیتر آب</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">توصیه های لازم جهت تامین مایعات مورد نیاز بدن :</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">- قبل از تشنه شدن، آب بنوشید.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">- هر کجا می روید، یک بطری آب همراه خود داشته باشید.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">- مقدار زیادی&nbsp;</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">میوه &nbsp;و سبزی &nbsp;بخورید ، زیرا حاوی آب زیادی هستند.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">به مقدار کافی غذا مصرف کنید تا انرژی لازم را برای ورزش کردن داشته باشید</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">نیاز به مواد غذایی در فصل تابستان نسبت به سایر فصول افزایش می یابد. بالا بودن سطح فعالیت بدنی و مقدار عضلات بدن در ورزشکاران باعث می شود نسبت به سایر افراد، انرژی بیشتری مصرف کنند.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ساده ترین روش برای تعیین کالری مورد نیاز این است که مقدار وزن فرد ورزشکار ( به کیلوگرم ) را برای مردان ضرب در 42 و برای زنان ضرب در 35 کنیم.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">بعنوان مثال : مقدار انرژی مورد نیاز برای یک ورزشکار مرد 90 کیلوگرمی برابر است با 3780 (42×90) کیلو کالری در روز.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">برای یک زن ورزشکار 70 کیلوگرمی برابر است با 2450 ( 35×70 ) کیلو کالری در روز.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">تعیین کالری مورد نیاز باعث می شود که فرد ورزشکار براساس آن ، مقدار وزن مطلوب و سطح گرسنگی خود را دریابد.</span></font></h1><h1 style="text-align: center; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1384/04/1801209188176201751564013523115249170166244.jpg"></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">تذکرات مهم برای تعیین کالری مورد نیاز :</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">- وعده های غذایی را بطور پیوسته ، منظم و سر ساعت مصرف کنید و هیچ وعده ای را حذف نکنید.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">- میان وعده نیز مصرف کنید.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">- غذاهای انرژی زا مثل کشمش ،&nbsp;</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">آجیل &nbsp;، پنیر، شیر، ماکارونی ، برنج ، نان و غلات &nbsp;را مصرف کنید.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">- در تمام وعده های غذایی خود نوشیدنی های پر انرژی مصرف کنید مثل&nbsp;</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">شیر &nbsp;، نوشیدنی های مخصوص ورزش ، آب پرتقال &nbsp;و سایر آب میوه ها.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">بعد از تمرین :</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">یک تا دو ساعت بعد از هر بار تمرین ورزشی ، یک وعده غذایی که حاوی&nbsp;</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">کربوهیدرات &nbsp;، پروتئین &nbsp;و مایعات فراوان است را مصرف کنید.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">وعده غذایی بعد از تمرین ، مواد مغذی لازم برای ترمیم و بازیافت عضلات بدن ورزشکار را تامین می کند. تحقیقات زیادی نشان می دهد 2-1 ساعت بعد از تمرین ، بدن آماده دریافت مواد غذایی است. در این زمان باید مایعات، کربوهیدرات و پروتئین کافی به بدن فرد برسد تا ذخایر گلیکوژنی عضلات پر شود و فرآیند سنتز پروتئین برای ساخت عضلات شروع شود.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">توصیه می کنیم بعد از ورزش کربوهیدرات و پروتئین &nbsp;را به نسبت 3 به 1 مصرف کنید یعنی 120- 90 گرم کربوهیدرات و 40- 30 گرم پروتئین.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">یک رژیم غذایی متعادل که دارای تمامی گروه های غذایی باشد را مصرف کنید</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">هر کدام از این گروه های غذایی دارای یک نقش خاص و اساسی در فعالیت ورزشکار هستند.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">میوه ها و سبزی ها دارای انواع ویتامین ها و املاح، مایعات و مواد آنتی اکسیدانی هستند. تمامی این مواد مغذی برای عملکرد موثر بدن، لازم هستند.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ورزش کردن، یک نوع استرس طبیعی است که به بدن وارد می شود و باعث تولید رادیکال های آزاد می شود.رادیکال های آزاد، سلول ها را بدن تخریب می کنند و سرعت بهبود و ترمیم عضلات را کاهش می دهند.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">آنتی اکسیدان ها به عنوان یک مکانیسم طبیعی، از بدن در برابر حمله رادیکال های آزاد دفاع می کنند و سرعت ترمیم را افزایش می دهند. میوه ها و سبزی ها نیز منبع خوبی از&nbsp;</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">آنتی اکسیدان ها &nbsp;هستند. به همین دلیل مصرف فراوان آنها توصیه می شود.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ورزش کردن بخصوص در آب و هوای گرم، باعث دفع آب و الکترولیت زیادی از بدن بوسیله تعریق می شود. پتاسیم و&nbsp;</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">سدیم &nbsp;دو الکترولیت مهم موجود در بدن هستند که تعادل مایعات بدن را حفظ می کنند.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">میوه ها و سبزی ها سرشار از پتاسیم هستند. سدیم نیز در نمک و بسیاری از غذاهای آماده و فرآیند شده وجود دارد.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">به دلیل اینکه این الکترولیت ها به آسانی و به مقدار زیاد از طریق تعریق از بدن دفع می شوند، بنابراین جایگزینی این مواد مغذی برای ورزشکاران در اولویت قرار دارد.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">نان و غلات (&nbsp;</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">سبوس &nbsp;دار باشد بهتر است ) و برنج حاوی کربوهیدرات و ویتامین B زیادی هستند که برای سوخت و ساز انرژی در بدن نیز لازم هستند.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">غذاهای کربوهیدراتی ، مهمترین منبع تولید انرژی در طی یک ورزش طولانی و شدید هستند و بدون دریافت کافی آنها، بدن قدرت و توان کافی برای اجرای تمرین ورزشی را نخواهد داشت.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">شیر و لبنیات ، تخم مرغ ،&nbsp;</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ماهی &nbsp;و مرغ پروتئین کافی را برای بدن فراهم می کنند. همچنین دارای املاح و ویتامین هایی مثل آهن &nbsp;، کلسیم &nbsp;، ویتامین B6 &nbsp;و ویتامین B12 هستند. اگر مقدار دریافت آهن کافی نباشد، بدن نمی تواند اکسیژن لازم برای کار عضلات فراهم کند.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">کلسیم نیز یکی دیگر از املاح مهم است که در استخوان وجود دارد و اعمال حیاتی زیادی مثل انقباض عضلات را انجام می دهد.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ویتامین های B6 و&nbsp;</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">B12 نیز بطور عمده در متابولیسم انرژی دخالت دارند و کمبود آنها باعث تولید ناکافی انرژی و بروز خستگی در فرد می شود.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">نتیجه گیری</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">شما افراد ورزشکار باید بدانید که تمام گروه های غذایی ، نقش مهمی در حفظ سلامتی شما دارند. دریافت یک رژیم غذایی متعادل و متنوع انرژی، ویتامین ها و املاح لازم را برای یک فعالیت بدنی مناسب فراهم می کند.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">همچنین بایستی از یک رژیم غذایی نامتعادل ( صرفاً خوشمزه نه مغذی ) پرهیز کنید ، زیرا اینگونه رژیم ها به دلیل نداشتن مواد مغذی، هم برای سلامتی بدن و هم برای انجام ورزش مضر است.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت اطمینان از اجرای یک رژیم غذایی مناسب برای ورزش های تابستانی موارد زیر را به خاطر بسپارید:</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">1- در طی روز به مقدار کافی آب و مایعات بنوشید.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- برای انجام مناسب تمرینات ورزشی ، با استفاده از یک رژیم غذایی متعادل ، مقدار زیادی&nbsp;</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">انرژی دریافت کنید.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">3- یک تا دو ساعت بعد از تمرین ورزشی ، غذایی را که حاوی کربوهیدرات، پروتئین و مایعات فراوان است ،مصرف کنید.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- یک رژیم غذایی متعادل و متنوع داشته باشید.</span></font></h1><h1 style="text-align: right; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 21.333335876464844px; background-color: rgb(255, 255, 255);">نیره ولدخانی – کارشناس تغذیه تبیان</span></font></h1> Thu, 26 Jun 2014 10:44:46 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1232/ مقاله ای در باره تغذیه در ژیمناستیک http://varzesh.tarlog.com/post/1206/ <div style="direction: rtl; text-align: right;"><div style="direction:rtl;"><span style="font-size: small;"><strong>چرا انسان به غذا خوردن نياز دارد؟</strong></span> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">چون بدن قادر به ساختن تمام مواد غذايي (مغذي) مورد نیازش نيست</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">از <strong>چه مواد غذايي بايد استفاده كند:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">. انسان‌های نخستين از گياهان و حيوانات وحشي استفاده مي کردند پس از اختراع آتش غذاهاي را پخت و مصرف كرد به تدریج پيشرفت نمود و كشاورزي و دامداري را به وجود آورد دانه‌های گياهان مختلف را پرورش داد، حيوانات را اهلي كرد، مهاجرت پيش آمد و سطح آگاهي انسان افزود شد و کم‌کم بر تنوع غذاها افزود</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">. منطقه‌ی جغرافيايي و محل سكونت انسان عامل مهمي در نوع تغذیه‌اش بوده است (در ساحل ها از ماهي در مناطق گرمسيري از خرما در جنگل‌ها از گياهان و میوه‌ها و گوشت پرندگان بيش تر استفاده می‌شود)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">. بر اساس سنت و آيين هندی‌ها گوشت گاو را مصرف نمي کنند مسلمانان گوشت خوك را حرام می‌دانند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">. يكي ديگر از عواملي كه در نوع تغذيه موثر است وضعيت مالي و اقتصادي افراد است</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">. ذائقه نيز از ديگر عوامل اثرگذار است</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">با توجه به نيازهاي انسان و كمبود بعضي مواد در بعضي مناطق بیماری‌های نيز بروز می‌کرد. از طريق آزمايش و خطا گاهی &nbsp;به ماده‌ی غذايي درمان‌کننده دست می‌یافتند. پس از تغيير و تحولات علمي در زندگي بشر تغذيه به صورت علمي همراه با ديگر علوم پا به دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها گذاشت لاوازيه پدر علم تغذيه قرن 18 تحقيقاتي را آغاز كرد امروزه تغذيه به عنوان يك علم یافته‌های بسياري را براي بشر آشكار ساخته است.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>تركيب بدن انسان: </strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">بدن انسان و تمام موجودات مجموعه‌ی مولكولي متداخلی‌اند كه مبناي ساختماني آن‌ها اتم‌های عناصر می‌باشند مهم‌ترین ارتباط بشر با محيط بعد از هوايي است كه مصرف می‌کند. تركيب يك انسان بالغ حدود 65% آب،5% مواد معدنی،30% مواد آلی 17 پروتئين 12% چربي و كمتر از يك درصد كربوهيدرات است</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">براي ادامه‌ی حيات مرتباً مولکول‌ها بايد نو و تجديد شوند و از آنجایی كه حدود 40 تا 45 نوع ماده‌ی غذايي در بدن سنتز نمی‌شود لذا انسان شدیداً به خوردن غذا نيازمند است</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">افزايش يا كاهش هر یک از مواد غذايي می‌تواند اختلالاتي را در بدن ایجاد کند بنابراين با توجه به عوامل رشد ترميم بافت‌ها بیماری‌ها و ورزش و فعاليت شناخت نيازها بسيار مهم است برای مثال اهميت كم و كيف مواد غذايي در فعالیت‌های استقامتي عامل مهمي در پيروزي ورزشکاران است</span></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">و....</span></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">) عملي است كه از ساختمان تركيبات و چگونگي سوخت و nutrition تعريف علم تغذيه (</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">)&nbsp; ساز مواد غذایی و تبديل آن‌ها به انرژي در بدن و رابطه‌ی آن‌ها با رشد و نمو و سلامتي بحث و گفتگو می‌کند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">به عبارتی تغذيه از رساندن مواد غذايي به بدن به مقدار مناسب بحث می‌کند و اين كه اين مواد بتوانند احتياجات روزانه را به عوامل مغذي انرژی‌زایی رشد ترميم بافت‌ها و سلامتي بر آورده نمايند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>غذا و ماده‌ی مغذي: به</strong> آنچه كه به عنوان خوراكي مصرف می‌شود غذا () و به مولکول‌هایی كه در اثر گوارش غذا ايجادشده و به سلول‌های می‌رسند ماده‌ی مغذي (&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;) گويند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">به عبارتی مواد مايع يا جامد كه فرد مصرف می‌کند تا 1-حس گرسنگی‌اش برطرف شود 2-ايجاد سد جوع نماید و 3-پس از جذب اعمال زير را انجام دهد غذا و ماده‌ی غذايي گويند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">الف) تأمین انرژي و ذخيره براي مواقع مورد لزوم</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">ب) تأمین رشد و نمو وت رمیم آسیب‌ها</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">ج) تأمین ویتامین‌ها و مواد معدني جهت تنظيم واکنش‌های مختلف بدن</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">آب، شكل غذا و ماده غذایی‌اش يكسان است<strong>.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>جيره غذاي: به</strong> كليه مواد و خوراکی‌هایی&nbsp; كه در طي يك شبانه‌روز مصرف می‌شود جیره‌ی غذايي گويند و بر حسب شرايط محيطي، سلامتي و بیماری، جنس، سن، دوران رشد، حالت‌های فيزيولوژيك، نوع شغل و سطح فعاليت متفاوت است<strong> </strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>متابوليسم: سرنوشت</strong> و تغييرات غذا را پس از جذب، متابوليسم گويند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>متابوليسم پايه: حداقل</strong> انرژي مورد نياز براي زنده ماندن در شرايط بيداري، ساكن، درجه حرارت 22-18 و ناشتا</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>واکنش‌های آنابوليسمي: ساخته</strong>‌شدن مولکول‌های بزرگ از مولکول‌های ريز غذايي. انرژي خواهند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>واکنش‌های كاتابوليسمي: </strong>تجزيه مولکول‌های بزرگ به اجزاي سازنده‌ی آن‌ها انرژی‌زایند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>انرژي: ظرفيت</strong> انجام كار را انرژي گويند و انواع آن عبارت‌اند از: هسته‌ای، شيميايي، مكانيكي، الكتريكي و حرارتي يا گرمايي)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>کیلوکالری:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong>مقدار حرارتي است كه می‌تواند درجه حرارت يك کیلوگرم آب را يك درجه سانتي گراد افزايش<strong> </strong>دهد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>اتم:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">کوچک‌ترین واحد عنصر كه از ذرات ريز هسته، نوترون، پروتون الكترون تشكيل شده است.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>یون‌ها:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">اتم‌های با بار الکتریکی مثبت يا منفي (بیشتر بودن پروتون‌ها =مثبت يا كاتيون، بيشتر بودن یون‌ها =منفي يا آنيون)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>ماده:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">از به هم پيوستن اتم‌ها يا مولکول‌ها كه داراي حجم و جرم می‌باشد شكل می‌گیرد (جامد، مايع، گاز)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>عناصر:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">ذرات بنيادي تشکیل‌دهنده مواد هستند. يك عنصر را نمی‌توان به يك ماده ساده‌تر تبديل كرد</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>مولكول: از</strong> به هم پيوستن حداقل دو اتم يك مولكول شكل می‌گیرد &nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>H</strong><strong>2</strong><strong>O</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>پيوند يوني</strong>:</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">الکترون‌ها از يك اتم به اتم ديگر منتقل می‌شود (گيرنده الكترون =منفي، دهنده الكترون = مثبت مانند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>NACL</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>در پيوند كووالانسي:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">انتقال الكترون صورت نمی‌گیرد بلكه الکترون‌های ظرفيتي به اشتراك گذاشته می‌شوند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>O</strong><strong>2</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>پيوند هيدروژني: نوعي</strong> پيوند كووالانسي است که‌اتم هيدروژن مثبت با اتم‌های منفي پيوند برقرار می‌کند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong><strong>H</strong><strong>2</strong><strong>O</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>تركيب </strong><strong>&nbsp;</strong><strong>:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پيوند شیمیایی مواد</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>مخلوط:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پيوند فيزيكي مواد</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>روش‌های انتقال مواد از غشاء سلول: انتشار</strong>، اسمز و فشار اسمزي، انتقال فعال، انتقال حجمي<strong> </strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>جرم: مقاومت</strong> يك جسم را در برابر حركت و شتاب، جرم آن جسم گويند. لختي يا انيرسي، <span style="text-decoration: underline;">وزن </span>&nbsp;&nbsp;=جرم)</span></p> <p style="text-align: right;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;گرم</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>وزن:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">نيرويي است كه از سوي جاذبه زمين به يك جسم وارد می‌شود كه به جرم آن بستگي دارد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>وزن تام: وزن</strong> خالص +وزن چربي</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>چگالي:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">درجه سنگيني اجسام در ارتباط با جسم آن‌ها (دانستيه)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>الكتروليت ها: املاح</strong> معدني مايعات بدن با بار مثبت يا منفي كه در بدن فشار اسمزي ايجاد می‌کند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>اسمز و فشار اسمزي: هرگاه</strong> دو محلول را با غلظت‌های متفاوت به وسیله يك غشاء نيمه تروا از يك ديگر جدا كنيم به طوري كه مولکول‌های محلول غليظ تر قابل عبور&nbsp; از غشاء نباشند عبور آب از طرفي كه غلظت كم است به طرف غلظت بالا را اسمز و نيروي ایجادشده در طرف غليظ تر را كه از حركت بيش تر آب جلوگيري می‌کند فشار اسمزي گويند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp; <br></strong></span></p> <div style="text-align: justify;" align="center"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="213"> <p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">رشد و ترميم بافت‌ها</span></p> </td> <td valign="top" width="213"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>تنظيم اعمال بدن</strong></span></p> </td> <td valign="top" width="213"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>منبع انرژي</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="213"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">پروتئین‌ها</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">ویتامین‌ها</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">مواد معدني</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">آب</span></p> </td> <td valign="top" width="213"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">پروتئین‌ها</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">ویتامین‌ها</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">مواد معدني</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">آب</span></p> </td> <td valign="top" width="213"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">كربوهيدرات</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">چربی‌ها</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">پروتئین‌ها</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong> مواد سازنده‌ی غذا و نقش آن‌ها در بدن: هر غذايي، تركيبي از مواد شش‌گانه زير است (عوامل مغذي). بعضي از مواد حاوي يك ماده‌ی مغذی‌اند (مانند شکر) و غذايي مانند شير تنها از نظر دارا بودن ويتامين ث و آهن ضعف دارد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;مواد غذايي ضروري: موادي هستند كه در بدن سنتز نمی‌شوند و حتماً بايد از طريق مصرف غذاها تأمین شوند:</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1- از گروه کربوهیدرات‌ها: گلوكز</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2-از گروه چربی‌ها: اسيد لينولئيك و اسيد لينو لنيك</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3-از گروه پروتئین‌ها: اسيدهاي آمينه لوسين، ايزولو سين، ليزين، والين، متيونين، فينل آلانين، تره اونين و تريپتوفان (هيستيدين و ارژينين فقط براي نوزادان)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">4- از گروه مواد معدني: آهن، پتاسيم، روي، سديم، سلنيوم، فسفر، فلور، كبالت، كرم، كلر، كلسيم، گوگرد، مس، منگنز، منيزيم، موليبدنيوم، ويد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">5-از گروه ویتامین‌ها&nbsp;، ويتامين آ.ب. د.ي.ك.ويتامين (0) ريبوفلاوين (0)، پيريدوكسين (0) كوبالامين (0) بيوتين (0) نيكوتين آميد، اسيدفوليك، اسيد پنتوتنيك (0) و ويتامين ث</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">6-از گروه مايعات: آب</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">منشأ غذاهاي انسان: گياهي، حيواني، معدني</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گروه اول: غذاهايي كه حاوي پروتئين بیشتری هستند (گوشت‌ها –تخم پرندگان-حبوبات)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گروه دوم: غذاهايي كه&nbsp; حاوي چربي بيشتري هستند (روغن‌های حيواني و گياهي، تنقلات&nbsp;، گوشت‌ها)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گروه سوم: غذاهاي كه حاوي كربوهيدرات بيشتري هستند (غلات، سیب‌زمینی، خوردنی‌های شيرين، سبزيجات ...)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گروه چهارم: غذاهايي كه حاوي مواد معدني بيشتري هستند (شير و فرآورده‌های آن، میوه‌ها ...)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گروه پنجم: غذاهايي كه حاوي ويتامين بيشتري هستند (سبزيجات، میوه‌ها ...و چربی‌ها)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گروه ششم: نوشيدني ها (آب، چاي،&nbsp; آب میوه‌ها، قهوه و شربت ها)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">محاسبه انرژي مصرفي روزانه: انرژي فعاليتهاي مختلف در طي يك شبانه‌روز +انرژي متابوليسم پايه</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">محاسبه ميزان متابوليسم پايه: (سطح بدن به مترمربع) ضرب در (انرژي مورد نياز براي يك ساعت با توجه به سن فرد) ضرب د ر (24 ساعت شبانه‌روز)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;<strong><br></strong></span></p> <div style="text-align: justify;" align="center"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="152"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>(</strong><strong>kcal</strong><strong>) متابوليسم پايه</strong><strong></strong></span></p> </td> <td width="141"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>سن (سال)</strong><strong></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="152"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">679+(وزن)×15.3)</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">879+(وزن) × 11.9</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">489+(وزن) ×13.5</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">496+(وزن) ×14.7</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">829+(وزن) ×8.7</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">596+(وزن) ×10.5</span></p> </td> <td width="141"> <p dir="RTL"><span style="font-size: small;">مردان</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">30-18</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">60-31</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">60+</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: small;">زنان:</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">30-18</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">60-31</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">60+</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">-برآورد انرژي مورد نياز روزانه:</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">((وزن به كيلوگرم)×36.6)+815=انرژي روزانه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مردان</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">((وزن به کیلوگرم) ×31.1)580=انرژي روزانه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زنان</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">عوامل موثر در ميزان انرژي مورد نياز روزانه:</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">•سن</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">•جنس</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">•درجه حرارت محيط</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">•نوع پوشاك</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">•نوع شغل</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">•آهنگ كار</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">•شرايط فيزيولوژيك (روان رشد، حاملگي، شيردهي)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp; <br></span></p> <div style="text-align: justify;" align="center"> <table style="width: 326px;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="161"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">انرژي مورد نياز روزانه</span></p> </td> <td colspan="2" width="165"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">گروه سني</span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="326"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>كودكان</strong><strong></strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">از تولد تا 6 ماهگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (وزن)×117</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">نيم تا&nbsp; يك سالگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (وزن) ×108</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">يك&nbsp; تا سه سالگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">4&nbsp;&nbsp; تا 6 سالگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1800</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">7 تا&nbsp;&nbsp; 11 سالگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>پسران</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">11&nbsp;&nbsp; تا 15&nbsp; سالگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;3000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>مردان</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">15&nbsp;&nbsp; تا 22 سالگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3600</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">23&nbsp;&nbsp; تا 50 سالگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>دختران</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">11&nbsp; تا 15 سالگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>زنان</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">15 تا 22 سالگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">23 تا 50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">50+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1800</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">حاملگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300+</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">شيردهي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500+</span></p> </td> <td width="0"> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="213"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></td> <td width="212"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></td> <td width="0"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;عوامل مغذي كالري زا: از اكسيداسيون هر گرم كربوهيدرات، چربي و پروتئين در بدن به ترتيب 4،9،4، کیلوکالری انرژي حاصل می‌شود. هر قدر نسبت چربي در غذا بيش تر و نسبت آب كمتر باشد انرژی‌زایی آن غذا بيش تر است. اگر ميزان كربوهيدرات و چربي كم باشد. پروتئین‌ها نيز در واکنش‌های انرژي زائي شركت می‌کنند. عوامل مغذي كالري زا به نسبت‌های مختلف در غذاها وجود دارند به همين جهت انرژي و كالري زائي غذاها با يك ديگر متفاوت است.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;انرژي: ظرفیت انجام كار. انواع انرژي: هسته‌ای، نوراني، الكتريكي، شيميايي، مكانيكي و حرارتی</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">اندازه‌گیری انرژي حرارتي غذاي ها: همه‌ی انرژي غذاها نهایتاً به صورت حرارت آزاد می‌شود.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">حرارت‌سنجی مستقيم: در اتاقك مخصوصي به نام بمب كالري سنج، ماده‌ی غذايي به مقدار مشخص سوزانده می‌شود پس با اندازه‌گیری افزايش درجه حرارت آب اطراف اتاقك، حرارت تولیدشده توسط آن غذا تعيين می‌گردد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>حرارت‌سنجی غیرمستقیم: 1 </strong><strong>–</strong><strong> توسط دستگاه اسپيرومتر 2 </strong><strong>–</strong><strong> با استفاده از دستگاه رسپيرومتر</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>1-محاسبه نسبت تنفسي به وسیله اسپيرومتر: هواي بازدمي به وسیله کیسه‌های خاصي (دوگلاس) جمع و</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong> آن مشخص می‌گردد</strong><strong>&nbsp;&nbsp;</strong><strong> </strong><strong>CO2</strong><strong> افزايش </strong><strong>O</strong><strong>2 آوري شده و با عبور دادن هوا از دستگاه تجزيه کننده‌ی گازها ميزان كاهش</strong><strong>&nbsp; </strong><strong>RQ</strong><strong>=</strong><strong><span style="text-decoration: underline;">CO2 </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">بازدمی</span></strong><strong></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>مصرفی </strong><strong>O</strong><strong>2</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>کربوهیدرات‌ها (گلوکز):</strong><strong>C</strong><strong>6</strong><strong>H</strong><strong>12</strong><strong>O</strong><strong>6</strong><strong>+</strong><strong>6</strong><strong>O</strong><strong>2</strong><strong>→</strong><strong>6</strong><strong>CO</strong><strong>2</strong><strong>+</strong><strong>6</strong><strong>H</strong><strong>2</strong><strong>O</strong><strong>+انرژی</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong> </strong><strong>Ra</strong><strong>=</strong><strong><span style="text-decoration: underline;">6</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong></strong><strong>= </strong><strong>16</strong><strong></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong><strong>چربی‌ها (استئاریک)</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong> </strong><strong>C</strong><strong>18</strong><strong>H</strong><strong>36</strong><strong>O</strong><strong>2</strong><strong>+</strong><strong>26</strong><strong>O</strong><strong>2</strong><strong> </strong><strong>&nbsp;→</strong><strong> </strong><strong>18</strong><strong>CO</strong><strong>2</strong><strong>+</strong><strong>18</strong><strong>H</strong><strong>2</strong><strong>O</strong><strong>+انرژی </strong><strong>Ra</strong><strong>=</strong><strong><span style="text-decoration: underline;">180.7</span></strong><strong></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>26 سوخت پروتئین پی برد هر گرم ازت دفعی نمایانگر تجزیه‌ی 6.25 گرم پروتئین است</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>غذای مخلوط</strong><strong>&nbsp;</strong><strong> </strong><strong>Ra=0.8-0.84</strong><strong></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2-رسپیرومتر: دستگاه کوچکی است که همراه ورزشکار است و پیام‌هایی را به آزمایشگاه مخابره می‌کند محققان با استفاده از این روش به ارقام استاندار جدول زیردست یافته‌اند</span></p> <div style="text-align: justify;" align="center"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="233"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>مثال</strong></span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>kcal</strong><strong>∕</strong><strong>min</strong></span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>نوع فعالیت</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="233"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">نشستن و تماشای تلویزیون</span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">کمتر از <strong>2.5</strong></span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">خیلی سبک</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="233"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">رانندگی، نرمش‌های سبک</span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">5-2.5</span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">سبک</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="233"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">تنیس روی میز، دوچرخه، بیل زدن</span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>7.5-5</strong></span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">متوسط</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="233"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">فوتبال، کار در معدن</span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>10-7.5</strong></span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">سنگین</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="233"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">کوهنوردی، مسابقه‌ی دو شنا</span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>12.5-10</strong></span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">خیلی سنگین</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="233"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">وزنه‌برداری، خرد کردن چوب</span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>بیش تر از 12.5</strong></span></p> </td> <td width="221"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: small;">فوق‌العاده سنگین</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">دستگاه‌های تولید انرژی ATP:</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;1- فسفاژن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2- دستگاه گليكوليتيكي (اسيد لاكتيك)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3- تنفس ميتوكندريابي (هوازي).</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1- در دستگاه فسفاژن به طور متوسط&nbsp; 6% مول آ.ت.پ&nbsp; بازسازی می‌شود كه برابر شش كيلوكالري انرژي است 6=10*6) دستگاه&nbsp;&nbsp; فسفاژن انرژي فعالیت‌های سريع و کوتاه مدت زير 10 ثانيه و حداكثر كمتر از 30 ثانيه را تأمین می‌کند؛ مانند دوهاي سرعت، پرتاب‌ها، پرش‌ها ...</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2- در دستگاه اسيدلاكتيك حداكثر&nbsp;&nbsp; 1.2 مول آ. ت.پ&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازسازي می‌شود. در اين دستگاه کربوهیدرات‌ها به دليل عدم حضور اكسيژن به صورت ناقص سوخته و انرژي كمي توليد می‌کنند و به اسيد لاكتيك تبديل می‌شوند؛ اما سرعت توليد انرژي در این سيستم نيز بالاست.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; *1.210=12kcal</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">اين دستگاه عمدتاً انرژي فعالیت‌های شديد 30 ثانيه&nbsp; تا حداكثر 2 تا 3 دقيقه را تأمین می‌کند مانند دوهاي 400،800 و بخشی از 1500 متر ...</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3- در دستگاه هوازي (اكسيژن) همه‌ی مواد غذايي بويژه قندها و چربی‌ها به دلیل حضور اكسيژن به طور كامل می‌سوزند و انرژی زيادي توليد می‌کنند براي مثال انرژي حاصل از گلوكز برابر است با: +انرژی 38ADP+38P1→38ATP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38*10=380KCAL</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">ذخاير گليكوژن بدن حدود 100 -&nbsp; 70 مول&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آ ت.پ توليد می‌کند (دوي ماراتن به بيش از 150 مول آ ت.پ&nbsp;&nbsp;&nbsp; نياز دارد)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">دستگاه&nbsp; هوازي انرژي فعاليتهاي با سرعت كمتر و بيش از 3 تا 5 دقيقه را تأمین می‌کند؛ مانند دو استقامت، اسكي استقامت، كوهنوردي و...</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; تغيير شكل مواد غذايي را در دستگاه گوارش به طوري كه قابل‌جذب شدن به خون شوند گوارش گويند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها و پروتئین‌ها قبل از جذب به خون بايد تغيير شكل بيابند. مواد معدني، ویتامین‌ها و آب بدون تغيير شكل جذب خون می‌شوند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>آنزيم ها:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">-كاتاليزورهاي بیولوژیک‌اند. از جنس پروتئين هستند. معمولاً با پسوند (آز) مشخص می‌شوند. براي مثال آنزيمي كه لاكتوز را تجزيه می‌کند لاكتاز نام دارد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">كاتاليزور، جسم يا ماده اي ديگر مؤثر واقع شده و خود دچار تغييري نمی‌شود.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1500-1000&nbsp;&nbsp; ترشح دارند كه در ml بزاق: سه غده ي بنا گوشي، زير فكي وزير زباني روزانه حدود به پاسخ فكر كردن، بوئيدن و چشيدن غذا ترشح می‌شوند عمل بزاق، هضم مواد نشاسته اي (توسط آلفا آميلاز يا پتيالين) و لغزنده سازي مواد غذايي&nbsp; و مسير حركت آن‌هاست. غذا از طريق مري به وسیله امواج دودي آن به معده می‌رسد (موج دودي دریچه‌ی كارديا را باز می‌کند)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">معده:1-محل تجمع و انبار غذا 2- تركيب و مخلوط شدن غذا با ترشحات معده 3- هضم غذا و تخلیه‌ی آن با سرعت مناسب به روده‌ی باريك از طريق دريچه پيلور</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>ترشحات:</strong> اسيدكلريدريك (8/0&nbsp; =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پ.ه &nbsp;&nbsp;)، پيسينوژن و گاسترين كه به هضم پروئتين ها كمك می‌کند. ليپاز بر روي&nbsp;&nbsp;&nbsp; چربی‌ها و آميلاز به هضم مواد نشاسته اي كمك می‌کند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">شيره لوزالمعده: به ابتداي روده باريك می‌ریزد و محتوي آنزيم هايي براي هضم همه‌ی مواد غذايي است. هم چنين&nbsp;&nbsp;&nbsp; لوزالمعده يون بي كربنات براي خنثي كردن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسيدي معده ترشح می‌کند. آنزيم هاي هضم‌کننده‌ی پروتئین‌ها&nbsp; مانند&nbsp; تريپسين كه زنجیره‌های پروتئيني را كوتاه می‌سازد. آنزيم هاي هضم‌کننده‌ی كربوهيدرات مانند آميلاز كه گلیکوژن را به قندهاي ساده تجزيه می‌کند. آنزيم هاي هضم‌کننده‌ی&nbsp; چربی‌ها مانند ليپاز كه تري گليسيريدها را به گليسرول و اسيدهاي چرب تجزيه می‌کند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">صفرا: كبد روزانه حدود 1000 میلی‌لیتر صفرا ترشح می‌کند. چربی‌ها و پروتئین‌هاي چربی‌دار در روده باعث ترشح صفرا می‌شوند. صفرا آنزيم گوار شي&nbsp; ندارد بلكه به هضم و جذب چربی‌ها كمك می‌کند بدين صورت كه به چربی‌ها متصل شده و سطح آن‌ها را براي تأثیر آنزيم ها افزايش داده و پس از هضم، چربی‌ها را براي عمل جذب به پرزهاي روده منتقل می‌سازد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>روده‌ی باريك: </strong>غذا در روده‌ی باريك علاوه بر مخلوط شدن هضم و جذب به وسیله حركات دودي به جلو رانده می‌شود. روده آنزيم هاي مالتاز، سوكراز و لا كتاز را براي تبديل دي ساكاريدها به منوساكا ريدها، ليپاز را برای تجزیه‌ی كامل چربی‌ها به اسیدهای چرب و گلسيرول و پپتيدازها بويژه اريپسين را براي تجزيه كامل پروتئین‌ها به اسيدهاي امينه ترشح&nbsp; می‌کند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>وظايف روده‌ی بزرگ: جذب</strong> آب و الكتروليت ها و انبار بخش غیرقابل استفاده غذا تا هنگام اجابت مزاج تنها ترشح آن مايع لغزنده ساز براي حركت بخش غیرقابل غذاست.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>کربوهیدرات‌ها (قندها، گلوسيدها، يا ساكاريدها) </strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">مهم‌ترین و ارزان‌ترین منبع انرژي در تغذیه‌اند حدود 90% انرژي روزانه را در كشورهاي فقير و 50 تا 60 درصد انرژي را در كشورهاي غني تشكيل می‌دهند. متوسط نياز روزانه:250 تا 500 گرم. حداقل نياز روزانه:5 گرم به ازاي هر 100 کیلوکالری انرژي مورد نياز (20% انرژي كل) در ساختمان کربوهیدرات‌ها اتم‌های كربن هيدروژن و اكسيژن وجود&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">(C6H12O6)&nbsp; دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">، قندها ساده (Monosacharides) طبقه‌بندی کربوهیدرات ها:1-منو ساكاريد ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;قندهاي دوتايي (disaccharides) 2- دي ساكاريدها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;(Polysaccharides) 3- پلي ساكاريدها</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>•</strong><strong>منو ساكاريدها:</strong>&nbsp; 3&nbsp; تا&nbsp; 6 كربن در هر مولكول دارند. براي مثال شش كربنه ها را قند شش كربنه می‌نامند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1- گلوكز – قند خون</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2- فروكتوز – قند ميوه</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3- گالاكتوز- قند مغز</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>•</strong><strong>دي ساكاريدها: در</strong> هر مولكول آن‌ها دو قند ساده وجود دارد و در حضور آب تجزيه می‌شوند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1-ساكارز –قند چغندر، تركيبي از گلوكز و فروكتوز</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2- لاكتوز – قند شير، تركيبي از گلوكز و گالاكتوز</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3- مالتوز – قند غلات، تركيبي از گلوكز و گلوكز</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>•</strong><strong>پلي ساكاريد ها- از تركيب چندين منوساكاريد تشكيل می‌شوند. (شيرين نيستند)</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>1</strong>- گياهي: نشاسته&nbsp; و سلولز</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2- حيواني گليكوژن (110-100 گرم ذخيره در كبد 250-230 گرم در عضلات)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">): تبديل گليكوژن به گلوكز 1- فسفات Glycogenolysis) گليكوژنو ليز</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">: فرآیندی كه طي آن گلوكز يا گلوكز 1-فسفات به پيروات يا لاكتات تبديل می‌شود. &nbsp;(Glycolysis) گليكوليز (</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">تبديل پيش سازهاي غیر قندی به گلوكز (مانند گليسرول، اسيدهاي آمينه و ...)(Gluconegenesis) گلوكونئوژنر</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>منابع کربوهیدرات‌ها:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">فروكتوز= در میوه‌ها (موز، انگور، انجير...) عسل و سبزيجات</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گالاكتوز و لاكتوز= در شير و فرآورده‌های آن</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گلوكز =به صورت تجاري از نشاسته بدست می‌آید</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">ساكارز=در اكثر غذاهاي نشاسته اي، چغندر، نيشكر (قند و شكر)، آب نبات‌ها، شکلات‌ها، مرباها و عسل</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">مالتوز=در حبوبات جوانه‌زده، غلات، نوشابه‌های مالت دار</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">نشاسته =در حبوبات، غلات، سیب‌زمینی، ماكاروني، آرد و نان، شیرینی‌ها، برنج، رشته‌ها</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">سلولز = در شاخ و برگ، ريشه، پوست دانه و میوه‌ی گياهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گليكوژن =در گوشت‌ها، جگر، غذاهاي دريايي</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>هضم کربوهیدرات‌ها:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">مراحل هضم و آنزيم هاي&nbsp; مربوطه: پلي ساكاريدها ي گليكوژن و نشاسته می‌توانند تحت تأثیر آلفا آميلاز بزاقي به دكسترين تبديل شوند. به دليل اسيدي بودن معده، آميلاز معده تأثیری بر هضم کربوهیدرات‌ها ندارد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">دكسترين يا گليكوژن و نشاسته در روده‌ی باريك تحت تأثیر آميلاز لوزالمعده به دي ساكاريد مالتوز&nbsp; و سپس تحت تأثیر مالتاز&nbsp; روده‌ی باريك به گلوكز مبدل می‌شوند. دي ساكاريد لاكتوز در روده‌ی باريك تحت تأثیر مالتاز روده&nbsp; به گالاكتوز و گلوكز و دي ساكاريد&nbsp; ساكارز در روده‌ی باريك تحت تأثیر سوكراز روده به فروكتوز و گلوكز تبديل می‌شوند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>جذب کربوهیدرات‌ها:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">عمدتاً به شكل منو ساكاريد و در روده‌ی باريك جذب می‌شوند. فروكتوز&nbsp; به صورت انتشار ساده گلوكز و گالاكتوز بر اساس مكانيزم&nbsp; انتقال فعال&nbsp; و همراه با سديم جذب می‌شوند. سرعت جذب گالاكتوز و گلوكز از فروكتوز بيش تر است.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>متابوليسم</strong><strong>&nbsp;</strong><strong> کربوهیدرات‌ها:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">منوساكاريدها جذب‌شده به كبد منتقل و در آنجا گالاكتوز و فروكتوز به گلوكز مبدل می‌شوند با ورود گلوكز به خون متابوليسم&nbsp; قندها آغاز می‌گردد كه ممكن است:1-به مصرف انرژي زائي&nbsp; برسند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2-به شكل&nbsp; گليكوژن در كبد و عضلات ذخيره شوند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3-به شكل چربي در سلول‌های چربي ذخيره شوند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">سطح طبيعي گلوكز خون بين&nbsp; 60 تا 120 يا نهایتاً 180 میلی‌گرم در 100 میلی‌لیتر خون است</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>: (</strong><strong>Hypoglycemia</strong><strong>) هايپو گلاسيمي</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">پايين رفتن قند خون از حد 60 میلی‌گرم در 100 میلی‌لیتر. علائم: سرگيجه كاهش فشارخون سردرد، تهوع</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>: (</strong><strong>Hyperglycemia</strong><strong>) هايپر گلاسيمي </strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">: افزايش قند خون بيش از 180 میلی‌گرم در 100 میلی‌لیتر در اين شرايط قند در ادرار ظاهرشده كه از علائم بيماري ديابت می‌باشد</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">تأثیر هورمون‌ها: هورمون&nbsp; انسولين سطح قند خون را كاهش و هورمون‌هاي آدرنالين، گلوكاگن، كورتيزول، هورمون رشد قند خون را افزايش می‌دهند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>نقش کربوهیدرات‌ها در بدن:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1- تأمین انرژي</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2- تأمین ویتامین‌هاي گروه ب (غلات)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3- تنها منبع انرژي سيستم عصبي مركزي هستند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">4- صرفه‌جویی در مصرف پروتئين (پروتئین‌ها وظيفه رشد، نمو و ترميم&nbsp; بافت‌ها را بعهده دارند).</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">5-در كبد به خنثي نمودن مواد سمي و تنظيم متابوليسم چربی‌ها و پروتئین‌ها كمك می‌کنند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">6-مصرف زياد نشاسته همراه با كاهش مصرف چربی‌ها&nbsp; می‌تواند از تصلب شرايين و فشارخون جلوگيري نمايد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>(</strong><strong>Fats,lipids</strong><strong>) چربی‌ها</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">آزاد می‌کند&nbsp; &nbsp;انرژي 9kcal به دلیل انرژی‌زایی بالا سهم عمده‌ای در جیره‌ی غذايي دارند هر گرم چربي</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">كه بيش از 2 برابر قندهاست. ليپيدها شكل ذخیره‌ی انرژي در بدن هستند 20 تا 35% انرژي روزانه را تأمین می‌کنند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">مقدار اکسیژن نسبت به هيدروژن و كربن در ساختمان چربی‌ها كم تر است.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">چربی‌ها از مولکول‌هاي گليسرول و اسيدهاي&nbsp; چرب متصل به آن تشكيل شده‌اند تري آسيل گليسرول هاي (تري گلیسیریدها) فراوان‌ترین چربی‌هاي غذايي و ذخيره در بدن می‌باشند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">چربی‌ها از مولکول‌های گلیسرول و اسیدهای چرب متصل به آن تشکیل‌شده‌اند تری آسیل گلیسرول ها (تری گلیسیریدها) فراوان‌ترین چربی‌های غذایی&nbsp; و ذخیره در بدن می‌باشند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گروه کربوکسیل CH3-(CH2)14-COOH→ ←گروه متیل</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">فرمول بسته‌ی پالمیتیک، یک اسید چرب 16 کربنه</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>انواع چربی‌ها:</strong><strong></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong>1-ساده 2- مرکب 3- مشتق</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>چربی‌های ساده:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong> </strong>شامل اسیدهای چرب، چربی‌ها خنثی (آسیل گلیسرول ها یا گلیسیریدها) و موم‌هایند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>اسیدهای چرب:</strong>&nbsp;&nbsp; واحدهای ساختمانی لیپیدها یند و سه نوع از آن‌ها در بدن وجود دارد<strong>.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1-اسید پالمیتیک،16 کربنه و از اتم‌های هیدروژن اشباع است</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2-اسید استئاریک،18 کربنه و اتم‌های هیدروژن اشباع است</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3-اسید اولئیک،18 کربنه و یک اتصال (باند) مضاعف در وسط زنجیره‌ی کربنی دارد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">در اسیدهای چرب اشباع‌شده اتم‌های کربن به وسیله یک اتصال منفرد به یک دیگر مرتبطند و بقیه ی اتصالات به هیدروژن است: اسید استیک، اسید استئاریک و اسید آراشیدونیک. هر قدر تعداد اتم‌های کربن در آن‌ها بیش تر باشد نقطه ذوب بالاتر است (جامدترند) اسیدهای چرب اشباع‌شده در روغن‌های حیوانی زرده‌ی تخم‌مرغ، خامه، شیر، پنیر به وفور یافت می‌شوند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">در اسیدهای چرب اشباع‌نشده بین اتم‌های کربن یک یا چند اتصال مضاعف وجود دارد لذا با هر اتصال مضاعف از اتصالات هیدروژنی کاسته شده و مولکول نسبت به هیدروژن اشباع‌نشده می‌ماند. اسید اولئیک (یک اتصال مضاعف) اسید لئنولنیک (دو اتصال مضاعف) و اسید لینولنیک (سه اتصال مضاعف) اسیدهای چرب اشباع‌نشده عمدتاً در منابع گیاهی وجود دارند در حرارت معمولی، به شکل مایع می‌باشند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>CH</strong><strong>3(</strong><strong>CH2)7 CH=CH(CH2)7COOH</strong><strong>: اسید اولئیک</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">ویتامین‌های محلول در چربی بیش تر در این گروه قرار دارند اتصال مضاعف باعث ناپایداری پیوندها شده و به همین دلیل سریع تر هضم می‌شوند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">اسیدهای چرب اشباع‌نشده با 2 تا 10 اتم کربن به شکل مایع و از 12 اتم کربن به بالا جامد هستند (در حرارت معمولی). اکسید اسیون اسیدهای چرب اشباع‌نشده در بدن به سهولت انجام می‌گیرد به علاوه اسیدهای چرب ضروری نیز در این گروه قرار دارند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>گلیسیریدها (آسیل گلیسیریدها یا چربی‌های خنثی):</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">فراوان‌ترین چربی‌هایند بر اساس این دو یا سه بنیان هیدروکسیل (OH)&nbsp; &nbsp;گلیسیریدها به وسیله اسیدهای چرب ترکیب شده باشد، گلیسرید حاصله را به ترتیب منو، دی یا تری یا آسیل گلیسرول) می‌نامند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>چربی‌ها مرکب:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">از ترکیب یک ساده با مواد شیمیایی دیگر ایجاد می‌شوند مانند فسفولیپیدها، گلیکولیپید ها و لیپو پروتئین‌ها،</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>فسفولیپیدها: در</strong> زرده تخم‌مرغ، مغز، کبد، لوزالمعده، قلب، کلی، مغز استخوان‌ها، ذرت و سویا یافت می‌شوند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">-در ساختمان غشاء سلول شرکت دارند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">-در متابولیسم عمومی بدن دخالت دارند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">-و در انتقال چربی‌های خون نقش دارند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گلیکولیپیدها: سازنده بافت عصبی‌اند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">-در ساختمان غشاء سلول شرکت دارند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">- در انتقال یون‌ها در سلول کمک می‌کنند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>لیپوپروتئین‌ها</strong>: در ساختمان غشاء سلول شرکت دارند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">- در ساختمان&nbsp; اجزای درون سلول شرکت دارند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">- در عامل انتقال چربی‌ها در خون هستند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">در جلوگیری از تصلب شرایین ر (HDL) از بین لیپوپروتئین‌ها ی با چگالی بالا</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">و فشارخون بالا نقش دارند و کلسترول&nbsp; را به بافت‌ها و کبد منتقل می‌سازند فعالیت‌های بدنی و ورزش این نوع لیپوپروتئین را در بدن افزایش می‌دهند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">چربی‌های مشتق: از چربی‌های ساده یا مرکب بدست می‌آیند و عمدتاً شامل استروئیدهایند و عبارت‌اند از: اسیدهای صفراوی، هورمون‌های جنسی، کلسترول و ویتامین د</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">مهم‌ترین استروئیدها، کلسترول است که در بافت‌های حیوانی وجود دارد هم چنین روزانه حدود 2 گرم در بدن سنتز می‌شود. کلسترول در بدن به اسیدهای صفراوی، هورمون جنسی و هورمون فوق کلیوی تبدیل می‌شود. رسوب کلسترول به همراه سدیم در عروق باعث تصلب شرائین و سکته می‌شود</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>منشأ چربی‌های بدن:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1-منشأ خارجی چربی‌ها: حدود 100 گرم که از طریق غذاها به بدن می‌رسد.70% چربی مصرفی روزانه را چربی‌های غیرقابل رویت تشکیل می‌دهند در گوشت‌ها، شیر، لبنیات، تخم‌مرغ، دانه‌ها، تنقلات، حبوبات و در ...وجود دارند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>نقش کبد در متابولیسم چربی‌ها:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1- تجزیه‌ی تری گلیسریدهای به اسیدهای چرب و اسیدهای چرب به ترکیبات کوچک تر جهت تولید انرژی</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2- سنتز تری گلیسیریدها از کربوهیدرات‌ها پروتئین‌ها</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3-سنتز سایر لیپیدها از اسیدها چرب (بویژه کاسترول و فسفولیپیدها)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">انرژی‌زایی چربی‌ها</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">اکسیداسیون چربی‌ها و اسیدهای چرب در میتوکندری سلول با از دست دادن قطعات دو کربنی به شکل استیل</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">آغاز می‌شوند به این فرآیند بتا اکسید اسیون گویند پس استیل کوآنزیم A کوآنزیم</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">وارد چرخه‌ی ترین کربو کسیلیک اسید (کربس) شده و با از دست دادن اتم‌های هیدروژن و انتقال آن‌ها در سیستم انتقال الکترونی تولید و انرژی می‌نماید: برای مثال:</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">انرژی C18H 36+O2→26O2→18CO2+18H2O+ →اسید استئاریک</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">146ADP+146Pi→146ATP+انرژی</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">گلیسرول حاصل از تجزیه‌ی تری گلیسرید ها در بافت‌های فعال به گلیسرول 3- فسفات تبدیل‌شده و وارد مسیر سوخت قندها (گلیکولیز) شده و تولید انرژی نموده یا به قند تبدیل می‌شوند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">در صورتی که تجزیه‌ی اسیدهای چرب خیلی زیاد باشد از استیل کو آنزیم</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">انباشته‌شده&nbsp; اجسام کتونی یا ستونی حاصل می‌آید که در بدن را دچار حالت کتوز با اسیدوز نموده و برای مغز سمی هستند و ممکن است باعث بی‌هوشی فرد شوند (استن، استواستیک و 3-هیدرو کسی بویترات)</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>عوامل موثر در انرژی‌زایی تری گلیسیریدها:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">1- افزایش&nbsp; غلظت&nbsp; ADP در بافت‌ها</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">2-کمبود کربوهیدرات‌ها</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">3- کاهش انسولین و افزایش اپی نفرین، کورتیزول، تیروکسین و هورمون رشد</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>سنتز تری گلیسیریدها از سایر مواد غذایی:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">کربوهیدرات‌های مازاد بر ذخایر گلیکوژنی و اسیدآمینه‌ی اضافی طی واکنش‌های بیوشیمیایی خاصی در کبد و بافت چربی می‌توانند ابتدا به استیل کوآنزیم</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">و سپس به اسیدهای چرب تبدیل شوند اسیدهای چرب به همراه گلیسرول، تری گلیسیریدها را به شکل می‌دهند و در بافت چربی ذخیره می‌شوند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong>- پروتئین‌ها:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">10 تا 15% انرژی روزانه را تأمین می‌کنند نقش بسیاری مهمی در اعمال حیاتی تمام موجودات زنده دارند اگر بخواهیم ترکیبی را به نام اساس زندگی بخوانیم باید آن را به پروتئین‌ها 15 تا 20% وزن بدن و حدود سه چهارم مواد جامد بدن را تشکیل می‌دهند به طور کلی پروتئین‌ها در بدن وظایف: ساختاری، آنزیمی، ژنی، انتقالی و انقباضی دارند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">-50 تا 60 درصد در عضلات</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">-حدود یک پنجم در استخوان‌ها و غضروف‌ها</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">- حدود یک دهم در پوست</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">- و بقیه در مایعات و نسوج بدن قرار دارند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">- ساختمان پروتئین‌ها: در ساختمان پروتئین‌ها علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، نیتروژن و چند ماده‌ی معدنی دیگر سولفور، فسفر، آهن) نیز وجود دارد. اجزای ساختمانی پروتئین‌ها اسیدهای آمینه نام دارند تاکنون 20 اسیدآمینه در طبیعت شناخته شده است یک اسیدآمینه از یک گروه&nbsp; کربوکسیل</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">) یک اتم هیدروژن و یک گروه آمینه COOH)&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: small;">متصل به کربن تشکیل یافته است)R) &nbsp;یک رادیکال اسیدآمینه (NH2)&nbsp;&nbsp; <br></span></p></div></div> Tue, 03 Dec 2013 17:55:38 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1206/ جامعترین مقاله دوپینگ در ورزش http://varzesh.tarlog.com/post/1192/ <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><font size="3"><font color="#0000cd"><b>دوپینگ در ورزش&nbsp;</b></font></font><br><br><br><b>تعريف دوپینگ :</b><br>طبق تعريف کميسيون پزشکی کميته بين المللی المپيک دوپينگ عبارتست از تجويز يا مصرف يک ماده خارجی-يا ماده درون زای بدن،با مقادير غير عادی و يا راه استعمال غير طبيعی توسط شخص سالم با هدف افزايش کارآيی ورزشی.<br>دوپينگ به معنای استفاده از مواد متعلق به گروه داروهای ممنوع،محدود شده و يا استفاده از روشهای گوناگون غيرمجازی ميباشد.به قول خوان آنتونيو سامارانش رئيس کميته بين المللی المپيک،دوپينگ نوعی تقلب است که از جنبه های مختلف منجر به انحطاط و مرگ ميشود:<br>مرگ فيزيولوژيک چرا که دستکاری غيرقانونی در فرايند طبيعی باعث تغييرات شديد و گاهاً برگشت ناپذيری در بدن ميشود.<br>مرگ جسمی نظير برخی موارد اسف بار مرگ ورزشکاراني که در سالهای اخير مشاهده شده است.انحطاط رواني و شخصيتی ناشی از رضايت شخص به تقلب،ناديده انگاشتن توانايی ها و ظرفيت های شخصی و بزرگ کردن ناتوانی ها و معايب.و بالاخره انحطاط اخلاقی به واسطه تعدی فرد از قوانينی که تمام جامعه بشری پابند آن هستند.<br>از سوی ديگر در سالهای اخيد پديده ای بنام«پارا دوپينگ» نيز پا به عرصه وجود نهاده است که عبارتست از دادن دارو به يک ورزشکار توسط حريف جهت کاهش کارآيی وی و يا بدنام کردن ورزشکار .و...<br><tarlogendprepost><br>دوپينگ در عصر جديد:در سالهای اخير همگام با پيشرفت دانش پزشکی و داروسازی در کنار استفاده صحيحی از کشفيات روزافزون اين علوم،متاسفانه عده ای با افراد سودجويانه استفاده نابجا از داروها را در جامعه اشاعه ميدهند.يکی از عرصه های اين سودجويی کاربرد غير از داروها در ورزش و ترويج آن بوده است که اهداف اقتصادی،اجتماعی و حتی سياسی در ورای اين موارد استفاده نابجا وجود دارد.موارد فراوان خلع مدال،عوارض زيانبار گسترده جسمی و روحی گزارش شده از ورزشکاران و بالاخره موارد مرگ و مير قابل توجه ناشی از ارتکاب دوپينگ،حاکی از گسترش تکان دهنده اين ضد ارزش در صحنه ورزش ميباشد.در سال۱۹۸۱ يک بررسی در بين دانش آموزان ورزشکار آمريکايی نشان داد که ۸۰ درصد افراد تحت مطالعه حداقل يک مورد سابقه استفاده از الکل،۲۰ درصد از آنها سابقه مصرف ماری جوانا و ۲ درصد از اين افراد تجربه مصرف استروئيدهای آنابوليزان را داشته اند.در يک بررسی ديگر بر روی رشته های ديگر ورزشی کمترين ميزان کاربرد داروها در رشته هاکی روی چمن و بيشترين ميزان کاربرد در رشته های وزنه برداری و دوميدانی ثبت شده است.در حال حاضر تمامی سازمانهای اجرايی ورزش و در راس آنها کميسيون پزشکی کميته بين المللی المپيک که از سال ۱۹۷۶ فعاليت رسمی خود را شروع کرده مسئولیت مبارزه با دوپينگ را در سراسر جهان برعهده دارند.اين سازمانها تدوين و انتشار فهرست هايی همراه با تجديد نظر مداوم را در برنامه کار خود قرار داده اند و به انتشار اين فهرستها همراه با انتشارات آموزشی ديگر و نيز انجام آزمايشات دارويی روی نمونه های گرفته شده از ورزشکاران نسبت به ريشه کنی دوپينگ اقدام مينمايند.<br><b><br>تاريخچه دوپينگ</b><br>دوپينگ از واژه های هلندی به معنی آيين غسل تعميد مسيحی گرفته شده است.قدمت doop دوپينگ در ورزش به دو هزار سال قبل از ميلاد برميگردد،جايی که هومر در نوشته های خود به مصرف قارچهای غنی از پروتئين توسط گروهی از ورزشکاران يونان باستان اشاره نموده است.و يا به روايتي ديگر واژه دوپينگ از زبان آفريقای جنوبی مشتق شده است.اشاره به يک نوشيدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گرديد.بتدريج اين واژه استقاده گسترده تری کرد و در ورزش امروز به معضلی تبديل شده است.اين واژه در دنيای امروز به معنای استفاده ورزشکار از مواد يا روش هايی است که به قصد افزايش کارآيی در ورزش انجام می شود.برخی ورزشکاران از حدود ۴۰ سال پيش از هورمونهای جنسی مردانه و مشتقات آنها براي نيروزايی استفاده ميکرده اند که امروزه بسياری دچار عوارض آنها از جمله سرطان کبد شده اند.اخيراً داروهای جديدتری مورد استفاده برخی ورزشکاران قرار ميگيرد که هنوز حتی اثر بخشی آنها در افزايش نيروی جسمی مورد مطالعه علمی دقيق قرار نگرفته است و عوارض بسياری از آنها هنوز ناشناخته اند.به همين دليل برای حفظ سلامت جسمی ورزشکاران و پيشگيری از عوارضی که آنان ناآگاهانه دچار ميشوند،کميته بين المللی المپيک استفاده بسياری از آنها را ممنوع کرده است و آزمايشات متعددی برای اطمينان از اين امر برروی ورزشکاران رقابتهای رسمی انجام ميدهد.<br>کاربرد واژه دوپينگ کمتر از صد سال قدمت دارد.نخستين مورد مرگ بر اثر مصرف دارو در سال ۱۸۸۶ ميلادی در يک مسابقه محلی دوچرخه سواری اتفاق افتاد.در سال ۱۹۱۰ ميلادی دوپينگ برای اولين بار جنبه رسمی و قانونی پيدا کرد بطوریکه در اين سال،در يک مسابقه اسب سواری،اسبهای مسابقه از نظر مصرف مواد نيروزا مورد آزمایش قرار گرفتند.در المپيک ۱۹۵۴ گزارشاتی مبنی بر استفاده از دارو توسط ورزشکاران شوروی سابق انتشار يافت.مرگ کورت انمار جانسون دوچرخه سوار دانمارکی در سال ۱۹۶۰ رم خبری تکان دهنده برای جهان ورزش بود.تا اينکه اولين آزمايشات دارويی در المپيک به سال ۱۹۶۸ در المپيک زمستانی فرانسه به عمل آمد.<br><br><b>رخدادهای مهم در تاريخ دوپينگ:</b><br>اولين مورد مرگ ورزشکاران در سال۱۸۸۶ رخ داد که يک دوچرخه سوار به نام لينتون در اثر استفاده بيش از حد داروی تری متيل درگذشت.<br>در مسابقات المپيک يک دونده ماراتن به نام توماس هيکس در اثر مصرف برندی و استريکلين در شرف مرگ قرار گرفت.<br>دهه ۱۹۵۰-روس ها از هورمون های مردانه برای افزايش قدرت و نيرو استفاده نمود و آمريکايی ها نيز استروييدها را به اين منظور استفاده نمودند.<br>۱۹۶۰-دوچرخه سوار دانمارکی در المپيک رم به علت مصرف بيش از حد آمفتامين ها فوت کرد.<br>۱۹۶۴-افزايش قابل توجهی در ظاهر عضلان ورزشکاران در المپيک ديده شد که شک در مصرف داروها را برانگيخت.<br>۱۹۶۷-کميته بين المللی المپيک بعد از مرگ تامی سيمپسون به علت مصرف غير از آمفتامين ها واکنش نشان داد.<br>۱۹۶۸-اين کميته با تعريفی از دوپينگ ليست داروهای غيرمجاز را ارايه داد و بدين ترتيب انجام آزمايش در بازيهای المپيک شروع شد.<br>۱۹۸۸-در المپيک سئول،تست بن جانسون از نظر مصرف استروئيد های آنابوليزان خلع و از ورزش محروم گردید. همچنين دو وزنه بردار بلغاری که به مقام نخست المپيک دست يافته بودند به علت دوپينگ محروم شدند.<br>۱۹۹۴-ديه گو مارادونا فوق ستاره فوتبال آرژانتين در مسابقات جام جهانی ۱۹۹۴ آمريکا به علت مصرف داروهای محرک از همراهی با تيمش محروم گرديد و بدين ترتيب آرژانتين بدون مارادونا از آن دوره مسابقات حذف گرديد.<br>۲۰۰۰-برای مبارزه هر چه شديدتر با اين پديده شوم،کميته مبارزه با دوپينگ تشکيل شده و آماده برخورد جدی با متخلفين در مسابقات المپيک ۲۰۰۰ سيدنی می باشد.<br>دوپینگ می تواند باعث مرگ شود<br>دو پینگ (Doping) در ورزش، به استفاده از مواد و داروهایی گفته می شود که این داروها نیرو و کارایی انسان را تا حد بالایی افزایش می دهد، و مصرف آنها توسط سازمانهای مجری و ناظر رقابتهای ورزشی ممنوع شده است.<br>البته این تعریف مشخص میکند که مصرف تمام مواد نیرو دهنده نمی تواند جزو مصارف دوپینگی به حساب رود، عموما” داروها ومواد دوپینگی، مواردی هستند که سازمانهای اجرا کننده رقابتهای ورزشی مصرف آنها را ممنوع کرده است. پس بدین صورت مصرف مواد و دارهای نیروزای غیرمجاز را می توان دوپینگ نامید.<br><br><b>کاربرد غير مجاز داروها در جوانان:</b><br>دوران جوانی:مرحله قدرت و آسيب پذيری زياد شناخته شده است.طغيان احساسات جوانی و طلب شهرت و مقام ميتواند جوانان ورزشکار را در برخی از موارد تشويق به کاربرد غير مجاز دارو نمايد.در نتيجه يک مطالعه بر روی جوامع غربی،داروها و موارد کاربرد غيرمجاز،برحسب ميزان مصرف آنها به ترتيب الکل،ماری جوآنا،دخانيات،آمفتامين ها،داروهای توهم زا و کوکائين،ويتامين ها و بالاخره استروئيدهای آنابوليزان گزارش شده اند.<br>به دليل حساسيت سنی ويژه،ايجاد مقاومت درونی در جوانان از طريق ارائه آموزشهای مفيد در خصوص داروها و عوارض مخاطره آميز آنها،بهتر از منع مستقيم و اعمال مجازاتهای شديد است،گرچه اتخاذ شيوه های قانونی نيز در جای خود در مورد افراد ضرورت دارد</tarlogendprepost></span><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>انواع دوپینگ</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">رایج ترین مصرف مواد و داروهای دوپینگی از طریق خوردن، نوشیدن یا تزریق این نوع داروها است. که به این نوع مصرف، نوع خوراکی، مصرفی یا تزرقی گفته می شود.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">اما نوع دیگر آن، دوپینگ خونی است. در این نوع دوپینگ، خون شخصی به شخصی دیگر (با گروه خونی یکسان) و یا خون همان شخص به خودش (بعد از یک دوره ذخیره) از طریق رگ تزریق می گردد. این کار باعث می شود تا توانایی انتقال اکسیژن در خون شخص تزریقی بالا رود تا بنابراین استقامت آن شخص نیز افزایش یابد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">دوپینگ خونی معمولا” برای ورزشهای استقامتی مثل دو میدانی/ماراتون، دوچرخه سواری و اسکی کارایی دارد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>دوپينگ خوني:</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تزريق خون به يک فرد با سطح طبيعی گلبول قرمز در جهت افزايش هموگلوبين را دوپينگ خونی می گويند.هدف از اين کار افزايش توانايی حمل اکسيژن در خون و بنابراين افزايش قدرت استقامتی آن شخص ميشود.انتقال خون ميتواند از يک دهنده با گروه خونی مشابه و سازگار (انتقال همسان)انجام شود و يا تزريق مجدد خون فرد به خودش بعد از يک دوره ذخيره صورت گيرد(انتقال از خود)بدين ترتيب افزايش ناکهانی توده گلبولهای قرمز با انتقال گلبولها به فرد موجب افزايش توان هوازی حداکثر و آمادگی جسمانی هوازی مي گردد.با توجه به اينکه دوپينگ خونی مقاومت را افزايش می دهد استفاده از آن در ورزشهای استقامتی مثل اسکی،دو ماراتن و دوچرخه سواری گزارش شده است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تست دوپینگ تاریخچه دوپینگ</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">کلمه دوپینگ (Doping) اصلا” واژه ای از که از آفریقای جنوبی آمده است. در آفریقای جنوبی مشروبی الکلی با قدمت زیاد وجود دارد که بنام دوپینگ شناخته می شود. بومی های منطقه آفریفای جنوبی معمولا” از این مشروب استفاده می کنند تا بتوانند با استقامت و نیروی زیاد در مراسمهای محلی خود برقصند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">امروزه واژه دوپینگ به استفاده یکی از روشهای آن توسط ورزشکاران تلقی می گردد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">اولین استفاده مدرن دوپینگ را می توان به سال ۱۸۶۵ نسبت داد. جایی که شناگران هلندی برای شرکت در رقابتهای جهانی دوپینگ کردند. در رقابتهای المپیک ۱۹۰۴ نیز توماس هیکز (Thomas Hicks) دوپینگ کرد و توانست برنده مدال طلای دوی ماراتون شود.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">به یکی از مشهورترین مصارف دوپینگ می توان به بن جانسون (Ben Johnson) کانادایی در المپیک ۱۹۸۸ اشاره کرد. او که موفق شده بود در دوی ۱۰۰ متر رکورد باورنکردنیی از خود بجای بگذارد و مدال المپیک را از آن خود کند، بعد از رقابتهای المپیک در آزمایش دوپینگ رد شد و معلوم شد که او دوپینگ کرده بود.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>شناخت انواع داروهای دوپینگ :</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>داروهای محرکهای سیستم اعصاب مرکزی:</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">این داروها در درمان جهت افزایش هوشیاری،رفع خستگی،کاهش اشتها،درمان برخی اختلالات خواب آلودگی و نیز در فزون فعالیتی کودکان بکار میروند.داروهایی از این دسته که در ورزش مورد استفاده نابجا قرار میگیرند،شامل کوکائین،آمفتامین،کافئین و پروپانول آمین هستند.طبق بررسی های بعمل آمده بیش از میلیونها نفر از جوانان کوکائین مصرف میکنند.محرکهای سیستم اعصاب مرکزی توسط ورزشکاران برای افزایش میزان انرژی،دقت و تمرکز حواس،تحریک رفتاری و بالابردن سطح هوشیاری استفاده میشوند.این داروها در حدود ۲۰ درصد از مجموع سوءاستفاده های دارویی را بخود اختصاص میدهند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">کوکائین برای اولین بار توسط فروید جهت درمان دسته ای از اختلالات عصبی بکار رفت،اما بدلیل بروز عوارض جانبی خطرناک و کشف داروهای جدیدتر با خصوصیات برتر،بزودی کنار گذاشته شد.کوکائین ابتدا ایجاد حالت سرخوشی و نشئه و پس از آن حالت ناامیدی مینماید.سرعت انعکاسهای محیطی فرد در پاسخ به دارو بالا رفته ولی در کنار آن،فشار خون و تعدادضربان قلب نیز بطور قابل توجهی افزایش می یابد.از عوارض جانبی کوکائین میتوان به کاهش هماهنگی حرکات،هیجان،بی خوابی،بی قراری،اضطراب،جنون،سکته های قلبی و نارسایی احتقانی قلب اشاره کرد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">به عنوان نمونه مرگ لین بیاس ستاره بسکتبال دانشگاه مریلند آمریکا و دان راجرز فوتبالیست آمریکایی در سال۱۹۸۶ بر اثر اسید وزلاکتیک ناشی از مصرف کوکائین بوده است.آمفتامینها گروه دیگری از این دسته داروها هستند.سرآغاز دوپینگ در وزرشهای نوین با این داروها بوده است.این داروها توسط ورزشکاران جهت کاهش احساس خستگی،افزایش انعکاسهای محیطی و تمرکز حواس،حالت تهاجمی و بالاخره کاهش وزن استفاده میشوند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">بدلیل عدم احساس خستگی توسط ورزشکاران این خطر وجود دارد که این افراد ساعت های متمادی به فعالیت بدنی ادامه داده و عوارض جبران ناپذیری به بدن آنان وارد آید.عوارض قلبی و عروقی،اختلالات انعقاد خون،خشونت و بی رحمی، اعتیاد، تحریک عصبی و گرمازدگی از اثرات ناخواسته این داروها هستند. مرگ کورت انمار جانسون دوچرخه سوار دانمارکی در المپیک ۱۹۶۰ رم در اثر مصرف آمفتامین بوده است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">فتیل پروپانوئل آمین،محرک دیگر سیستم عصبی مرکزی است که در فرمولهای ضدسرما خوردگی جهت رفع احتقان و آبریزش دستگاه تنفسی فوقانی استفاده میشود.این دارو بدلیل،بروز اثرات سمی در مقادیر مصرف بالا کمتر توسط ورزشکاران استفاده شده است.از عوارض جانبی این دارو میتوان به افزایش فشار خون،حملات صرعی،آریتمی قلبی و حتی افزایش احتمال سکته قلبی اشاره کرد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">داروی دیگر محرک سیستم اعصاب مرکزی،کافئین است.کافئین ماده ای از گروه متیل گزانتین ها میباشد که در چای و قهوه بفراوانی وجود دارد.این دارو،علاوه بر خصوصیات کلی تحریک سیستم اعصاب مرکزی بدلیل افزایش مصرف اسیدهای چرب،میتواند انرژی زا هم باشد.کافئین در ترکیب برخی از داروهای مسکن و ضد سرماخوردگی وجود دارد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">در ورزشهای استقامتی،برخی از ورزشکاران از این دارو استفاده میکنند.از عوارض ناخواسته این دارو علاوه بر عوارض کلی،خاصیت مددی،آریتمی قلبی،عدم هماهنگی اعمال دقیق و برهم زدن وضعیت خواب و بیداری را میتوان نام برد.بدلیل وجود کافئین در ترکیب نوشیدنیها معمولی غلظت مجازی معدل۱۲ میکروگرم بر میلی لیتر از این دارو در ادرار تعیین شده است که بالاتر از آن دوپینگ محسوب میشود.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>داروهای مدر:</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">این داروها شامل دسته گسترده ای از ترکیبات شیمیایی با اثر مشترک افزایش میزان دفع ادرار میباشد.داروهای مدر در مواردی نظیر گلوکوم،قلیایی کردن ادرار،آلکالوزمتابولیک،کوه گرفتکی حاد،ادم حاد ریوی،افزایش کلسیم خون،مسمومیت با یونهای مختلف،نارسایی حاد کلیوی،افزایش اسید اوریک خون،فشار خون بالا،نارسایی احتقانی قلبی و دیابت بی مزه کاربرد درمانی دارند.مصرف نابجای داروهای مدر در ورزش بدلیل اثر کاهش وزن ناشی از آنهاست که در رشته هایی نظیر کشتی،وزنه برداری،بوکس،ورزشهای رزمی و قایق رانی مطلوبست به علاوه این داروها برای رقیق کردن ادرار و فرار از نتیجه آزمایشات مثبت سایر داروهای مورد استفاده در دوپینگ بکار میروند.از عوارض ناخواسته این داروها،بهم خوردن تعادل آب و الکترولیتهای بدن(که برای حفظ حیات بسیار ضروری است)و مخاطرات قلبی-عروقی،عصبی و متابولیک ناشی از آن قابل ذکر است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>استروئیدهای آنابولیزان:</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">استروئیدهای آنابولیزان،مشتقات هورمونهای مردانه یا تستوسترون میباشد که در مقایسه با خود تستوسترون(هورمون مردساز)دارای اثرات آنابولیک بیشتر و اثرات مردانه(آندروژنیک)کمتر هستند.مصارف درمانی این گروه دارویی،شامل اختلالات عملکرد غدد جنسی مردانه،کم خونی،سرطان پستان(به عنوان داروی کمکی)آنژیوادم ارثی و آندومتریوز(بیماری زنان)، تاخیر در رشد استئوپروز(پوکی استخوان)، سوختگی و جراحی میباشد.برای درمان کوتاه مدت از انواع خوراکی نظیر متیل تستوسترون و جهت درمان بلند مدت از انواع تزریقی مانند ناندرولون استفاده میشود.نخستین گزارشات حاکی از کاربرد نابجای این داروها در ورزش به سال۱۹۵۰ مربوط میشود تا جایی که گروهی از وزنه برداران و بدنسازان مرتکب دوپینگ با این داروها شده بودند.پس از آن درخشش وزنه برداران روسی را در المپیک ۱۹۶۰ به مصرف داروهایی از این دسته نسبت دادند. استروئیدهای آنابولیزان در سال ۱۹۷۴ به فهرست داروهای ممنوعه اضافه شدند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">بدلیل احتمال مصرف نابجای هورمون تستوسترون توسط ورزشکاران برای فرار از نتایج آزمایش مثبت در سال۱۶۸۴ نسبت غلظت ادراری تستوسترون به ابی تستوسترون معادل۶ به۱ بعنوان حد مجاز شناخته شد و بالاتر از آن،نشانگر مصرف تستوسترون خارجی قلمداد گردید.(زیرا این ترکیب در بدن یک فرد عادی وجود دارد)خلع مدال طلای بن جانسون دونده کانادایی در المپیک۱۹۸۸ سئول به دلیل مصرف نابجای داروی استانوزولول و ده ها مورد دیگر از این دست نشانگر وسعت مصرف این داروها در ورزش امروز میباشد.این داروها توسط ورزشکاران جهت افزایش کارآیی ورزشی،حجم و قدرت عضلانی،ایجاد ظاهری درشت و خشن نما و بالاخره افزایش حالت تهاجمی و کاهش احساس خستگی استفاده میشوند.بیشترین میزان مصرف این داروها در رشته های بدنسازی،دومیدانی،کشتی،وزن ه برداری و فوتبال گزارش شده است.اولین گروه از اثرات جانبی این داروها،عوارض مردانه(اندروژنی)ناشی از آنها است که شامل پیدایش و افزایش جوش صورت،طاسی،تحلیل رفتن شور جنسی،تحلیل بیضه ها،تحریک پذیری،حالت تهاجمی،ژنیکوماستی(بزرگ شدن پستانها) ایجاد صفات مردانه در زنان و بالاخره عقیمی میباشد.عوارض عضلانی اسکلتی این داروها شامل تسریع بسته شدن اپی فیز استخوان ها(خط رشد) در دوران نوجوانی و جوانی و بنابراین رکورد رشد،افزایش احتمال در رفتگی استخوان،عدم تناسب عضله با زردپی و بالاخره تخریب مفاصل میباشد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">استروئیدهای آنابولیزان پس از بسته شدن اپی فیز تاثیری بر روی رشد استخوان ها ندارند.عوارض کبدی استروئیدهای آنابولیزان گسترده بوده و در زمره عوارض بلند مدت و خطرناک این داروها میباشد.این عوارض در هنگام مصرف انواع خوراکی داروها بیشتر دیده میشوند و امروزه بدلیل روی آوردن ورزشکاران به این نوع از داروها به لحاظ دفع سریعتر آنها نسبت به انواع تزریقی،متاسفانه مبزان مصرف نوع خوراکی بالا رفته است.اثر بر روی متابولیسم (سوخت و ساز)کبدی داروها و استروئیدهای درون زا،احتباس صفرا و یرقان انسدادی،نارسایی کبدی،تخریب بافت کبد و بالاخره سرطان های خوش خیم و بدخیم از جمله عوارض کبدی این داروها هستند که زمان بروز آنهاحتی تا۲۲ سال بعد از مصرف دارو نیز گزارش شده است.دسته بندی عوارض جانبی داروهای آنابولیزان،بر روی کلیه و پروستات ایجاد میشوند که مهم ترین آنها بزرگ شدن پروستات و سرطان پروستات و سرطان کلیه هستند.از جمله مهم ترین عوارض قلبی-عروقی و خونی استروئیدهای آنابولیزان که به فراوانی مشاهده میشوند و بدین ترتیب افزایش احتمال بروز سکته قلبی(انفارکتوس میوکارد) و سکته مغزی،افزایش میزان انعقاد خون و افزایش تعداد سلولهای خون (پنی سیتمی) قابل ذکر هستند.علاوه بر اثرات جسمانی فوق الذکر،دسته ای از اثرات روحی-روانی نظیر افسردگی،هیجان،جنون و بالاخره اعتیاد نیز در اثر مصرف این داروها ایجاد می شوند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>دلايل منع دوپينگ :</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">دوپينگ خود به دلايل اساسی زير ممنوع شناخته شده است:</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">دلايل فيزيکی:</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">کاربرد داروها طيفی از اثرات جانبی ناخواسته و زيانبار را برای بدن فرد بر جای می گذاردکه می توانند در پاره ای از موارد برگشت ناپذير باشد و از اين رو،صدمات جبران ناپذيری را بر روی سلامتی ورزشکار وارد نمايند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">دلايل اخلاقی:</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">دوپينگ با اهداف عاليه ورزش که سالم سازی جسم و روح ميباشد منافات دارد.از طرف ديگر اين پديده زمينه ای برای کشانده شدن چوانان ورزشکار بسوی بلای خانمانسوز اعتياد را فراهم می آورد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">دلايل قانونی:</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">دوپينگ به دليل ايجاد برتری غير منصفانه در صحنه ورزش،بر خلاف مقررات جاری سازمانهای اجرايی ورزش می باشد و ارتکاب آن جرم شناخته ميشود.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>مرگ و دوپینگ</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">بالا بردن نیرو و استفامت بدن به حد غیر هادی می تواند حتی شرایط حیاتی بدن را تا حد مرگ تهدید کند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">در سال ۱۸۸۶ یک دوچرخه سوار به علت مصرف داروی دوپینگی جان خود را از دست داد. نمونه های دیگری نیز از موارد مرگی نیز حتی تا سالهای گذشته در کشورهای مختلف دیده شده است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">ورزشکاری که دوپینگ می کند در حقیقت خود را در ریسک حیاتی قرار می دهد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">در مقاله بعدی توضیحات بیشتری درمورد دوپینگ و عوارض آن ارایه خواهد شد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>قوانين جاری در رابطه با دوپینگ :</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">همچنين که در بخشهای پيشين ذکر شد اتکا به مقررات و اعمال مجازاتهای شديد برای مرتکبين دوپينگ،در کنار برنامه های مدون آموزشی و پرورشی فکری جوانان ورزشکار برای مبارزه با اين ضد ارزش ضروری ميباشد.سازمانهايی نظير کميسيون پزشکی کميته بين المللی المپيک،کميته المپيک ايالات متحده و ساير سازمانهای اجرايی و بين المللی،همگی با محکوم نمودن دوپينگ در ورزش،مقررات خاصی را در مسابقات تحت پوشش خود به مرحله اجرا گذاشته اندو در قالب اين مقررات مجازاتهای ويژه ای را نيز جهت مرتکبين دوپينگ پيش بينی کرده اند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">با تمايز بين استفاده آگاهانه و عمدی از يک سوء مصرف غيرآگاهانه در قالب فرمولهای دارويی درمانی(نظير وجود داروهای ممنوعه در فرمولهای ضد سرماخوردگی يا ضد اسهال)مجازاتهای خود را چنين اعلام نموده است:</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>دوپينگ آگاهانه</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">سه سال محروميت از شرکت در مسابقات رسمی برای اولين مورد تخلف.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">محروميت مادام العمر از شرکت در مسابقات رسمی برای دومين مورد تخلف.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>دوپينگ غير آگاهانه</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">سه ماه محروميت از شرکت در مسابقات رسمی برای اولين مورد تخلف.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">دو سال محروميت از شرکت در مسابقات رسمی برای دومين مورد تخلف.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">لازم به ذکر است که در تمامی موارد فوق الذکر،اگر فرد خاصی موفق به دريافت مدال شده باشد مدال وی باز پس گرفته ميشود.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">روش انتخاب ورزشكاران براي آزمايش دوپينگ:</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">روش انتخاب ورزشکاران برای انجام آزمايش،مطابق با قوانين جاری کنترل دوپينگ در هر رويداد ورزشی است.در بازيهای المپيک،بطور معمول مقامهای اول تا چهارم در هر رشته،به علاوه يک يا چند نفر که به صورت اتفاقی انتخاب ميگردند،برای تست در نظر گرفته می شوند.دررشته های ورزشی رکوردی نظير دو وميدانی،وزنه برداری،شنا،نتيجه منفی آزمون برای ثبت رکورد ورزشکاران الزامی است.بنابراين در هر مکان و در هر زمانی اين احتمال وجود دارد که هر ورزشکار برای آزمايش دوپينگ انتخاب شود.هر چند که در آن مسابقه موفقيتی کسب نکرده باشد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b><br>نمونه گيري براي آزمايش دوپينگ:</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">در موارد معمول،آزمايش دوپينگ بر روی نمونه ادراری انجام ميشود.درصورت مثبت شدن نمونه ادرار،برای تاييد نتيجه از تجزيه نمونه خون استفاده ميشود.در صورت شک به دوپينگ خونی و يا مصرف موادی که با آزمايش خون بهتر قابل شناسايی هستند نمونه خونی از فرد گرفته خواهد شد</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">امروزه در اکثر باشگاه های بدنسازی و پروش اندام داروهای نیروزا وحجم دهنده های زیادی موجود می باشد که در اختیار ورزشکاران قرار میگیرد و متاسفانه اغلب ورزشکاران نیز با توجه به عدم آگاهی نسبت به موادی که مصرف می کنند صرفا برای بزرگی عضله و زیبا تر شدن اندام خود این دارو های استروئدی و آنابولیک استفاده میکنند که متوجه عوارض بعدی آن نیستند .آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که چه عواقبی در انتظار شماست ؟<br>یکی از پر خطر ترین داروها ، که مواد مخدر محسوب می شود و متاسفانه در بعضی از باشگاه ها به فروش می رسد داروی خانمان سوز نورجیزک می باشد .<br>بهتر است که در باره این دارو خود بخوانید :<br>نورجیزک نام ماده تزریقی است که در ایران به طور غیر قانونی و به عنوان جعلی داروی ترک اعتیاد و در شیشه های ویال عرضه می گردد.نورجیزک (Norgesic) اصلی که در کشورهای غربی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا و کشورهای اروپائی به عنوانی ترکیب شل کننده عضلانی با پایه فنادرین آسپیرین عرضه می گردد کاملا متفاوت بوده و نام نورجیزک نامی جعلی و غیر ژنریک برای ماده عرضه شده در ایران می باشد<br><br><b>ترکیب</b><br>ترکیبات شناخته شده نورجیزک عرضه شده در ایران شامل بوپرنورفین (شبیه مورفین) و کورتون می باشد.<br><br><b>خطرات</b><br>اعتیاد: به علت اثرات مخدر، تزریق بوپرنورفین اعتیاد آور می باشد.<br><br>اگرچه تجویز قرصهای زیر زبانی حاوی بوپرنورفین زیر نظر پزشک در برخی کشورها برای ترک اعتیاد صورت می گیرد اما قرصهای مذکور همیشه به همراه ترکیبی از نالوکسون تهیه می شوند که اثر مخدر بوپرنورفین را مهار نموده و تزریق آن به عنوان مخدر را بی اثر می سازد از آنجائیکه نالوکسون در نورجیزک پیدا نشده، نورجیزک نه در ترک اعتیاد موثر نیست بلکه خود اعتیاد آور می باشد و مصرف بیش از حد یا اوردوز آن مرگ آور است&nbsp;<br>اختلال سوخت و ساز بدن: هیدروکورتیزون ، کورتون یا هورمون کورتیزول مترشحه از غده فوق کلیوی می باشد دارای نقش متابولیکی حساس در بدن می باشد و ورود آن به سیستم داخلی بدن باعث به هم خوردن تعادل متالبولیزم قندها می شود، چنین اختلالی خود می تواند موجب چاقی کاذب و در کنار اختلالات کبدی و هورمونی منجر به مرگ شود.<br><br><b>عفونت:</b><br>عفونت ناشی از نورجیزک هم به دلیل سرکوب سیستم ایمنی بدن به دلیل اثرات هورمونی و مخدر، هچنین به دلیل آلودگی سرنگ ، عدم رعایت بهداشت در هنگام تزریق و استفاده از سرنگ مشترک توسط معتادان(امکان ایجاد هپاتیت و ایدز) و همچنین به علت شرایط غیر بهداشتی تهیه و ساخت خود ماده می باشد. باور بر این است این دارو در شرایط غیر بهداشتی و داخل ویالهای استفاده شده پر می شود. تزریق مستقیم عامل عفونت به داخل بدن می تواند موجب مرگ سریع گردد.<br>جديدترين و در عين حال خطرناك‌ترين نوع مواد مخدر شيميايي و تزريقي همين آمپول‌ها هستند كه نورجيزك آخرين و خطرناك‌ترين آنها است كه مي‌توان آن را مرگ بارترين ماده مخدر سال ناميد.<br>اين آمپولها در ابتدا به اشتباه توسط برخي معتادان به‌عنوان داروي ترك اعتياد مصرف مي‌شد و تركيب اصلي آنها داروي "بوپره نورفين" بود.<br><br><b>اما سایر دارو های نیرو زا :</b><br>چه طبقاتی از داروها جزو موارد دوپینگ محسوب میشوند؟<br>این داروها معمولاً در پنج گروه دارویی طبقه بندی می شوند:<br>الف)داروهای محرک سیستم عصبی مرکزی:از این رده میتوان آمفتامین،کوکائین،افدرین،پ سودو افدرین،فلیل پروپانولامین و ...را نام برد.<br>ب)داروهای مخدر:از این داروها میتوان از هروئین،مورفین،متادون و ... نام برد.<br>ج)استروئیدهای آنابولیک:داروهایی نظیر ناندرولون،تستوسترون،اکسی متولون،استانوزولول و ... در این گروه جای میگیرند.<br>د)داروهای ادرارآور:در این گروه میتوان از فوروسماید،تیازید،اسپیرونا لاکتون و ... نام برد.<br>ه)هورمونهای پپتیدی وگلیکوپروتئینی و آنالوگهای آنها:داروهایی مثل هورمون رشد اریتروپویتین و ... در این دسته جای میگیرند.<br>با این حال برخی از داروها نیز موجودند که مصرف آنها تا حد خاصی بلامانع است ولی استفاده بیش از حد مجاز آنها دوپینگ تلقی می شود.از این میان می توان از الکل،ماری جوآنا(حشیش)،داروهای بیحس کننده موضعی،کورتیکوستروئیدها و بتابلوکرها نام برد.<br><br><b>دوپينگ با داروهاي معمولي</b><br>آیا دوپینگ تنها از طریق تزریق داروهای پیچیده و یا کمیاب صورت می گیرد؟<br>خیر،بسیاری از داروها و فراوردههای ساده ای که حتی نیاز به نسخه پزشک ندارد(نظیر داروهای ضدسرفه،ضدسرماخوردگی و...)ممکن است حاوی موادی باشد تست دوپینگ را مثبت نماید.به همین جهت قبل از مصرف هر گونه داروو توسط ورزشکار باید با پزشک مشورت شود.<br><br><b>عوارض</b><br>از عواض جانبی استروئیدهای آنابولیک (نظیر تستوسترون،ناندرولون و ...)که گاهی توسط ورزشکاران مورد سوءاستفاده قرار میگیرد چه میدانید؟<br>این داروها دارای عوارض جانبی بسیاری هستند که برخی از آنها برگشت پذیر و بعضی دیگر غیرقابل برگشت می باشند از جمله میتوان موارد ذیل را نام برد<br>الف)عوارض قلبی و عروقی:احتباس آب و نمک،افزایش حجم خون،ازدیاد فشار خون،افزایش چربی های خون،بی نظمی ریتم قلب،تغییر ابعاد قلب،انفارکتوس فلبی و سکته مغزی<br>ب)عوارض کبدی:اختلال کبدی،اختلال در عملکرد کبدی،افزایش آنزیم های کبدی،یرقان و سرطان کبد.<br>ج)عوارض جانبی خاص مردان:کاهش تعداد اسپرم ها،تحلیل رفتن بیضه ها،عقیمی،بزرگ شدن پستان ها،احساس دفع فوری و مکرر ادرار،کاهش توانایی جنسی.<br>د) عوارض جانبی خاص زنان:اختلال در قاعدگی،هیرسوتیسم(رشد زیاد مو در نواحی غیر طبیعی مثلاً در صورت خانم ها)،تاسی،کلفت شدن صدا،تحلیل پستانها،سرکوب شیردهی،پوست چرب و آکنه.<br>ه)عوارض جانبی در پسران نابالغ:بسته شدن زودرس غضروف های رشد و توقف رشد قدی،رشد غیرطبیعی مو،تیرگی پوست<br>و)عوارض روانی:افسردگی،هیجان بیش از حد،پرخاشگری،بی ثباتی عاطفی،حالت تهاجمی و خشونت،بی خوابی،اضطراب،اختلالات شخصیت و وابستگی روانی به دارو.<br><br><b>دليل استفاده از داروهاي ادرار آور در ورزشكاران</b><br>به سه دلیل:نخست آنکه این داروها ممکن است در کاهش سریع وزن و رسیدن به رده وزنی مورد نظر موثر باشند،این امر به ویژه در رشته های ورزشی مانند کشتی،وزنه برداری،بوکس که در رده های وزنی خاصی انجام میگیرند،صدق میکند.<br>ثانیاً دیورتیکها ممکن ات برای رفع احتباس مایع ناشی از مصرف استروئیدهای آنابولیک بکار روند.این امر احتمالاً در ورزشکاران پرورش اندام که می خواهند هر چه بیشتر عضلانی بنظر برسند،سودمند است.<br>ثالثاً ورزشکاران ممکن است از دیورتیکها استفاده کنند تا میزان دفع ادرار را تغییر دهند و باعث تغییر غلظت داروهای غیرمجاز در ادرار شوند.بدین ترتیب ورزشکاری که برای آزمون دارویی انتخاب شده سعی میکند تا حجم ادرارش را بالا برده و داروهای دوپینگ یا متابونیتهای آنها را در ادرار رقیق نماید.<br>البته نشان داده شده است که این تقلب احتمالاً موثر نیست</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span></div> Tue, 22 Oct 2013 05:21:01 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1192/ مقاله کامل و جامع در مورد تغذیه ورزشکاران http://varzesh.tarlog.com/post/1191/ <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><font size="3"><font color="#0000cd"><b>تغذیه ورزشکاران&nbsp;</b></font></font><br><br>اين مقاله براي افراد عادي، ورزشكاران و مربيان است. بنابراين در نظر ندارد تا به بررسي روشهای پيچيده علمي موضوع بپردازد. ليكن شناخت اوليه از اين علم به منظور درك كلي تغذيه درماني، ميتواند در عملكرد و فعاليت بدني مثبت فرد مؤثر باشد.<br>علومي كه مورد بحث قرار ميگيرند:<br>فيزيولوژي (فعاليت سلولي و هضم و جذب غذا)<br>بيوشيمي (چگونگي تبديل غذا به انرژي به منظور نگهداري و بازسازي ساختار مورفولوژيكي (ريخت شناسي بدن)<br>و شيميايي (ساختار اساسي مواد مغذي ضروري)<br><b><tarlogendprepost><br>هضم<br></tarlogendprepost></b>غذايي كه ميخوريم مستقيماً در انجام دادن وظايف يا اعمال بدن شركت نميكند. غذا بايد ابتدا فرآوري شود و به مواد شيميايي تبديل شود تا سلولهاي بدن بتوانند از آن استفاده كنند. فرايند واقعي كه به وسيله آن ذرات غذا به موادي كه براي بدن لازم است تبديل ميشوند بسيار پيچيده است. عمل بلعيدن غذا به اين معني نيست كه غذا وارد بدن شده است بلكه تا زماني كه مواد هضم شده در جريان خون و مجاري لنفاوي پيدا شوند و از آنجا بتوانند به تمام سلولهاي بدن انتقال يابند اين عمل اتفاق نميافتد.<br>فرايند هضم در دهان شروع ميشود جايي كه غذا جويده ميشود و به ذرات كوچكترتبديل ميشود و با آنزيمهاييكه فرايند شيميايي رامؤثرترميسازند مخلوط ميشود. سپس غذا بلعيده ميشود و از طريق دهان وارد مري ميشود و با يك رشته حركات دودي به طرف معده ارگاناصلي هضم انتقال مييابد. درمعده غذا با شيره معده كه شامل آنزيمهايي است كه قادرند غذا را به مواد مغذي اصلي و پايه كربوهيدراتها و پروتئينها تجزيه كنند مخلوط ميشود، البته چربيها نيز در معده مختصري تجزيه و هضم ميشوند. غذا در معده مخلوط ميشود تا اينكه تبديل به مايعاسيدي بهنام كيموس شود. يك رشته اعمال دودي مشابه قبل كيموس رابه پيلور معده و از آن جا به طرف روده كوچك ميراند. بايد توجه داشت كه بجز الكل و داروهاي سريعالاثر مانند آسپيرين جذب بسيار كمي در معده صورت ميگيرد.<br>روده كوچك اساساً يك حلقه لوله اي است كه 8 متر طول دارد، قسمت كوچكي از آن به نام اثني عشر ارگان فعالي در هضم است. هنگام عبور غذا از معده به روده كوچك تحت تأثير شيرة لوزالمعده (كه از لوزالمعده واقع در پشت معده ترشح ميشود) قرار ميگيرد. شيره لوزالمعده بسيار قليايي است به همين دليل كيموس را از يك حالت اسيدي به يك محلول تقريباً خنثي تبديل ميكند. شيره لوزالمعده محتوي آنزيمهاي مخصوصي مثل: 1ـ تريپسين كه به تجزيه پروتئينها به اسيدهاي آمينه كمك ميكند، 2ـ ليپاز كه عمل اصلي تبديل چربي به اسيدهاي چرب را انجام ميدهد و 3ـ آميلاز كه كربوهيدراتها را به فرم سادهتر تبديل ميكند. تغيير و تبديل غذا در روده كوچك پيچيده تر ميشود وشيره روده دوباره مواد مغذي پايه را به شكلي كه بتوانند در بدن جذب شود تجزيه ميكند. بجز برخي موارد استثنايي جذب غذا در معده كه قبلاً اشاره شد همة جذب غذا زماني اتفاقي ميافتد كه غذا از اثنيعشر گذشته باشد. با آنكه كبد بخش قابل توجهي از مكانيسم هضم نيست ولي نقشي ضروري در مصرف، تبديل و ذخيره غذا دارد و ارگان متابوليكي بسيار فعالي است. در اين مرحله از هضم، كبد مادهاي به نام صفرا را ميسازد و آن را در كيسه صفرا ذخيره كرده كه هنگام ورود موادغذايي به روده كوچك آن را ترشح ميكند. با آنكه صفرا محتوي آنزيمهاي هضم نيست اما نقش مهمي را در جذب چربيها ايفا ميكند و به رواني عبور مواد از روده كمك ميكند. دربارة كبد، بخصوص در مورد نقش آن در ذخيره و تبديل فرآورده هاي انرژي، تبديل اسيدهاي آمينه به كربوهيدراتها و كربوهيدراتها به چربي و تبديل اسيد آمينهاي به اسيد آمينه ديگر بيشتر خواهيم گفت.<br>بيشترين تبديل زماني كامل ميشود كه كيموس روده كوچك را ترك ميكند. كربوهيدراتها به صورت مونوساكاريد به وسيله عمل انتشار جذب ميشوند. پروتئينها به صورتاسيدهايآمينه وبه وسيله سيستم انتقال فعال وچربيها به شكل گليسرول واسيدهاي چرب جذب ميشوندو مستقيماً به خون يامجاري لنفاوي وارد ميشوند. مواد معدني در اين مرحله همراه آب جذب ميشوند اما بيشتر به وسيله يك فرايند پيچيدهتر به نام فرايند اسمزي جذب ميشوند. غذا بالاخره وارد رودة بزرگ ميشود،جايي كه آب يكبار ديگرجذب ميشود و مواد هضمنشده زائد به صورت مدفوع از بدن خارج ميشوند. تمام اين فرايند پيچيده تحتتأثير مستقيم سيستم عصبي و سيستم اندوكرين (از طريق هورمونهاي مخصوص) قرار دارد.<br>معرفي خلاصه سيستم هضم ممكن است كساني را كه مايلند اطلاعات بيشتري از اين فرايند داشته باشند به مطالعه بيشتري راغب سازد. اميد است كه جزئيات كافي به خوانندگان داده شده باشد تا خلاصه از فرايند پيچيده تبديل غذا به مواد قابل استفاده در ذهنشان شكل گرفته باشد.&nbsp;<br>فيزيولوژي فعاليت سلولي از حوصله اين متن خارج است زيرا بحث راجع به سلولهاي بدن با توجه به وظايفشان آنچنان تخصصي است كه هر كدام بررسي جداگانهاي لازم دارد. ليكن، مهم است كه به خاطر داشته باشيم فعاليتهاي سلولي به انرژي نياز دارد كه بايد از غذا تأمين شود. آنها دائماً در حال ساختن (آنابوليسم) و تجزيه (كاتابوليسم) پروتئينها كه از غذا تأمين ميشود هستند.<br><br><b>شيمي غذا<br></b>مواد غذايي به سه طبقة اصلي تقسيم ميشوند كه هر كدام به دستههاي متعدد تقسيم ميشوند. سه طبقة اصلي شامل مواد مغذي اصلي، ويتامينها و مواد معدني هستند.<br><br><b>مواد مغذي اصلي<br></b>مواد مغذي اصلي خودشان از سه گروه كربوهيدراتها، چربيها و پروتئينها تشكيل شدهاند.<br><b><br>كربوهيدراتها<br></b>همان طور كه از نامشان پيداست كربوهيدراتها از كربن، هيدروژن و اكسيژن تشكيل شدهاند. كربوهيدراتها ميتوانند به شكل مونوساكاريد يا قندهاي ساده نظير فروكتوز و گلوكز (فرم موجود در خون)، دي ساكاريدها يا دوقنديها مانند ساكاروز (قند نيشكر)، لاكتوز (قند شير) و مالتوز (قند مالت) و پلي ساكاريدها يا قندهاي مركب مثل نشاسته گياهان و گليكوژن (نشاسته حيواني) باشند. قندهاي ساده در آب حل ميشوند در حالي كه قندهاي مركب اين چنين نيستند.<br>بدن براي به دست آوردن سريع انرژي به كربوهيدراتها متكي است. در اينجا تأكيد بر روي سرعت توليد انرژي است، زيرا اگرچه پروتئين و چربي هم ميتوانند انرژي توليد كنند اما به هيچوجه به اندازة كربوهيدراتها مؤثر و سريع نيستند. از آنجايي كه كربوهيدراتها به آساني براي بدن انرژي آزاد ميكنند قسمت زيادي از رژيم غذايي ورزشكاران بايد از كربوهيدراتها تشكيل شود. ضمناً بدن قادر است فقط حدود 2500 كيلو كالري از اين نوع منبع انرژي ذخيره كند.<br>ورزشهايي كه نيازمند بيش از اين مقدار انرژي هستند بايد از انواع ديگر منابع انرژي مانند چربيها و پروتئينها استفاده كنند. به محض اينكه كربوهيدراتها تمام شوند به سرعت دوباره تأمين خواهند شد.&nbsp;<br>بايد تأكيد كنيم كه كربوهيدراتها براي اعمال بدن حياتي نيستند زيرا هيچ تركيب واسطهاي ضروري توليد نمي كنند و به هيچ ويتامين متصل نميشوند بلكه در فراهم آوردن سريع و كافي انرژي بسيار مفيدند. همچنين در استفاده از اكسيژن براي سوخت و سازشان اقتصادي و صرفهجويانه عمل ميكنند. كربوهيدراتهاي اضافي به چربي مبدل ميشوند تا در بدن ذخيره و پخش شوند.<br><br><b>چربيها</b><br>چربيهاكه غالباً ليپيد ناميده ميشوند از نظر تركيبي بسيار شبيه كربوهيدراتها هستند به جز اين كه نسبت اكسيژن و هيدروژن آنها متفاوت است. آنها انرژي زيادي در بدن توليد ميكنند، بعضي وقتها دو برابر و نيم بيشتر از كربوهيدراتها، اما آنها در مصرف اكسيژن براي سوخت و سازشان صرفهجو نيستند.<br>چربيهايي از تركيبتري گليسيريدها و گليسرول تشكيل ميشوند و براي استفاده بدن به اسيدهاي چرب تبديل ميشوند چربيهايي كه ما ميخوريم داراي منبعي گياهي يا حيواني هستند. چربيهاي حيواني در دماي اتاق جامد و اصطلاحاً اشباع شدهاند يعني هيچ پيوند شيميايي ندارند. چربيهاي گياهي غالباً روغنها بنا به دلايل شيميايي مشابه اصطلاحاً اشباع نشده هستند. (پيوندهاي شيميايي دارند).<br>بيشتر غربيها چربي زيادي ميخورند (بخصوص از نوع اشباع شده) و اين مدركي است براي ارتباط مصرف چربي، بخصوص كلسترول با امراض قلبي و چاقي با اشكال معيني از سرطانها. اما چربيهاي معيني براي بدن ضروري هستند بخصوص اسيد لينولنيك و اسيد لينولينيك . چربيها پوست را در وضعيت مطلوب حفظ ميكنند، باعث ميشوند كليهها به خوبي كار كنند، به عنوان يك مكانيسم عايق حرارتي عمل ميكنند، باعث انتقال ويتامينهاي محلول در چربي (k, e, d, a) ميشوند و در ايجاد يك سيستم عصبي كارآمد و در توليد هورمونهاي ويژه مؤثرند.<br><br>بنابراين وجود چربيها براي بدن بسيار مهم است اما بايستي با اعتدال مصرف شوند. متأسفانه در جامعه مدرن امروزي مصرف موادي كه داراي چربيهاي پنهان هستند از قبيل چيپسها، بادام زمينيها، بيسكويتها، شكلاتها، شيرينيهاي روغني و چيزهاي شبيه به اينها به ميزان زيادي وارد عادت غذايي شده است. همچنين چربيهاي موادغذايي به دليل انتقال آهسته آنها در روده باعث ايجاد يك اثر سرخوشي و نشئگي بعد از صرف غذا در فرد ميشود. موقعي كه چربي به مقدار زيادي مصرف ميشود چربيها در بدن به شكل بافتهاي چربي پراكنده ميشوند كه همين امر سبب ايجاد برآمدگي هاي مشخصي بخصوص در آنهايي كه زياده روي ميكنند ميشود. چربي اضافي به خاطر تأثيرش بر نسبت نيرو به وزن، بدن را ناكارآمد ميكند چرا كه برخلاف ماهيچه، چربي اصطلاحاً وزن مرده به حساب ميآيد. بنابراين ورزشكاران بايد هميشه به فكر ميزان چربي بدن خود باشند اين ميزان ميتواند توسط ابزاري به نام كاليپركه چين پوستي را اندازهگيري ميكند، ارزيابي شود. مردان جوان كه از تناسب اندام خوبي برخوردارند برحسب نوع ورزشي كه انجام ميدهند بين 8 تا 10 درصد چربي دارند مثلاً دوندگان ماراتن از درصد چربي پاييني در اين محدوده برخوردارند. زنان به طور قابل ملاحظهاي درصد چربي بيشتري نسبت به مردان دارند. زماني كه ميزان چربي بدن يك زن كمتر از 15 درصد بشود موجب بروز عدم قاعدگي در وي ميگردد. اين وضعيت در ميان دوندگان دوي استقامت به خوبي ديده ميشود كه قطعاً بياشتها به نظر ميآيند و بسيار نزديك به مرز بين سلامتي و بيماري قرار دارند. اين گروه از زنان تقريباً به طوركلي چربيها را از رژيم غذايي خود خارج كردهاند كه اين امر ميتواند براي عملكرد كليه ها خطرناك بوده و مشكلات هورموني (كه به خاطر فقدان ويتامينهاي محلول در چربي در بدن به وجود ميآيد) به همراه داشته باشد</span><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>پروتئينها</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">پروتئينها موادي هستند كه شامل نيتروژن، كربن و هيدروژن هستند. در حقيقت آنها تنها منبع نيتروژن بدن هستند، از اين رو ضروري هستند و بايد در رژيم غذايي ما گنجانده شوند. يك رژيم غذايي فاقد پروتئين يا فاقد انرژي كافي براي سوخت روزانه بدن باعث ميشود كه بدن از پروتئين موجود در سلولهايش استفاده كند و اگر اين وضعيت ادامه يابد نتيجه آن مرگ است. پروتئينها ضروري هستند زيرا ساختار سلولي بدن را تشكيل داده و عمل ترميم سلول را به عهده دارند. آنها در تمام جنبههاي هومئوستازي بدن بخصوص در تعادل الكتروليتي و در تركيب ساختماني و عملكرد هورمونهاي خاص اثر بنيادي دارند. آنها وظيفه تهيه و رساندن انرژي را براي بدن به عهده دارند و با ويتامينها و فعاليتهاي آنزيمي در ارتباط هستند. از اينرو سهم آنهابراي يك زندگي سالم بياغراق حياتي است. پروتئينها به شكل اسيدهاي آمينه براي بدن سودمند هستند (مولكولهاي كوچكتري كه محتوي نيتروژن هستند). تاكنون بالاي 20 اسيد آمينه شناخته شده كه فقط 8 مورد از آنها ضروري هستند. زماني كه بدن اين 8 اسيدآمينه را دريافت كند قادر خواهد بود كه بقيه را توليد نمايد. هنگامي كه بيشتر مردم به سادگي ميتوانند دريابند كه كدام غذا شامل چربي يا كربوهيدرات است براي آنان مشكل است تا تصميم بگيرند كه كدام غذاها پروتئين بالايي دارد. اين مسئله مانند بسياري از جنبههاي تغذيه با اسطورهها و اشتباهات آميخته شده بود. تا اينكه در سال 1956 سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد غذاها را براساس در دسترس بودن و ميزان تعادل اسيد آمينههاي ضروري مورد نياز بدن درجهبندي كرد. تخممرغ از بالاترين ميزان برخوردار شد و در درجه 100 قرار گرفت. ديگر غذاها در درصدهاي پايينتر درجه بندي شدند كه در جدول شماره 1 نشان داده شده است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">جدول 1: در دسترس بودن نسبي اسيد آمينههاي ضروري در غذاهاي معين. تخممرغ بهترين منبع اين اسيدهاي آمينه است كه ارزش برابر 100 درصد دارد. به طوري كه ذرت تقريباً نصف آن ميباشد. اين ارقام به وسيله سازمان ملل تنظيم شده است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>غذا درصدها&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تخم مرغ 100</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">ماهي / گوشت 70</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">سويا 69</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">شير 60</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">برنج 56</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">ذرت 51</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">همچنين با تركيب كردن انواعي از غذاها اين درصدها ميتواند از 100 بگذرد براي مثال مخلوط تخم مرغ و ذرت ارزش 125 درصد را تأمين ميكند. غذاهاي غني از پروتئين از دو منبع بدست ميآيند: حيوانات و گياهان. پروتئينهاي حيواني غالباً به نام درجه 1 شناخته ميشوند زيرا آنها محتوي ميزان خوبي از اسيدهاي آمينه ضروري هستند در حالي كه پروتئينهاي گياهي معمولاً درجه 2 شناخته ميشوند زيرا آنها محتوي ميزان كمتري اسيدهاي آمينه ضروري هستند. ليكن به وسيله تركيب كردن پروتئينهاي گياهي ميتوان به ميزان تعادل صحيح اسيدهاي آمينه رسيد. بسياري از كارشناسان تغذيه امروزه استفاده بيشتر از پروتئينهاي درجه 2 را توصيه ميكنند زيرا آنها محتوي چربي كمتري نسبت به پروتئينهاي حيواني دارند و داراي تعادل بهتري از مواد معدني و ويتامينها هستند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">بسياري از زنان و مردان ورزشكار رژيمي را كه محتوي پروتئين بالايي است دوست دارند. بر اين باور كه اين رژيم كمك به بازسازي سلولهاي ماهيچهاي تخريب شده در طول ورزش ميكند. به نظر نميآيد كه شواهد تجربي زيادي براي تأييد اين مسئله وجود داشته باشد اگرچه استفاده از مكملهاي اسيدهاي آمينه آزاد ميتواند محرك فعاليت هورمون رشد باشد. اين سؤال كه چه مقدار پروتئين بايد مصرف كرد هميشه بحثانگيز بوده است منابع آگاه اندازههاي از 25 تا 150 گرم در روز را اشاره ميكنند. (1 تا 5 انس). اين مقادير از آن جايي كه به توده بدون چربي بدن ارتباط دارند مبهم هستند. اندازه مورد قبول در حدود يك گرم براي هر كيلوگرم از وزن بدن بوده و حداقل دو برابر اين مقدار براي كودكان در حال رشد و ورزشكاران (رشتههاي قدرتي ـ سرعتي) است. پروتئينهاي اضافي ميتوانند براي كسب انرژي استفاده شوند در چنين حالتي نيتروژن بايد از بدن دفع شود. پروتئين در حقيقت يك منبع سودمند انرژي است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">بعضي از ورزشكاران گياهخوار هستند و ميتوانند يك تغذيه كامل و سالم داشته باشند، مخصوصاً اگر محتوي پنير و شير باشد. اما گياهخواري كه از هر نوع فرآورده حيواني اجتناب ميكند مشكلات نامطلوبي را براي خود ايجاد ميكند. بنابراين ضروري است آگاهيهاي لازم به گياهخواران داده شود تا مطمئن شوند كه از منابع گياهي به طور متعادلي اسيدهاي آمينه را دريافت ميكنند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>ويتامينها</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">ويتامينها مطمئناً بحث انگيزترين موضوع در رشته تغذيه ميباشد. اين موضوعي است كه از يك طرف بيشترين حاميان را دارد شامل پزشكان متخصص كه از ويتامين درماني در معالجه يك سري امراض استفاده ميكنند و از طرف ديگر بيشترين مخالفين را دارد كه استفاده از آنها را به طور قطع محكوم ميكنند و معتقدند كه آنها هيچ فايدهاي ندارند جز اين كه فقط ادرار را زياد ميكنند. در حالي كه بيشتر از يك قرن پيش تاكنون مطالعات راجع به ويتامينها باب شده است تعداد كمي از مردم نقش صحيح آنها را در بدن ميشناسند. آن چه بيشتر پژوهشگران ميتوانند ثابت كنند اين است كه بدن بدون آنها نميتواند به خوبي و به درستي فعاليت كند. ويتامينها ميبايستي به عنوان كاتاليزورهاي شيميايي موادغذايي جهت تأثير بيشتر آنها در بدن به حساب آيند. ويتامينها در بدن به طور متقابل عمل ميكنند وجود يكي از آنها براي فعاليتهاي صحيح ديگري ضروري است. بدن قادر به ساخت ويتامين نيست و از آنجايي كه آنها به مقدار كمي لازم هستند تنها منبع آنها غذايي است كه ميخوريم.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">ويتامينها يا محلول در چربي (k, e, d, a) يامحلول در آب هستند (ويتامينهاي b و c ). اگر ويتامينهاي محلول در چربي اضافي دريافت شوند ميتوانند اثر سمي داشته باشند چون در بدن ذخيره ميشوند. ويتامينهاي محلول در آب كمتر در بدن ذخيره ميشوند و به سرعت از طريق ادرار دفع ميشوند. آنها نسبت به ويتامينهاي محلول در چربي بهميزان كمتري پايدارهستند. بنابراين به وسيله پختن، منجمد شدن، انبار كردن، حملونقل و ديگر اعمال مشابه از بين ميروند. زماني كه كمبود ويتامين ميتواند تأثير زيانآوري در كاركرد بدن داشته باشد (امروزه بيشتر ورزشكاران آن را با اضافه كردن مكملها جبران ميكنند) مطمئنترين تدبير بر عليه كمبود آن خوردن زياد انواع سبزيجات و ميوههاي تازه است.اعتقادبرايناست كهاگرورزشكاراندونوع سبزيريشهاي ودونوع سبزيجات سبز و حداقل دو نوع ميوه در روزبخورند به حدمتعادلي ويتامين دريافت ميكنند.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">داروهاي خاص بخصوص آنتيبيوتيكهاي طيف وسيع، تأثير ويرانكنندهاي بر تعدادي از ويتامينها (بخصوص گروه b ) دارند. اين اثر در روده صورت ميگيرد. در اين مرحله لازم است كه ويتامينها را بشناسيم و اثرات وجود يا عدم وجود آنها را روي بدن و منابع اصلي غذايي آنها را شناسايي كنيم.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">جدول صفحات 82 و84 اقلام تخصصيتري را در مورد ويتامينها در اختيار ما قرار ميدهد و بايد همراه با توضيحات عمومي زير مورد استفاده قرار گيرد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b><br>ويتامين a</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">ويتامين a واقعي فقط در غذاهاي حيواني يافت ميشود اما پيشسازهاي ويتامين a يا كاروتن در سبزيجات و هويج وجود دارند. فرآوردههاي لبني كم چرب حاوي ويتامين a نيستند و يا خيلي كم از آن دارند. اين مسئله در مورد گوشت سفيد، ماهي و سبزيجات سفيد نيز صادق است. ويتامين a در مقابل گرما مقاوم است ولي نور و اكسيژن روي آن اثر ميگذارد از اين رو انبار كردن در مقابل نور روي خواص آن اثر ميگذارد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>ويتامين 1 b</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">در انگلستان اين ويتامين به بيشتر نانها و غلات اضافه ميشود. اين ويتامين به آساني با پختن و منجمد كردن از بين ميرود. بيشتر غذاها مقداري ويتامين 1 b دارد اگرچه اين مقدار در نشاسته تصفيه شده، شكر و الكل خيلي كم ميباشد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>ويتامين 2 b</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">تركيب آن بسيار شبيه به ويتامين 1 b است. اين ويتامين در مقابل گرما مقاوم است. بنابراين مقدار كمي از آن در هنگام پخت از بين ميرود. به وسيله اشعه ماوراي بنفش از بين ميرود بنابراين از تابش نور خورشيد بايستي دور نگاه داشته شود.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>ويتامين 3 b (نياسين)</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">ويتامين 3 b ميتواند از اسيد آمينه تريپتوفان ساخته شود. اين ويتامين در بيشتر غذاها وجود دارد. ولي در الكل و غذاهاي تصفيه شده وجود ندارد. در مقابل پختن بسيار مقاوم است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>ويتامين 6 b (پيريدوكسين)</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">نياز به اين ويتامين براي افرادي كه رژيم پروتئيني خوبي ندارند افزايش مييابد. اين ويتامين نسبت به آب بخصوص هنگام پختن ناپايدار است.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>ويتامين 7 b (كولين)</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">در بدن از پروتئين بدست ميآيد و در عملكرد لستين مهم است (صفحه 82)</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>ويتامين 12 b (سيانوكوبالامين)</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">اين ويتامين به مقدار خيلي كمي در غذاهاي گياهي يافت ميشود. بنابراين گياهخواران بايستي براي دريافت آن تغذيه كاملي داشته باشند. در حالي كه به پختن مقاوم است ولي مقدار كمي از آن در آب وارد ميشود.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>اسيد فوليك</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">بيشتر اثرات مفيد آن در پختن و اشكال ديگر تهيه غذا از بين ميرود. در سبزيجات، حبوبات و گندم وجود دارد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>بيوتين</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">در بيشتر غذاها وجود دارد. همچنين ميتواند در روده ساخته شود. فرآوري و پخت روي آن تأثير ندارد.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>ويتامين c</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">فقط در انواع سبزيجات و ميوهها در دسترس ميباشد. اين ويتامين نسبت به پختن و كنسرو كردن بسيار آسيبپذير است و ارزش غذايي آن از بين ميرود.</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>ويتامين d</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; ">اين ويتامين فقط در مقدار كمي از غذاها وجود دارد، منبع اصلي آن روغن ماهي است. برداشت چربي از غذا مانند كباب كردن ارزش اين ويتامين را كاهش ميدهد.</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><b>مواد معدني</b><br>بيشتر مردم موادمعدني و ويتامينها را با هم اشتباه ميكنند و تصور ميكنند كه آنها مشابه هستند. اين درست است كه آنها هر دو در سلامتي شركت دارند اما عملكرد آنها بر روي سيستمهاي بدني متفاوت است. اساساً موادمعدني در بدن به دو گروه تقسيم ميشوند. گروه اول تعادل بسيار حساس مايعات سلولي را باعث ميشوند و الكتروليتها ناميده ميشوند. دومين گروه روي ساختار مورفولوژيكي (ريختشناسي) بدن اثر ميگذارند مثل استخوانها و دندانها. همچنين گروه سومي هم وجود دارد كه در يك سري اعمال آنزيمي شركت ميكند كه به نوبه خود بر سالم بودن شخص تأثير ميگذارد. گروه آخر شامل مواد معدني است كه به عنوان ريز مغذيها شناخته ميشوند.<br><br><b>تعادل الكتروليتي</b><br>تمام سلولهاي بدن در مايع سلولي شناورند اين محيط بايد ثابت نگه داشته شود زيرا غلظت اين مايع دائماً تغيير ميكند. هومئوستاز به وسيله مواد معدني كه در غذاها وجود دارد تأمين ميشود. اين موادمعدني شامل سديم، پتاسيم و كلر هستند. ليكن مجموعه اعمال تعادل مايع سلولي بسيار پيچيده است و بيش از مجال اين نوشته باشد.&nbsp;<br>موادمعدني مورفولوژيكي (اسكلتي)<br><br>كلسيم فراوانترين ماده معدني بدن است. استخوانها و دندانها از اين ماده معدني ساخته ميشوند. استخوان ما دائماً تخريب و دوباره سازي ميشوند. از اينرو بدن به اين ماده معدني نياز فراواني دارد. اگر استخوانها در وضعيتي نباشند كه ترميم شوند تخريب ميشوند و آمادگي زيادي براي شكستن و ترك خوردن پيدا ميكنند. كلسيم همچنين براي موزون كردن انقباضات ماهيچه هاي قلبي و اسكلتي لازم است. كمبود آن ميتواند باعث گرفتگي خودبخودي عضلات شده و انقباض غيرارادي آنها را باعث شود.<br>هضم و جذب عادي فسفر و پروتئين بستگي به كلسيم دارد. كلسيم ميتواند در بدن (مخصوصاً در رودهها) جايي كه با چربي اضافي جهت رفع پيوند برقرار ميكند، ذخيره شود. اين ماده معدني هميشه در فرآوردههاي لبني، سبزيجات برگدار و سبز موجود است. ليكن يك عامل احتياطي به ذهن خطور ميكند: اين ماده معدني براي جذب از روده با منيزيوم رقابت ميكند بخصوص زماني كه هوا گرم است و نياز به منيزيوم و كلسيم ضروري باشد اين عامل بايد رعايت شود. كلسيم نميتواند بدون ويتامين D جذب شود بنابراين اين خود دليل ديگري از وابستگي ويتامينهاي خاص و مواد معدني است.<br>منيزيوم با مواد معدني سديم و كلر كه باعث تعادل مايعات بدن ميشوند اثر متقابل دارد. ثابت شده كه جايي كه چنين عدم تعادلي رخ ميدهد به گرفتگي عضلاني منجر ميشود. هيچ ورزشكاري نيست كه از اين موقعيت تقريباً فلجكننده رنج نبرده باشد اين وضعيت وقتي كه در آب و هواي خيلي گرم ورزش ميكنيم اتفاق ميافتد و بعضي از ورزشكاران به درمان با قرصهاي نمك متوسل ميشوند.<br><br><b>آهن</b><br>اين ماده معدني نقش مهمي در انتقال اكسيژن ايفا ميكند. آهن در ماده رنگي هموگلوبين است كه با الحاق با اكسيژن ميتواند آن را به بافتهاي فعال براي تنفس انتقال دهد. كمبود آهن منجر به حالتي به نام كمخوني ميشود كه به موجب آن خون قابليت كمتري براي انتقال اكسيژن دارد و توليد علائم خستگي و از نفسافتادگي را در فشارهاي بدني مينمايد. تشخيص آن توسط علائمي از قبيل رنگپريدگي پوست مخصوصاً در مخاط پلك چشم به آساني ميسر ميشود. اين وضعيت در زنان بالغ به دليل عادت ماهيانه بيشتر از مردان به چشم ميخورد. از آنجايي كه تعدادي از ورزشكاران حرفهاي زن با تمرينات سنگين و كاهش چربي بدن دچار حالت آمنوره (قطع قاعدگي) ميشوند كمخوني نبايد بدون درمان رها شود. در حقيقت بسياري از زنان ورزشكار از داروهاي آهن مثل Ferrograd C مرتباً استفاده ميكنند تا از اين حالت جلوگيري كنند. بايد يادآور شد كه داروهاي آهن بدون حضور ويتامين C جذب نميشوند بنابراين زماني كه داروهاي آهن حاوي ويتامين C نباشند مكملهاي اسيد اسكوربيك (ويتامين C ) بايد همراه آن مصرف شوند.<br>مصرف بيش از حد آهن ممكن است منجر به واكنشهاي نامطلوب نظير استفراغ و اسهال شود البته بروز چنين علائمي با مصرف بسيار غيرمتعارف آهن ايجاد ميشود. غذاهايي نظير دل و جگر، سبزيجات شامل (اسفناج و شاهي) از نظر آهن غني هستند بنابراين بايستي به طور مرتب در برنامه غذايي موجود باشند.<br><br><b>عناصر Trace جزيي (ريزمغذيها)</b><br>اين عناصر شامل موادي مانند كروم، نيكل، قلع، واناديوم، سيليكون و فلورايد هستند كه تمام آنها براي بدن ضروريند. هنوز كاملاً به طرز عمل آنها پي نبردهاند و دائماً به وسيله افرادي كه در رشته تغذيه كار ميكنند بر روي آنها تحقيق ميشود.<br><br><b>فيبرهاي غذايي</b><br>موادي هستند كه از سيستم هضم عبور ميكنند بدون اينكه جذب شوند اما با اين وجود برايبهسازي بدن از نظر فيزيكي ضروري هستند. فيبرها معمولاً به نام مواد سلولزدار شناخته ميشوند و بسياري از غذاها حاوي فيبر بالايي هستند. بيشتر كشورهاي پيشرفته به غذاهاي تصفيه شده كه فيبر در آنها به حد زيادي كم است تمايل زيادي دارند. كه نهايتاً ممكن است منجر به عفونتهاي روده شود. پژوهشها نشان داده كه مردم كشورهايي كه رژيم غذايي آنها شامل نسبت بالايي از فيبر ميباشد مقاومت بيشتري نسبت به سرطان و عفونتهاي مشابهاي كه روده را مبتلا ميكنند دارند.<br>فيبرهاي غذايي ميتوانند تقريباً به عنوان لايروبي كننده روده فرض شوند. آنها مواد ناخواسته نظير اسيدهاي صفراوي را جمع و جذب ميكنند زيرا اگر اين مواد در سيستم باقي بمانند اثرات سوء و ناخوشايندي برجاي ميگذارند. فيبرها همچنين حجم آب مدفوع را افزايش ميدهد و به عنوان رقيقكننده مواد در روده بزرگ عمل ميكند و از حالتي كه ممكن است باعث ايجاد ناراحتي شود جلوگيري ميكند.<br><br><b>آب (مايعات)</b><br>مايعات هميشه براي كار كردن بدن مهم هستند. بخصوص زماني كه بدن در حال ورزش است اهميت بيشتري دارند. تغييرات ناچيز در ساختار مايعات بدن ميتواند اثرات مصيبتباري بر كاركرد آن داشته باشد. بدون غذا ميتوان چند هفته زندگي كرد اما بدون آب فقط براي چند روز فرد زنده ميماند.<br>مايعات نقش حياتي در هومئوستاز بازي ميكند لذا هرگونه تغيير در محيط داخلي و خارجي باعث عدم تعادل ميشود و بايد سريع جبران گردد. سلولهاي بدن در مايعات شناورند و به دليل فعاليت دائمي سلولي تركيب شيميايي مايعات مرتباً در حال تغيير است. مايعات مواد مغذي را انتقال ميدهند، محصولات فرعي متابوليزم را حمل ميكنند حرارت بدن را تنظيم ميكنند. بدن براي حفظ چنين حالتي دائماً مايعات را در حالت متعادل نگه ميدارد. اما اين تعادل زماني ايجاد ميشود كه مايعات سريعاً جايگزين شوند. اگر مايعات جايگزين نشوند به دهيدراتاسيون (از دست رفتن آب بدن) منجر ميشود. بدون شك بهترين جايگزين آب ميباشد، اگرچه نوشيدنيهاي خاص الكتروليتي جايگزين براي موقعيتهاي خاص مفيد هستند. اما بايد توجه داشته باشيم تا مطمئن شويم كه نوشيدنيهاي جايگزين شده واقعاً لازم هستند. نوشيدنيهايي كه با گلوگز اشباع شدهاند ممكن است در بدن واكنشي عكس آنچه موردنظر ما است ايجاد كنند. ولي اگر جايگزين مايعات از دست رفته، آب باشد هيچگونه واكنش زيانآوري بوجود نخواهد آمد. همة نوشيدني هاي الكلي باعث دفع آب از بدن ميشوند بنابراين هنگامي كه به مايعات نياز داريم بايد از آنها اجتناب كنيم.<br>بدن هنگام ورزش كردن به مايعات به مقدار كم و اغلب قبل، هنگام ورزش و بعد از آن نياز دارد. اگر اين الگو به صورت منظم و به صورت يك عادت درآيد نشانه هاي از دست رفتن آب هرگز ديده نخواهد شد</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span></div> Tue, 22 Oct 2013 05:18:50 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1191/ سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/ با اجرای این کار ها دیگه چاق نمی شوید http://varzesh.tarlog.com/post/1153/ <div style="text-align: center;"><img style="width: 385px; height: 254px;" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASwAAADGCAIAAADntypyAAAgAElEQVR4nOy9Z1SbeZ7nu+e+vufcva/uPXd2dndmdnrudM/0THdN5+meDhVcVXaVQ9nlgDE5Z5AAIYFyRjkiiZyRCEICJKFMBhNEDk7YGBuTQelJ//visema6q6d9j2129WzfM/vBQIOR4fn+eiX/89/AOf6WoVgKAAwwCKRnUcrfvPCQMNQPa9fVmwTpFvYST3Ue52UmC5KTBclppN8p7P0VlvJzbaSmx2k213ku73U+AFG0gAjqZ+e6OSmOblpDnZqHyPJSk+2MlN66UldlARjeYqRdM9KjRugx1kZCZ301C5hib9VHdl+hIFwBIMAAuBgFAD42YN5o4JvyL9RlXNNk/mJKv0jdfoFdfoFVdr76tTfqNMv6HMu1RZcqcu7XJ9/pZVww1h6u7Msppt0s6fslpl820y5Y6bc6SHf7qLc7iTf6mLEdTMSzJxUqzDPJi0ZVNG8Ou5wrcito7lq+H6jfszedbq3DQCEwGEA4D/2dfhT0n/4Y7+Bf29CAYZDGH75cMnbPd9fP9zAH5CX/i6EprLbRtKtDtJtY9kdEzmmp/yehZZgYybbmMl2VspXQWiqSDWVxVkq7lkr7pqp90y0lHZOob1G9GotgKBBCCAABQDCAIAfLt+v51MN+Tercq6pMy4p0z5WplxQpr6vTH1PlfyuOv2CIfeT2oIr9flX6vOvtBRdby++2VFyy1Ie00u5Yybf7i671V12q4tyu4tyu7v8jokW20WP72Gn9PJzBiTFTjXdb+AP1VR69HRXDd/bXjXu6D7d2wYYfA7h2+ocwq9ZKMAAQAEaPn2xsejuwSG0KctsggwLO7mLFmcix5jIMZ1lMcbS2x0ltzpIt03kmE7K3Z7ye+aKuD5aAg7hICcVh9BKT8QhNNMSO8nxporULkpCb3lsN+lmFyXGSE1uoueYZLRH0yMIGoQBClAcAXg1MFZFL9Hnfa7NvqpK+0SR+pEi+QN58rvy5N8ok36DQ1hXeLWh4Gpj4bU24ucm0h0T6U4/Nd5afq+HHNNFum0qu91JvtNdfreHeq+jIgb3hGZedr+Y6NYyh2uE/mqhR890VvNcbZoJp+V0bxsAGIajAKB/7Ovwp6RzCL9mIQAAgAIkcry1MefqmuurG24SOdQUmzDTwknposV1UGJM5Bhj2R1j6e324texqLHsTmdZTGdZjJkSa6XGDzCSHOyUQU6qnZVipSdaaEkWRvKZJ+yiJJgpd03F101lt43U5PqKzEZeydq4F4AIBBAAYSCKYgBamx83sMrUmVdVGVeUqZfkKR/Kk96XJ78rT35XmfQbVdoH+pxLdYVXGwuvNROud5bF9FLj+xhJA4zEPlp8b3lsJ/mOqex2FyWmuyK2h3rPSL3by0628NLNvOwBSbFPzxmprfQZBJ5q1mCtwNminfHZTg9eAQAjCHQO4VvpHMKvWQgAGAAACR9src+5ugP9jSPN4sEqmr0yx8pN76InGin3OsixxrK77aV3WotvtZfe+iKEPeS7ltf+MMnOSh5gJFloCRZa0hfD0S5KQg85poNwzVR2u5OeWl+RWccmrI55AIjAAMUhBAB+uhFoFjGlSZdkKZfkyZfkyR8rkj9UJH+gSHlPlfyeOv2CLvtidd6ntbmfNhRcNZbettASBlgp/fTEPlqCuSKup/xeNyW2qzy2u+JeDzWumxnfx0vrF2ZZhXl2WanfwB2prfToeB4Dx1kndLbrVqeGwsf7AKAwimB/7Kvwp6VzCL9mwW8gPHz+YNbVHbA1jbbKXXqGQ5LXx8voZiQZK+I6yLHtbyDEE8JOyt1uSmw3Jba3/J6VGt9HS+inJwwwEvvpib3UeBxCCyO5pyIJzwm7SLc7CNc6yXdwCGtZRSuj7tcQvglH97cf9GjFoviPxAkfy5IunkGoTLmgTnlfk/GhLvuiPueSPvPj6uxLLUXXuymxFlpCPz3RQkuw0BJ6qfE91LgealwXLa6LFtfLScIh7KvMH1SU+Q3c4RqhR8dzVXPcjVJvZ+3mygwSCZ5D+P9D5xB+zYLxiBSOHD5/EPCY522tY20Kt549KM3vF2b1MJNN1PiO8nvtZXdbS+80F9/CU0QTOaabEttTfs9SEWepiOstv2epuNdHi7dS480VcRZaUh8rtY+VaqYmd1LTjKR7ppKb7UVXTWW3OyqSashptayi9QkfBsJfLMxEj1+4WwzihEuSxIvSxIvSxI+lCRdkiR8oUy5o0z7SZHyoz7lkyP3EkHWxJueTVsINHEIrPdlCS7LQksy0RDMtsZuW2ENP6qEnmdmJeDjaLypwKsk+Pcdv4Hv1fHcN19eiGLU07z1dAygEAIBRBPljX4U/LZ1D+DULwiNSNHq4/TDgsSzY28bbla5qjlNaNCDM7WGlmaiJHeXxHeS41tK7zcV3Oki38YjURLrTTYk1U2J7yHe7SHd6y2Ot1DhLRRwOYT87rY+VaqGndtHSO0pjO4g32gqvGEm3WsnxBlJKDbPw8cwoioUiGARQgIZhAGAAHY73tMiSL8uSP5EmXhTHfyiOe1+a8L4y5YIu4yIOYU3+5bq8y42F10ykO1Z64gArBYcQJ9BMS+yhJ5kZyb3MlB5WAl4d7avMdyrJniqWT8/z6vnuGv5wu3pioP3kxSbAYAyAKIqdQ/hWOofwa9brAj0SPdp5NjfkGLU0zVrrffUCu6zUws/vZmdbuNm97PTOiviu8lgzLb6Tcve1vSnM9NESBhhJdlbKACOpn5ZspSf3MVKsjDQrI81CT+2kp5vKk7rId7tIt1uINxpK42T5sS0CyvrsBEBhgL5JSjEUQKeTTos0+7ow5VNx6ifChA9lKR+L497VZ17Spn1UnXmxLufTxvyrTUWftRBvtJXd7qbH93FTbbxkBz/dwc+yc3P7WVl9zPR+dpqNm2bhpVu4md2cdEtl3qCa7NRWOLU0Xy3HVs1zt6perk6B8CFAogCgMIz3J9CvsHN9WecQfs3C0CgAMMCg04OXq1NDE/1tM5a64SaRR1NhlxRbBQX9gjwrN7OLmtBJudtDjesqj+0qj8UhNJHudL8pkNpZKTZmMg6hlZ5soaf20lLM1GQcws6ymM7SW82E63XFsdK8uy0CyuPFGYDCGAZgDKAYABgK4OCsz6bMv4VDWJn4kTz1oizxA0PmZV3GRRzCpoJrzYTrrcWft5PvdNPjrZyUAW6SjZvq4Gc5eHl2bq6Nk2PjZth56QOV2f2CHDMv0yrKxyEc1FA91SxHrcBr1O09mAXRYzwcRV5Ho+cQ/qE6h/BrF4wbGjl9ujo77TBN9VSPtsp9VTS7rOSLEBrL73ZX3DPT4s20+B5qXDcltrMsprsspod8t7f83pkntNCSrPRknMCeiiQcQhPpjqnkZjPhei3xrjjnTquwfGtjEWAwhoEoAqIoAAAFaGhlwqsrvodDKE6+pEy/rEy5WJ11RZ/xaXXmxfrcy82Fn7UWf95Bum0sv9vDSLCwk/s5iTZu2iA/1yUsdAkJTkGBU5DnFOacQdgnLnBqKLgn9NawnY2SkZ7aw81lgIYBhoBzCN9e5xB+7UJfN8owaP/Z+ry3d6zTMN6u9OrpDnlpn6ioX1TQL8gxs1K66fFmZqKVmYSbhZZgfl2SibNS4/FWgbUiEYcQ94Q9FUldjIwuagoOYQvxBg5hh5i282QNhxBCfwvhw7mxWnIKP+lTccplcfIlVcYVVeql6qwrhszLtdmfNOZfbSN+biy701Ue202P72Ul9XFT7by0QUGmu7LAJyn1SUq9YqJHVOgW5Vn5GVZeVg83wyrKd2ooriqqW8fw13FdTdJxS8Pp83WARTAUBgDACIYBcA7hH65zCL9mYRgCw1EMQwAGh/e318edY52GMaN6tJ7r1FBs0mKHjDgoKezjZfSyk62cFAsj0cpM6mMl9zGSLLQEKzUeb1G8rpGWJ1hoSXhOiHPYzczspqXi4Whbyc264lhJbkyPkrO/9RCvi8AARDEAAAqw0NOl+43UDG7CJXHKZUnKJ8q0K6qUTw2ZV6uzrjXmX20pum4svd1VHttLT7Cwk/t5aQP89EFRllOc45EW++XkIUW5X072SItd4vw+QeaXIHRV0X21HFeTdMzafLr9EGAQikAoBiAYPYfwrXQO4dcsBENhFAEAAAxGT/e2FsemzA3jJs1YA8+lLR+QEG0ywoA4v5eb1kWP76LHm2nxFkZiHyu5n5ncx0jqoyXgZqbEmimxvZR4HMI+ZjrOYTczs4eehkPYXnoLzwmtWsHhyycAhXAIIQAAQAEafLEeaGXkceIvSlKvSVOvnEFYl3ujpeg6PqrWQ42zMpP6uKk2QYZdmOkUZ7vE+V5ZyZCifFhZMaws98lLPVLCoDTfLsq3CnP6JYV4ODqooboNzMEm+XhfS/DFI4BGYRhGMRBBAIK74nMI/zCdQ/g1C8FQDAAMABSJgMjJ0eOlWVvbhEk32sBzaih90i9D2MdKHuCk2nnpDm66nZOG12MGGElmSizuCa305H5maj8r46w62k1LNZbeNhZ/fgbhgF50svsMQ6MwAFEAohjAMASgwVdPlo2cIk78J7L064qMz95A+Fljwa1Wwg0cwu6Ke1ZmUj8vzSbIcFRm2SuzHKJcp5jgkZX5FdQhVYVPQfLIiR4lwSUj2CQFdjnRo6O6qqhOLc1TzXI2KyYG2kMvHwMMQhAEASCKAgh3xecQ/mE6h/BrFgowHEIEjgIkFNl+sOA0TXUZJlsqPQaaQ1Xm1pR51KVOWcFAZaa9MsvBz3AKs9yiHK8o1y3MdvEynNz0QU4a3rW3ViTiEOKesJeWYqKldVYktxff7CDeaCu5WUu8K827azOIQwfbGBqFMBABIIwABIMBFtx/ttbJI3ITPlVm3VRl3VClX1WnXqnOut5CiMUhxMNRCyPxzBP289MHBFl2YZFLUuqTV/iV5WcQuuVEu7RwUFniM9B91UyvgTVUz3O1KCdtHac7TwAGoyiKAABh+A7FOYR/qP4XhPDtbg4MQBiAzmqeGIBQLIpiUQAgDETfGIQBCEEjMBJGwEsI2ccAhG9ThF5tzXk6vSbFaLtwqInnr+P6azgeXblTlTuoSHSq7nnEuR5xrk+c55fkj0gLhiX5vsocNzcDH6S2VMRZ6Yk2dvoAJ93CSO4uTzSVJ/VSk3vJdzuKrrcRb9WXxMny4/xt+sjxKT48DiMYjEIARDDk8Gj/UY9Ows6Ilebc0eTcNORer8+73lR4sy73RltxTEdpbBclwUxLtDJTbNwMpzDLI851VWY7xTluSYFXVuRTEn3KEq+yxKss8ShK3fISh4xoExOdcpJfRx+tYY9Us4bb5HP2VmT3EcAiKAojAEAARP/nXc1/DzqH8N+CEEO++GsYhqAojKIwgE4BEgRoBHwBUQBgGByH0ZMIGo1CCMBQ+Gh7Y8p6366fNEnH2yRjTeKxRuFINdOrJXpUWV5t2pC8cEheOKwoGlUQxpTEcQVhRFrgF+X6KrNdvHQHO9XGTnVwM+28TCszpbs8sYuaYqGlnEFYV3xPmnfP36aPngTxVAxGMASDAYAAdhwJPh/qbBAVpOAQajOvaFMv1uV+1kKIaS661VYc00mO76Em9NKT+lipDn6GW5TjEee6pXleWZFfQfSrioc1ZcNa8rCWPKSh+NVkl7J0UFbqVpKH9AwcwpF2xaytBdp5ANAgDEcRAKLn24RvqXMI3zpMwjCAogCgMEAgAEfQaASKhiEIQlEUAyAKwGsuEQxgMHy09WDSOmpWTncq75tU0x3KqVbZeB3XX0X2awjD2iIcwiF54Yi8aFRBGJUVDonzfJU5Q+JcjyDTwU4dYKXY2On97LReelJ3eWIPPa2PkWahxBoJN9qIt2qJsbL8uOGOajgYxJsDCPpmux+EAHK47O1TlmZLc+5oc29pM68oEy9UZ10xkuKbi261l9zFPeEXIXQKswZF2U5Rnkuc75YV+pQlfjVpSFM2rC0f1pZ71GVOOcmtJPt19GEDc0jPGG6TB2xN4e01gJzCUAjC0AiGnUP4VjqH8N+CEPuyYShAEYAhb14CgCdCYQSEYBCFAYSACAyiURhEQ+jBs61Z931zzUyXJtClDXRqplvl47X8ES19RFM+qq0YVhOH1cRRFXFURRyRFw1JC7yiXK8wG/eENmZyHyOpn5naz06zMlN6aSlmRrqVnmqhxJqIn+OeUFGYMN5Vj0FRFEZQDMAAQBhAMBiACAChzSmvrqJQlhujy79TnXejKu1Sbc619pJ7bcUxprI4MzXZykzpY6UOcNKdwiyvJM/Bz7AJMuyCbIcwxynJ98iJXmWJX03yqcr8arJbRXJISwZlpR5NhV9H91XRRlpkM331p5sLAD5FkQiMIlEUOYfwrXQO4dt5Qgx77QlDEIig/zoSBSgEEBDEU8gogE5A6BXycv35lPu+qT5g1i2a9Ys92tl2+VQ9f8LAndBxpnT86dqK6dqK+zXlU7qycU3JqIIwJC3wifNwT+jkptvYqXZOhp2XaeNmDLAzu2mpFlqKhRLbWXyzo+ROfUmcipA0bWkBGAyw30IIITDAIACg7bmRWmaJPO+uJudmTf7ndbmfNRZ83lR4+wzCPlZqPzvNxs0YFGTiOeGZJ/TIi3zKkiFN2bCW7FGUepUkt4o0KCt1ykleLXVIzxjSM4aaRZPdht21KQAdASyKYDCEoecD3G+lcwj/7ZzwLC3Ev8ZzQhgABKAYgAA4AdgeQJ5j0Q34dBnsr4LDJbA7iewMhZ+6jlZsLyesK5bm1X792oBhxapeMElmmoRz9aJAnSxQq5ypp83U02bqqJMG8rimZFhR5JcV+CX5I9J8X2W2i5dhY6cOsNJwT2ihp3ZRU3qpyRZKbHfpbRPpbiMpQVOcMtvXBgCEYQgMsCgGIiiIohiKwgCDNqe8NYxiWW6MPP2aPuezhvwbzUW36vM+byXewQszvfQkKzNlgJNu56U7+BmDgkxHZdZgZS4ejnoVxT5VqV9N8ihKfaoyr4bsVpLxcHS0hj1aw/Y3CIfaFE+m3djpK/w9YABA2HkV9C10DuG/ASGKRVAsclYIRbEIgoYRNAywVwB6hpwsIbtj0Wf9x6sNLyfFT3z0xwOFS92p/sbPHHWXbDWfDbdmPRiUPnEa1u26DZt2xSILGLlzTdyFZvFSk2q5vup+bQVuE/qyEU3xkLzQLyvwywpGpPl+UY6bn2nnpA2w0vDN+p6KJBzCvoq4XvLdLvK9RlKCmpg819+OoREMQBCGRlAQQQGEARRFYShyv98oJaSLMm8qM6/j1dHmoltNhbdbiXfaS+6ayuLMtEQ8HLVx02zcNDsv3SbIcAhznKI8pyTfLSO4ZAS3nOiWl/jVZBxCj4ri19FHqlmjNWxfPc9ZXznv6Qm+egKQMIYhGEBhFPqfeUX/1HUO4b8JYehLhqBBGDlF9qZ21yzLXtloe4G/+rZf89Go8pcj8p+OK//BLf+WufL/Mcv/S4/q7z11nzxylr8cVq7ZNGsDykWzcKaNPtNIn2+qXGpSLdVpZ+ppsw302Qb6dG3FhL5sXFMypi4e15SMK4pGZQVD4jy3MNvJz7bzMgc46f2sDDwc7afGWyix3ZS4htJ4FSFptq8NhoIIGomiSBgBERQgAKAoiIYj/XUqesptfupn2txbdYW36nI/ayq82VYc21EaayTd6yTH99KTBjjpDn6Wg59h46bhhRmXON8jLfQqCGctCpes2Ksk4YUZp5yE54RDeoa3jmszcCf6W/eeriLRYwSNnEP4tvpfEMLfrygCYASgMAIQGKAQQKMAhQAGoREMQwACh+HoLkCeAWgV2XK8GNdNNOX5dHEu+afD6g/7WX9nY/zVSvVPF9Xfn636rpv/X2vz/nen+Ec+zWWvNmV/tPWZq22tT79oVsyYuNMdrBkjO9AhDLRLZ1uUs+3s6VbmVCNtsrZ8spqCc3hWpPFU5jj5mQ5uuoOb7uRnugRZw4IUFzvRK8zoZ6d1MdIaSElVhASHhhV9Ng+gfRgJHSPoMQqOQ1GAQJvz082sAmb8JWHSx+r0T/XZV1pL7zYSY1tK49tKE02UlB56moWeamEk97OSHLwUlzDdwc9wVGY5RXlnEPpUpT5VqV9N9qvJXiXJLSe5ZKVeBWVYQxvXs8YaeIN61lhP3dqUHwoeAYDi4wrn+sN1DuFrYeBN/ROgAMOrnygA6OlxEAAUhQ/g4CMQDOwEGidbC8Zrkn2VH0+pr4wr3h+R/HSA9i0/7/9dq/3nScm3A9rvuzh/aab8uVf802HV5eW24tOxpuf2uhVL9UK3asYonOngzBq580bBvFE81yaZaWNNtzLvN9GnG2j3ayumqikT2tJRFXFUQRhVEIZlhX5Jvk+c5xXl4jYiSvdwk32V2TZuhpmd2UxJ1RXH9yuorxZ82OFTgIaCGBzCAIwiAIUWhl3akmRW3CVx6ieajMuGnKvNxXcai+62khLaSUlfhLCPmWjnJjsFaXhO6BLn4816v6oUh9CrJOHmUZS55SSvgjKipU9Wc8YbeU4De8hkCAzZQkevAEDxwb1z/eE6h/C1MAQFb+6ds9EzDAAAoEhoB4s8Dm77lp38mZb0+9rLfWX/MET7xznJLyaEP/Gx/9FO/86w+Afzte/6ZT9Yqf9oSPLTSc0HU1VXpnRxW1bOrqNqtV201FMz36Wd6ZDOGoWBTv5il2DBJJw3CmbaWDNtrJkW5mwTAw9Kp3RlY+riSU3pmU2of1s1HZNke/hp7sqsAV6mlZdjZGbWkpLNopKhNtXRwxmAnQAAReEQABCInvjN7dzUz1hxl+TpVzQZl2uyr7YQbtfl324rSzSSUzrLU3EIe+lJVkbCADvRwUtxCrO+ODFzBqFLVowXSL1KskdR5lOWj+mYUzXc8Uaeu4bralGO2jpPdp8DDEIQ6BzCt9I5hK+FRkMYGgUAoACDMBTBYASLwkgIhbZB9NGLNetYV+lI3d21tpjlqg/c5L9eVLy7qLkwLn5vVHbRr77s1l711t4arL7hN8QOyD7z6RL8hqzJxtJNu3rH07LjaV3srp3v1M+Z1HNGaaBTtNglWOjkzZvYs+3smTbWdDMDh3CmjnpfT56sIs3oKbhN68j3q8rGVcXDskKvKHdYnO3mZzj5mf3cjAF+Xg8nt4mcYmTntvMJgf7Gw8ez0aNnADsB2Gn41SNrg7oi9mNOwqfy9Cuq1Eu1Odeai27V5t1qLYnvLE/rqkj7IoT9rIQBduLZ2JpPTvhdCH2qMp+K4lWSfcry0SrGVA13soE3VM9zNcq93c0HLzYBBp0f/vu2OofwjbAIABAG0CiKIBgMQBggh2joObQ7/nLJONRBaOdesEveXW/9fKPxyrDgR6PaOyP6BJ8hfbydPGsTz3pVDwJNLzbNyN4UOAyA42VwugGezz4Z6Z3trZvuqVnqqVnsrp7v1AWMyoBJtmASLnTy5juZASN3tp093cyYbqBN11Fn6qgz1eXTBkqghjpXXTGjp9yvKpvUlI4piT5xnluY7RJmOrjpNm6alZ3Rz8u18vLaKlLbaGkdrBxTJbFLRR221EN7GwDdO94MtGt5tNiP+UlXZMmfKJI/rs/9rKXoVn3erWbiva6K9G5q+lk4amUk9DHj+1kJZ57wDEK/mvR7IRzR0sf1rMlGzmiT0N0sc3XW7T7dAGgERSLnEL6VziF8IywCAIRgMIREAQgDcACCD9EXk8t9NLc+wau7PV53y6u+NGy4fr81yVsdu+TX7Sz3I7uLANoB4AhguzB4AYHnCHIIQAiJHIDI0fHTjVmXedrWuuw1Lvfqlsz6hS79vEkTMCoXTJKFTv5CJ2/exJvr4OAQztTTZutpgTpaoI42X0ubq66Y1pGntKRJTemoguAV5Tr5mXg3z8bNsLDSrZxsCzfbREtrKktoLLnXUJbAS79ckXrJa1KC04fwy8VaEYl+7yI/6Yo06ZI6+SIOYWPBnbbiuB5aZg8tw8xIt9BTrcyUPmZiPyuhn5XwpZxwSE3yq0l+NcklK3bLS7xKkk9F8akoflXFsIY2oqVPNXEnmoVDbSqnqXZrYxGFggCDAHZeHX0LnUP4RmgIxSIQEobQEEAOwdHK0YL5wYBoTP7pYu3tcc1Ft/zCcH3ssLFw1icP7vox9BUApwDAAANQFINRCAMhGBxGMQjBYAyFQfD05dr8oq93ydO67KpdtqgWzar5Lm3AqJ3r0Cx0KJe6ZMvd4sUuQcDInWtjzzUzA03MhWbWYiNzoYERqKHOGsrxWBQPR/2SfJcgy8HPGqzMtQuyrewMMyutl5VpoqU0ltzVZlw25N/gJr4f/+u/Zmd/ujFqPFj369j5jNiLgoTLsuRPDJlXG/KuN+bfaC2KNZUlnUFoZaT1sVL7WUkD7MQBdqKdl24XZuLVURzCIU3ZkKbMKSU6pUSXrNirJPvV5cMaGm73G9kTzcKRDo2zw/BgYTJ6eggAjAf25/oDdQ7hmcL4KhyCBtHQs4M153RbhbH8op/5o+Wqjx423ZhruLlgJew+NGHoQwjswgAKwtFQFESjAH59ywVhZBfBoqHwMUCh8Mvn66OudV/nI199wCJasogXeuSBTlXAqJ1r1y4aNSvd6rVe1WKXYKGTP9/BXWznLrVxl1o5y83sxUYmHovO6CmzhvJZQ/mUljQiL/JU5tgF2R4pwSkq6Odm9TBTzcyMTmpKA+FOXe5nwru/Yt75Wc7H3yHe+kmnijTnaKhi59BiPuLFfaJMvVyXe6Mp93pjzmcdxfHd5almepaZnnkG4QA72cZJGmAn2rhpNkHGYGXulyB0iIsc4qJBCcGjKBvSVIxWMUa09DMIx0waR5tu+f5Q8HAHAOgcwrfSNw5CFEC4vV7kw97YVzXZv+Lb0TCCwni7AcVQfLUniqLBKIBhgKAoAPjWTRgACAEQdATAMRrEos9BcAlebhk3xPqVH7mkvzBJLrrqE73tRY+mG0B4FelsEGkAACAASURBVMAvIpF9FEBBLBrE4BBAovjOBPb6faMgDEAIgNOjreW10YENX8+qvXnFWrfcq13sVgVM8vkO2UK7bLldvtIuX2mXL3dKlkziFaN4uUO02CqYb+bN1bNn61hztfSZauqUjjKhLRvXkEZVJUNygldSYOel9/Hz+4WlDm6hoyLRXh7TTYmtJd4VZH1OvPmLzMvvZF/7fvqn363lpE10K3m5N6gx73PiL8ozbqgyb9YVxRuy7rQWpRhLMnooqRZqRh89o5+Z3sdI6WcmO3hpLmG6g5/uqMx0SXJ9ikK/qtivKvapi73KEp+yxCHKt4vyfaqyEQNtqIo2VEUbrWFNNguGarkL1tqRLsPEgDG89wxgEQwOfWHZ8l8ZikQA9nrkFkOjKBJBkQiGRlEUxqcCEQSCoAgERWA4iiAQggZfG3YCo8cwegyjhzB6iKInKHoSjR5A0DGGhRA4BEVPAYDwU7bePJQGhaDIN3+Z+E8eQnyi+nftbOkBhREUgV6fvYJFoxiEAgTDsNd/AAYojAEU7EcOADgC0IPducah2pQe7vujNbecyk/N6rgnE6rwphU9mALIJhJ9EYEOwkgIBjDe3kcAigH0zZ9DUSyEYacAOz54urg2OrDmNq4ONC1bapfMmoUu5ZxRFmiXLrTLVjoUa0blukm13ClZ7pTgEC61Cb8E4X19+WQVeUJbNqoq8cuKPOJ8Oy+9X1AwUElycAvt5Qk2yp0u8t1a4t3yex+lfvxO5uV34t77m5zrP+xUFvfXsCoJd6kx7zJjP5ClX9Pk3GwqSWwovGcsTeksS+smp/RWpJ5BOMBKcfDSXMJMHEK3NM+nKPQpiX5VsVdFxCF0Sgod4gKvkjSkqxjW0Yd19NEa1mgNy2tgzfboJ7prJgbadzdXkeBB8Hjv6Hj399rB/s7hwaujw92jw92D/Z2zl7t7L3b3Xuztv9w/2Dk4fLV/sPNqd/vlztbOq+cvd7ZevHy6/WLz+fajZ1sPnm6tPd1a29xc295+9PLF091Xzw/2d3Zebr3Yfnqwv3t0dICTjKIwAOjrQ7fOIXwrfRWE+Mfk7xoE4N9rryFEMRSBMPTNWaBIOBwOYxiCoJEoFISQcAQKnwbD4QgCwlsgvPJqod5bH2/k/LJb8N5oU5pdmzTSLTh97Aani8jxavT0yWlw+yS0dxQ6ODndPw0ehMMHkcg+FNmFIq+gyEs4sh0M74aDLyPHz19uTK0O9S7bWxettcu9hiWzZrFb9UUI102qdZNqtVu20iVdNUnOIAw0cObq2YE6xmwN7YzDUVWJT1roqsw9g9DOKbBR4vvLbnWWxdQS79JTrqR+/E7Kxe/FX/h20d1fNEuJRlWFmp7NT/2YFfeeLOOyJud6Mym+pSS2uzy5uzy5m5zUW5Hax0jrZ6b3M1MHWCkObrpLkDUoyBgUZbmleV55gVdB8CmJHiXBoyj2KUvcMoJTWuSWl/i0lGEdfUTPGKlmjlQzR+u5cz36QH/zRH/b4pj70UpgZX5maTnwe215KbCyPI/b8tLrl6srC+sby2vrS2vrSw8erj5+svFk88HDR2vrG8vPnm2+tq3Hb+zRs61HL7af7u2+ONjfOTzYOz462N/dO9w/iIYjT58+gaAIgvzWJX7zH9X2DYQQwe31+sIb+yoIoyDyew2OQiiMYCj8evYFQyLh4OHB3vPHz/Z3Xm6/2Hz4ZOnR1uqDp8trD5bWH6wcLZi3RpX+2hiH6j2X7sMuyaUedYpZXzzYoZ1wtI4NGj22NvtAR09vs6m7qcvaMWDpcNo6hzyWqZG+mYm+uUnr7ET37GTn9LQvMO1bnvEtjfQtODtWBlseOpo2B5uWLZqlHtV8pzzQLplvkyy1S1c75GtGxRchxMPRMwjnaumzNbRpQ8VkFXlEWeyVFDiFOQ5+xoCwEIdwgBx3BmFJzAc3//lbse9+h5z0ET3nWqOMNOVosbVqtMTbvKQPZZmfqLI/bSi+3UaK6aUn9NITLOVJ/bRUOzPDwUq3M9PszDQnJ9PNy3YKMwdFWS5JrkeW75EXeRUEt6LILSd65EQcQqeU6FKW+rXUYR3dr6N51eVDesZwvXCqp/p+f/vKhDe4uwWiJwga+b3229DmdYAD/yv7nW++GV7CwG8Pj8J/hAKAnsU7CITCUQRgYH19NRwO4s4QX3z55vct/91CiCIQ+MLJFAgcPT48evF8e3lqdn1xcX5hanzGe3/RE1j0TE/3TYz1rPWUjdfGDYh+Paz/yKO/3KOOGbVWrs9YV6aH1mZHHi1PPXkQ2Hy88PBh4NHTxVf7T092N0OHz6DjLejkSeRw/WQ3cPjy/uH2xNMnC88fB56sjD+879jwd605mtf6qtd7qxZ6lAtdioBJdgbhmlGx0fk6HF3uEC22CRda+DiEgQbOfD3zSxB6xPmDguwvhqM2SvwA+TYejpbGfHT9p39NSb7ULCvVcnInHK0g8mJzaaKGHMdNvKDIvlyVf62x9Jax/G4fK6mXHm9jpA6yM9y8bBc3a5Cd4WBlDrKzXNwcHEKnOMctzXPLCj3yIhxCt4zgkhYNSgod4iKHjOhWkn2aCq+2YrqeM90oGG2onOoyTFlb5jx9Jy82ARr5qvThy9T91qAzQ5EwAodQJAyw6G/XqVEMYAiGvs4k8Y9XFEZe84kBFMYABjY21oLBEwBQPBz9Qlr4zdU3EEIMN1xvEi7sq8PR6O81BA5haBRg0GtniGJQBD49DoJIGGAwABEEHAGwC8ATEJ0+2bIsNsc6Kn9tLH/HKbvk0MYseaQgtATAc4AeI6EdNPwKCu1AoR0U3kfhfQCOAbQPorsgvBM5enK4vfTyyfT2xtjz9eEnD2eeP5zbmPUsD/WuudvX7A0b/YbVHvWMUTTbIZrtEAU6RPPtouUOybpJ/qBLuWgULXRULrQK5nECm7g4hLgnxGsz4xrSsIJ4BuFZYWaQmuSouIsXZgo+f//qj/4bv+iepDyNXhi7et8J0JPHy7P6kjhm7AdVBbcaSLEdFQm9rCQbN9XCjHNzM3yC7KHK3CFhvpeX5+bkuDl5Hm7+oCDDUZk5KMp2SXK/BCGeEw5KCIPyYvyQC4+mfFRbMVHNGq7h3u+smrK2TNm7t9cCIHiEb13+rn3ZDWIQhkYROIxCQYBTByCARQEaefP1mzsChV4b/tPX+UUERSAAUBRGEAgGGNjcfHx8fPhF7M/D0bfWV0H4VRf1q+CEoSCGRjA0iiLQ2YclhgAseIiETzA0AqOHCPQERCaOHtXM2XK98p+Zyr9bk/v3Xnn8skV0+siDBFcfPhl5sDw6OWydHLbOjNuW57zPHk5vP5nbebZwsvcofPQUDm6jwR345AV0+Bw6fA4fbUOnz+HTZ9tr4+sjvavu1tX+6jWzdq5FNGMUzRnFc0bxvFE83y5abBMtt4lXO6SBNsFcKz/QzJtr4s41cuYaOYEGznwjF88J8YRwTF06JCd4xPlOYY6dl27l5fUJSgZ5RW5GqoseZ66IqyHE5Fz7deKHP65I/yz95ruk7Jit9RmAhZ5srFSXprLuXawrSTDSM7qZ6X2cdAc/o4+V5BNkDYtyx6SFo+Ki4coiH7/Qxy/084kOfrpdmOGozHKKc1zSAo+8CM8JPXKiU1I4KCn0KErx456ccpJXWzGsIo3q6EM61kiTbKK77r6t+8VqACChr4Twd3wgikRgKASQIBQ+DB6/Ojl8eXq0EzrZDZ3sBo9fnR7unR7unR7tBo/3gsevQie7oZOd0MnOycmraPQIgUP4VY6ET0LBIxSBXr7c3t3dwcHDneF5Yeat9bYQnv3Clw2EX4c3GILCCApjcBSLhGAsuBs93UfgMAQdnhwsHD3rXvURTaJ3+oTfHuD9yFj2y4VmenDOdrA2PDvV4/DU9hhVBg29ua6y16jt7za4+puGHO2zo30P16e2ny2eHDxFQ7sgegTCxyB4AoInIPoSRF+8WJ9Y8XevDDavDdQ8sOoW20SBLulCl2yhS7ZgkgTaKuea+IFG/nyTYLaFN9PMnW3kzDSwZxvYsw3sMwjP3CDen/CI812VuTZumoWba+UXO/kELyvdy0rspcbXEGKyr/yGkng1++Z7ty78UFCR++LxIkDDj9ZXmqh5/MSrLeVZXazcbmZmHydzUJBp46b6KzNHxHnjsqJxKXFUTByuJA4LS0YqS+28NJsg/UsQnlVHndIifLUXh9BXRR3TUib09PFa/kiTbLTD4O9qnB9ynm4/+cpw9F9ngxgahaLBUPDowdr89OTQoM1s7mrt6Wzp7W7r6WwxtTfgZmyrb2+pbms2tDbpW5q0LU1as7l1YsKztbUeiRwCEIGip+HQEYqEd3d3Xrx4Ho2Gv5ANnrco3lIw2EXBMQYiGEARFKAIQFGAogAGEAzgIByNIDACAIwiocgJCiAMOkIiB0jkAMCHAD6Aw6+ioW0o/AI63gLRAwwOwVEIhtFIKBo+CsLHwdPDZej0GXT0Iri9AXbn1l1si+Sn3fz/YqT8hYn2y5qSO01cqqVe09EgkssKi0s/o+clyKgFzSqOuUlhaVOa25V93ZrBgZoHy+OvXm7A6EEIOTyFDo9O91AsCkWDAH4O7a09nXasDLY8drat9dXOGhUL3aoFk3DBJJprF8w0c2ea+XOtwkBz5UzD6xB0vpG70MRbbOYvNfLm69iz1YxpHXVSQxlXlY2rSodlBLcwd5CX4RJkuTlZZmZ2L7/EwinwCLLcnBQbO92Qdyvj+rv07NvFyVdSrv9KRMvZWp0E6OnR800zjyVKvtdBLe4Tkm3i0n5BnoWT5pEXjEgLxuRFk6riSVUxfs7isCR/SJznleS6pbluaZ5bmueSFrhlhTiEXgXBIy9yygoGJYV2aeGgvNilLHWpSSNa8pieNmxgTjTJprsMI+3VczbT8cYcgI4BGkYQCMIAAgB+yQBAEQQDAEQikTf5IfT4wZLV3KFTizQKnlLK1kg5OiWvWiUwKLk6Obta+doMKna1mmN4Y9VqjlbKbDCIh1zmo71NAEJ7O08x+BRBoM3Nx9FoGE8FcQ5R9Bt99NQ3DkIATjDsFIJDMIKh+DOGMPw82ZMoOIrCe1HoBUBfAOQ5FnoEn2ygu7OnT8f3Nnyv1r07G97tde/Wqntr3fN4zbe9Ob3zYnVv7+npyX4keIgGjwEUBGAXjWyB0yfhp2PbU3VD9YkW0U9ay/9TO/3vufHfiv3nv7r0/e+8+853fvK9//zzH//Zhd/8dezFXxYm3uCVZlVS87jkLGZZBrsii0fPFbKJGhWn3962snH/1dHTJ89Wd/e2wuGDyOH6/ubUg7HeJXvTA3vzkrlquk0cMMnnjZXzxspAh3C2RTDXKgy0iudbRDMNfLwYg0O40MRbbOAGalkzBvq0jjqhJo8pSWPKkiFpkUuQM8jLcPIzXexMKyu3r7JsQED0i3Jd7GQLI1lfcFtSllEnLM2LvXD9vb+rkZSebi+ByKv9Jyu9AoY0/Z6JQbDwSgYEREclwSHK90gLxxWESVXxtJY0U1V2X1OKozgmL/JJ8zyyPBxCPCd84wmJXgXBJS90SoscsqIzCP1q0khVxUg1a7JFer9TP9ymmzA3P5n0RA6eAzgIAIxgKPIm7jzzSNFoFAAURSJH+y+d9l6VXKhV8tVyrlbGrVJw9Sp+tYqnV3CqZKyvgtCgYuvkbI2M2VyrmJ3ywuH9vZ2nAAkiCLSxsRaJhHD88D7hOYRvKSSKRUNoBMFQgAAQxcApBoIAQMg2AFsArGHh8cjuQGirZ3ep8dGQct3BnTVTh9tIQ8byqX7hgq9qdbLx4WzH6pL18SPv5rPprRfLe3tPjg6ehg62QHAXgBMssom9mnh1XzfVmNLL+YVT/isT4x/khL/LvPjnn/3kW9d+9qOPf/rOL773F7/+wV9+/vEPitPjuKR8OYtcSSOwynK55QUCBpFPJ3CoOfSKHLGk3OXr2T18tPlsaXNz6eX2+uHW3Oa8a8VnWnO0rPfXLXSqZ9olsx2SuXYBDmGgrTLQVrnQLl1sk8w1CRdbBQst/MVmPg7hQj1nroY5Y6Dfr6qYUJNHFaUjcqJPXOAS5Lzer2enWVk5/SKSTUjwVOY52almRmoTOWWkp3qkR8/IvZH2+c/MdayTJ+Pwy/n9B5MWPkmTE2vhldgrSxyiYp+CPKQs80gJ4wrClLpkpqpsVkc+43BCSfTL8r3yfI8s/6xFgTfr/apivGfolhMH5QSnosSpKHGqSr1Kkk9LGa5lT7bKJo2a4XbtqKn6fl/rzoMF5GQHAAgANIpiCIr3E1AAAIIgMIyXLuG9na2O1jqRgPmaQDlPr+IblHyDkmuQc/Qydq3it86wWs0547BKzqjTCjUyplrKctm7oNDe4d5zOHKEovDS0kIodIonhHifEPtmP8D7mwdhMArCKJ7NITCIolgEg4IgBMAj9HT8dKfr1QPVs2n64yHSojnHU3XH35Dma8gYaiu4389an9C/3DAfv/QFDydQ5DEAOwAcAHAKQAggIRA9BshpNLwDgqsHS7ULpgSP5J97aH/vlV/oYv4y4/p/+uiH/+f77/z1hR/+0wc//t6Vd/8p8dpvyrNi+ZQiEa2kklrCKitgkvJ5FUQBlcSlFFeyi7iMPAY9r6NT92p//eDw4cH+xu7LlVePxtcn+lY9xgfO1tXe6kWjasEoXzDKAh3CeaM40CGaaxXOt0mWjPLldvlCi2SpTbjUJlxqESw28+cbuXgsinvCSQ1lVFE6JC3yivJxCG3sVDc7zcrOsvKL+3gFTn72ICfVws6ySEjw8/lpez274HNu0bWpASW2PQz27h+vD1pF+dWEWw5xkV9NHlZTxrQVExqKX0ockhaMKgiTmlJ8S2NcVTymJI4qCMOKQp+iwCsvOJuYwcfWhtQl+PSMR1HsUhbjEA4qSzzqMm8VZaSOM9EqnmhXjps0452GEaNudXzw+PkawEIAwDCKvN6TxhAAAAzDKIoCDAEADp3sdxmbNEoR7gN1St4ZgQYFy6Bg1SrYuFUr2TUqDs5htZqjldGbDJIaraBKwbVZ25HIwenRTiS4DwC6sBA4PT0Gb07HO+8Tvr3wU9SjAD0NY6ETgB0C5Hk0uIa86N1Z0j4Yp64N5a+5MtdsGbMdyS7VzTknf31cvbPRFd0bBtAKAM8A2AFgF2DHAETOurpYNIQcHYCjfeh0I7RlfzBYPKL9hV/03QH293q57/ITvnv5V//3ez/4s/d+9N2f/f23/+X7fxv/2bu0/AQ1g8QuL2RRCtjkAg6liFdewisncSmlHHIJi5wtYBZxWUWmTv3Oq9WD/Y2j/fWDneXtFf/KSPeKs/WBvXm5UzPfJl02KZZM0gWTZMEkCXSIZpsr51pES0bFqlG53C5f6RAtt1cutwpxCAO1rLka5mw1Y0ZPm9KWjypK/ZJCrygfzwlt7FQvO2WAnWkVEPqERYOCbDsnrYuV5dJxDh9OjJi1fMINDf1OwCYJb3SBLdvJQmu/JLmRdHlQljFSRRjXlY6piyfUpHFV2bCscFRBmFCX4Jv7Y0oibqMqgl9Z6FcWDakIQ+qSYU2pX1OCe0IcSJ+q1K0qcSlLX0OoK/fqK4bqWCONvLFW6XRX1Uxv9WS3bnKgZWtxDHeG+DmIGAB4WIiiKAAAhiIAg+DISU9ni1Im0Cl5OiVPr+Dp5Gy9jI3jV6fk1MnZZxzWqDhnHOqVrPqqSoOap5VzTG3VoeOXweNXOIQrK0tf7FKctyjeWgj+70IhED0A0WcgsgB2HIerDS9HKc/8xEeevBVH9rw1e2mA9Ngnej6q3X0+EjqaB8gTAHYBOEJACAJQCEAIhAIMoBjAUAAwgIVOIq+eRrYfRLYH13280fqrfuUPhhU/6GX/QJP/4zs//T/e//Gfvfujb7330396/+c/jLn+G2pJopRZJC4nsipyWRW5nIoCLpXALSdwyMTKCrKMyZAwysQsspBNsvW3Bk+eHexvHL1a392afzDdv+Q1LtmblnsNc62yQJNouUO23CFZ6pItmuSBdslMk3C2WbTYIV81qlc6VKtG8apRvNouWmoR4J4wUMsK1LLmqhnTOuqYkoRD6KnMc/IzbexULzvJzsscEJXYJSUucb6dl95KTR008PbWh1eHjULCtcI7/1BVfnHQkPrAznw5IrErbphYHzkVsUOa1El9wYgid1JVNKcnj2tKJrSlk1WkySrShLZ0XFOCf2dMTRxWE4ZUhGE1cURLGq0qG9KW4jmhT0nEIfSoS90qklNR4lAUewwV/lq6v5bpr2OPtYqnu1UBi37OahgzG5ZH+g6frQDo9Oz0J7zgjev1QC8S7reYZGKuQcnXKzg4gXo5s1bBrlOy6pSsOjkbN5xJnMMaFadWy6tW8QxqXo22sqlOdbT3LHy6FzrZBQB9/Pjh/v7uWX/iTdf+m6tvHIRHKBrEohh2DKBNsD8Mr9cfjlF3nFmH3uTjkdzn7rxlS8HSAPPpZFN0awKEnwLsAIATAEIIGoaQKIQBGAMR/KR6AFAM/9yNwMGtw2dTuw88m8M8X/2tfvGPXfJ/8ql/pi38dt7lP7/0zn+8+pt/vPiLd9775x/cvPo+oTCGx0qr5ORzyws4rDwep4DPKuBSCzmUQgGtRMaqUHGYQgqJSypmUgiDAyYE2gufbkUOn77anF8YMi26WxdtDfNd2tlmyUKzaKVdstohXTTJcQhnm0VzLeLFDuVKh2qpTYFDuNYhXm4V4jnhQj1nsYEbqGHOGugTarJfUugTF/jEBW5hto2d6mMnOLiZ/ZUEh7TULSkY4GU2lCe56sR768Pb8wMq6p38G39TmfMjPennHaz3e3gf2xUf2hUfj9XcHdfHzzfmTetypqsKF2vK7uvJ9/XkKV3ZZBXpjMApXdmEtmREQxxWE0c0xWM68piOjEN4lh9+CUKXjjLUwPTVMr01jNFW4aRRMtUpm7fqpq01M/aWzYVR+HQXP3gGwVAcwjcgogDAAIt6Xf0quRCvxOikrC8SWCNnfBWEdVX8KhmrRitorJbV6CQHrzah8OHR/jaCQC9ePN/ZeYF3Kc4muf/It/V/V984CHcBcoQFo8hL9HD2cKF+s7/gWefNA+tnQdfnp97kF/bsJ4Os0JoVhDZB9BA+OQRYFAAYQ2EEgs/G1JA3004owFAQBuAACi6/2nQ8W+6Ybo+zK9/t5n3XWvldu+Jfym7/Xxe/9799/sv/+ut//MsLP/3e1Q9/XUJIEYsL6YxEankyh1ZYUZHMZGaxGDmM8kxORYGEUVZJJbGI+UIyRcFma0TCMb8TjR4e7T3Z21pbvu+dcbYsedpWbI3zJs18s3i5TbpmlK2b5AtG2aJJPt8hnWsRB1olix3K5XblQots1SheM0nWOsQrbZWLzfzFBu5iA3epkbdQx56rZkxqKEPSIp+4wC8p9FTm2Dlpfk6CnZPWy8sfEBEHxXkDgqxGatpwuza6PXf6eLhdkU1N+QEj+W/ZiX/VWPYTm+ijfvm/jNR+umBKmGtKetBJXG4qmq8uWqwtOYMQP2FxVEUc15RMVpHOIBzVlozpyON6ynAVyasswXuGvwvhoI483Mjy17G8NYyxNuFoq2CkRTBnVi06Gict9euTrtcPToQiEALj8CEIgiAIikAwFEKipz73gFpRiTckdFKWQcGqV3Eb1JxaBbNaSmt4A2GdnF2n5JxxWK8TqMV0vYpbrRHKRIyXWxtw5OhgdwuCInt7r54/fxYMnqAoHI2G8YmOP/Jt/d/V/3AIMRRgGP6UvyAGghiAMDxERCIAiQIkChAEYAgKoBCInIIQhsIA3QV7fvBY/6g3Zt306UT1z1e6Lz8YLH00Inq+0nu0vw5jYQQAAFCARbGvUBQBMADHEBKFAAjD4OUKstywaU0KVP9kpvpXZtb3+6SX+Fk/vvHLP7vw4//88S++85Mf/tW1yz8n5sXxGYUiOlFAKRBQCirJRVRaLptVyGMX8xgEDqWQW1ZQSS6SUku5ZDKPSdXoZHPL41F0FwpuHj2eXbB3bHgb1511ywP6QLdyuk082ypeaJetdKpWjPIVo3yxQ4YbzuSiSb5gkix3ypZMUnyMZqldvNQqCjTy5+q5s3WcST19XE0e+0K3cFicaeNn9VXm2yvzvOKsQUFGPSVxoqt67+mT4IvH3TWVxXG/KI/7O0nO3zRW/E0n+1vNpL8Y0vzLiOaXI9pfLDR9vNZx5Yn55t5g3Fpb0nJz4nxdwnJjZqA6Z0KZGdATF2vKpmsrRrUlQyrCaFXpmI40WlU6oisdry5zKbKc8kynLNepLPBqSB5NuVNJtklIbjVl2MAYqWMP1bGG6tkjLfyxNv5IG+9+v2zapp91m3YfLQMUBhhAAAoBBEEjofAxjLwepYCR07nAhFojqdYJtSqOWsHSKVk6JUunoOsUdIOKWa1i1KiZtRpWtYqhV9D0Clq1ilGnZasUlCoNrbaaV1crUsgYq6v3Mex0Z2czEj5GkfD62hIUDcJQCAAUPc8J8fADe7OahAHodWKAQhgUxqAoPlOGYHAUi0RBBERewbszx6sNq9b0ZwP3Zuo/GNO/t2i8vezi7q4ZQXgJgD0IhMJIBIajAEX++xBG8OIYegpvDq32Fk1Uvzei/OGU4b37jdetsqvCvF9+8M5/vPabb//qn/7iyic/z8+8w2MU8ukEVlkun1IkohYLywkcLpHHKeGxi/lMIo9GFJQTBGSCgEwQ0qkVJKJMwXu4uQDA0dHOyrM5z5Ld+NDf/MDdgEM40y6Za5MsdsjXO9U4hEtvDCdwqVOx0qNY61GudMkXjZKldvFSu3ixpXKugTdTy56uYU3oaGOqsi9COCLJcghzBsSFDlE+DmFDedJ4p2H/6aPQy8dj/Q3cgktld/9WUfCdVvo/GBl/08t+x6/6TRf971tK/9uI5teb5rvPLPdW2q68tGcduAs3zRmPOrOemQnrrf8fe+8dv9GjZgAAIABJREFUHPl13Xvu/revdt96n13Pu1tv12tbXsuSbMkSRSVTohiHOXPIIYfDzCE5gZMxOQ8wGGAQG93ogAbQCJ1zzjnnnCMaQCN0o9EAOv3C3T8aHI1kU1V6orUuW7fOH+guFKob6A/uueee8/0e95E+t2E+shOOeafOhKiXA3OXXeTzzsnzDvIFC6HLPN6lx57SjJ7UjJzWYs8bxq/oxq9ocZd145eNxGtG8g3j1E0Tpds2f8dG77fR+53CYbcY75TPFUJOuFYFSBsFSAtt3tdavWu6msnGWWwqYbyfiOufwN+dJA6Sx+8QMN2EkVsT2O4JzK1JbM8U7vYktqdzUTE93jtL7J+jDM5RBvHYW7ix2yTCQDodbLU2K+VSo76JIs1EPNxu7XQkp9A/pqP3g3c/kDDaasMtGEbRTkMM1ELgBgBN0IqvhuZCkmNu+suywQc8sy8lhUeXdT3ljBbZjgJQQsFGA9TaoAWQL3/wvwghgrYBhIIm3F4D9dR6YFo1/oxq5Lvz5/7GPvVSmPdZRHbx7uk9j/3jnzz1079++fEHjh566/qVowO3z9++evL6+S9uXz7Vf/3c3atnr1w9dvXyF1cvH79x5eSda2cHbl4YuHlh6Malu91Xu69dmJnBra6lUWg1GzIkzIKsQZAzzKc0lKiMFOSO+VkjQeZIlD12D8IoG9OJCAcT5Y5FuWNJES4lxCX4YxH2cJQ5FGUOheb7vdM9nslbbvLN+yG0jJ7RDxy3Dh/RDB5XDJ9WDZ7QDRxS9X0+d/UTG5tUSkcrufBKVMscPXLp3e8MHv3O7JXvc3t+IOn/mZn4NPf692e7/sZB2lNSfBShvcK58k331BPLindzgv1pzv6y5ti66lSBfzjLORSc+9w/82lg5ohn6qgNf8RGPOGcOGcjnHFO3LDirxjHLugw5/RjF/W4y3rcZR32kpFwWU+4pCdcMpJvWGZ6rHO9Vlq/gznoEY75pSSXZDpmU24UM0hzG4A2hDR3R67vuy3c2Ci73U4Oc3aajMON9GNHekljd8m4uxPY/glMH3GkdwLTN4m9Sx7rJ470Ekd6yWP90+OD45jbFPLoBGGYw5y1WvTt1g4Ct6vVSn2niiLNWDTYbGx1zil/bFsD96eg96emTbTdmTWCEQC12khzGzTWQGN5JzKZkJ+Kig8Ude8JBx6I8D8vO4ntqBzA2wBsI6C2g5YboLrrR90GXwkh2q5D2wDU2tuJUoIdkJ/RTTxiJv3j1MUfOGjvJ1SXkQUen3jqtce++dRDf3v0g1duXT/ZfeNU99VT3VdP9V4/23P1TM/VM/03Lt7pu3Tn9oXum2dvXTtz82pX95Wu21fO9l49d+3SqUnikN9rAMh6u5ZNOaVJA2fBxEtrZxLKyYgIH+BgAuzRCAuTYGNT3PEYazTOxkTZmBhnLM7Fxni70YEwzsP8cwg9k7ecpOuO8Ut23EXn+IVO64x1+Ih+5JRy5Ixm+FQHQtqNz8wMfD7gzPn0rZLHwu2+9MF3rh74C+zxb3Nv/1w29E+2qaelAz9i3fiWlfTLKOsFPfbHpGN/oh75+wXZKyvqt3Ki17OC19O810uKD+q2E8vyQynOhyn2wTTvi/D8UefEISfpmJt8yoK7ZBq7YMScN45dMOMumfEXTeMXjLjzZtJlHe6cBnfeMHHdMtNjme21U/tdrFG/ABuRkT3iSY+SlfGZays5gDZQtI4iAIZ2PwnIl2hUq9VULGw3G0Q8Nps2y6HP8enzPPoMhzrNoU7z6DMC5pyAOcejz/DoM0LWvJhDo85OSkVcrVIWCfs3KusAgGazubKytr1VQZFmPBba3toAAII7l4T/0c+EXwFhA2nd66IHcB20V8G6fycpS/DfD7P3LhneT8rfCAjfCyuvbifVYGMBagMYRSDQgsBOG2xDSBOBAQr9FggbTagKwHqjbLcIz0mIz3iZz3jm/klL+SQov1rPMkHZEDbPnD74fNfht25eONzffb6/+3z39a6eG2fv9l69032p58b5Oz1X7/ZdGei/OtB3vb/3at/tK4N3bmKH+0i4YSF/Lhayoc1VgJareU/CzEtqGSkVNa4ghyWEAG8swB4NszExDjbJwaU4uA6EHQITPFycj+tAGBeMJfhjUc5IiDkYZQ7FWMNh6l3vdI93qts33eOZvOUiXHHiL7sJl5zjF6yYLtvIUSPmjGq0Szd6Rj94WHP3MOPWId0cJmHXxqziWlarnj9/8s2/+uLFP7124C/IZ34ye+Vv1Nh/MpIedsw+FuM/F2Q9ocN9l3blv9rJP1qQvbSu3xfnPCW7+03ujb90Tj5UkLxaUuxflh1YUX6yrv5iUXIiSv3MTfrITvjEMHzMMHzMOHLcOHbSMt7VOTHaSRespIs6XJcWe9ZIumKZ7rbO9NmpAx7mmJs+HBaQPAKSXUj2ajgLUTtSXwegjiKg1USg9i6EyK+2qE5JDYIa2zvVcnWtVCuvtDYr9c1Ko7bR2t68F+2dGlTfgpstgKAIBN/TTW+34erm1mZ1DUWamXR8o7L6Rwh311elow200QJQE23DSAMg62An0IzNLSgvL/BfiNAfjwmeD4j3WXgH875ZeCMDIKhZB80GDEEtFLQQ0GrDrTYEYPgrIWyDbRjdBGCtVlQLJvZTbz8YZL3onX3SLr5RDFDAlq2+ZNIJcFOYy0zKMJU8yGdM6eRcnUqokvP0GrHBoNDpZHqDQiHlaJQCvV5qMChMJpXDbgoFPalkBILXAdgEoNxajxe9iqSOmdFQU/KZiJQYEuD87NEAezTKxaa44ykOLsEaizJHYqzR+yHc5ZCP6RwIO0OGcfZIhDbgne7xTfcEZnp90z0e0jUX4YqHeNmFv2jHnrONHDWNdalGu/SYLuPwUd3gUWb3YTn5bsggSTvFSes8qfuNT5//84N7/tfjL/z5jQPfolz+Nr/vR6LBH2kIDznnHnfNP+KjP+pnPBJlPpMTvbyqeTsvfkUz8j3F4LfSguc2TAc2DW9VdW9lOS+G5p5dkny0qT+9LDmeZBz0TR/xkI84SIes459bx49a8MeshJM2whkL8ZwJ32XAXzBNXDVPdVtn+pzUYTcD66OOhvnEoJDkFZNcUkrMqWiU8wDZBl8arXbWvSuEVrMOtZsA7fxnhUC7DjqSUJ2H9wfSBlATIL8yKmi1Wh0DDBhFyuvLCNxYWsyvlIoAbe9WZf6jQ/gVhRkIabbQJoQ2EGgdrQbryfl1w9ki7601yeNR6k/tM79I6A6bxefa2wGA7rRbKIAA2kLgZgtq1BG4jQIAAdD4aghhsA3AFmgvr0S5CvI7/IGHnDMvROlvO1RjmwuanZIl4eXTJ7vVYopOSnMaJdWVPIBqANRRaLtjOw+hDRS0AWh+GW0EbcJIE0FbCGijoILAq9BWrpp1Lrokixb+opGRUVCiMlJYOB7kjoW4Y0k+Ps3DJ9nYGG0kwhjuQJjg4ZL88XsQJoTYTi4aYg7GWMMJzmiUPuij3O5A6Kfc7kDY2QltY2dtI0fN2LOq0S7D2FnTyBf6oS9YPUeE4z1OGaMYUFiFA32nHz/yyn/78PH//NkTf3bpjb8jnvo+8+bDnNuPiAceUeOeNBKfdM4865p7Jid4K8vfV5TuX5Dsc08/6pp6OC9+JSd6eUX+7KLoWf3Qt7hX/u/A9BPr6o+XpR9mue8siA5nBIfirEPBuc/cU5/ZiZ+b8YdNuCNmQpeVdN4ycclMumoh37LPDLioGDcNG2bgoxxCWEgIyclOCdGjppdSnvp6odHYaTR26vXtnfrmTn1ze6e6tV2pbZUhuFHf2axtlre3Ko3tjZ3a2vbGyvbGylatXNtcr22u13eqSKemirZgqN5uQruO5QAAgCAAbsOtZntnpbQAQ/VKeWWhkIGhxh9HmQD46isKBG3CoAlAE24tbeTkWd3VBdH+TdnLa8KfZdkPeWhPmNjvllI0AJZg0K4jANRbu1OgLRRpwgAACIDtryyOfgnhzkLOPWelf2aYeN5KfKkoPp4NCzaXTaW0VsQY1MtnzSqmXsGI+02gWQXwNtraAvAOAO3aTqW0VqxslavlpWp5qVot1TbXt7Yrte2Naq28vrlW2ynsbOfqleRyWB/X0NPq+bx6LimdSMrJUTEhzMdFBeNpITHDJyRYY5H5oQhjOMocibIxcS72fghT4vGkABvljIRZQ3H2SJKLuR/Czk7oxF924S86cOc76agZe1Y5csaIPWcePWYcOc6+fZSLuaHnTK6EVTr2rcGzT158/9vvP/q/fPjIf7n57gO8268b8B9rsQckAy9LB57TYF9yTO21kF5ykp5xk58LU1/J8t/O8PcuyffXLAeXlfvLiue39a9F539uw30/x3thXXlgUfTmqvL9RdmHi7KDC+JP07zDMcZR/8wXrokv7ISjZvwZO/mCY/KKZeLaPQhd1LEoHR+gYnyskYAYZ+GMaNm4gFmcCzr8AXckGgiFfV6fwx9wRWO+UNjt9li8PofHa/d67D6fzee2uB16r8sY8lndbrPHYwkGndlsdGNjud2uIcgODG/vSsvAcKvVQAGCAghCG23QXF7KQ+2d7a2NXDbZbu38EUIAAGij95J2CAUttKPyCVq7HEHZWpbq5hxIcF/ykx8ssH65zXlhkbnPOfNxWDsOb+cBaDabdQAAChooaKEofJ+uIYyCr1RhAwgAEIRU01nXrJFxysE65mJ9seXDVpaCyaDGbmSaNLMmHdVpEeSTbmhnBYEqAKmiYBOA6mo5FYnbfCGj1igI2A0+l9HlMtjdWqdX7wmYfH6jy60NehQhlzRuFWaMnAUdo6idK6ooBSU5KSHFRYQIHxfh46KC8ahgvCM3GmCPhrhjET4uLiIkJaS0jNyJlHg8IcTGBWNxHibOw0Q5I2H6QGC+zz/bE6LeCc31eiZvOIhXXIQrbuJVF+GKd/CMFXNaM35SOX7CMHbKMHRaduck5/ZJG2c6Y5q2cY8Ixp6+/cnfnn7pGydf/N6Nd59Q9J3zTt8Jzvd6KFd8c2fds0ct5Pft0x86Jt+yTrxuJr5om3jBM/tCjPVqVrS3IH2zrHqnotm/pnwjwXwsxX5kRfnssuKJde1TfvpPmNf/3Drx0y3zkbLmWI77eYp2ODR1MDB1wUE4Y5u4YKdcs83ctk/dcU0PhKk4H20wwsKEmWMhOjbCmwjwyR7xdEBNc9llbofS49K6nVqnTe+ym5wOi91mcXmMLo/R7da7PTqvW+fzaH1edcCrcVhlHocmFDD7vcZcOtRu1wDaQr9aw6ZaLW1trbWaW4l4uLa5AdBf89v6t7n+1SG851aHoiiCICgKI6DjuNJubmUreVFQfcrDeiXBeZbW9V/smO+WuW9GZ94Mci9UkmqAbKCg1WzvIKD1u0KIwgBAEKjlCz6Wltrl5l7IaO62E8xSzh33q6x6ukE16zBz0zHzVjkL4E2A1gCyiaDVVns9k/d5/Dpf0GCyimJeWzToCIUcvoDZEzD5g+ZA0Bz0m6I+ddQli1kEGQO7qGcu6uYLiqm0BN+BsINfXETofN3BLybEdwhMSSc6kZSQdgm8D8IocyjCGAzT+iL0/vD8Hd/0LTf5uo98w0e+4SFd8w6ftYyd1oyfVOCO60ZPGIfPyO6coF35jHb3ooVxw8w4KB5/Zu7mI7c/+uHx57/T9+lzqv6rvqmRKA0ToQ2luENpfn+cczMtuBVhHXNSPtJhXlcNP2/APu+YfNk3/1pw/tU4/bU057Ul6duL0tfXtHvL+teWlM+s6Z63Tn6XffP/sJB+tCh7uyj+sCQ7WlGeW5efj8ycCs11uSldZvJp6/Ql19xtz2y/f3bQTx0IM0eC9OEgbSzMJQX4ZK9oOqCkBz3KaMgYC1tCPlPQZw0HnMGAOxjw+AJWn8/i85m8PoPfa/B7dQGvJujTBry6SMASjzoCPlMmGWg0NlCk+Vsg3NhYrtVWofZOLBrcqlW/VIj61/6Y/17rXx1CBLRQAKEo2jHA3dXbbTWRLV97VR5QnYzK93noD+vH/l54/RvCq99MsT4Isb5Y9dBBswRQqIW2W6DZANXfFUKoDQDSBo3F5ahEQ7sWkA9vRkVIwZSLW4MuuVXPtBoZibB2s5IEyCYA2wDswHANRbe3tpa9PoPeIHA4lQYjP+gwBjxmr9fo8uidbq3bowt4DEG3NuZWRm3iuIGX07OXDKwlPTWnnIqLcAkxMSbEd7bBhJh4j8mkhNTBLy0j7+InJsZFhBgf04EwwR+L8zAx7micPRJnj3R6SqO0/o4CYojS05lyCmAuWca6VPiTCtxxzcgXltEz8jvHJk7vP/LCTwdPPi4ce5479Atm76N3Pvnh+b0/nLz4nmGkO0DBxmiEOIOQ408WRBMZHj4nIKR53RnBrTj7smfqqGb4LUnvC7I7L6gHX7ZgX7DinvdOvRRjvJYX7y1IX85Ln90wvxFk/MJJ+UlK8Nyycv+S7L119aFF0cHQzBtJ5mcryksZyTn77BfmqZPu+StBWneY1uen3QnTB4LUgeD8cJhFCPGmvIJZn4TqsQlSYUMqagp4NWG/ORq2BwK2YNDp91v9fqvXa/R59F63zufW+Nwqn1vlcapCPlM4aHHa1ZGgY3Nz5bdDWKksVaslBG5EI4Gd7dqvxNr+Da8/QO/oNgraCApgCIBOb2ezDmrrYJ2VNZ1OqfbF+Q8zr/3Psv5vuMhPeqf3erhnSm4K2EwCGIIh0ECQJmjsgPLvCmGriQAUAq3SRt5i5I3EzQx0JbST9SdDBpdZaDNyY0F1ZSWMtFcA2AbwFgI3oPYOAM2NjUWrWS6XMox6gUbNVAkZCglTIWMplGyVmqtX841qrknBCZtEET0voeXktKxFPXNRN59TT6fkxJiIEBGMh/m4iGA8LiYmpRMJCSkmIiSlE0npREpGTsnISelEXLz7nTE+JiHEJkW4pADbgTDBGU1yMUnOcJw1GKH2dcTXIrO9IUqPd+J6AHvZiDmjwp+UY4+qho7Yxs4oe49iDr146JnvDH3xM/3UyzryHm7fI3c/fWD6whum6Rs2wo3Q3HCMPhZnYLM8co4/mWJPpNgTKe5IijuS5AwmWHci9OveyS4z9rB64APWhcfYFx8V3nhMM7jHTnrWNbUnQH0qL329IHttUflG2fh+SXlgUfbOkuw9O/7x+TN/bcPvKUo+LapPpKQnE5Lzcf6lMOOSm3I2SL8RpN70z/b45/qDtLEAe8LNozj5swErfzllW8660hFTNuXOZfzxuDuR8AWD9kDAFvCZ/F6Dz6XzutRel9LnUDissqDX6PcabBZFwGtZXy/uSiF+NYTl8iJAW4l4eKtW3b3D+A8P4VYHQqTzW4KboJaDV5w17+mk6MVFxZ6C4Ee8K/9J2vd3IfZ7UeHpiJUENkMA2UKbMAIBCAU78HYb1H5XCNstFCBt0F7dWQt4dPOFoA6uLCxEfPGg0aLjuazC0pIfai4i7TUUqgGk3hHNAwAqry4Y9WK5mG7W8s1arl7B0yi4aiVHqxNYzTKnWeoySNxaUUjNjau5WS2vqGUXNfS8eiarnk6pyXExMSrEh/m4qBCfkJDuQRgXE+Ni4r1nOhBGhfhdAkW4pAAb445GOSP3IIwxB8Lzd/yU7g6EweluD+maF3fViO1SEU7LsUc1Q4cdY6cVPZ8Pf7Tn7Cvfmbr4C+nozyUjP2R2/6j/4+9yez/yMQfc0xfD9O4Euz/NGy6ICEUJuSCaKIgm4ixclDEWZYymONicEJvjj8YYvf6Z6xbcEc3gh6zLz02e+OnUqQeolx4U9//cRHzWP/timvf2ovyDDO+tBfG765pPItQX5Xd+4Kc8WRDtz8neL6iPFHVnMrKurPhcgncmxDgfnL8YmLscmOsOzg96GTgXa8LGIjtV1GxAm4+YYl5NMmyNRx1+v9nvt4b8tqDP6vcafS6d16n1OVReu9xrl7sdykjAEvSbXA5NyG9bWcl3FNa+CsJabXV1tYDAjXwuVSmvQa32HyEEHQihL62nQTPTLkk2orgU74lNw0vLwp9vyB7J0B82Eh718r7wyW9trLsBWAfIdnOrAVCAAlCr78Cg/d+TjqJt0F5v1lIxn3wp695aL0T8nqjfaDcKY0FdfSsH4LV2cw2FtgFoA9CZeIMXC2mDRqyWMi0avtMk0it4ajlbpWBr1Tyjjm9V851qnlfNT6oFOY1gUStY0nI6EKY10yntZFJOjktJUTEhJiEm5eSUYjIhm4hJiBERvvNkXErqRExCjIoJCSF2N/hjMe5ojDua5GJ+y07oxV8z4y+qJ7qU48d0o4fto8eF194beO/h3vf/UTL0NP36/0u/8ZfSgYfGjvxg7vIbFsr1IO1SjH0jxevNCgcKYsyCBFcQjxfE41E2Ls7FJfn4NH88ycXEmcNRxt0wrc87fSU4d808/oX87nu8m6/OnnucePzHo5/9w9zpByQ9j9nwrzqJL0eo+1YUn67IPyoI366o36sZDy5rPsgqPnDMv6IefyrE/mBZfTrGORFmnIzSz4Zp1/zz3R7asIs5bmUQrKKZqEWScCiDVnnQqfO7DXa71mrT2cwqq0lpNcrMerFVL7boBBYdz6rjmQ1Cl01lNcs6O2GxmGq3tn/LTthsVpeXs63m1vra8mKx0Kw3/ngmBAiyhSBQGwUIQAG6Dtf06/E7KeO76/InV4UPNxVPr7IfXeC8lBJ/7pJcqi3KULAOwCYEbXYuZFEYtJsIQH/n6ijUBigCoe1KazuTT5tKi4FSKRWJBvxObchvKK/GAVpGoHWoVQagAQDUGf9tN1upWNigFCuFNAVvVielyYVUqZAqF9PlEqpcOKfmz9gkjKBWtKSXLenESxrBipa7YuSUTIwFEzVtpOQ0M2nlVAe/tHIqo5q+H8u4lJSQTXSiw2FcMBbjY6K80Rh3NM7DJPhjKd5YijeW5o2muCNxxkB4/k54/k5svi8y2xuYuuUn3LJNXtNNnVcRTxjGjpoHD7HP7u0/8BDhi5+YiS9yuv+Ge/uvpIM/GTz47e53f8TrPxxj9SS5/VnhUF40mhWMZviYNG80zR2LC8bCnOEgYyDGHc6LxwtSXJI3FKLe9s3cjNBvO8mXLIQuA/a45M6H7GtvUbqeH//kwYlDP2FdeExw9RFZz6O28eeClFdTrDeL/L0rigOr2g8XNR/qiI/SbnzbNvV0RnQgK/oiyT2a5p5Ksi8Gqdd99H4fZ8zBxOpoJCt/3iZhGcUsnZSnkQsVcpFUJlTJeWo5TyVjK6VMtZSpltK1MppWRlPK6BoFRy5l6LVCj9OQyUSajVpHuuZfDBStF4up7a1Ko15LJeONnfofq6MAhuoQBLUQ0ELbMJTdWWMXPIe84p+tSn5ZoD5QZj+yI341Ofuyn/l5OUUDIAyDrRZSAWAbgCZotUATdBTz/vsgRKBKs55dXHCUVkMLy7FENuawKPJpP0DLAGwg0DoKVwFoN+q1dhvACGjsNGMhv04uFLGmGVMY7szY/BSGNjvOohMY1PF58jCDPKRmTvqVvDWzakkjWlRySxpO1SqsugQlJztvnS8aqHntbEY1nVFNZ9WUrJqSVk51NsMOgUk5uRO7HPIxEe5ImDMc5YzEeZikAJsR4NJ8bE6IzQrG0pyRGP1ulNafpA/Eqf2R2V7/RI9r5pZx5pKadNKEO6rvO0g78VL//p9QTv/MTHhWj/u+lfyg5O6Dgx9/6+q+f5SMnOjofBdEhKKElBcSs3x8TkDIC4lR3mBcMJwUDyeFQ3H+QJI3kBUNF+XYEL03wuyzTVyyTVyyky9rR8+ohk5K+47Kb73HOPMCo+sp2ulfzJ96kHvlx+r+h13E52JzzyXpL2WEb6wYPvazXzSQf1mQv7NuPFiQf54VHs4LT2f5l8KMq35Gr5+LcXGwVu6clUezidgmMUcr4qllIpVSqlDIVDKuSsZVydgaGUsjY+lkTJ2crlcwtCq2RsGRiKg6jcDjNCSTwfpO9bdACECzUEhsVtcA2o6Eg/XtnY4y97/l9ftA+OvWAh1tGAQGaAsBjTaot0G9DVowAJtbVYBsAjgLyrK05vCK9tV11S+XlE8tSp9KsZ5M8d4I8g7nXZMAyregytf1enYvRgC0sbFcWc+tLIVXFwOZuNkXMm5sFWBQgUEFBZsA1ADYglrrMNRA4Ga7vhX0OUVcJm1qgjc/S58iMqdIVDKeNo1jUonMuTHmzJBGQIrbRMtW3qKBtaClL+tZZaug7BAt2XgZE7NgpuYM81ndbFY3W9BR89r5tGI2KZ1OK6gp+XxSNpeUzabkc0kZJS6ZioknE8KRGH8owh2KsIdj3NEED5fm4dM8fIY7keaQkqzxOAMbpWEi1NFO+AhXA1M97uluA/miinBEPLSPcu7HAx/8n+I7D2lGHzeOP20hPi/oefTsS3/W++EP9ORTIeZggj+WlRBykom0kJDgjSf5+LSQmGKNJZmYBGM0yRpJsUfTnJFOxBi9YWq3j3LNOXHRMt5lwp42jp0yYE7qBo8q73wmvP4+8/w+ater82deoXa9TD/3qvz287bxN4OzByK0tzP8/avaD9f07xZkr+V4b6+rPo3R9wVm3i6IzqY5V8PUWynuiIs16uQSXHKGSkAzaGUKlVQkF8s1CrNBqBDNK8VUjYSulzINMpZORHNqhWopXStn6jVcrZpjtsjSWf92vdRCKvdRBwHQRkELQesIWgegUSplarUlAGp+v7nZrAIAIRCMIvd1L3f+fYM2Cr4yrb3PXO/X4l9jfX0Q7lrloJ13iIA2BNoQ6OxITbiRh6uWuOlaSvFhVvRcWflcVfPikuSZnOhlP3tf1nizUdI2t7IANL+u1wMjAIZhFLQ3N1c2yvnFgr+04CtmndG4c7teQkENATUYrkLQJkB3UKgGwXUEbuzslN0OI581T50a585PUsk4xiSRNkmgU8YZ1HH67DB7bsQomkzYREsW7qKBVdTnvVKIAAAgAElEQVQxlvWsNSt/3S5csvGyZlbBRMsZaDkdNaejLugYBS09o6SmpLMZJS2toKbkcyn5XEo+04EwKt69J+xMFSYF2JQQl+Zj03xsJ29McUcS7KEYYyhCGwhT74apgzHKHe/ETefkTefMVdXY53OX95BPPDB35h/Voz/Xjj1sJu4xEZ+jXvnpF0/9ye2PfmiY7AqzhuI8TFo0npNM5CQTGREpycfHubgEYzROH4nTRxLM4SRrJMUeTrKGEszBGKM3QusJzN7wTF1xkC5Y8WfNuDNm3BnL2GnT6AntwJGOlQX3ytusi3sZ519jXnxS3P2CevBlPeYlB/nVOPedrORASrhvTXlwXfOZEfOouOenCc7Bsv5mTnw1wrjg5d52sPucUpKSR1bJWBIJRyzhyxVilZynkDB1Kr5aztHIWHolVyNhGhRctZjReahV8kwGSTzurW2vwOjWvT86isII2kLQFow0YaQB0PZKaaFaXUKQzVDIsbO9AQACEPQ+Andbqna99/5dQbir6IJ2NH06UvQQAAAB7e0SgELL4VEb542s8m0d5oHA9KOr/KeKghcTgrcCsqO1AgeAXH279Pu1F/0mhO12G0aatdrq5sZCIetZzLmXC55sNthsrnd0EBFkp93aRpEmQNswsoOA7Wp1yWSQsGgkGgXLoRHmycO0SQJtGs+cJTBmsbTpQQF11CadSVkFRQtnwcha1DNXjJw1K3/VIVy08ws27oKZnTcy83pGXs8q6tlFPSenZmTk1KyKllFS04r5lHwmJZ9JyqfiUnJUTEoI8AkBPinEp0XjWQkhI8ZlhKMp/nBWOJAR3E3zB1LcgQS7P8bsj9D7w7S+NH3UP9ntmrjmnr6sHvmYduFx5oWfq/uf1mEeVAx+30h8TE94lnjmB5889p97PvqZefpShD3cgbAgmywqpvPSySQfH2FhEixMnDkaZ44m2aMpDibJGU6wh2LMgSijL0zrDc73+GZuuqeuOclX7KRLNuLFe5JQNtwZ48hxVf+nku4PBNcP8K68Jrj+muD6y8KbL8j7XjThXnNP7ffNvp0XflxSfu6eet46saeg+HBJ81lW/mlRfSwmu+QXXorosU7VhFXLMKh4BqVQp5RKxHylQmzUKZUyvkzMUiu5SjlbIWPqpWydlGNU8A1KoV4lCfqclXIJoL+y4/5Vn2LnA4CC8nqpvL7cbtficX91Y7Xz5JcE3gchCv+7gxBAACBIR2HpnpEOCgACobUE2JRmLYfzmr2euYeUAw9YsI9HiD9PsV8PCA4uR0kAiQKwDgDUavw+3e6/CSEEQRDc2Nxc2dpcLOZ9hbQjn7KVlhJwuwLQnd2e7E6XPYIiYBsFO6urGYWMSadhaXMjXAZ2fvoubXKcMUNkUokdCGXMcZ+GkbYKFszsoom9bOKsWnjrNsGqQ7jkECw4+UUzr2DkFAzsBQN3ychbMggWtNyckpnX0LKq+YxyLq2kpJWUlGKyU61J8IkJPjEpJGRExKxkPCvBZkUjacFQTjScE45kBcNZwWiaN5pkj8aZozHGSIY5FJ/v9U9fcuCPGTHvGYf3WjGvuAivSu98g3Pzr3X4X+gnXiSc/cmnT/3v/Z8/YZm51YEwI8YXZJML8qmchJzk46PssTQX14kMD5vl4zJ8TIo7EmcNhmm9YVpviHo7ON/jn73lpdxwT11zTV51ES90wkk4Zx/vMmNOGkaO6oYOaweOKPsOSnveF3fvl/TsU97db8C8Z8V/7Jl+J83/NCP6oKj+YMXwYUb2ekb2esnwfpD7voP1UdLYE7OMx+y0gIUXtEi8eonFqLGZdVaTWqcWqVQ8vUGkN4h0er5dzbcpBXat2KKWGJRir8OyXloESBtFIBSBUBjpxD3PH4CCrc3a2upSs1nN5WIrpQUUgcCv4ffrLcb/BtbXBiEKIBSFEfhXECIIgsBtuJoD254lx9Ul/b6y4UXetf+qG/6xj/KGj/R0mPl+ztaPNtwArDehGgDg64UQRVEIbmxsLG/XlpaLwVzSFgtqdzYWALIJkBpA6gDtWIgCGEZR0ETATqEY5QsoDDqOxRjjs7CM+bt0CoE1R+QwyKx5LGt2WC+YiBs5eQt/wcpdtHJXLLx1m2DdLlx1iZZcwkW3cNHKXTCzF4ycRTNvxSIsmQWLBu6ChtM5H2bVs1k1JaOaTisnEzJSTEJIiYhJISEhGE8JcRkxPiPGZUWYjHA0LyTdiyyfkOHhUxxcko1NMLpTzBuRmVOu8XfduDei0/sSc/tCky9Lu/+SdfX/0eAfMVD2zXQ/1/XWd0eOv2SidHfOhDkpsSCbzEkm0kJiSkBIC4lp/ngnMgJcRoBL8zEJznCMNRik3glS74RofR23tsB8b8esxk2+6iRdthHOdQ6KZtxpy/gZK77LiDmrHTqhuvuFauCIauCwZuiwYeyoBX/CQvrAM/dxgHYgwtmXFL1R1LyzrD8Q5j5nnnhKR3ohLDmZNNzJu6YzDmrexc05eSGnwmMV2/Rcq4FrNXCNOrbRwDEaOG4d263jeo1Cp0FoVguCDmN1ZQHALQRuIHCjY42GwG0URnbtRFHQajRXSgv1+nqplCkUYu3WNgAd965/vn6Pj9vXt742CGEAIQDtmLjvmjYiW3C7jNYc9dx8TvXJlvH1suQRN/7v+df/Ns57PyE8GpFeRtaMAKw2oRqEwDCM/n7N7r8JIQAAghvl8mIHwnTMHPapdiopgFYAXEVaVRSqI3Ab7EIIQWgjkfIzWWQWE8/l4PnccTZzhEklM6kkLmuCxyCI6DiHfK5gFxdtwiWHoOQQrDqEZYeo4hSvucXLblHRK1qysYoWVtHEXLKwV638NZugZOYv6TkL+vmCbi6vnc1pKDkNJaueTqsmkgpiWoJLibEJISYlxKVF4xkRMSci5kTEBdHsgmi2IJzOCYhZPi7NG01yBhPs/jCjK0o7Fpv7KEF5Mzb5QpS8Jza9JzHzlGnwe9Lb31Xh9ihI+zmY93uPPTV6Zq9+8maQMRDnYe4VZlICQkZEyksnUzxckotNcrGda8kEZ7hjVNohMEzvjzDuRhh3w/T+ML0/ROsLzfX4pm84SZfvQWjFd9mJ58zjF0y4L1VJvwwjtsuEP2zAf2wmvuuaPeCd2xflHFhUfpYSvBehveWnvlNQnyta7qz5iCXPxIpnsuynFHyMuGMmYJqMOmghO9Oum7Hp5xxGut8wEzBRw1aWz8Ry6lgRt2pjOYHWVwBa60hddjIagEK7qReCwlBjeTlbr6/WthbSGV+zuY6itfsK6bv47QqOfdX6A+ajXxuEEGi3O4POu2+siSIr7XYG3hQu2K9s2Q4D81stxdNt/V7j2INp2XtxY28pSgfoAkCbrSaCwKDdbAH09zHu+PXXA6MoiraheqWytLW5mEu7EmFDKmrMx03wdh7AqwDaQKEaAjcAQDqmJfXmjj/knqOSWOxJHpco4BH53HEea5pFI/E5k2LehJJH8muZJbesZBeteiRrbvGaU1RxiiseadkrLXnECx7hkp2+aGMsWujLNua6g7vu4K7auCUTqwNhQTeb184U9JS8bjqrmUyriFn5SFo6kpKMpEXYrJiUk0wVxJS8cGZJOlcUTxdEhAx/KMnrjnEuR9jnwqxTYdZh3+w70dlXF1mvFmlPhgk/DBIeSM39IkTaYxh+VDjw1Hz/qxzcIczFNzFd+9Tk60HGQJQzkhRgMyJiRkTMiEhZ8UROQk4J8AkeLsbZ7RCIcobCrIEgoz9A7wsy+kPMuxH2YMdFOMYdjnGHY8yBMK3PP3vLPXXNMXHRTrpgJ12wT5x3TF5yTl12TF6yTVyyEC9YCLvKF2ZClxF/3ID73DV91DP9qZ30YYx+fFlyeUVyaklypmrtrTgGtkP4kqO/aL614ujdShAqEcKSD7caohS8syEDKWajpj3csJUQc04mXHMBM8Wpo0Rc/KWMtbLk36xmtmq5xs4S1CqjUA3ADQC3ANRst3YQuLG4GG80lyCklEhZG60iAJUvZ1nvgxD5dwdhC0AtBG3BXx5pQQ1B8q1WMO65ElV/Wla925a/DNSvrHP2bOjfTUj3eQwDyLYbQCtoGwIIgJoAhRG4Vfu6Xg8EozAMt6F6tVra3FhIRC2xoK6Yddq18xvLPoDcs6looACCUaiNgs2dbZfHPjNLYnOm+Dwyn0sQ8glC7mwHQrlgSiecihrYa17FqkO85peteiTrLvGGS7Lhla37ZCWfZMEjXHbQFm3zS7b5kp1RdrHLTu6anb1iYRQN8wv6uYJutqCnLBhmCvqpnJac1UzklANZxUBGNpqT4vLSyYJ0dkFMKwjpJQVlUUbMi0dS/Jsx7rkQ+3CA9bGf+V6Y86Fn6pXIzFOrvOfWuY8nJ78XIn47Of+jNOU1C+ZZ2vXHMOf30Ec/x109MHxmn2riWpAxEGYNxbijKQE+J5nISydzEnJGRMqIiGkhIcHDdaY3YtzhDoch5t0wa6BDYJw3kuCPJgWYpAATYw7cK9sE5m56Kddck5ed5Eue2cv++Ru+uetuylXX9DXvTLd3pts1dcsxfcM1c0M++Jmk73076USQci40cyFCubTAOlngninretZMvZvewbzuQlR8KKk4shW5vR3tW/PcWXYPJYyDHmlfwjRZ8DCTHnzGP5EJUAIWkk07HrBSM2FZOqKIRvTJhLmQd6+W4tVKYXuz1NguN7Y36jtVBNlaKEYarSIAq4mUqdkuALDeGaP7ksNflS2+cv1bhvC+SfnW7hvr5NYQhMJIA4LrAN5qlRE4B9rBlfDMouWzRe1bFd3Ly4JfVJVP7+jfTnBez8o+W1lNNFsrnYwC7UxaAOT3a234jUIRAADZ2d7YrCxW13OpqCnm1zQ2kykP32Okbiy6ALQIQBlGygioQegWCtrVrXWFUjgzR1AoOGolh8+lCPkUNm+Oz5+T8+fNQnpQyV+wKlfc2lW3dsOn2QoZlm2SNZei6teuOGSrTvmaS1FyMotW6rKNXrKzlm3Miou34eYvm+lLBsaKmV3U0Yoa6qqZWdJRc7LJnGwyI5vLSWdykqmCZGJRQihJ8asyXEWOr2j7tkz9GcHJIPPDhOSDqGSfi/W0lvKQkfSiYvCBBO3Hi5x/WOb+3QLrHzz4b2ZZj3mm31GPvjF65JcDR54bPvn20KkDY+ff5Y11dXbClBBXVExnxaSUgFBUUDocpgSEBG88zsV29sMIezjMGuoUcjpDVTHuaCdJTgqwSS42xcOleLgEZyzCGPbP9Xsova6pHsdMt5Ny00m56Zq54Z/vDtF7IoyeML07ON9rI15W3D0mvHXIQboemO0PUwdd5G4D8Zh99rx1/kJKO1p04Evu8SX74KprYNk9VPKMLrnHcnZc3ICN6PARw2TMPOs249xmnEM/7rVS3KYZl5nmsTI3Sp7yRmFjs7ixWSxvFMsbxY1qqbKxvLZe3FzNVUqJWFBXzFhyCV3YLWlsJABYR9prAN2A2xUA6jBU/3JIFbQQFLqPr1/VeP6A62uDEIUBjIAmijZBE4AN0IxuZrklN3bF9Nm245Mt894l4S8WhY/nxa+lZZ/XQ5hGcxUFmwBsw+hWG9qB0VbHX/f3WP8MQhTe2d7Yqi5X13PJiDHqU29XYjurLod+NuDkVlcDAKwj8GobWgOgBiG15ZWMXM6lUickQoaIT+MwKXzuDIs/IeBPKvhTFvFMTMNedkrWfYpVj2wzKK/HNGWvuOKTbPilJQdvzS2s+CRrTsGKnbfq4K/ZeSULe83OW7fxFrTUBQ2zqGMsahmLWkZJS19QzGal5Lx0MiUipoWEFG80zR8oiPtL0v6yom9TO1AUnFwUnYjS3ouyDkQ4+/SkR2TYB1WEH1Eufmvk4P9kGvvGivDBZc4/rAr+Kc96NEl/xozfL7yzd+jQI2Mn3xg8vu/GwRdHT78tGOsK0O/GuKNp0fiiktIpzNwPYZyLi3HGOhB2pvs72+buUBUPcw/CFA+XEeAzAnyKh4uxRkO0Qf9cv2+2zz074Jnt9871e+fv+OZu+eZuhOndSW5/mNbrnrqmHjrOu/GJBX8xMHsnxhgKzvUZpy9Y5q6rKNeiuqmij7sS4C17mctuWs4xnXfOZhzUpI0WM9HDJkbEwo1ZhSHnbNA577dRI26O38EJOkUhj6y+kYLR3QMhgtYRtNm5r4fgBkBqOxsLAbfCZeVbdDSFiOSxCJNBXaUUA2AToLXWzipAGwC0EbjZbOx8KdOOdiQYoVYbbkMI9Aetmn5tEEIoaMCghcBteAOAIqgYsobuVfOVgmg/5D4EOd+pmV9aUr8aFhwoWvvAihqA7d0pPmSnDe204QaMQl8vhAjc3tneqG+tVtdzibAh6lNXSgHQTqYiEreF7ndx15Y9KLwIwDpAV+D2WibllknoPA5FxKfxWfNCDkPEZfIEBLGQpBWRPQpKxsRec4s3vJJ1N3/dzasFJVW/aDMgrvpFay5uxSvY8AlLZsGKRbhul1Ts0rJNvOmU1VzyslVUMnCX9Zx1I7ds4q1o6Uuq2SXVzJJiuqDErGhxS8qBovzmqurqquJsUXQ4z/togbs/w3wzMvtikvWal7KHefVv5i79hXz4BxPn/tvwwf9RN/RXq5JflrgPLfGezLFfcU88Kxs4QLv82sjR5+g9h7Fn37v6wTOjp97kDx330/o7hZkl1UxBNpkVT3QgTAuJnVv734AwyBjobIad5oGMGN+BMC0kdE6VnSQ2ysaEmSMhxrCfigvSxsMMXIgx4p+745m5EaZ3ZwR3Y6zeMK3HMHaKcWm/ZviEZ/p6jDmQYA+ZGLeMjD7hZLdPz1mMOxfj7sWoKx+0LYZtxZA1H7Sk/eak1xhxGcJOfdChD9o5IQffZ+OHXHKfVeK3q0Iu/fZaAYLrKGgBACFo6573CwzDoL0NkFp9q9jazm1vJMMepZRHpk4N8RkEn12+thBpbRYBsgmalVZtFaD1LztOYQSBOnZRf/ipi68NwiYAOwhoI3UEWgJ1bz01nVceW1N9bh78aYb1fEG4Z930etH4QVhzdjMrBfUcitZheHtXugdAMAp9vRCiKAq1m9tblebO+sZaNhE2xAPahbQVwJnmVjiXVFv0sx47a33ZAVpZAOWRZiHsU4l5E1L+jEJIlwpYKqlQKuBKJdMqMcUqm4to2cs2UdUtr7ql6w7+ipW1amNXXPwtv2TTK9pwCyou/oqVtW6RV+zyDYeiYpWUraKqVVy1Cssm3qqOUdLMr+lpa9rZRTlpWUUqKQlZwXBKeGlRcWNBejbN/3xB9NGiZH+a9bx/+ucV+atr4peLvOeLgpcD04/yrvw1+/Jfa0d+LMV+Tzv+vcDMTxd5Ty1zX0jNveKd2GvCvMbv/Xjq3JsjX7xK7z02fPytqweeIHS9zb1zxDt/JynAFuQTy+rZomI6JyHvQigmJYWEGA/X0SCO8kYj3JEQe8hPHwyzR+N8XEpEyEonstKJjISUEhFykomsmJQV7x4mk/zxBA+X4OEiTEqYTo6ySHEuPsoc8c93h6jdCU5vgtOX5PZbiWdnu/aKej6xEs4F53uSnEGH+I5ZOMifue0w8ou5aC4Vz6cz6VgqG4+nY+FEOBANeMI+R8Bt9TgNTpvWa5H6rUqvWem3ad0mtceq91pNlaWFeyYTnR2so54IwygAbYDUt2uLlbUE1Fxs1gr5pLuQ8tm0PCZlVEAnuE3i1XwA1EugtQaQjd3BKLQN0P/f1PK/NgjrADRRFKA1AKVbBd6640bVcHiJ/7Jv/LHg1OMeysMZ1Vspy8mcnwBaWYC0UKQFtev39LBQgMAo9PvdUfwmhK1mfatWbtXLG2vZTNySDOnDXjnUzgCksFn2pWNKt4XhNMylgpJWJdAoB7xmFo82LOGSVOI5tZRpUPIlArpaSjdIGB4FN2uUbji12y5dzanasEnXLKKCmrls4G04ZFWnfNOlKNskS3pu2Sqq2cWbNlHZzKqYmFUrc9NMq5qoG6bpsmGyYiCW1KMLsr4V9cCS8naMfT4tOJITHUpx3gvNvxRjPFMUPpPn/jI4/d1l7i/KsqdWRXuW+E/HZh82Dv9AP/RD8+jP7LRHcvLXcoLXMrRXMvNvh8jv2XEfGbAHBQNHiWff6j343MiJfV1v/OLCGz+nnH+Pe+uwZ643LRpfUJCX1bOLSkpeOllUUPLSyYxkIiUixvnjMR62A2GYMxxiDwUYQ2H2aEIwnpORF5TTBcVUXj6Zk5E714wdAu/RmBLg49yZMJ0Uoo/HufiMAJ/gDEfot4PztyKMnhir1zFxcebM6+yr7xrGzvhmbiY5gwHFHbd0QEa/bTOwFvKhVDqazqZSmXQ8EY7GguGQNxRyhUK2YMji9encHk3Abgi7zAG7KeS2+mxmn9PmsVtWi8V2u9m55kMQBIZRFAVg98oBAQCq19cLueB2bQFplRfzkcbWKoA383GPxyRT8CkSBiFgFlUXAqC9DDUqAN4CaAOBGzDU6Fzfw39YGL82CFsoAAACyCrYcddC2LLpVMv6SYH5+Ibs4zz3zQhnb1p/dME/WF3RArAJw2hHgede8g0hbQhpf+0QblbXmjvrldXMQsaZjZnNWvryShCgK3B7YWcjmg0rjDKSSTye9QlXU/qgmaHgYJT8cbWYrJFRtIp5qYCslVAtEmpQxVk0y7ac2rpLteOQb9mkeSXNS8fGhVNrZkHVId3xqrY9yg27ZNPG2HGxtpy0Tev0toNSd05t2Yg12/imbahs6FvR3lhUXSxIT2bFR5LcT4LU/SHqa67JZ3wzT6VYz+R5e1YlT66IfpmY/2506ltLgodWRI8uCZ7Is/ck6U9F5592ER+2zT+RFO3L8z6MU94P4D/yEo7ZiV167BnR6AnipbdvH3r2+sdPfLbnO1fe+iX1/Ifca5+7ZnqyEkJRObmkmrkHYUE2lVVMpaQTcREhKsBF+NgwbzTIGfazBn3M4QB7NCbEZxVTC5rZgnomp5zOqygFxVRaTOyIxGUkpJyMnBYTE4LxGBcfoI14ZvtDjOG8mFCUTaS4I/7ZHv/srcBct2f6OuPSe+yrHxow5/0zvUn2aEoyGBIOGRgDNvlsMe0u5ELZbDifj+YXIplcMJnyxBOOeNQWC5vCAW3Qpw57bFGfI+S2hrx2v8sW8DpcdtNCLtlo7HR8sDs7YYfDe1LCKNLM5SJbW8soXE3Ffe1GFcB1gNYBur1aCJvlTM70kJyFz3gV9WoRtCsA1AHagNp1GG4jAP09ixO/6/raIEQQCIBtsJNo5flbvv6m63TL9kFF9myOsy/JeTstP5Sx3ijnuQDOwnCtfa8gtZtFwG0YgpA2Ar62jhkAQKtZ36is7NRWKquZlaJ/IWWXCUhevxFBKwBUQHNxqxTIeMQO+aRPNZ33iZYjiriD7dJPW9QkjQKnUY5rlOMmGdmhmIrrqas2bs3B27KyqiZq1TznpPbIMKc8jDurlvmqi7Xl5W662RtO5o6L3PRObznHK+bBivnumv5WQX4uIz5dUB5N8j+OsN+JcPb5qM9rsD9WDH3XiH+Qf/Ob5GN/Kr71jQz7yRXxU6viJ9bFjywwfpRh/GBN+khZsWdN/kxJ+sKy9NUl8d4o/Vnj9DOeub2x+YMR8hd+7Ckv/ooVf12HuybAHiVeeaP/5LOX3n/og0f+8sbbj8yefp978ZBrpicnJRaVk0XFdKd3dEE+XZBN5VWUjHwyKSHFhONRAS7MGw2wh/ysQS9jyM8aiQrGs4qpgnomr6LklNMF9cyCcjopxIdYIxEOJi0m5mTklIgQ5Y6FOXe98922yStOys00H7OipixKJ6L04eBcn49yO0IbkNw+Jrh52Dh22Ufpi9JH8uzxCHXMPouxMKeWI65KMbGYDa4shBeXIsVCMJv2pOKORMgS8xkjLl3IoQl7LJGA3e82Bb0Wv8cc8FqsVnUi4Wu1t9HdyR3oS/MzBADQhgAEIQBAmWx0e3sVQXaCPmdrpwa1m+3WDtTcBOg2gCqLCZtOOEWf6Im4NWsLEdAqA3QHRZodU+E/cDPb13dFgbYA2EDKrpJ7vO7rAZELDcu7wHUgOPNCkv9uyXZlwYtpVywArNYbGwgK4Da4J96KoiiMIp1j4e/xXv4FCCvl0vZmqbySLpfCixknj4ExWVX1+ioKrQN0HTQXawVn3MyKGqh5twBdc9eXLfmQwGeb0aswBi3GbiPZdTivDp82T645Z6t2SsVAXNWOrWoxWsIRTu9+D/1i1UnedE2uWwmLutGCemhBdWtFd7uoupKVdRUUp1OiwwHaARdlb0Lwlof6nG36US/1CdPED2lX/oxy/j8pRv6Sdfn/6t//P1DP/G95zhNr0meWOA+v8n9Z4j60KPzZqvSRJdEjS6In8rw9afaeNPf5CO0pw+QLdvK+wOTnQfyp6MStwESfceyWZeoub/xz7OWX7px4/MTe7+598E8vv/ZPk/8fc+8V3eh15fnex/t017pPcx9m5s6a7p6Z7r4z7h5Pt5wlS7KCZVvBlqycpVIoqYIqZxZzJhgBgggESQAEwICcE5FzzjnnRAQifd+5D6gqq91yj4Pk5b3OwhtAfFjnx3N2+u/P3zi8/pmBMBbjbSSFuAQfP6gdTfA3E/zNhGQ7KtwMcjE+FuoBhFbqnHl33kJZcB2uhnjYAYEDCJMigp+BtFMWHFREkLUe5WEHTNr3ho07NxToy8qNq17afEG6XRDvROjrPuqSY2c2fIiSLV7njH+hXBky46ZthIX0zpYHgzZhMMpNXNFh6WRjxaizmHAWsr5syp2OOpMBe8xjjrsscYc1Zrd4HFqvU+uwKFwOtdOucjjVGq3A49W3Tip9qAlAtw+ddHutPtSG78/l7vUBDKBQ2FtvFAE4MZt0nXbj3tkGdwFogX4VwKV+LaQTkyibC0YFq5ILwd3aAEIIwN2/8JMQNGHQawNw3Idr3X6nDwEA9yGoDqAiaDsbSWLaePHEeQuVRHQAACAASURBVLZjOg0MF4H1TlN7OSG+lNAiWmkl6GVh0O0A0ADwb2U/v/5cKAS3mvXjWrFSSeQLvkLJlStadmmzUhGimNEBqALaLdCH4U4zk3K73RKXhVpOylsZdT3EOwkehKTDTsYnTvpbVsrHEcEl98EnHtqpFP9smvNJnP5+7PAdB+lNA+4lD/XdwMGHQcZHbtq7nsMPdIQXnbs/P1r7rhL5kG37hz7Kj0L7P/CR/9G08VeRgx8nWU/5qT+Osp5xUR7dG/4PO9f/HXP6bzWzf6ee/3sL8tth0iMZxlNZ1pMZ9hN53tNp1mMZ1pMp5gux/df85PfsuI8MyE81S6fVyEkV6oYef8m8fc2AG9FvzGtRS0dLs5KJs9TrL65+/v2LL/7ntx/992ee/6eF8y+TJj8zbU9EueiEAJviY9MCXJKzkeRsROhrSc5Gho9LsNGDHmIndd5KmnZS5+0UhGT1ppO2lJXspISEpBAXY6+nBbg4BxWiL1uIE0r0bd/hcpSHjXAxZuKMjjRt31tUoe+yx89YNicjzPWsZCch3LRxkMYDhP1wWb8zJZi7KFu4asdOuHFTDsxQgLYoRt0Wb80kHfJGIVjJhrMxXy4ZziZC6bgvEXFHg46QzxzwGP1uQ8Bj9Di0brvG59J7nTqnVWUzHdnNilazBuAuDHUG4kADZc1uv9fvd7u9FgC9VDJaKed67XrQZ2/Viz3oGIABqPDg8gVAD4LbIZsctXCbe4gBoAjgYrdbbpxU/8T6yd/aiL9DAaD/oPPjD4ewDQDcA6DVB60O1IdgAINuH6qAdqCW5GWci1njFeC92tJ/eiw7VZeerupuJGS3ys4t0HQDuNTuNZpwr/nNQwj3oWbjuH5cug+hp1hx0llrXNa038Xtt9IA6oJuF/SaJ810NmsNuJipoLCV0ebdzJxtxysclmBeOpx/hLf0EwnqaQnySRX6SSP+aQfxGevmT4RT/91Besq1+1MH+Wkd9mEN7mH65N8eTvw3GfI70sWHKDf/k3D2v/spT8QOn4wf/jhEeci0/jce4reiB98J7j0UZz/qP/iRbPW/CRb+Wrr6d9aNf/Zsfz+693iC8XSc/lT44CdR+pNJ9jNZzhtZzjsJxgf+3VNW7Mc65Gc61EUj+qYOPaNev6nHXzJtXdVjh3XoOQ1yQb44IRo7vXv1lwufPvTFL//zqWf++txL3x/95NntsU8sxKnBSZgR4rOizSQPM4AwxkQlORtRFmqgpuGkzluIU1bStJk4y0dcsZLnU0JCgo+P8zFhxlqcg46xkWHGinlnXLp6zb2HiPFxES7GQpo10xbc9FUtdnT/zkeqtdtRFjovI6Ul2z4R1sFB2g6WDMRp+coN2cJVC3rUsTGuWrysWrvJWrgi2JxOuo4ahWA+4SumQvlUJJcMZxL+ZNQTCznDfkvQawp4jEGvyevUeRxar1M3gNBuVtjNivpxGYY6MNQZZBceQAhBvQGEmXS8VMz02vV4xFsrZ7r92ldC2K8nQ04FeXPeaRFVKyEAGt1eEwZ/yo3st+ybgLA/eOl2Qb87IAduQP0MXJWW/PicebKkvwq7bnaM59q6cx3N+Yzybs64COckAE4CuNbuNttwv3m/1hZA9yr5HvQ9f12P3u/2GvVao16uVpOFYrBU8VeP/RI5cZ96Vy7aKOfcAG7BnSboHQNQazWjTtOhVUMpRZQZJ6fo3E/rkbz1VxfO/y1r7odbN/+OcO2v5Cs/8FJ/4aM+4yY+qkd927nz3RTnp5HDx434bxtw/2v72v+FvfB/qtDfks79I+nSvxNM/E1474kk/Yn4/iOpwx/5tv/BufVXIer/iNH/KcP5YZL9cITxcJD+iP/gYQP2IS/18RjnuRj7VyHGLyOsl1KCN7PSD/KioST7po961bp5UYu+oEXfMGJHrIQpM35Bjx0ybF42Eq7pMCPa9Wn12qxscZg3+iHx6nPTp7792S/+37Mvffva209ee/tJ3Mgp6+5MXIhNizczEkJespXkYRLcjQh9LXSwEmWhwoy1wMGy73DZRVsw7kzoCKNq7Ch98qxha2oQDo1w1gMHyyH6aoS5GmWtmbbHePNfOChzCeFmjI9zUBEO+oqXiTRsTuxcfos19nmIjszLSFkZMSwl+IVY6x7CQprVYUbkiGsm9IgdOyFbuMqcPEeeOCcmLWb8uuN8KBN1l/OxQjqaT0WyycDgMIyF7JGANey3hP0Wv9swINDr1LlsaodFaTcryqUc1G8D+F5ZNgRgGIBOrwvD/V7/BIBeIZ/O55L9TqOYi+cz0U6v+gBCGP4NhACug37FZZHSdpHZtKffrwIwOEu/LvsGIBy4rT0Aug/8V7gIdX31ILJomyoY7iTFnxfkZypHZzrGyyf6i2HFXDvOBF0fgAr9fgMGUB+AVr/7TUPY67aPa6Vmo1KppArFcKUabrXjFhufSr59QJnyu6SgVwG9Y6hTBqDUakY1cpKAgXbrWWEzuxoQtWNsO/8O8vYPDye/h7v0X+Y/+L8ZY98KHf4yvPcLJ+FhL+nHBuS3IrTH4vSfekk/dhMfYdz9j5Sb/48G9ZBh439K5/5Gs/b3sf0fJw4ejlK/m2P8KLX/3djeQxHKP6cYDyfoj4Zoj0UPfxqj/zyw94xy4ydm4vMu2usO2ls++qcp0bWSaryimUqLVgP0aevOXd3mLdP2yKCu2r476ySuWrbGzNs3zNu39NhR7fq0GjkpW7rFHH2PePP5iVP/6/2n//2Vtx4ZPf3SpTef2Bj90EFFJEWEjHQnLyPlZaQUH5/gYiPM9cDBaoS5HmGu30v37S8bt6cU6CHxyo3doY+0+PE4Dxdhbwwg9O8vhRkrMTbSQpxgTZ+xkqbTku2kiOA9XHUx13wslGVnZvOL10hX3/HSltKirbRkOyrZiom3bLRFG2nehJ+UI64bUSOerTkTfpqLuLE1fk7FxNXSzmo2kEv5K4V4OZcoZeOFTPg+h8542BEL2aNBW8hn9rsNPpd+cC91WlUOizKbSfS6rQGEAEAPIAQAGkBYrRTSqWivXW8eF+IRb7tbAaAN3ZuvDiAIAqDXh05Arw7aZQBqRzK63aool+MAdKEvNQ3/yfbVEA6CSYMv/wdD2IFBF9xbMAwA3AO9cK+pqLmGcrpLKdmZIPP9hODTlOizvOpyUnY+7aSBlguAfO+kCEE9GIAe1O9B3ziE3U6zVi02G5VyOVkohmvH8R6UjcSMjP2J3e0RpYxUKwQAVANwpdvJVMo+hYTCPcQqhRTLET1m4VYCvIxjk4X7kLXwA87C93fv/lfu/Lc8e0+G6E+4yd+1bX3btP6PDvxDsb0ng9Sf+EiP65Df1aO+Z1j/oQ79946df/KQvhM/fDjNeDRC+U587/tJ2vdTe78IEZ/OMV7OHL4R3n0lvv9emPZBZO8jK/lTK/kzw/ZnesI5N+1uWrJeOCKkRHgva9m+P2faHbdQJ72MuSAH4WfNeuhTPhrKTpy0kYasO8NG3IR+Y0aNGpMsXj4YeZU09ML4x//0ztP/4fqHT89cfvfa+z/HTHzsPFhOSLayMmJBsVuQkxN8fIKLjbE3godrURZ60N8UYKJ89DUDcZq/fJUxdQ5/5S0VZiTBx0c5mCgXHTxc8e8vBQ+Xoqw1B2WGNX3GuDWelmxnpDsRLsbDRgU4aBd1kXbrQ+KVt+3E2SgHkxQREpLtlIzoOVi1kxdM+Enp/FX16h331pzrYEO+OUOcvWqV77dKwVLGd1xOVIuJaiFVySdLuWghE86lgum4JxVzJ6OuZNQVC9lDPvPAJ3zAYSwa7HaaDyAc+DLdfg8ACII7APSajWoyEW43q1C3HvTZTzplGJwM6PoXEPZPOq0KAI3GcUog3CsW4yetGvjmr6N/EoRtuNsBvQ4A/T4AfQC6NVA3tAq7cOhO6ugj1+HLNuqrCcnZmPRKQn03pZvoVJwA5AFc73ROYAB6fbjRagLQ+zNAWCnnGo1isRgvFCL1RhqAarEUkIvXdnfuHtLmQ94juJcFoNJpJ3NZp0RIEXN31RKmQcq0yelOFTlk3lGyhhXbPz3CP6HYfMS2/5Sb/oR7/wdB5g89B/8c3n/EtfPd8N7jPsqjHtJjnt2nw4cvGLGPiBf/zkN5zEl6xE18NEx7OrT7RJz2szjtZ17cy27My0X2hSLnWmL/SppxN0q9nWFNhllzHtqkcfO2BnvXSVmO80lxHsW7TzDTFmwHSx7WcoC7EuQvhXhzQe50kDPpo605SFN20oiDPGHenDFgZlXIIeHCWdrwi1t3nx39+KEPn/0vtz99Yfbax3c+fwk3/7mHgUxKd9JyUkFBKSgo9/ITXFyIiR6kKyJcbIi94Wej9TvT9JnzW9ffXfnsV3LUnaRgc3AdDdFX/ftLXtq8fx/h3pvnzX+hxQ0nhJs5OSkpIgT4mBAPE6AjZYvX9m6f0mNHA3RkQriZkRIz4p0wa8NJWjBix6WIa5K5Kwb0qJW2oSAuH6InvAZBsxwuZoOtRrZWSRyXMrViulpMlPOxQiacS/mzSV8m4c0kvKmYOxq0DS6lAxTddk0w4Om0GwC+N95wAGEPeiBa0eu0G8lEuFErAqjldZlb7dJXQgj1u/1eq9UqAtBwuXRer7nVrP55IHzA4R9xEp504JMe1Ie6AHRg0Ej1ctxadBHyXS9oPvaxXrHvvxyXX4goh9LWtXqEBvrFgRL+oP2+04U7nQ4AvxEmGFgfvre+rkfvdZvlUvb4OF8oxAqFSKORBaDeaKYcFgqVNELA3dEqqZWSF4BSt5NKxM0iHk3E2zOpZUa50HzE0UuINuWmXYVysi9I8W+wV36mIDyvxP9UuPZdLeFh1/7TAcozzq0nXMSfWvBPuXaedxFfchFfViw9KVt93Ln7qgn3ghn7gmfn9RD53Sz98wTtY8Pya1bUOwXO3cTBHc/WDc/OiBF1w7MzEzhccO3OmDbHtNgx686i7wDnPyQ4KVjbPtLDwkaEm1EhPsxF+hnzPvpsgD7toSzZiZMDCC2EWT1m6mj1Onf2FPnu8+gbT9z58Nufv/btu2dfnbh8avTim9srF7xMVFK6k5IRs4rd/NFuXLCZ4G8OKtcS/M2UeDvGxw/mZGi3Jimjny59+sLkO0+Jlq8n+PgQcz3IXAscLHtpiEHHve9wUbR0WbF+K8zZyMlJacl2gI8JcjeCDJRta5o19rl06ZqdPB/j47IScpyNj7PxDiLCiJnUIEcEU5ek89dleIRke0XF2Io6ldW8v1qONY7TrUa2UcnVy9laKVkpxEu5aCETzKcDuZQ/nw5kk7542BHwGH0u/SBk6nXqfF5n+6QO4G6v13kAIQRgCLrf1d07SSbClWIGwCcep6l5UoTgVh+6pyT2AMJutzuYPAuDJgTVTCbFSaMCoO7XtQ+/EQj7oNEHrX6/C7oAnPRANdJOUEqeoa77Cgjfgv03cprP86bbKdNsNUwDxxoIqvX6LRiAHgCN9oNfq/tNQ9jvtUrFTK2Wy+UihUKs2cwBUO90i5EAh0oaQa1eFnDQkZC630112slQUCsRHfKYeybVkUbCt6pFdg3ToSVng6xjGyMoRDIQH5GHX2LOvcKaeVa09Lxh603j+vNW7K/tm2+aN94IUM44CJ9oV98RT7+sw7ztJJ02Yj5wbJ4OkC5GqDeKnKnI7k3F/Eum9Q+KvInQ7pB546p9c1i1cstNXLDujFq2xkybI1rsqGFz0kJcsO+u2HdXAtzdEH83IiBH+Nsh9obvYNVDXXCRp52kBev2uI047CBNWQizuo1J2fJl5uQ7xLu/WLn0yPX3/+Hyez8au/DmyPn3J668Q0Zd8bLWk9KdpHTnAYRJASEt2h6UzqQlOwMI/Wy0enN8+86HE28/OfTKI7yFyzEu9l634d6ia3fOuj1uJoz66UvS1Wuytes++lpWRsxId3xctJeJ9B2seimLnImz7Mmzevx4iI3OComBfVSUiXVsL5iwU2bcNG/yIm/iAhs5xdtE+LS8VNBQyPqa9XS1HO+c3BsJelxODQ7DUi484HDwmoy6gl6T320YhEy9Tp3HbR9A2O3ey7AP1mCWAQy6UL+dSkZK+dS/DSEMQLc/GP/cAKAVj3vLhfSf1lz+W/aNQFho98sAQFC7CTr5TogNeRF96+WWcwryjAD/dch1qWK8lrSulDIaCBz/rt7Ie4Jz8P0F3V9/6tP2Bup3jXqlWikc14q5XKxUSkBQDYKrMKi0y3Epl4Bbv0bcuqY8QjUa9m47YdAIVUqZWiXTqeUapVRzJDIoJXaDwmvTpW1Wn1zKQi9v3LrAQNw5wkyJV26Yt6d16GHHzqxlc9K9u+ilrjpJi+KFm5zJS46dFR8N5aGshA6QEToqSl+LHC6bsHcZY+8YcNeyorUIc85NGfVQxyxbtxyku7atux7KtG7jphhxQY0Z0hFGNYRx+95iTExKiClx0W6UQ/TtY91ktGsH5dpB2wmrftqKjzbtJI25SLMWwqhk8dPD8V8ezj27ffuno+8/dPm9H40MvX3j5pu3Lrx2sD7u2FuNi7fyR7tJESEhwMZ462H2SoS1HGWtJQQbMd5GjIuNcLFBJsawM0cbO3fj149fe/FRythZH3PDz0b76Gt+BtJCnvYeLA0aLIyESenKDRd1qayk5aSklHg7wNnwsdEuxqp0/fbhyMeS+YsB0nyQMu+jLOixo2rsqGZrVoqbEmAnOeujyr0di4jtNh5Fg9ZiMVo9TlWr6ePjeyfhcSVdK6cqxUShEMnlQtlssJAJ5lL+dNzz4DCMheyFTDAS8DaqJdDvALjf73Wg+xVr7XbrXld3t5VJx4q5ZK9dS0R95VK2065D/TYYyHJCAAag04X7ADSaJxDowqDd7laqx5lyKdvrNmFooD90P5h5f/1x2xL+8kfd69j4U3zCfrkHHQNwAvq1bs7SCVG77pme/UrbOdF1DsGu623rlaLxdiVA7Da9ALT+bQh/w+E3AGGtWqxVC/l8vFxO3oewBpo5j01I3hreIVxlMSbDAUGrEVLKGWqVzKRXGXVKtUKklPJ1KpHdoHCZ1XGrMaCVS6l4KmJEjJ/TU5bkmGEDcdpMGPftLbopiBAdGTpEWbdmhHOXZUu3wmxchI0LMtbjPFySh0ny0BHGimb9OmfyI/fuRE6EDh3Oe6lTgf1Z+86ICX/btjXpIs2qUHcEcxdlqzdlyFvyjSH73mJCupOWkzJySkpEDDFwHsqaY3vZRli0E5b9tBX/3oyHMu0mz5k3R0SIU4fjzx/O/WLnztOTH33/9qdPLEx/Ojr68d0rb+2jRjz09ZR4Oysjxfi4gaRiiLEYpCNC9OUkD50QYJOCzSgPF2JvuGirwpVbw28+c/VXP8Zd/8BGXQ5wNoKs9TBnw32wOBgaFWCsGgmTgoXLRsJUVkLMSUkZKTHGxwd5WD8XrSGM0ydO8ybP2HBjFvSwBTMiW7wmRFyVokePCLNmBsYjIPvV0rBJFXEZMglPvZ5ptHLVarpSSd07Cb8EYT4fzuVCAwgzCW887Ah6TQMI8+lALOSvV4qg3wEAgvrdBxB2u+17tWz9dj6XzGfivXYtmwpn0rFOuw5DnS9DONDm7vS6MOgB0O7D9WazUCqloP7JXzSEvV4HgDbUzQEoWgrs9SLYrmsUeG73XWMdx52W9XrJeL1gn+8UJADkAGj/LgihL02x/xcc/lEGw/CXIez1T45rxVq1UK3k8/l4rZaBoDoE1WD4GHQrxwWvgL1GJt4mE2/r1DvHJY+IQ1YrREbdkVF3pD7iK2Vcg0ZiNyscFqXfrgna1XrxHnt7UUJGHJHnuRu35dtjJuKkZ3/RvYcIs1G+w+Wj1ZvM8c/12NGIAOdjoXystZgAE+Ghotw1z/4cf+GscPaLBBud5mFdpFkXadZHRTh2prXrdyz4BRN+Vrp4mzV1gTN38XD6HG/lquNwOSEjZI52ckpSVr4d52MCB8su0qx9e8pFXPXTlv17cz7arJeyYMIPiRDvs2ae3Zt6Yuv2Y9Mf/2Ds/LMba1cXERcnbn2wjxz20ZEJISEh3AyzUSHWaoS1HKQjQoyFCGs5LcCkBZikEBdmoQPMdd/hug4/tXruzVuvPLH4+cuazakgFzOo1Q6ykUHm2kAPzrQ1xZ29oEANRdiYrIQY5+EjXKyfjfZz0VbqAn/hAnv8M93aLd/WtG9nXrM2JERcF67cleNn3XxSxiiMWjRBizrg0KaT3kYr1zwpDiBsVvONSq5ezRxX0tVSsliMDiAsZkMDtzARcQ5yFdGgLZfyJ6OhWin/ryHs9weSvj0AdyvlXDYV7Z5Ua+VMKOjptOuDQlMA7nXPD9roe1AfBr1evwFAq9kspNPhfq/1Fw0h1O4D0Oo3fb2SqOxb7QTnep4hEBgGrqG2/XbRcCNjHK9HKKDlAKAMg9+Zb4FAHwJfmm79YP1Rdl9D8jcQViv5WrVQLmWLxWSzWYLh1mCBTg108zbTIZM+Tdq6qZLh80kzex8rF3FUcp5GIdAoBGolz6AT260Kt1Pjcal9bpVOSeftoVg7czT00O7yZS5+SE+attEQ9r2FIBvpoi0wpz4/GP7QtTvjZi/b9ufczKUAD+llLXpZixbyOGP6E/nSjZxwO3yIMuMnrYRpy+aUlTCtXR82YhFq5DR35sbB2AXq6FnCrQ8P575w0Fdj0o2UHJc+wqel2LhgLcxEBPZnfbRpHwUZ2Fvx0Wa91DnP7rwRd0u68p5w+Xny2A/w174/8eF3Js8/t4Ud2lgfmhv5dB855NpbDnM2ohxMiIWMsZExzmqEtTgYDhPjrMbYyDgHHWahoxxsUrTlp6PpM1dnP3px+tTz4rU7QS4mwsVEedgID31PHZyFtOzMCBFXpCs3nZTFCBvjoSy5acu23QUbDWHfW5ShbvBmzqmRtxK0tRR9w7E1r1ofl29MqUkrPslexiTyGRUug9xpVcXj7nozX2/mB7N1m9V8s5ofQFgrp0ql2OAwHDiH2aQvGXWF/ZaAxxgN2jIJbzoeKeczoNceQPhAwHAgyD3gsNmopOKhdrPcaVWcDvO/hhCCwUCfFoBup1cFoFEsRsMBZ/ek+hcNIWj3AFwBLUs1vNGLzx07rh5bLp5YrvRMF+uma0n1naxjA6oZQD/d7f5bNXgDCL+Cwz/KHkAIg+4AwnI5XavlisVkqZjptOuD8a4w1IY7ddAvxWMqsXCFQryjlm/6bIK97RUp71DEpkp5+xoFz6AT6bVCo0nscqudXo3JKpVKaHwWnkNdoW6MUlC32dtTWvK8YXfBQkW46asW0uzeyEesiU/jHJSDMW8/mA/yUWEh2sde8bKWTcRx9tw5DXIkJyCG9tedOwgXcVGPHjfjpo2YST0WIV+ZYE5epY6e37zx8cr510njn9voyKR8MynDJ6S4uHA9wl0OMxfCjPkQfS60vx7cX/ZQpp3EGSdxzoC7IUe+LUU9R5v+3tat702eemj6wq92CRM7+Kml8TMHa7cduwtBBirCWY+xkQkeMs5ejjAQURZiwKF/by54uBQ4WA4yUCnhVpi1oSHM466dmj71PHv+SoCzEeVh4wJ8XIgNsZBB5lqAserYXVCuD0lXbmowo1binGVzyrY9q8GNqfCjJvKsBj8sWbmqQt1K7qFSDJxje1GFm1FuLWj2NpzSfb+O67dp/Q5dIGDJFaL1VqFaz1cqmZNGqVUrtGqFRi1br2Zq5VS5HC8Wo4VCpJyPDG6kqZg7ErAGPMZIwJqKubPJWD6dgDqtAYQADIpgwCBPOICw123GI/5WvQj3GnabcZAA/DKEg4RYr9cBoAtBdQAa8ajT7zH/pUMINQpQzdPNsSPaa3nTGevBL0zkn+u3n20oTpWU55PayXKMDUAaBs1WuwmD3+kR9u4pRcLQl5SR/ziVmfvvvgdhH2oP5EYH8yLLpWy/dwLge5rNoN/pd8uVklOn3jqkjSklWK2YRN6YEbOoTMom+2BLIWUadAK1hqs18OyuI7tXr9IJuDyKWLCrElGljE3p/oZsf12+syDCTEpxU2rCjAQ5tHP9Pc7UuSRnw81Y9DCXokJsTIAJsdEBOkqLHePMXLBtzRTExAQbO9DztRKmrYRpM37SQJiRrt45mDxPvHsaefGtmdO/Jo2fd7DwOdVeVrGblO7E+Lgwey1IRwQPFgL7s8H9tcA+wkWetBImbFvTeuxVyeor/OXHuCs/oo49vHTm4cXrrzMoS3vkxbXpLw7Wbjp2F4LMe8WfMdZKYH/WTRn3Uibc5HHr1l095pZ5c8RMGHeQ5sIsdIiJtu+t709emvvkV/sT57xMVIyPS4m3UpLNhAAb4awHGKuevWXz9rR87bZk+YYKPezdWfDsLho2J48wd/WkaRN5Wo27K0fecBHm3aQVNWZagp6Qk5e17G2nhuM2C/1uQzhojSd9+WryuF2u1vPVarbTqp0cF0+Oi83jXKOWPa6ky+V4qRQrFqMPIEzHPdGgLeAxhnzmeNiRS8VTsXDvpPGVEA7y9QDuxMK+ejUH+k23y9psVAZ5xQc+4WC7wVAPgDYADbhfcTu1yagHdBt/0RACkAV1Yzu5kzFd8fNfNpKf1O/81LDzXE36dlZ6pmBH9Y5tANR7AG4/kD/83RB+BYd/uMEwDEHQg+kCfajd7bUKhdjxcTabjVbKOQB3Ady/lxSBev3+cacTC/n5UuGqXIiWsjeIqAnu3tbeFmpvZ13AJauVbI2WozcJrC65zWPSGRVCIV0uZuhlHKOEaZMyDVyaEIfYRwzTEXdZiFv7ExcxX7zBm74Qoa97DpcCdGSUgwky1uNsfJiOVa+NcyeuxJjosoyc4W+mefg0D++nLbtI82b8hGZriLd8fnfsI9zNdxHnXp09/cr+/M2I9LCo4RaU7IzsICkkRTn4EB3ppy16dufd5AUfbd5JmrJsTloJUzrMFe7Cs5Sxf+CufP9g8hHkhcfRd98XM7AcOgYzd/lgPn6vMQAAIABJREFU7aaNNBc8XIkwV0P0Zf/enG172Ii9Ydm8rUZeVqxckC1d0Kxf127ctm5Ppvj4vIzkpmNFayPLZ1/dHT7t2F+O8rBpyXZSjE+J8DHeRpC5FqAjXdRFFXpYsnxDix1L0jfSHLx3f1W3PWmmznvZazbKrBR5XbxwU7U+LlobEWJn1Cy8Q8uKBbXJhCXkt8Xj3mQmmKukaieleqvUqJc7rVq7Xjo5Lrbq+cFhWKkkvgxhNul7AGHQa4oGbblUPBr0dZrHDyDs9e5J7N2DEO4C0I2FfbVyBurWQ0FP/bg0iI5CENTrwwOfEMCD/qY2gGqVUtSoFdVKcQD9hUN44j5Oc1K2mYzunGLzYQPpCefBr0L895qyt7PSM/XQNoCjPXDSgkEXgHYH/j0hfMDhH/6QXw1hPh89Ps5mMpFqJQ9A7z6EoNPpANAEIFsrmywGokKAkjLRRNQEY2eDjF0k4RYZB/gj+YHOyDc7xHaP3OG22OxGhUJ4JGQfcek6AdOtEJsFTNHmKmVumDp7lzp1nXT3LObCu+KFm+EDdPBwLUxfjzKxof2NLH83wyHr1maEk7fKMmL1iJzmYQejAqMMpI+KMOFGj3AXmQsfbQ29jrryytznL86ffZ27NpE3SQsqUUHBz8nZWclhkk+OMHB+6pqLtGDfnvJS5x5AqEFfOJx8AnPtPx3O/0/q6PdQFx/DjX5yxN0Rcgh4xLWDtZuWrQkvDRE4WPTRZp2kMQPmhhp5Sb9xxUUadeyMWAlD9p0xI+6umTCe5OEqCoqPtanEzaAuvkW887GFshBio5MiQkyASQiwUS46wFgNMlDe/RUtdkyBGrKR5suCnaqMkuYTHPtLTvpKTIL3sdZkqBsixC3N5pxya0FFQ1pkVJ9dmkxYUllHJhMqlOLZcjxXS9c65ZNuvdWstpvVdr3Urpda9XzzODeAcHAYPvAJB3UzAY9xcCPNpeJhv+ekXv0tCB8MaYKhzgDCSjHVa9fiseBxrdjrtgCA+v1+twcNOg/73R4MdSCo2TkpxKMOlZzdOyn+uSHsAKgLQ10Y6sMQ3L/vqfWgXqcPwL0IUh/uAdACcBX0cqC8G9ZcP3HePTFcsOOfFk39k3zhxyXxORP/5UJoFbRcEFTvgX4f7oFeF/xZuiMhCBpER2G4D0CvD7Vrx6VyJVcsZfKFVL1Rvq+H1wKgC8Nwt9MEoNU+Sfk9SrmIfCQkU7YQe8TVrY0ZIn6BfYDjsbfFgl2Dnufzqh0erc2l1hnEYjFdJDrUKIVmw5HFcKQXUPbWJ7dmrpGmrmzfPk0b+lyHGo3uIT27i4G91QgD7SQtBOgoB3WRt3BZT5g8llLKQmKWR0hz8EkWNnSAdOzMGTBjku3J7akzS5ffmjj90vhHv9oaOe9gbh/bFVUTv6hjZo/2shJyVrCVYm4ESPNO7JiTPGwjzxh2FpX4Re32nAx5gXrrScr1hySLTzLmn125/QvS+jWDdNdxtM9aH6bNntOiR1zExSB1PbSLtuPmpIhrOvxIQbOT0TKTyoOYhFzW0v2Ha46d6QR9tSrGZ1lEG2ae+MW7u5feMaDuhqgLafZamr0W2VsM7M4F95Y8u/Ne2pKdvKBCj5q255KcxZRgLSZA+bhoK2tDz8IpDnFiKkbIxIvZBCmPqFPSjTqe0yGPJ2yxuD2WcyaLnkzFX6iHy61Y5SQ+WI1Wod7MHzdyx41cvZmv1bPlaqpYTkSyqWg6GUslY4l4IBDwuNx+tycSCCbTKa/f1+52OtC9AsrOoJ4Z6gEAAbgLQ20YbhWL8UTC0+tVUtlQrpiCQa8PQxCA+3AHBt0eXAcnrV6tAqB2OuKR8vbjYTsANQD9PnMy70Xjv6Rz+0fa//GAwIH9hsPBdfkeh22oVwH9IoALJ9H1om3kxHETsn5REr0RpD7rpfwqxTvlUZ1rpqmgH4f6Jx24C4MegLqg8zWW//xO+0oIK9X8lyEEoDuAEADQPqkD0Op3C4moSSGhKEQUzgFmj7hKQE9vYWb3yUjGAVbAJWrULKtF7PEZPD6DxaY4OuIIhQcKGVevkRh1Mp9RqGJtcwmI/aU7W3c+2x89Z8RNhQ/QVsK0ETtuxk8asOPmzSkFakiIuOrZWylLyHnBdpq3meLiExxchIF2UZfM2zPirQnsyMd3P/zF0AfPrl15X4KbTSgZZZOkqGOm5NQQFx9kbETo69H9tShtOUZd8tFm3XsIM3lJvTmn2ZoUr5zDXXoUefpbSuTPj3CvMdbfFFKvmaWrLjlWjL9Fnz8tWbls3Z4MUFe8pFUzZkaxOmQhzRXU1JZXljeyopKdspYe5WBdZISfspTh4vPcbc/2POPOx7Rr7yiXLjoId13bw87tO2bMDTPmhn7jum7jppM87d5D6PAjMuQt9+5d396Ee3/aRJlSEqeOyIgj2pqchlJyt5XcbSV/R390YFIzXVZxJm5JJ6yJmCuV8GTT/mI+XC5Gy8VoqRApFSKlbLycS1TyyVoxXS/fz92XMsVctJCNFLORQjKYDDhDTlPYYYp7bPlEKOyxteslqN0A/RMAdUH/XjkkgAGA+zDUgaF2uZxOJHy9Xq12nE8kw53OCQRB/X5/EIzp9RtwswigRrOcVElYRq2408wDaDA69n+/7742CH/LK/vNwQuDXg/q9eE+3Ot1m6BXASfJZt5Zcc5WrHfyio/65tPA/klW+FKE9VKE+1bWuwGODQCuQb1+t9+DB2pL7T9l6Ofva78FYa9/Uq0Vq7VCoZjOF1KNZmUAYR86eQAhDDcAqJbyHrV8XymmqiQ01h6GiJvfRE+TNhEHNLSQR1Iq6GoV0+HS+PxGt0dnMEiPjjgKBV+jEet00qBV5tELHEcMzSGWgxoXr4+ZyUsuGlKNHBLPXxHPX1EjhxQrt/jTFzTrw3kxsSAhZYXbg+LpKAcbZKGdtCUzcVaIH0XfPnX5tcfGTr3AWLoVkVBbrqO8jpeUU/0crJWyZN6eMRMmbYQJz85UmLrgpSz69pbtFISaMKHZHuGvnl09+9jYm38vXnpGTXhZv/++hf+5iX/Bzrup2j7HWXiPNf+eBnfdv7cQ2luzbyH0GzOW3dW4mALFlRU7KyDC51TUhJjooaFs24jwASbLwfnJCNncxb0bb3LHPlQunZctnJYjPhVOf6BYOSdFfCZdOmvZvhtkLrn25+Xr1+Vr51SYq0r8DQnmFgd9S0CYklFXlQyskktUcoky9paKv6uR7Fm0vHjAkI5YUgF/OhjIRcKFWLQYjxXjsUIsmo9GiolwORWtpGOVdKyUjBQT4UI8lI8FC3FbOW6vJBzlmC0bMCSdqpRLnffqa8lAymvpFBOgVQKdOui1QK8F+t2BZgrchwDcB3D3uFZKxEOddr3ZKrs9tpOT5mDP9PuDy1EDgCLcSVkNPAYNGwlYAGj02pXfb1jt1wfhV98XYdDv9nq9HgRBvf4J6NcBqJwUXHYlJaW8WTVcT4reKMlfPjG8neD/0sv+dUT6UTuvAZ0M6ENQH3T7vUHD0+Cy/k3bb0HY7bUq1ULtuFgopoulTOukNoAQgtuDvGWv2x5AeFwJ65R0tXTPrOHK+TQGBUPaXCITlg9oGLGAqlKwjmR0k0Fid6jcHp3drjaZ5CaTwmhWGM0Kh0His8rjLlXELHGKqTbOloOFN+0hLYRpLXpEtzHq2V00YMYkC1d91OWG+iAr2UmLtgYKgkHuhoexZqbOa3cmuejh9Vsf3n7nafSNU5ZDdNUq7PiUSeVBgIuz768aiDO6zXEN+o5i9apq9YoefdO6OeskLVhJ02rCXR3prmj9wvL5n9187Z8ow48KVn9mo78akr/t4r/sYL5pIb8nXXv9cPZFGfKUhzqS5WOidIwZv6AjILzMzRM/r2I78As3ErLtpIQUYGBNBISbik4c4nzEJc3yberVd2nX3hJNfyaY/Fg697kReyPKQPho0+atYRt5KshGhjkbKvwobf7M4cpl+vr1/fXb+9hRFnlRzMDLeSSZ6FAupksEB3IxQ33ENevl4YA9GfNm4/FcIpFLJPLJZCGVKqRSxXS6mE7nUsF8OpRPh7LJQCLijgTsIZ816LXE3Mq4R5X0aVJ+bcytDDvkcZcyG9BX0qF0yHmci4P28b0yj34f3G+UvRcph/utZi0eC520agC0PW5bt3MCYNBtd6D+oBuvDeCYy8YRcvAGLbt1nAag1T05/v1qR78+CL+yeQgeiPLf+0tdAB/DrUTMwReQJk2Uj7LyC1npewneC2npS0HBK37JpyXXNGhnQacF+gCGQA/q9kEL/vN4hADcr5aABoGZTrdZKucGEJYruU63cX+meRsGnX4fHoSk4X6lWgrqVQzdEcOq42ukDCmXwqVv0amYPQqay9pRyBlqJduoFVlMModNaberHQ6N021wuA02p85slFpNEp/9KOZShc0Sr5rhlOwaOZthDibMwUR5uJyUFNhfsxCmU1x8UUJKCjYTfHyMj4vxcSEexsNYs9AWdMQp9urQ2pX3Zj5/iYccSir3qlZ+Ucf0snGuw1XH/rLzYNl9sGglTWo2bshWvpAsndMgR0z4ScvWmAZ/W08eFmKuLlz65dV3HsZce5w6+aiF9lxW+VLm6Lkg+zkn9RUd9hUO4ue8hV8a8WfygtWiAGcjzGk2Jn2H2IJhp2rejcswMREuJtqM8nCmrVk7aTlIwbm2V9UrY+TLHxIvvS2cvqBYvmbGDQdoC1UFsSDeCh6uOSmLfgbKx9yQo0cIy9e21m4S0aMk3BSNtMw43GRzyEw2icM/FErYPCFLJOXJFRKNTunxuMLhYCQaCEf8obAvFPaFI/5oLBhPhBPJSCzpSKRdyYw7nnJG4rZgxBwImwJhk9+p9jvVPofK7VBaTRKDlm82iJy2o3DY7fU5orFgu32vKqsPQPcefvc1xOB+r9uKhH314xIADZ/b1KqXoU6rd9IAoAtAq9cpWYx7bNaqQcc4acQAaADQHgwV/X323dcK4b/SermfcIEGMc5+KxtzSeWHi/T1a+K1Vyy77/oZbyREb8Qk71pYH/jVk6AmA3Cn2+71OwDAoAefdKHjHuj+eaTjfgvCdqdRLGWrtUKxlKkdF/vQyQMC77d9wgC0+91SIevRKZgGJcumE2llbK2MrT3iSHi0fQr2kIaXiA60ar7NILUYpCaDxGiUma0Ku0tv9xodPpPBJNNqRSaDxGs/CtjlLj3PJKFqeFt25pqHtxEU4OKSbS8T5TlYTfA3A/tr/v0l//6Sn74yqP/yMVacewvW3ZlDxI35s6+hrn1g3l8rmVhFPd3Pwxh25zyMtSB3IynGp6X4KB/p3p/W4m/KkBeOVm8aMMOmzREN9o56a5i1dnnywosX339i/vxTmJuPqPBPZcTPVtXPBQ4e1+GfUKB+Lll+SjD79BHi10HS9QJn2bszYcLeDdFXE2JkVbudP8ImRagody3BQ1q2xuzESR95zUFAHC3e2r36LunKm+K5s1bCUHB/1r8/neKvpgTIAGPRfbDgZy7b9xZEazeIG0NE3Chpc3J3e26ftsZi4hjMzb1D3AFzmyukcXhUgehALmerFQKHVeP3mL0+nden83i1Hq/W69P5/Hp/wBAIGqNJUyxljqXM0aQpHDcEo7pAROsPa8JebdCt9jgVNrNYrWKKRRSBcFci3dObjgxmldGmL9crA52HHgAn8L1AJgz1AOgNYjPBoLNcTnZaqXDA2G7kANwEoNVvl+IRq07NZhyuGfXMejUEQA3AzUFx6e+Xr/4aIfxXzbWDzAEMw71ep9dtAdDqHMcdKioLd4eJvixcfUe39a5685duxps21oca+sVcgAOgNAT6nS7c7wEYBl2o0QH1HoDaX1tn0r9lXwnhIDDTaFYGBN4fXdCF+gDq9QHo9rvlbMqtkdNNKp7TKLVoRGa10KIT6xRcPnuXTd8RCfaOZEyTSmDSCE06sVEv0RulRovS4tLZfEaTVaU3HemNUptF5rTJbHqeVrZ3JNhR0GZVtDkNbV5PWzBRF9wMpI+1btiaMmKGTdgRE27USpiwE6cdpBkradpCnCJPXpz65EXazOWwhFQ2MtPKXSd9xUSZS0k2iypyWUPOKwgJMcrPWjCR7srWL8pXL2nRt4zYEQ36rhwzTJ774vbZ58999OTtj55auvIYf/nxwP6TtaPnHNvf483+I336e/Llx5TLP5VMPKWdez2+eytKGbHjr/t2h8OHcxn+Soa/kuDMhw4nY6xpC+GqfeeGgzRiJtzkzXywc+257au/4My8bt4+79m7HmLd8h3eCDBvu+k3bXvXrfu3NDuX+ahPDvE3GIQ7zJ27bOIonzYjZixLOSgxa00uROsVRL1826wguTR7Xu1B3C4s+BTZsCIXUeajqkJMXYipcxFlJnSUDsqTIXkiKIsHpDG/JOIVhdwCn53jsbLCFl7YwgtYuB4Ty6iiyoWbEgFOJtpUqfa0GoZGzSpXYjDcGnTrDhqUBqFRANoQVAeg7vMb84VQ/ySWT9nqpVCjHG1WYkG3WiogHlCWnTZZoxYHoA769ZNWrddtAfjBjvrf7LuvD8L+b4IxDwjs3muOhGCoA0ALtNMhC1tIGuPjrsk2PomJh7Rbr4vQPxPgXrWIZ0E/3WtVOwAaDCeEoF67X+6C4x4A9T+HS/jbEJ6064ViZgBhs1W9L03ZHEA4cAkA3IH71UzSpZIemNV8r1URcGhtOolJIzRrRRoF90jCkIgO+FyKUkTXKbhmvcRikuuNUq1BprerLB6902+1uvVG65HOIDYZRCY916hh6pSHauaSnDYrJU+Kt8dUpGkHC+k4WJFjhhWIKwrEFfniFeXKdQ3ylg49ZMAMG7Ejm3c+m/zoRSF6LKulF3SHCTnRxVj1sFaPDfstC6Omp6YkGB8bYT+YVG/d5C6fli6fU6Ou6TdGVMhhMWqYMHHm+mfPnf3kqQvvPb14+aechacdOz85lv7Kgv8Obfi/koa/JUf80IJ+Vjb+OP/WEwHsmcz+kAt/wbJxxkscDVLGI3sTkYNxP/V2+GDIjD/j2LlgIZ7X4U8fjj9PuPYw7vL3aCNPaPBvGXfeNRLfEiNfUGBfPsK9JsG8KsW/Jdh4XYh5Q4A7L92+LCPfkJFvHFGHdMwpqwBhk6xaxYt+zYZPiQqqNmJafEJDKFtpLS+r4hcehyTNqLwVO2pG5cchScnLz7s4SSs7bmbGTIyYiRE10sP6g4CG5lXueuWEgHInpN0NG6heLcl2tGk5wlvVWwbVlllL1h0RG0UXgAqgVwZQHfTqALQBOIHhBgCtfr8KQN3j1Way3k7Tn4ioXVaRVnFoUDNlQpJWSfW7haBXBXATQC0Atfu9k35v0Hr/Zz4Jf8eHtuHBvboLwVUAiqAbTYdkGtHGEfqsEnfesHedjflse/ETl44OoAY46cKgCYMTCG4NRlU9UEf+U77c72MQ1Ot224OCtUHhaO24OEhOVGuFdqdxr6b+fsL0Xh4J9OBeI5MMSMV0s17itB25LRqPVeu0aqxGuckgNehEaiVXKmMopCyljD0o6bZZFA6Hxu3Wu916g01htCsNNoXBItcYxCqdUK0VanQivYquEJME+0juzqyatuTirLsOVwzb42b8mGtnzk2YMa7cUc1dUy/e1KFG9ejxlUvvrlx6V0NeymrpySOSn4t2HC4m5ZtN7W5DQ64cbWX4yAh9wUceN6KvSec+syI+d65dt6yOHi1OMGZHVu6cuXr2l6dPP3X+7afmLr+4O/2KBP2KhfyKYec5Jf4pPfl569ZTftrPPFs/Us78vWzkf9gXX4htXkwQRjz4afv6tB4xoZ2d1M9P2lbHnOhbzo3LxrXn1YhnJFM/5o9+jz/6XfHU9xULP9YsP6bF/USx/oh07WE56lE5+gnJ+uMi1E/E609Zia+6qG8l+J/lpF/EeaejnE8y4nN52YWi7GJW9EVW9EVJfqWqvFlR3Kgp7zS1Iw3jSNM0WtUOA/96wzjfMCwVlLNt60bXuVo3Igqa2ZxyvqhdrhjQFT2moNtImle8R5Nu2bhTPB7WIALKhaQJlXfggubNUnC/5KVW/AetqPA4Iq2nDCcFV7UejSVthXIoXwicNNPtVsZuPtKrBX7Xkcsq3icjdWp2JGhIpxxwvwTgyoMc+u9evfvCZl0Aur3evSFQ91qH4U4fOulDJ1+icfCuP8B+J4QdGPQH/h3cAKAGQBFqBctJXYC/KkRf5GAubM69z9udaOa94KQBIACDk/sQtiG4fX/r/7kh7EPtgTc4gLDTbf4WhPc99y7ca6QTfrmUadZLHFa5x6r12fUeh95t1zjtaqddZTXLdXqR+oirPuKqFFytWmA2yux2tdut93qNJofKaFfq7hOo0ghUGoFaK9RrmXoVXS0hqbgYIwfrEuDc3HXH4bJ/IKx0iPKTFl2EWdvmrB4zIV25vXbto7XrH2rISwnVXli65eWse1irOTW5rN0uqDZTUnSIjXDtTRp3bsnXznFnT+nnTtuQNy3rE5LFcdL4jekrp66e+dWlL164fvrF4bMvkOc/tNKvuxjnTdT33NxTKfWFIOtXcd4Lof3H9Wv/n3j8b5TT37OjXwsSzqqXLqjmLypmLqvmrmnmr2gQZzSI99SI16Qz31UtPmxAPW5CP25APWJY/5EF+6iD8BPX1qOurUcDlGdS3FeywjeD9Bf12J8IEA/JMU/qdp4N8d8ras8XtecLmnNl/YWy/kJVfzmvPJeWfZZXfnFsvN4w3SqqLiVEnznov3awXnWy3qhYbhRNN4/t4xndnap9qulerdmWCyZEwbhUtiArNkzZii1ZMDkXIaBZdsrmTPxxm3hayxwxcifM/CnL0apHi9HxZvTc2bCRWAwKT3JmuBGoVMOVarh1kmo1Ur1OvnWc9jq1WiXPbhSFvXoem1gthQFUg3plABr9bvkPhbDff6BqMyCw3eu3vmkIAdRvg34dwFUAF0E/B9IWl2xHQplnbE8GnVIAN7qtEwCBgSo+BLfvFQ2B7h/xbf4Ig6DefZWRLgy6vf5JpZovlbP5Qqp2XOz2Wg8g/BcL7kLdeiLqUcjZFoPUbpH57PqgyxTwmAMeY8BnCviMXrfOZldaDDKjVqzTCHUaoVEvsdw/DK1urdGu1JmkXyZQqxUpNSy1lqlX0TVSsoaL1bHXLex1O3fdRV/zsdZDTHSYvhFhYLx760rsJGPuyvK1j9dufSInIoIySlC05eNu+LnogpaS1xKSRxth4YqXPWvdG9UQrojWPuMgTmkR542oW1rUOGtuaOPOheHzb1868+LlCy9e+PiXd794fQ91yyFE+USLDt6QQ3DFLjgfFL6eOnoze/TrCPtJy9b3FCsPied+IJh+TDjzNm/yLf7kO5LZ98Wzb/AnfsEee4Qz8X3G0F/LF77tIDzmpzzlJT/hJj4aoP4kRn+mwHquyHmhKX0DGD4FtvMd7acp7ive3Z97+G+5eW9G5KdyhnMF0xd54/mC6YuC6YuK5UrBcCGtPpNWnyubrzactwuGK0HRx3rGq3rG6zrmm0nz9Yx9uBZYyDmmCp65vBOZtSPT1rWkBZm0rMfN6KhxPaxHBswEs3zFIFlWcmeVnPlDwnXy+hf4xc8OyUNi1jQNd3F75TSfMqwXrwesh7m4qlELg34O7uUBXAKgCvrV40LMpBYV0/52I8tnU7qtEug34V7jPle/iz3wlRw+aPoZNOt0e61vEMI2BLoDhV4I6vdO+p1j0DsG0DHoVcFxKuRURbza3kkRhjq9LoDhAYTdAYH3B3T8OewBhAPyO91mqZwtV3KDWpmBBOWD/wi/KeGDu712LRywqxRcq1Fmt8j8DkPIbQ75rCGfORSwhIMWv9fgcKoHcpd2q9JmUdgsCqtVabOpbDaV3a0125U6k1SjE2l0Iq1erNdLdDqxTMM9UrMVqsMj8a6QuSHcW5IdrGhZKNX/z957PzW2Zfme/9RMTLR5XdVval70dNlr6vat69ORCZkkSeK9QN7ihJGQRQYrB0IeCRms8EYSyHvvvT3zwyGp7Guqu6vrVc2tqBXfIKSTRKCUzkfL7LXXXps4WCee8ueuhOSbDdrx+pyEDF9EvsX1N00NtYhp6AsJ06RYNEtp5i2yR8MKahac0mmrCGvmIS84kP2FTs30q+3JFiN5UD83uDU5wER0jQ++HO180vvm8+43n3a0/ts0pm+NOqFYJl+pVzyna9e6Cc36WzH5l/qlj03SLzw7X/t2vrFKvjzifKyY/Rfp1OcbmE9EmI+2CL/dIvxSiPnJBu7/khP/ToL+P/RzP71a+s0t72ML74Nb/m9cW5+Etr9KaZsz+pf5/faisTN31Jk+7EzsdsT2Ou70XZfK1nP5S5Om/U7fZTV0O/b7PMYh7/Gw9xjiMY64j4Z9x2PhC2T4Au0/gVt28dd67MUOxn1O8VzSo9ZVv3k5YhP4TWt+05rXtO6+XrWdL1uOuVf7zNNd2uku26Ak6xUkjWROvTXLpULmCO3YsWcc5rBsg7BM7yUTmthzrSvULh4HIuZj9tRLd5fbLstuJnpbSruBcqycDvA5FPvtaT4d4q+wwFWKRr367ljsPwDh93DxcCNVa8VyJV+u5CvV/P8uCKvv9r03fv+vVQCoVgsZoFEp5VPFQrreKBdKxUoV9JmVh87Ud6vnfw5rNGrgEVkghKVyLhoLJFORcMSXyyfBLS3fAyFQLReS5mvjnkF2frxzda59gNBxd+a0X7idl077ueXWCM6Btt2dWm9PrLcnZrPx+vrg8nLv7Gr35EJ/dKw5NKoPjWqQwIMDle5Aod2X63bFOxqeSsqSCuZl61OK9SnpEl61PK5entAtTe1wJiQMLHdycBbRNjnWNgl5zSVCtpcmDgXzp8L50/XpC960fRVrZsMvGSNXtOFTUt/+ZJse/1KPf6knD0umelnoN9OjL5GDL2CDzdCBF2P9z6HDLaRp+BJtTshl7ys2TIehf2LcAAAgAElEQVQSg2SaPdOC6f4ZCfbLlfEPt+Y/0bG/OuG/PFxv2WY+Fkx+voz5mIv+YJ3wIW/iV7zx/7Ux8/8o6T8XYH8pmf5IvfC5lvaFjv75LusL48qjC8Fz43rzsaD1WNB6yHtlWHupW32lXWvTrb/RrHXLOW9k7DbNWveuaFAv6NcL+g/EI/sSyL5k7EgOP1GhTlWYEyX6cmfCsjd7YWBf7S5fGpYsJyKTUWC7lNqvFN7bHa9F57nb9dztuiz6u2v19ans9HDLuLdxeiDUqdgaOVO+SVWIaRwaljwNmcT00Mgj/BUcY66bhH++vNC+zuhepndyaJ2smV7hInJrZXxPyTlUr/qsR+nQ7cI0YkclCnhueausRDQANGpAA6hWHs4z/MMQfguNOgDU6/XqnwPC+6bYeqPS+P2GpDrQKJfLxWIRAIBSpQjuGCyWS7XG/SaG+w5UcB7yn/ZwiR8wkPxGo1arlwCgWihmwhFfKh0NR3z5Qup+3Eij/F0IC9nY2bEe9IQ3l3oQQsfdhdN67nXfBP2WoN/i9ly77Zdu+6XbeeV13/g8Jpfr2m6/uLs7PbvaPbswnJzpjk+1RqPm8HD7cF95sKfQ7m/r95Q6g1S3I1IrlxWbDNHK1DoTy6VDl2nQNQp8lQxdnoOyiCPk8b4pTBd5amQO108lDKzNjkppKPUiTsvEaOmIc+rYGWnkZG7oeLb/aKpnf+LtHv7NPqF9a7JvGf+WjG7DwV/CIS1YxNv5yVHmDJJBQs5NQlfYNO22YkcpVUtWJOvTTGLnDLKVgm2jol/MDn86N/xbJvpL7vizRfxjBv4JGfkFCfk7GuZTGua3VNQHNMyvFwkf0BDfMFCPWbgn3PFny5PPVqafrs00rc8+Y882s2daFmea6dPN9NlWJuktY75jYfYNnw5ZXRhcIQ8IGKMbLBiPNsKjjUiWULI1rGQFrVgf14nnDJIF7ea8dnN+V0rd03BO9tYvjaKbs62rk63rc+nNhcx8pTCd7ZrP924u9q7Pd89OtMbD7T2DTKeTHO1uaBRLajlXvsmSb7LYtAkyETGJHWIsoNY448zZfhL2BZXwjDHZxJptZs23CGm9PGrf6kL/KmWENtWrEdPuLrcZ83CtZiMcvNOoNq+vTvO5TL0OVMqN/zSE3/410BNWqoVyJV+tFeqN0v8mCKs1oF4BqqV6uVSrVhr1SgMo1eo1ACjVqjUAKFXKxXIB7IKt1jP3y4z1OnhwcaP+54MQFAhhvpAOhjzpTCwc8RWK6T8AYS4dOdhV6bVb58c75utd6/Ux6AlBCEOB23Dwzh+w+N0mv9vk85j8XnPQf+v33/p8Fo/HdGs9tdydmCzG6+uD83PD6fHO8ZHaeLitM2gMuxqdTqFWCbelK0rx4uba/BoDR6ON0cgjlNlhOnGYToRQZiEk4jBxepg6D6cQRxcIA8yJwbUZiHh+TE4aU8yN7swOa+eG9XPD2plB7XSfjtivJfZop7rXCd2L+LckwlsCvg2Bfk2cHuFzSWrR8raYtcKa2RRx9vc1Op1ib0d8uis2alYkfKacR5csEdfJMM5k7yKhg4ZvJ2Nfk/Ads9g2IvrlHKZlFt08g3g+BW2aGH1KwvcsjPfQpvoZxH7mbD9ztpcx08WY6WLODzDJQwzSEHVuiEYeZdJRi4sYJgO7TEUvUVDcBeQaA8dnja8xcJvLxF0F90C3fqBbP9ILT/fFF0eyiyPZ+aH07EB2drBluVA7Lbsu677jdtdu3bPeGiwm7fXl3tXF7uW54excd3yiOTxSGPYlul3xgU68o1jXqfhq2bpKssplEMnT6EkMhDSJYM+jqISeWegTwsBH+P5fk1Gf0ce/Yo8/ZhKerMy3Ls93krEtzNneVQZ8HP5KJuV43Zdn5zq1WpJKxwDg4f78r0H4/v1WrRWrtSLYDfK/qTBTrAGVGlCtApUKUHvITEuNWhUA8uVSrVGvN8qlchoAsrV6/N2If6BeB+q1PzeE9XoVhDCXTwWC7kw2Ho74iqXM/RdKvfQQRTz8NzPJkEEr0+2Iz493LDd7tpsTh/kMzAldjku/1xTwmT3em/tt3T6L32sO+CyBwB0or9/i8Znd7hur9ezm5vDy3HB+qjs/1R0e7RqP9vYN29tyvnJrRS1dUm4yxCtzK+uTHA52kQZnLsAXKQjGAnKBDJ8jQeeIo9RZGHUKwpwYXJkeFhJHpHNj8lmIcKJHTBzYmhncnOzenOyWEnulxN6tqW7e5ABrvJs01TU+1YGd7KLSMSrx0olaqpNwdco13c6mziA9PNw2Xe7dXehMh/IDg2xPLdqVr+1ucbRCyhaHsDQ/Sp3sWyDCyNPQ+ckR0sQIZXqMQURRJ5AkHGKOOEqahVLIcOoCjLowRl0Yo1FH6bQx2uwIh4pYXsQtUtEUEoJKRtNpOCZ9gkvHLTMJq6wJwfKMaHWOx53e4i8YDSLzpcZq0tvMhttrrfVm13V35LWfua0n1stDj/Ui5DaHPRZwtm/Qb/G6rwP+K5/3wu06tTuPrPZ9053+0rR9dqW4OtEc6rcOdBKtUqCR8dfYZDZ1mj4/wZwjMIgIEqqTOPINtuOXyDc/w/f+v5jun6E7/hnT/TMy6rPFyaYF/ItpxFPk8NfQ/i8FfJLNum+1HQsEnHgiBN6ujd/f9t/R99y697fQQ2GmVi/V6qV6owT8fi3gvwvhj9jq9Xq1Wm4AlVQ6msvHk6lQMhUtlrLfKtI2Gg2wsa5eKwV91l299OhAdXqkNV0eWm5O78zntttzp+3K4zT5PKaAzxLwWQIBWzBoD4edkYgrGnWDikRcoZArFHIFg06fz+Z239ps1xbLucl0atxXnRyqj/YU2m2RXLK0tcHaFDKFPApveWaVM8VlEth0LIuGYdFQi1Qkk4KgkRB0MpJJQTMpaCYZxSSjWGQ0h4JdmkNyZxGcGTibCOPMwJfmkCsk9NoClknDs5kTdAqWNAtn0vCyLfbh3tapUWHYERt2xAcGmXFfua+XHhhkR3uKA4Nsb2djb2djVyM60ImNu1K1bHWdO8+hTy5S0YwFJJ2MeBCNBKfOw6izUPo8fHEBxaZiQHFoWC4dt8TAf0tcOo5Lx62ypgXL84IVkmCFJFhf4K+Rt8SLep3w4lRza9q/Ne1fX+huTfv2O6PVcnhnPrDfnrrtlwGP+WGwb9h/F/bfxUL2WMgeDztiIfvDVnqf68ZlO7dZjs1X+9fnhosTrXFfqd0WybdWdCquQkwRLRGEHPQaZYgz08Fb6OJOv6QTvqETHnOIzevkt2ukLtZEGxnZPAt9JuDOuG4PA67rJfZCJBqoNOqFxn9qr8S3rPED9t+5e/9KIGw0GuCsu2Qqks3F4olAKh17t1JffyjVNsCmwgZQrRR8botBJzncV54Zd8xXR9+FEHR9fr8VhDAW88Tj3kTCl0z6k0l/OOwGIfT77V6v1eWyOBwmu/0GnNN+dWY4MMg0SoFStiIVczaFTNHaAn9ldpUztbQ4vrRI4DLxXCaWw8AwqBg2Hcdh4DkMPJeO59LxK4zxVeYEnznBZ07wGOOgBIuTQtbUBofIWZxc5hA5i5MMKm5teU6n4V+da8zX+stT3fnxztWZ/upMf3ygOtpTGPeVBwbZ8Z7seE92ZJCc7MtPDxRaJY+/TF5iTi+zHl4GfmmRAD7mMHAsCppDwy4zCSuL46BWWRNr7Eked5q/RHxfPO40jzvNX5rbXKds8qhiPm1TSN8U0mVSzq5h4/Jsx2o5tN0eWW72bLdHLvup03bisB67bBc+103YfxcPO0CB1CUiTlDgVnpw1mjAYw56zT7Xtdt+4bZfeByXjrtT89X++fHO7dX21Yn0SL9yrOUcKmn7srlTNflQOq0RwtUC2I4IZRBP6Dcnt9cJsiWsbAmrlS1FvFe5hEclFyZT0SrQqAA/PAvwD95pf4Pwe+x+zFOtUm+UE8lwKh2ORL2ZbOLdSv2/gxDsAyqXsg7rpV4rPjpQnh9rLdfGH4IwGLSHQo5o1B2Pe5NJfyoVSKeD6XQwkQjE4/5o1PuAos9n8/lsQf+t131zazaeGNUG3ZZWI1Qp1qRb3E0hXcijrK/Mri4RV5amVpamlrmTSxwClzW1xJ5e4c6scWbWODM87ix/aU64QpKskh8kXVuQrVNArS3P8dfIa8tzK9yZrQ3m8aHMatm33x3e3hyar/atZqPVbDRd7t1c7Jou967O9KZz3c2Z9upEc3OmvTnT7u1sbKzTVtmz/JVZ3vIMKMHqnGB1Dryyxp0GrwjX5sHr4ONN/sImf0EsoDwIvLLFp8k3FuWbLIWYrZBy5RLOtmr18EByZz7we66Cvhuf+zLou4mGbiNBSzhgBvFLxz25lD+X8meTvkzCm0l403FPOu5JxdzJqCsRcYJkRgLWgMfkdV65bOcu27nTemY1G6/PDadHatPF9qVRdqhdPVBz9lWMIxX9bId5qCAdq0lHKtKhgnSkpBhV9CMF41jFOtNwj3e3YgFLtRi7PNuLJ8KVWrnyR7WS/A3C7zfwLQAhjMWDiWQwFHbnC+n7RcL7SR7vfrMBAA2gkE+Zbw51O5tHB8rLU/2d6QchjERcoA8ECQQn1SaT/mw2mslE0ulwIhGIxXwPjjEcsPvcljvL8dmJ9uhAub8r0+1sqhRrUjFLLGIIeRTe6tz6yuz66szaCnF1eXp1aXZteY63SgIjOuEqeXOdIuZRJTyalE+XCRhyIROUTMCQCRgiPlUsYoj4VP4aWSHlnp+o7HeHttsDq9l4ZzpyWs/c9gv77Yn99sRlO7ffntjNh3bz4d31ns10YDMdnOzLZRts4SpFtE4Srs0L1+ZF6ySQLhCqTf7ClpAqEdEkItqWkCoWUB6eSkQ06QZdtsmQbTKkG3RQyk2uWrKyLV1Ry1Y1Kp5aub6jFhwdyO23J5HAXTLqjIftqZgrm/RmEp5MwpNJePPpQDkfqZXitVK8WoxVCtFKIVrMhgqZYD4dALEEmUzHPeCgJ/BsJq/z2mk9t1wfXp7qzZeaq1PlkV6oV3J1CtaBmnO0w9lV0PbVzL1thkFB18tpOhldL1vcU3IOtlf2tZte51WlELXZrp2uu3wxV2nU/0xr2f+R/eghbDR+D2GtXopE/fFEIBR2l8o5sFTzPRAC9WwmfnGm12o2jg7k1+cGq/n41nR2Zz6331247Nce5zs36L8FU8H3A9Fk0p9I+HK5GKhsNppOh5PJYCzmi0Q8kaAj4L2z311cXeyenWhPjOr9XZlWs6GUr8okS5sbDKGAyueReOvz62tza6sz66sLvDWKYJ0q5NGEPNrGOm2TR98SMCV8plSwKBOy5CI2KJmQJRUsbm0wpWLW1gZzU0jXqNauL3Zc9mOnzei2X7hs517nlc917bSeOe5OndYzm+XYbT1xW0+ct0aP7dRjO708Vqtlq1sCpphP2+RRwTBSImTINhalIqZUxJRsLkrFLNkWWypmSTYX338q22LLJRy5hKOQckHJJRyNdFUrX99RrGuVPP2OSKsWaDXCw32Z5fog5LN8C8Js0ptPB0q5cK0Ub1SSjUqyXk6AqhZjIJDlfKSUCxezoe9imYq5ExEnOIM06L7yOU7vrg3nRtn1icJp2XVbd+1mre1GZ73W3l5qbk5VF0ey0/0to2HjUCfUazad9otyIe73268uT/KFdB2oVf//geFfFYTVWhGEMBzxVGtFsGHt/fadd56wlk6HjYfbWo3QeKgwXe7ZLMd35nOr5cJhvXQ7brwuM7ggEQrcgQlhNOpOJHwPsWg6HUynw5lMJJeL5fPxBxRTqVAiEYhEPG632WI5vbraPz83GI0aw65UtyNSq3hy6fKWeHFzgyESUgR8Mp9HEvBoIgFjQ8jcFDI3BAwxn7ElYEqEi5INrnRzSSZefpB0c0mywZVsLoJ3v1TM0u8ILDcGv+fC77nwOC7d9guf69rvvgEjN9ATemynYFnS5zj3Oc5vzrQ7inWpiPVAnWxjUSFmK7c4yi2OQsx+IA38E1IxC6ROJV/eVqyolasa1dr70sr5eqVQqxTot0W72i29ZlOr2djfld1c7AU85lTMnYq5MwkvGHmCRBUywQdP+KD3mXzfQ+bToWwykEn4Mwk/eHBaLOQM+20RnyXsNbts5zeXepf9NJf2FHPeYs5byASL2VA+7c8kPKmYKx62B71mt/3i5Egb8N5Vq+l0Onx6clAsZd91cfzl7a8Hwmq1XKkWwhFfIhmMxnz341+/D8JGvZpMBvd3Zbod0fGR0ny9a7McWy0XtttLp+3K7bjxuS0BnyUUuAsF7kIhBxiRJpP+dDqYyYTeKZLJRLLZ6IM/BAPUTCaSSAT8frvVemEyHYOriEajxnio2t+VgCmiXMaVStjiTfrmBm1jkyXe4kjEHImYI9lkb22wJJts+SZHJlkBJZeuPjyWbi2Dk+BU8mW5hPMAYcB7CYLndV4FPCaP49LrvPK7b7zOK6/9zOc499hO/c4Lv/MChFAiXFSI2fJNlmxjUb7JUm5xVBLuPYRSjlzGlcu4MilHKmHLpByFfEmpWN5Wraq31zTq9R0Nb0fD0+7wQRlUot3tDZ1KuKvZ3NdLd7VbWs3GnkF6dWYIeMzpuCeT8IL45dOBYjb0EI6Crq9WioPggRA+6IHDcj5WykULmXAuFcwk/MmoBzzKN+S7Dflu3fbLq4tdj+u6Ukk0GhkAyAGNMqhGowAAJQAo1GqZfD5qNp+EQo5KJVOtZo+Ne6ViBmj8cVnhn97+GiAErVotlyv5cMSXTIVicf/DNo5vQ1hvNOrlRCKwq5fodkTHRrn5etdqNlotF/a7KzAh9HtuQTcYDlrfTwgf3GAqFcjn4w8+EEwOQWUykXjc7/PZ7u7Ob26MNzeH19cHFxe7Z+c647F6d0+yoxWpttfkimWJlCOWMKWyZZl8RSFbkUuX5ZIl2RZXtsWVS5ZkktXvSrq1Ipdw1MrVbcWKXMLZ2V6/Ote47Mce5ykYjvrdN0GvGQxKAx6Tz3UNOkCv/czvvPA5zq9Pd8BwVLbBlm2wpSKWbIMt3+QoxFz5Jke2wZZJluTSZVDgY6V8dVu5rlKsbSvX1SqeZpu/oxY8aHd7Y0+9qd8W7e2ID3flezqJbmdzzyA9OVS77ZfxsCMRcaZibjDBA4sxxWyoUog+gAdUU0At/YAiUE2BLrFajJXzkUohXs7HitkIyGE67ktE3LGQEyzbeBxXF6e7Dsd1uZysNbINIH+/mtco1+ql+5ZroFgoJq22a3/AkcvF6vW88Wg3n0tWymAP91/efvQQAg/TVBvldCaezsTDEV86E/vBxdNaGajlPa6r87NtnZZ3dqq6sxzeWYy2u1OH7dztvPJ5TCCBoGIxXzzuTyaDqVTofdeXyyYelM3Es5k4eA5UOhuIxJwuz43Vfn5nO7u1nposxqubg6vr4/OLQ+OJ7uBAvben0mu31CqhSsEH40DQF6kk3G3p0rZ0SS1bVskE23KhWiECtS0XqmQCpZQv3eJKt7gqxZpcuiqXrp6f6nwek8txCRbx3fYL0AcGPCa/+8bnug66byI+i995Ber8SK3cWlFurahly9vSpYc/qpYt7yhWtcq1HcX6jmJdI1/TyNfUslW1bHVburItXVGrhJptkVazqdsRg9Jrtww6ya5GtK/dPDLINErBjkp0sKfY1Uv39Irjg+3bm6Ow/+6h7JlJeAuZYC4VzKdDxWykUojXSsl6OQUKqGbeV6OSBq+XSqlSPlHMxQvZWCEdzSXD2VggHfEl4+5I0GG3X5nNJy73bSYbfbeB7vsX3wN+l8dtK+RTjXrp4tyYSkYa95T+5e2vBEKwgyGVjqXSsXDEl8nGfwjCRqVYK2cctrPTE6V2Z/38bNt6e2S7O3mA8CEbDAet4aA1GvXGYr5EIpBKhdLpMBh2ZrPRbCb+LQ4z6VgmHUumA6GI0+UxW+2XoCx3ZybLycXl0enZ/smZ4fhYt7+/vWeQ6bVbmm3RtmLtfamV6xoVT6PiKeU8lYK/rRSAUin4KgVfKecp5atK+apmm7+t5KsUvPNTndt5ZbeePRRjXLZzMBwFs0TX3SmIX9B9E3BdXxg1IIRgYinbYoMCEz+lbOnhlajkq+9LrRJotoU7apFmW6hWCR6e6pX8XY3oyCAxqDd06o3DXcWuXrpnkB3tKU2X+2BaCFZWcil/IRPMp0OFTLiUi4IQgqoWE9+CEOSwUUmXy+lyIQlyWMzE8qlILh7MRP3JuDsacjqdNxbLqcNpTqXD70Zafj+E0Yjf7bIW8ql6rWgxX0Yj/nqt+DcI/zT2MEu83ignkpFE8n7/xB+AsJRP3FmMxiOZTsu7vNDY7ox266ndeua0X3hc1yCE4aA1ErJFQrZIxBONekFnCEaboD/8FoQP/jCW8AZCdqfbZHNcgbrn0Hx2dX18Yz6+vj46PtYdHaiODlQGneRgT7G/KzfoJFrNJugbFbJ1uXRNLufJ5TyFgv9tSZflkiWVfFUhWVXJ1s+PtV7ntcdx5XFcggID0aDXDDpDv/Mq7DWDBLqtZ8ZduXxzSSFe3hDRNzcY4k2mZIsll3FVypUdDU+nFbwfaoLSaoRajVCjFIBTDHXqDZ16Q6/Z3NVu7eul+5qN3W3hkUGytyPWazYPDHLDzpZeu3VgkF+e6t32y0TEmUv5wZwwnw4UMuFiNlLOxyqFeLWYAFUpxBuV9D1+tey9qhmgmqlUMtXSPYf351Ukw7l4MBl3x8Iuv+fWar1wOEzxRODdcOfvhzCXTbicd2AU6vM6fF5HtZIHGn/Ecv2f3v4aIATf5Vq9FI0FY/HQ+12j3xOOVkvFXNx8c2A8khn0gusrrcN2YreeOmznfwDC953hPYffgRDkMBJz+4O2b0F4az232q5N5rNb6/nt7dnpqeH0eOfsRHt0oNLr5TqdbGdHolaLVaoNpVKkUAgVCqFSxVeq+KptwbekUfEU0mXZFndLxJFuLh3uKsBGMI/jCpTPdRPwmMF2E7/b5LGdB1zXoJy3J0cGmXJrRSVZlcmXZPIlqYwrky/JFctK1eq2el2t4YHIaTXCb6Oo5OlUfFBgyKpT8fXbgj2NYEe+srstNKiFeztisFnncFexr5edGXdslpNIwApWRMHSKBiLlvOxBwKrxUStlAT93j2E9RxQz4EoVqvZWjlTKabKhWQlnyxl48VUJJ8IJaOuRMQdDthd9mub7ToS8VSq+T8AYaWcczpuM+lYqZhJJSN2m/lvEP7J7H5yTKNWqRYi0UA0FoxE/eVK7gchbFQL2djN1Z7xSLa/t2E2GRy2E9vdidN+4XJcelzXYE4IQhgN29/3hH8YQjAiDYXdPr/d4TTb7DdW27XVdn1nvbLcXpgt5zemU/PtqcVyenGxf3Wxa7o+uLrYPTpQgXmUbkes2RY9xJ8K2cr3alu6AhZRpCKOfHPpUCez3Rj9jusfgtB5e/LAoc10tLcjlgjZEiF7S7wISrLFkkrYCvmSSrmyrVrVqnmgdrbXwUUItXJVrVzVq9YN27xdNX9PIwB/HmhFh7qNY73YoFzf0wgMKoF+W3C8pzDuyne1WwcG+cmh2nJ96HebUjF3Ph3IpfzpuCebDBQyYdANgrFovZwCCfxeCGu1XK2cqZbSlWIKhLCUjj5AGAs5PU6T7fYyFHK9g+r7IazXik7HbTwWLBbS5VLWYr78W2HmT2j3hZlyJR8K+0AIK9X8D0JYr2RT4ctzvfFIdnS4dWvZc9hOrLfHTvuF034BFmbA9QkQwu+6QTAn/C5+6VQ0nYr6/Ha3587uMN1Zr0Dd3l2CEJot5+bbU7P5xGQ6Nt8cmq4PzDeHV+dacKbtnl6sVQvUynUwB9PI72sn75dPtqVLYFVTIeaCDm1Ps2U+3/PZr1y2K6f10mW7ctuvvU6Tz2X2Ok0ex43XfuGxnXvtF27rmencYFBvyDeX5JtLYhFja4Mp2VyUSzjbihWtmmfQCvf0G/s7QlB7GgHIGyiDcnVve31fzdtX83ZVa3rFil6xYlCu6hUrOvmyUbe5pxFopKsHOvGhfku/LTowyI37qqszg9N6HgvZs0lfLuXPJLzZZKCYjTwQCPpAoJb9oXD0uxCCnjAVdsbDrkTE7XdbrJaLcMD5hyEEGmWP2xYOeUvFTL1WNN2cl4qZv0H4p7J6o1GrVsvFUhaEMBoD04MfzAkTUd+JUX14IDEeSe5u9x22k1vzERiOgpt3wRNLQAgfqqNgVQYsjebz8e8SmEyEk4mw03Vnd1jurDeW2yvL7dXt3TUoy+2FzX5zbTKene2enhr2DDKw9KLYZMpEdImAKuYtbK6TxbwFiYAqFdJUm4vKDaZcSJcJaFI+9UHidfoWjyHhM6UCtkzI0coE10Zd0HHjdZpA+d2WoPcu5LMGvXcBz23EZwl5TGGvOew1281G465cI+epJKsyEVMqZEgE9C0+DZREQJcKGWCHqpxHlfOoCj4NlFJAl/AXJPyFLR5ZtDK7xprgUDGMeThtFsohoTdXSSeGzcMd0baEu6/ZOD1QGHel+3rZgUF+eqS5vTkKei3puOddWhgq52Og96uXUw8Q/lBh5v1wtJxLFDOxYiqSiwdTYWci6ExE3AHPrc18EQ44G9UC8G7P2vepEgp6An5XpZyrVQvXV6e5bKJR/3OclfIf2l8JhJVKqVDMBEPeWDz0hyGsFLKRoOtwX7G/JzYeSax3B+9DCEakD2lhNGyPx/2gGwR9ILg8WCgk8rlkPpd8gDCVjCTioXgsaLWZQALNlssHCO+sNybz2Z316vhUv7MjUak21laoM9NI4hSCMjmyMDFMIgzO4wdIhMGFiWHqFIROHGPNIhZn4IxpKG1ylDoB+b1mUPQ5DGuBsMKc3VilG5QbntvzRj5WfqeH0j9YdawVIrVCBKilgGoyHrQe7ymEqzQWdXIOOzSLGSSi+qcQvZPwnglY9wSsexLeM4/qI6H7yZiBBewgBRp9VrMAACAASURBVDdEI4zQxyH0ccjDC6MTxyiTI/P4gRlMLxHdQyYMb62QTCeqsz2pfGNRLVnZU4t0Kv6uVrKnkxr3VabLfZ/rJhVzF7OhUi4MukHQ74Evsl5OfRfChyWK9wszIIRgYQaEMBW+hzASdP2HEMaiAZ/XUasWqpX81eVJKhmpVQt/wRv3wX70EILDBcqVHLg8GIsHM9k4GGbUag1wLHCjAZTL1XK5Wq8D1VouHPFcXR8fHGlOzgyWuxOr/dx8e3xnO7M5LhyuK1Bur8kfvAtHHamEO5PyZtP+ZNKfTodz+WQun0ylY8l8NJOPFcqpfCkNLo3EYxGX0262mZw+hyfotjktDvfdjekUDEctpiPzzSG4wc9oEAu4M+OIrilkFxH+YgbRPI96TUa3UVBtVHQ7A9PBwnczMB10dCcV1UFBviWjOsmozgVUzwKmdw7VPoNoJ+MHKYTRBQKcS5o2bitq6SRQKwP1CtC4/+r5/cjJWhloVIBGpZpLuG4vhEs09Gg3dOANpr8F1fsC0d0E73wK63gC63iC6HiK7HwG73yM6WmaGG4hjr2eh74mwdrIsDYyrJU09mZ2pHUe+oYMf0NCtlPxnczJXjZxYIEwNIPq8Zp2MwHTjpit3GDpFWvHevGxQXqyqzDuyk8O1Zab41QqFI8Fs7lELh3JZ6L5TLSQTRRzyVIuXc5nyvlMrZQHlc/Ey4V0tZTOpSO1cqZWzhRz8Vw6UsjGirl4JhmKhT3hgNPnvvO577yuW5/7LuR3pBPBWjkDAOBBvNV6vQ4erVms1sr1Rg0AgEY5Hgt6PfZSMVOrFpyO22jE/+8LOX8x+9FDCA4XKJWzobA3mYpEon4QwncnmIP7favvDTYv5XIxl8tyeXlwdrZ7c3NosRybzUaL5dhqPbPbL0A5HJdu943PZwn4zNGwLRYBm9d80VggHPGHwr5wzBuOeSPxQDDk8fqcAb/b7bJdnJ8eHun2D3Z0euXurvLmxmg80ICll5N9uUEtVG1xtsUshYDKJEIJo69nEB0ziOY51MsFzBsq7i0D18HEdy0Suln4bto7AknIdhKyYx7ZMY/smkd2zSDaiai31ImRBcIwETU4j4VK15ejLlujUgSqJaBWrtdKtWrxoXUWqJeASqGcS8SC7pM9NX2eMNbfNtz9Etr9bKzr6djbx6Ptj0bbH421P7pHsesJureJMNQ8BXlFHHs1N9ZKgrWR4W8o8A4KspOO6aFjuqjYLhqukz7evTjVR8b0T0M71CKG6VBukC3rpSsG2apCtKiTresUvD31ptGguDzdTSeCYCJdyMYK2RhIIAjhA4fFbKqUS5fyqVI+lUvHsqkwiGI2FQYhLGRjD4/TiWAmGQKVS0fKhSRQB/vU7ve/VyqVcrVSa9TrDaAGALVqIZ2Kul3WfC5ZreT9PmfA76pVC3+D8E9gYI9oqZwLhX2xeCgY8mZzSXDzxMPnUatVarVKpVIqlQqNRqFazabTQb/fCvLmdF45XZcu17XHY/L5LD6fxes1e73mQOAuHLbHIvZ00puIuSIRVzIZTKYi8UQ4lY7FU+FkJppIRyJRfywezGWTsWjQYr6yWU72dBLhKk3MXzzQiTfXaGts4jpnhr84xZyFMabHVshI1tTw9OjL6ZHnVHQ7CfWKhHpFRreR0W0UbDsD18nAddKxHVRs1wK6Yx7xZg7xdh7ZMY/unkN1zSA6xqGtE9A3s9i+GXQfAdY7Dh9YpZNuzw/zmXi1lH2YUft71Uu5dCQR9jruLqRCLh45MNj9YqCjabTrGaTz6UjHE0jHE0jHE2jHU1jnM3hXE7r/OXawmTDyahLyamq0dRb2moRsX0B3kOFvqaguMvztHLxtAd1BxXbQcJ10fBdjcpiM7WVOjfAY40LWlJA1zV+cYs+jVhiTq8ypLR5DI+fpNeJkzAs0ipVKplHNNaqFe1WKjUqxUSmDqhTylUIWqFfqlXwpn6qVc0C9AACFRiVdzEayyQDYvR0LOZNRz8NRatGgA/wZCzkTEbfXZY2GvOlUrJBP12rvpuwBQK1aKBUzDrslnYpWyrlkImy3mYuF9Htjh/5i9qOHEPy+BxPCSDTg87vyhfv5TrVqsVYtgsFYvVaq18CRWIV3yjVqqXo1Ua8mquVYrRKvVxNAPdWoJevVRKOWBIAsAGSr5TgA5BrVTD4fr5RztXqpUi00GrVKrQiOkCqVc0CjDACVUj7lsJoMynXRMok9j1HwaVd7Ej5zgj41yiRC55Edk5BXE8MvSPBWMuzV7PBT0kgTG9NGQbUuIF+R4K9I8FcLmDfM8Z7FiV46vouEfjuLaJuGtU3D2qYRHdOIjklYBwHaPo3qnIC3T6C6JlE9U9iBaewwlzZ9vq8O+R2peKCUT1QqmXI5XSgmi6VUuZLJpsJe163Habq52FtizSEgb8cGX40NvoL0NI10PxvuegrpfArpfDrW9Qza3QTreY4YaEb2N6MGXqAHm3FDL8YhL4mw1jnkmwV0F4PQPwNtm4K0UJBv6dgOBq6ThnnLIUI4RAhrCkKfGFrA9c1j+0m4ARJuYB43OI8b5lDwm2u0LQEr4DEDQAGovf81UQWAKtCo3Quo12uVauV+bBnYU1YspENu8+3lwYFWuiMXaGR81daafGNZJlqSiZbkG8uKzRXF5gp4RSrkSoXcbblQLd/cUW7pd+Rnx/tOx202kwCPiKnXijarKREP1aqFQj51c30GQvj+Zre/iP3oIbzvh8hlgkF/OBz0+TzFYh4A6tVK/uHzTsRDppvzHY1CJFwT8dhi4dKWiLsl4ko2uDLxsmSDuyFgiIXsLRFnS8QRC9mbAtaWiKOUru2ohD6PqVJMAAAY6lQaQOXh+xUA6iDqAFABGsWA17anV4nYRM48cnFqbEfIONWs0/AD02OvyeguKqqDim6fhTTPDjcxEK0MeAsN8pSNaKEgX1GQr8iIVgqqjTHexZrup493z6PaZtAdU4g3E7DX47A3k4i348hOHKwdPfoaB2tDj75GQloRI63osTfI0fbZibEdxfr1xYH52nhrOjGZjq+vj65NxlvrucN1YzIdHx5qLs70eq14emK0p/NJf8/Tge4nkP6Wkb5mCKieF5CeF6O9zdCeZkjvs9G+ptG+JmjvU1jfM9RgEw7SMg5tnYW3L89Bafg+ErKdieuhYzsWcV2LuC721CBrckBExy7NjlGwfbTxwXl0NwXfT8INzGH6mTNwHntmdXHGfLELlBJANXW/xaFebtTL9VqlXqvUKtVapQqeS1urlht1cPRENZOOmW7ODSqRVMDmcchrrHnBEkWwROFxyOtsEo9D/q7W2SThMnWZObe4MMmiTHGY8xt8zqnREPI7wL9rt5mjEX+jXqqUcxfnxnIp+wDhn21S7nftrwTCTCYVDPojkZDf7wUHcoPuLhpy6jQSNnOePEeYnkBiUSN4xCAW1o8Y6YINv0WOdmHhPRhYNwLyFjXWiYZ2YWDdqLFO1FgnBtY9gRkkEiBL7IU9vSIR9YFf3pVKqVwu1mq1Wq0Gbk0EISwXkqbLw00Bd52CX5waW5wa0/BpOhF9EvJ6erSVhuulodoXcV3ksZaZgacMRCsL1UqDPKVBntIQrxio1zTUGxqmnYbvIGPaMYOP+199+OrRz19+86/NX/3r86//9cU3v2z6+hdPv/zXR5/9y7Ovfv7i0a9anvym6dGvnj/+9eOvf9Hx5stFOk6l4IMN1tvbIoWCL5Wvy5V85bZQr5eqVEKtTsxbo3R1Pv7s3372xe/+16ef/POnv/0ZqM8+/tnvPvq/P3unTz/4ye8+/MlnH/30849++vlH//T1xz998un/fPbZzwZbP2VODS1ODlGxXSxCHw3VzsF1r00NrswM0bEda7OjrMkBOr6PQ4RQcb00/AAF30/BDdImITzm5BJt/GBnMxt1AfU0WDR6b1R0HXwzwdQdAICH41burCbxllDIpfDZZD6bLFqibizTBJwFPpsM/uSxSOuL8zwWCbwCSsglry/O8jjzG6t03tLCyuK8RMDZ18vKpWy9VgRTQaBRrlby34XwL8XhXwOEjUYtlUqEQoFoNBwM+u+j/Hra5zEpZOuzRBQS3odC9KORAwhYLxE7NoWG4GEDmLEeHKxvEj04gRrAwXoIiL4J1MAkenASPTiO7J9ADUxjh+fGxxDQ/pkp9K5Omc8lQQgrlcrDrBoAqAONKgBUitnIyaF6bYnCnkPSJkeX5lB7Eq5+Y3F8+NXESOvkcOvcWOss5OXU4DPi4FMy5Dkd1kwffU4decJAtDLRbTTUGwqqbQHzZhr+cvjtpy+++J9f/vanX/72p5//9ieff/zPn330008/+sknH/zTx7/+xw9/+Xf/9uE/ffbbf/7k4598+sk/f/jBPz5+9IupyUGVgq/VbB7uK8FZ4PpdmXpnU6UWHRq3Dw6VR0blyur869bf/ebX//DBr//+F//6f/7i53/3y1/8/S9/8fe/+vnf//oX//DBz9/pF3/30a/+4be/+cdPfv2P//ab//Hph//42Yf/44uPf9L66OckfA8J0zUHb2NguymINja2a21iYGV6gE3ooWM7qOh2CqaTgulcQHdRsD0LmF4Kvn8BO7BKxS8t4GUChstiBCrx7++gAAAAAN5BeD/e88i4t7a+tLFMEXLJoqWFzRWqaGlhfXF2lUFcY84IuWQBh8RjzfFYc3z2vIBDAp9ucGeFbKJwaV68RhEskVeYRB6HLOGzEvFQpZxLJSMu5129VqxW8tdXp9lM/GGE4d8g/O9YvV6vJhKxUCgQj0dDoQD4EeYyAc22iICDwMa6cZhhHGYY5BA71oeHDeDh/ThYHwjeOLIfB+/CwXrGkf1TmKEpzBB4cQI1MIUZmhpHwMcG1paZ4ZAX3J14P+T/fiZ5A6hXAKCSiLh3VCIamcCZw5BxI/SpsR0hU7FKxg28nIS8wfa3zEPfEPqapgafkyAtc0NNpJEmBryFPvqcgWhlIl/TkW0UVBsN30EhdGKGn3a9/E3r8w9ev/jw9YsPXz3/qOXZBy+e/ObZ418/ffSr5qcftDz7sPnpb549+VXz8w8fP/rFq5efzM5ALs50put9h+3M473x+kwuz7XNcX5nO72zndqdFw7nmVyxPDzU/OTxL589/fWjr//lq69//fU3v3n8zQdPHn347PFHTU8+bnry8YvHHzc3ffTyxW/fvPy0/dWn7a8+ffvqk47Wf+t8/Wl/2++YMyOzyLeTI80MbDcD2c5Gd3IwXXR0+9rMEAPTwRrvYY/3T4++JCHbabjeBUw3nTA4j+5eXsCw51HL9IljnaSY9DycVgK+k++PbC8UCgAAFItFcOFXb9AIResKPmNzicRfJApYMxvc+Q3uvIgzt8GdFy+TN7jzQvbsgwSsGR5zWsCa5jEn+YtTAtYMjz2zziKuLs6ssWbBxYlSMWOzmsD1etPNeSIeAl/JA4R/EQx/9BCC2XwsGgwFvV6PPZWMAEClUS/FQjYqCT+BGcbAujFjXVhYJxbWiYN24mB9oPDwfjy8n4AYuBeqH9Q4emAcPTCBGZzADE5ih2amRvCYgUX6fCadrFartTrQAABwRlClAdQa1XqtCNRzPte1aG2BOgsjT0Jm8P2Lc3C9hCNkElB9TePDLYSh5tmh56Dmhl/MjzSTR19SoK1U2GsKpIUOf81Et9Mw7RTcW9ZMP3myE9Lz2dDAU8jw89GRF0MDTwf6HoPq6/mmu/PL7s4v+3uf9HR90931qKf78dBIyzRx7OJMEQldRSOmSNgci1j9AUsobA2FbPGoLRI2J+LWg/0tPK63p/txx9svX7385GXrp69e/+7V69+1tn3W1v5Fe8dXHV3fdHY/6ul7MtD/bGjwOQTyAjraAoe2IKEtSGjLaP+XCxOdNHwHGfaKBmulwVoXMW9Z+K6VyT4uoXsR18nEdlLR7SRY2wKinYrtmoP3MAkjC4iu1ZkxztQoj0pQ8jmZsKsB1OtArQ40ao16pVqvVOu1+3OHAODeGdaBRgVolI0HWhF/aXN1QbRMEnDnQAmX5gXcOT5nVsCd+V5tcIgiLlHIJgrZRB57hseeWefMrLFm70xHlUK0Uoo5bVelfKJSzgX8bpfTWqlUgPdOBa3V/gLJ4Y8ewlq1XK2UQkFvKOh1u6y5bAIcFB70mmcm4ePoIRyiFwvtJiB7cPAuPKzreyEcRw4SUL0EVO84um8c3TeB6Qc1iR2YnYaM44a4LEo+l6nVaiCE5XqtBgDVWqNerzbqpUY1YzcfrrGJtDk4aXKYiOtjzSMMUjafjkP1PMEPviAMvniAcHbo+fxIMwnSsjD2igJtfYCQin5DxXewZwdIEx2jvZ+PQZ7DoS0I2Evo6IvRkSZQI0NPR4eeDg8+GR1pGhlqGh5uGhluHoW2zsyNGg/FkdBVIn4bjViScUc4YotE7dGoMxGzx2N3yYRtf088TugfGW4ZHnrR0/2os/tRR9c3oDq7H3X3Puntf9Y30DQ00jwKeQkda0UgXmNQ7ThM+zj27Tj2LWr0KWOmjz7etQBvpSPb6Mg2FrZjEde5NN7Dwnex8F1sQg8D10lBvl1Ad9Bw3WR0H5MwREF2iijo1TnECgkjXqKFXeZ3ENZqjXq1XqvWGj8E4anRsCFY/q9CKOJ+D4Tr7LnLU121GCsXo07bVTEXr5Rz0UjAZjWXSiUAAB5WlR8e/DntRw9hvVaqlPM+rzMc8jrslnI5DQAlACi5bOdY5AABNUhA9eNgPRPoPhy8iwDv/l4CQQhBAkEIJ7EDoGanIZOEkfWVxVIxX6/XweO0SrVqpQFUa41arQIAlWoxdnaoXFxAM0kIEmFwGtXJJSH2ZZw1MgLd8wTb92RioOl9CB+cIXn05fsQ0se7OHODs/g3Y31fIKEtWORrHKoNDX+FhLagYC9RsJeIsWYU7Dli7BkK9hwGfQ6HvYDDXyIQr2ZnB3fUK5HQVTbjiMfuMil3MuWJxZ3xuDsWsaaS9njsTrvDJ+D74LA3CPgbyEhL/2BT38Cz3v6nPX1Pevqe9A08Gxh6PjTSDBl7BYO+RiLbsNiOcXzn1ETP7FTf3HQvBv6cMddPI3SSoC/pyDYG6g0T27GI62QTuln4Ljahmz3RyxrvoWK7KJhOOr6Hgh2g4wYoyE4ld1pEw7OJ8GXKhO3qqNaoPkBYBxr1BlADPWMDAP49hFfnh5vClT8CQiFnWsgm8jlEPmd2nXMP4Z5OUivFK6WYy36dz0Qr5VwmHb+5Pi8UCo1Go1KpgO0c/7nT6v/E9qOHEGhUKuW822UNBT12m7lezwNAEQBKlusDGKQTjxwgoPqx0O5JTP87CHtwsB48vBcP7yUg+giIvnFk/ziy/30CHyCcwg0SJ4enxiEbguVatQymDPUGUK7XanUAPI0DAEr5dECn4i8Qx1gLqHls7zSyfY2C3JcsconD6J5HmO6vJgafzg40zQ40zQ0+nxt8Pj/0gjTcTB5pIY+0UEdf0mCtDNQbCqptcaqXOz80hX4FG/gKCX2BQbzEIl+h4S1I6AsUrBkFa0aMPUfCnsDHHiGgj8dGHyPgTUjECxi8aWLyrXiDGvCdFQueVNKez/qyuUAs7kwkPKHwbSJpDwRvtiRsFKYLhmiHId4MQ1qGBp8P9D/r633S2/O4t+fxQP+z4aEXkJGWkdFmKPQlAvEajW4j4DqmJrtmp3rmiX0o6DPKdPc86jUR8pwKb2Wg3iziOpn4Tu5EL5vQvUjoYo33MAjdYG2Giu+m4gYp6N4FRIeeT5JxpxgTENoU4mRXAU5kBg+0Az/Aer3eaNxDWKuBR5qXgUb5zny+tbH2X4VQyJkWcqb5HCKfQ+RxZ3nc2XXu7Dp3Xildq5Xi1XLc4zRlkqFSMVMqZs9Oj/L5PAAA1WoV9IF/g/CPs0qxkHa7rIGAw+WyNBqFWi1TraZPj9TQkQ4coh+P7EOPdoLhKAjh9xCI7B/H9ExgeyewvZO4vklc3xS+H9QkYWBqHCIV8wCwAxEA6g2gCjRqdTCRqAJAKRGyyTcWF6YhbBJ8Ht05g2gXMTF7EjoN14nr/QbT+eXkwJOZgaezg8/mhprmh5+TRl6QIc2gaGOvaLBWOrJtAfmaTeznzg/hYc9hA18hx55hEc04ZAsa9hwFbULDnqNhz5Fjz+CjX0GHv4JCvh4d/hIBfYqAN42NPsFiXi1zJ+3WvVLRm0458llfLh8EPWE0ZkulnW7POY9PQaA6oPA3kLFX/YNNAwNP+vsf9/Z+09PzdW/vNwMDT4aHm0ZHm4chL0ZHm2GwFiSyFYdtmxjvmJnsnpvuRiOeLxB75tCviZDnC/BWGuoNE9/JxHcuTfezxrsZuA4arpOK7SCh35LQbxewnQuYXjKqkwRr2xNRFMtEKn5oHjeslfNz+RTY5PRuuRV4/zTL9yF0O8xSMe+/CiGfO83nTvM5RB6XyOPO8pbmeEtzvCXSpoBVKUQbtZTfc5uI+nLZRKWcPz05zGazwLu52sDfIPxjrZJORb0eu8dz5/fbG41ctZrO56PabRFirBsL78PCe9CjnVhYJx7RjYd14RHdoAjIHgKyZxzVO47qnUD3gQSCED4QOE0YGMf1TU+MquQbAFAHP6haHajdp/J1AKgCjbzHdr6xtkCbhTJmRmeRb+ZR7dIlgmGDPAdtmeh/jO/6cnrg0Uzfk9n+p/ODTaSh5wsjzRRICyg6tJUGa6UhXpPgr7izg5y5QcTQN9D+L9GwJhyyGY9qwcCfo6DP0LAmNKwJOfYUNvI1dPgr2MijkcEvYZAnMOgzyMgjJKKFuoA4O5FlM45M2plJufOFUDzhisfdyYw7lXVZHUbuyiwc1QFFtA9CmnsHnw0NPRscfAqiODj4FCQQCn0Jgb6AQpvh8JdI5Esctm2c8IY40TE71UXAvmKQBimEjhlYCxXZRke3M/GdNHzHMnGANd5Nxb2lYN6SMe3zqPZ5VPs8+i0Z3UNGdc5DXxuE81LOOBnbO4sZ3OIxkolwo14CgGq99q7Ps1Z5OAIJhLBeKwH1UsjvkEsEfxyEPC6RvzTzjsC5tWUSf5WWS/mBRiYcsEdD7lQyUinnLy9OEonE+5WYv0H4x1i9VoxEPH6/3eEwxWKeRiNXr6fTaf8GfxEN78PAejGwbiy0Gz32loDswUE7v59AdN8EtmcS1wtqCt83he+bJvRPE/rHcX3EybGdbQkA1Gu1WgMAKtV6Dfy0GjUAqNTLKdO5gc8hsklI8vjADPzVArp9e23aIJyb6H9MHHw80f0lsf8Rsfebmb5H84NPycNNFMgL6mgzbayFNtbCgL0GIZyHvVyaG2LPDoz2fj7W9wUK+gSHfI5DPkfDniLHHoOCQ76BDz+GDz+GjTwe6fsaMvgIOtI03P8IOvpiamJAs70ci5rTKUcq4cwXQqm0N5HwZPK+RNpxeaOjMvBQRPsY/M3AyIv+4eejIy8gw89HhppAjY68GIM0Q0dbxuAtMFgLCCEW85qAb5sitBMnOvCYlwzS4MJE5xziFQXVRkW/YeA6aPgO7lQfndBJwbZTsR0UXAcZ0zGHap9HvyWhOimYzjnoy5114gYDQ8L0zKAH1tlz4ZAXnLB030XYqNXumyvAU31+D2E84lXKRP9VCMFjanhcIm/5HsL1lfn1FfIqlxwL2YFGJhpyhgPORDxUrRRsVrPf7wcLpO+9gD+3/eghrFQyfr89EHBYrVfpdLDRyDUamWTSu8SawyIHQAjx8F7UaPsEug871vEfQvg+gdOE/knCwOw0TKeRAUC9Wq3WG0C5UqsCjVqtVq9VgEa5nI+dHyjXWVNLFNQstmsG+pKK7dDxZ3T8GVzPF7PDTyd7viL2fz3d8/UDhCCBdOhLOvQlCCEV3gpCyJrpH+76dLT3c+ToIwzsKRb+DDn6CD7yNXzka9jwV2ODX8CHn8KGnkCHngx2fzXU981I/9P+rq9HB5uw6E7xBjUYuEynHImYPV8IZbL+ZNKbznkj8bvDY/ksCQGBvoZAX/cPPx8YeTEGeT460gQZfvag+xosrBkGa4HBXvx/7Z33WxPb/u/vf3N/uN/v/Z6z9z52pTdBUYrSE0gjQEjvvfeQ0Hvv0u2ooPTeOwgWLAioKKRn5v4wEFFhH/WUfdyX9/N6eCaTySQT1jtrzVqftT4yWYJSkaBWJek1eIMOr5Ci8zIZ2VpihiQhT54MjWoW6SilBnqhlpyvJhbqqEUptDwNNUdFzlGRc5XUQg0tS5z4oMbQkC/LVtIylMyqotS9uQu7JgQcNpvV7DQhNFIPmfD95sv7d1v+QRPW1WRDJqwuz375bBYEPmy+efr6xfLmxiub1fj82fLy8rLRaISaxM6onX+z/g0m/BRmuce++N294Ikfzm5jte08Xp57v7U+PTOyvbNpBz6CoPHFqyVDhlwkY0jlTJmcKZNQUzRcrYotExBSZNQD0YhJOiklVclIV7MytZwsHTc7hZedwtNrJTq1aKi/w2E37YY7Omw2m80OgkazyWrb2dpc7e9oqS3QlKdzS/WMTGFynozYUZfVWp6iY8SmMhFqcmQqKy6LCctmwXM5cQVcZCEPVcJHlwowpQJMthyXLccV6ij5GlJVDq88ky2lR4nokXJ+vEKAVYkSlcIEhQAr58fL+fFKYYKEESdjIaUstIiO4lGRbAqSQULSCHECRmx1sXplptv28aXx7dOt9cWd94933i9tvXu+vvb45vUqMZ/MoMRLeASdgqUQUURCvEiIFwqSRfwksQAnFSTJhDiZEKeQ4RQynFKerFLgNSqiTkNO0VIMKTSNMDHfwM5QktPkxBwtPVtJKdAxS1K55XoqRImeVqSj5GtIOUpCtgJfqqQWy6jFMmprmeFuaWqhklGq4VUZxCsr0zbbFgAYLdZtALQCoAMAHXbAYQMBKAk0NIYBgjaT+WP7w3tN1XnXrxW21BbUlWdVFaVWFaXWlKTXlKTv3vtVNG1B4wAAIABJREFUpjVWpe/nemVmc3l6Y1lGc0XW9ZqC6zUFTZW5deU5NRU5r57PgsCHna2XL5/NGj+sGT+sbW2uTkyMWSwms3l3TtO+wODP5Ixus1p2dmcFgA4QsIMOAHQA/2Ay3J/ehNsf383PTb5ZW52eGjWZ3tnt2yBofPXqsVLNk8vZBoNUq+YJuUSlmAr1xOjkVJ2cmqKgpShoeiXdoGKkqpmpamZmCjddy07TsFLVzDQNK13LhtBrJWXFWStL09CPt7M7weaw22wWwGF+v7bS1dpQlassS+UV6xgGKT5bQ3vUkne72qBgwNTsOCUTbhCg0/nIDAEqU4jOEWJyRfF5wl1yJUnZooR8WXK2KKFURy3VURX0aBUTpuZjIFQ8tJKLUnCQCg5SyUUpeCgFD6UUJmjlRJ2SqlMzMtNEhQXqynLt7RslM5Nd7zafmnbWdoyvt3debO883za+3vqw2v6wJTNLnqLlyWUUhZSiVTEFIhyESJgkFuEkokSpOEkmwUFuVwiwSmGCWpykk+H1CqJBSVJzMHkqWroYnyZKzlVQsmWkQiWtTMcuTaOVptGK9bSCFEqelpytIWWpyZkqUraMlCklZslILSUpNypSC7TcolRheZbsxbN5KBoecJgBh8Vuh3pK9y2RDhVu0AY6rPPTE/dv1DRU5kHLCNysL62vyK0tzWqqLqgvT6svT2uoSG+szGiqymyqymyuzmquzrpZlXurOu9Wdd71qrzmipz6shwouPROS+X6i3nQtmX9uLb2bMG8tWb9uG7eWh8aGrBazVDAqsNhs9ks0Ny3L4rZn9CEAGjZjeIFrfsj937EhO83H8/PrL18ujQ/BTqMIGACHcb3m6t6nUgspGoUXL2KpxLRVQKKSkBR88kqMVklJmukVK2MBrVFDSpWqpqtllA0UmqKgpGqZqdruRk6XrqWm6bhSISMlsbKtbWnIGCx2U02m8VmszhAYK+4WNefzT+8UV2To6xIF5SkMLVyYpaB2Xar6Pq1dCE9RsqOU/KRKWKsToDSC9AGISZVFJ8uxqaLsZkibKYIWy5LLhEnlkhxeXxMmZJQoSZlcBF5YmyOFJclTswQYtMF8Wl8DEQqD63iISWMGBEDJuGgZIIEtYxQmCNtbsxdezO3vfPKZtuy2j7aHSYbsGO2vTdaNwDw3Y7x5Z27VRIxkcfFcphoOiWWQYtls1BsForDQnFYCD4LKeAghFykmItSMuNULISajdRy0Sn8+FRRYoY0OVOGT+XGFykpeVJCrgRfqqSWKCgVKnptCqdYTy9KoeVpyTkqcoaSmK4gpStIaQpStpqRoaJlqukNZYbGqvT8NFF+hrgwS9rffX9rcxW07TisOw6LcfeGEAChiRSg3QE67KDFAtrMoMNmfLuxMNV3/1ZtVUnGtYqchur8yuL0sgJDbXl2TWlqbVkaNFcTSurYWJ3dWJ19vSL7ZlXuzar8pvLsuqLMutLsG7Ul91tqHs+PmLfXQOCjZWfj+crM5utnxq11y/bb7u5Oo3Eb3JeMHoos/6KY/alMCOw68GAT/s5ZDnPph803KwuzqytLy/PTIGAF7UaH+YNxa72ttTlVLRYw8Qo+zSDnZqtFGXJempSVpualqrhQ3HaKnKWTMbVShkZCz9AKslJE2Xpxpk6YpualqXkZWkG2XlxXV7qwMAYA0MKyNrvdarIYbQ67w24G7RbTh43Zke6mytzSDGmxgZerpOulxHwD9+HNkhs1GUIqTMpEaLjoFAFWw0FoucgULsrAx2QIsZmihCxxYrYosVSUWCJMKBEnFvAxxZKkMjk+l4cukiblS5JyhNhMHjqdg8zgojJ56EweOoOLyhRh0/hoPQ9tECbouFglC6PhJ2UqGR1t19++eQqCVrvZZDJuAw4bCFodgBG0vlma7s5LF1ESI5gEmJiBFtKQYgaaS4JzSXAuKYZHjOGTYCJyjJgCk1DhCkqUkhqtosVoGPAUNiKVh04XxGeKEtK46FwJLkeclCdKKpIRiqWEEhmxUk2rNHAq9NwyHbtIyyxQMfNUjDwVK0/FylQyMhSMDCWzOl9TU2zISxXn6iU5BsmtlpoXT+cA2zYIWkHACjhsuzfbFisIgKDNDtpsoM0GWs2gwwbaraDt/evV+eH+tnu36242V7Y0lDXUFtVVFzRU5zZU5zbW5DXV5jfV5jdfK2i+VtBSV3inrvhufcndurKb10pu1ZW13awb6mydG+17v7lqt7wHgR3Atv36xfK7jVfmnfcO687gYP+HD+/3xi13Z4H/mZuje8azAKBlN5AXsHz7bK6vTehwODbXXq8sLiwvzD5ZmgdBKwhYAJsRtO+833h+/2Z9ZopczqNK2aQUEVMvYqYIGSoJQyVhqKVMjYylkbG0u1E1HLWUqZWzNTKWUkxXS5mZeklNWdadlsoXLxZtti0QNNvsRrvDbLGZLTYzAIIgaHXYTW9eLfd13a2vyC7LVRdniLM0rAwptcQgbKsvuFmeqqKj1QyMnh2fxks0sOJT2dh0bmIWNymHn5wrwOcJ8HkCfJEEXywllChIRTJCsYpcoqbky/BFajJUE6YL4tMF8ZBpIfSUGD0VbqDFGhhIPROTwsKqGVglDZOmEo/1dYNGE+icKQ44HBbjs5m+0nQ5HRvFTo6RUtG8ZBg3KUrFxEpJSCkJKSUh5ESEgoRUUhBqClJDRUHVoIaD0vEwegHWWROmS3CZMnyWnJAtI+QpyQUKcp6MWKymlarZZRpeqZpbquYWq7hFSk6enJMrY2fIWRlyVraKW5GjrS1MLc3WlWRpS7K0dY3lc4tjO+Z3dtBqB2020GEDHVYQsAMOYG8Kxad2k90COrZBYMdmfvdu4/mbV8vrr1fevFp+8WweynS/9mIBSs/k5M2z2bWnM6+fzq49m1t/tfzx3Uu7+R0ImoE9bIDp5dqzt+/XzdYdALRNTU1sbLzZq/0cAGC3WEw/rwkPW+XKsbfEgHW/Ce0Os91hhgLqf8yEUBP+5cvVpaWFhYW5Z8+X7Q4zdHIofPT95svnKzP9Ha3Xa0tuXiu9XlPcUJJdX5nfUFXQVFN0va70ZkO5c4L2g1t1D+82dj243vvw1kjvg+XZ4e3N56DjIwjugKDRARgdgBkAbQ7QbgcddhA0WbfWN1anZ4cePGiuq82rKDUU5imy0oUZCkaBXtBUbKjL1+i4uBRekoaNNQiS0wR4iAwIXnI6F5fOxaUrSJkqSraGlqWh5egY2Vp6mpqSrqEaZAS9FJ8iSdaJcSmSZL0UD5ErJWSJcHpegpoVr+UkpfAJWgFBxcHz+dSK8qKx0eGNjQ2bzeEAAavdYrEZ716vUohoTDJGyiWI2clsEoKBh3MpKCE5XkiOF5AwIhJKREJJSEgpGSUlo4QcNISIi5HwsTJholyUpBDjVAqiQobXqMg6JVmvphrUVJ2ClKal52g4uVpunlaQqxPk6kQ5WmGmRpChFuoULK2KrdcIstLkOVnqrAxlRoYyI0OdUZZ+/VFL39zg7KulxY1ny+9evTS9e7bz7vX2+7Xt9y+3Nte2324at9Z3Nl9uvnzy6snz54uvXq1sbKxubKxC8RgrK7NPnsy9Wl18tbr48vnCy+cLL57Nv3g2v/p0bvXp3JMnUysrk0+ezDx5Nvtsdf75y8fPXiw9XV2cf7G4/ObJ4qvH86tL/VNDw3MT40szs8+WOjoeTk9Pms1Gpwmdt/2fl70/nQkdgBkyod1h/nYTgvui3UEQtNvtZrP5ycvV+ZXF2cfzT14+e2d898Hy4YNl64Nla+3Ns7W1p9vbGxtrTxZnR5amB+fHesf72idHuyZHu8aHO8aGHo0MtA/3tw323ocY6LnX393a13W3v7t1qO/B2NCjiZHO3v62voH2gcHO8anhkbHBnsHe/pGBR91dbT13r9+tr7hWUFCenlOg06eL1Tq2UsNUKmhaDcug56XpuVIRXi5KFrAxCjEe6nuUC3ByAU7OT5JyEyQcrJQVz+FhOTwsmxvP5mHZPCyTF8/iY5m8eAYbDUFnoWhMpBMGDUalRtOocDoTyWDH01hYMiuBzEpA0THxrCSqjCPO1KsKspSFGfICgyRXS5fSkliJyRwcloZCEuFJdDSWgkDiY3BkTDIJiSMicEQEDh+Lw8fiCXA8AY4lRsUTIiGwxKgEUnQCKTqRHJPMQWHpcAIHTeRiKNx4Kg9LZKFo/AQiC0NkYUjseCInkchJJHGTiDwckYcji/AkMYEqo1BlFKqcTlMwyAo6RcnCKajMdKGwUKOuytbWFWhqCw2NZdr60ryW2qyGyuz6ypyGipz68uy6En15jjJXLxHzhAK2UMAWi7hCAZvHZfB5TLGIKxQyhUKmQMD4AqGcLZSzhUqOSMUXqPgClZCvFPBUAn6aPLUyL7ehrLClKutaaW5DRWpFkaG8MCcn68aNlq2td9Ccpn0l9ouC9/ObEADsThM6ALMDMNvspn/QhDabzWQy1d5srmiqK62vunarqfn+jZYHN5vv36i/29h0vTYr15CZlZKTk5KdocnNVOdkqPLSVZmpygyDIsOgSNfL0/XytBRZqk6aqpNmGBQpapFSypGLWUopRynlyERMEY/KZBO4fIpMKUjP0uv0arVek5mXpU7RqTMVIi2fp2TKUngKg0CgpHGkBIGCzJQTmHICTZTEluOZ4kSWJJHEiuNKcVQumspF03gYBhdD56DpnF13JTGQiXQEhgxDk2FoMgxFgcXT49BUOJYKS6DBE+mxCTQ4hhyNIkaiiJFoUhSWCUOQw+GkCAQ9BkaNiSBFwWhx8cIkmCghkhcfzU+OEpDCucRoMQUup4TxE8JZ2GheIlJKimJjI1ioOH5iBD02nAaPoaJiqKhoCjKaFBtFhMcQYyBgxEgYMTKGEBGND4eIIUTEECIiyZEhSSHR5KgYSjScBkPSY2GkKBQjDs5BwDkIOAcF46LgXAxcgI0VJsSJcHBRQpwkCa0gIOVElIKE0TKwKaxEA4eWI6bnSmg5Unaxjl2cQs5RkXNUyelygk6SqOQnqQRJCk68hJEgoSN5xDASCoGMiY4JuxoWFBIaeDUsKCIyNDwiJPTKpdCQwNCQwCuhl5xcvXL56pXLlyIvXIq6eDn68uXoy5djQkLjwiISYDA8CsUlMPRiqlZAkHMTRQyaVkpWiRgpcg6HVVxcuLX1DmqIQj78WXtH99tsr+vFBICmve0vgay4v3vmwF+gz99i91qh2CKbzba+vs5VCZgyjjJTI9RJ+BoRXyOSp6tUWVqhnJtMSUBj4fHYWAwGhkZEoRFRKHgEKi4cGRuGgF+NjQmFR4dAwKKCYyOCYiOCYGGXoq9cjAq9EBkSEBV6ISr0AjIyBBkdGo+KwhPRyZR4NBGBIiKw9HgEA4VgoDAcbAI/KYGfhGbHo1gYDAcbL8IieahYdtwXoNhIBDMOToNFkSLD8WFXcVeuJIVeSQqNiA+HiMRGRCdGwXAxsXh4HCE2GhsdjY2OSYiBJcLgSXB4EhyWCIMlwqISoqMTY6KS4VHEuGgqKoYZD+MkxHATI4RJEZLkGAUpTkNDGVjx6dz4DB42kx+nZcFU9Cg5BSJcQgzhJ11ix0cwsWF0TCgFGUyKC8bDg/HwUELsFWJcVPInInGxEBFJcDgJ7SSWjImjxENcoSPDWZgobkIMPymGnwQXJseJCUgpKVpJQqey4RpqjIoMU1OSc8UoAwuRwsCmCwh5cnqpjlVhYFUY6KU6fK4Mk8pDyelxEgqMT4jh4aM5uHAGNpiECEyMjo66GnY1KOhywKXA80GXA4KDLgRdDrh8yT/0ysWQ0AvBIQFBwf5Bwf7BIQEhoRdCr1y8FLrH1cDLYZcCwy9dirh8OTIIQ08gi2lMJQfHJ/P0EqqSh2bhUcxkIhF/40bL+/dvnW3R3++YsVh39paTdPwj8/H3v+pnMqFTkAntdvvbt2/1+anJLAKBQyJwSGQ+lcynMiQsIpdMYREQ6OiwyKCrYZdCQgJCLp+/GhRwNSjgSvD50CC/kMu+wZd8ggK9P+HvERzgGRzgGXLBKzjAM8jfAyIs0PdKoE9YaAAMFgqLuxoeGxKGCI3GRkYmR4YnhUcmR8YQY2AkGIwEQ9AQ8ez4aHIMgolEczAIJjKKFB2Oj4gkRsVQYDBCdAw+Kjo5Mjo5MgoXEZkUDgFLiIrBRkZhwiNQV8MQoVdig0PhQaHwIBgmCoaJgsdHQ0APY9CR4bFXwuKuhqPCI7FR0Th4FDEumoKMoaLipUSsjJSgouK0DJyOmZzCwumYSSnMZC0vUcXGyOgoCRUlocYJSVARj6KgoyjoaDI6ioSKJqKiCMgoAjKGgIyMj4GIwsKisLDoBDhETGIsLCkOjkPEJiPj8CgEAY0kYlCk+FgmNo6VgOLiMHw8ho+PFxCwQiJWSMQqaMlaNl7HoaaLcBoWOVVASOGSUwWcPLWwWC8pS5OWp8sqMuSVmZKyNEFRCk0npGj4JAWHKGeTZGy8mJHAI2MYycmJ6ARMHBoRg4qLRiNiMEgYtI2AhyPg4XGwsNiYq7ExV+NgYdAeRFw0Ii4aiYhBomBIFAyJgSMxcFR8rDxVwpVz2FKWLFVG4JCoIoYoRWYozGhsrJ+fn7VazSDogMaffv+e8J9lwv36aUz4dZQtAAA7OzvphWnJDFxcUiwCF0fiEJMZuGQGjsqnEClYJCYqBh4aHR0cGRYYceVCVFggLOxSdPil6PBLMRGXYZFBsdEhSPhVVGwYBhGRgIhMQkUnY2AEbCwxIY6AjcXHw5MxMDohnpqMppGwLBaBzSXROASGgMyRMxkyKlVMooiINAmZKadx1Sxpmkibp1JmSnhqpjRVkFedmV+TJdbzyIJkqojAFBGd0AV4CjeJxE4gMOMp9CQqA0dn4ZkcIptH5vApXAGVK6CyORQ2h8Lh7m6w2GQmi8RgEtlsModD4fJofBGTL2Xz5RyunMNRcPgalkDLFuq54lS+MJUvMPB4KRxOCput4DGkbIqQThbQyAIaiU/Fc0hJTHwCLSGRnohj4vDMZAILT2QmExg4PD2JyEwmsfBkNoHCIVK5JBqPTOdTGAIqR8LkydhCJU+k4otUfLFaINOJFXqpJl2pzVDpMtUpWRpDjs6Qo9Nna/XZWnWORpIqVWWrixtKcqpy82sLcqvzsiqy82sLCuuKCq4V5tXk59cWFDeUlDaVlTSWllwrLa0pKakuLq0pqagtq6gtK68qLikvqK4orCjNKy3KLi3KLi/JLS/JLSvOKSnMqinNhaguyakuyXE+vFZaUFdWWFdRVF9ZXFdVcq2y+FplcU1lkU4nKSxMb713fXZujC9iCyXcBw/vrr19vbHxBnKg3W6FHAjFDxxQvI9M6LzUvQhDEARBm832dvtNy50GtpAuVvLHZ4efvFzqGeroGnj4oP3GrTv1d+82tt1ruXe74d6Nuge3Gh7cqL97s+7OjWu3r9feaqm52Vzt5E5zzZ3mmtbr1+7frG+73dh2u/HBrYZ7N+puNVa1XCurrymuqymurMwvKsksKM4oKMtKz9caclQpWQpDjio1V51ZmFJQkVlRX5hbqFdq+bpUSV1T6Y07tdn5Oo6ARGEkMJk4Ho8EBfHk5GiLi9PLy7MrKnJKSrKKizMLCtKys3VpaUqtVqxQ8GQyDodJ2g+bQWTRCSw6gUFMZJKSGGQcg4yjU3BkciKJlEAgxFPJSDoVzaTHs9iJbE4Sk5PIYCfQmPE4HCoxEYHFxmKxsYmJiORkNEQSDpWMxxCIWBIpgUxOpBATyAQsmYAlkRNJ5EQyJYlKS6bR8XQGgcEkMlkkLpcqEDDEYrZYzBaJWCIRSyrlKhQCAZvKZ1G4DBKPSRawqSIuXcSlCzk0KhWHw6HodLxerxAKmSIRSy7n83g0BoPAYBCoVByRiCUSsVQqjk7H02jJfBaNz6IJ2HQJhynnc1QCnpLPVfA4PDYFunwOk8RlkZ0PmQQsi5jwBUwClodP4uGT2LgEZmI8OR6JR8IT4VGYmPDEuMi48CA07KpeKcbFx6Vqlc+XF5y5KyAHfss44ZEJdzf2X7bJ8nZsojcjS4MnoqVyDotDxCbCOTwyjZZEoSSwGXghlyJgEgVMophFljDJShFLIWTKBQwpjybhUsUcCoRKzFaKWEoRSyVma6RcrYynkXJVYnaGTpaqFutUQq1SoJRxRSIGj0fh8ilSOUskoTsRimlSOUul4cslbJWcp1EKNEpBikasVQlFfBqVhOVQcXwGQcKlKkUsrYynk/NTFIIUhUAp5ahkXJWMq5bz1HKeSsZVSjkKCVsu4shFHIWYq5TwnCjE3BSZMEUm1MtFOrlQKxOoJTyliCMXsORcspJPVQvp0LoBGhlLLWWqJAy9XJAi4+ukvBQZP1UpytBIs1MUOXpldro6O12dk6HJS9fkpWvy03YpzEstzEstyk8ryk8rLkgvKcyAKC/OqirLranIr6nIryzNqSzNqS7Pu1ZV2FRRUl9aWFuUV1uUV19a2FRR0lJV1lJVdr224mZdVfut5r721rLcjPK8zNbmutsNNQ9vN3XcbXl0p7ntZkPbzYaHt5se3Wluv9V4v7n+fnP9g5aGhy2NHTeau262dN1s6bzR/OBu0/07jffvND6429TW2tzW2vzgbtO92w3tNxoe3mz8gvYbDY9a6iEeXq9va752t6H61rWKm7XlLdVFDeV5TRVF3fdvtjbX3Wqseb/2HLSZoU5Ri8X0jYP1/3QTAgDw85nQWQ1CewDbh6fL033d95vqy29dr73eVHW9qerencY7t2pv3ai+d7sOWra5/VZ9V2tzV2tz+50miId3mzvuXe+8f6O77VZP++2uBzc77l3/es+nI9tv9XTc7e1s7els7e6429N1p6vjFpSfHUp2/aj9elfHre6HrR0Pbre33mi7e72z7U5/V9tAd3tf54OhzjaIwY4H/Q/v9Ty403XvVsfdG4O9bRADPQ/6u+/3dd3r7Wzt7Wzt627r72kf6H040PtwsO+Rk4Hu9oHu9sGeh8M9D4d7Hg51tw92tQ10Phjtahvrbh/rfTjW+3C07+FIb/twT9tAz4OhztbBjrsQQ52tI933x3rbxvvax4Y6x4Y6Rwc7xvofjfU/mujvmOjvmBzoHB3scAIdAzE51DU13D090jM13D0x2Dk+0DEx2Dk13D0z3Dc12DPR3zXe1znR3zU91Ds3OrAwPjQ3OrA4Mbw0ObIwPtRUVXqzrmp6qHdqsGe0p32iv2NqsGtyoHNqsGtmuGd6qHtyoHNpcmRxYnhxYnhxbGhxbGhpZHBpZHBxeGBmon9mon92csAJtGdutGdutGd2pNsJtGduuHd+pG9xbGBpcujx1PDjmRGIl4+nlqeH5kZ7Xq7Mvnoy19/VtvHqKWD5CHXOO/tj9gJH/00mhJp1P40J939oaHu3e8b8bvXJ7JOlybmpwcXZkamx3rGhzsHetsnx7snRrtnJvoXJ/vmx3qWJ/mfTw08mBx9PDT+eGl6aHFqcGIRYmhxamhxanBpamBxcmBxcmh5emRtbmRtbmh6enxiYG++HWJgcXJwaWpoeXpgcnBvvnx3rmRntnhntnhvvnR3rmRrunBntnp/oezw90XnvTmtL40hP58rs1OLk2Ozo0PLM5NLEmJPHk+MQy1MTM5MDELNTg3PTQ/MzwwuzIwuzI9PTw9PTwzMzIzMzI7Ozo9DG9PTwxOTg5NTQ1NTQ1NTQ9MQgxMz44PzU2PzU2Nzk6OzU6MzkyOTEMMT0ZO/URM/kePfkePfEWNfkePfURM/0ZO/U1MD0RP/0RP/UeN/0eN/MRP/8xMD8xAD07hCLc6NOoMuHvqX9X8vkWP/kWP/EaN/4SC/E5Fj/9MTg7NTw7NTw2HDP6FD3teqSpvrK4YHOgd6HwwOPxke6J0Z7IKAPMDHaMzraPT7SPTbcNTbcBdl+YnDX+U4mh7qcTA13Tg51TAw+cjI51DE13Dk11gsxOdY7MdozNtYzNtYzOto9Odo5NzMwPzu48WZ5fn50cPDRq9dPANDkHBuESuC+dulXxftfYEJo7eOf2IS7ofeOj29fPV59PLk8O7y+urAyNzLW3z7a1zYx0jk52rU4NfBkdmRleujp7Mjq7OiTycEns2NOns6NP5ufeL4wubo4Bf1eLs+OPlucfLky+2J55unCxOOZkedLU08XJlbmxpZnR6G/j6eGFycGF8Z650a650a6F8Z6F8f7FsZ6l6cGn8+PrSzMdLa13rneONjTsTw//Xhuan5qbGl28tnczNPZ6ZXpyeWpCacDl6cmVpYmlxcnHi+ML82PLc2PPV4Yf7wwvrw4Mb/wGVCu35nZ0YUnMwtPZhYeT80vTc4vTCwsTMzPj8/Pjy8tzi4tzi4uzCwszswvTM8vziwszS4szc7MDczMDUzP9juZmRuYnR+cmRucnR+amxuanx9enB9eWhiBcG4/Xhx9vDi6vDQG8Wxx/Nni+NOFMSdP5kefzI/OL00uLk8vrcwsLk/PL03OLozPLozPLU6MjffPzI5OTg1NTQ/XXiurqCx81NH6qKO1s/tOd29rV8/djq7bHV23u3rudnbfedR5q73jdnvH7Yeddzq67nZ2t/b03O/ra+vvbx/pfTDS+2C45/5Q973BrlaIoe57w/1tQ30PoPiK/u7WgZ57Q30Phvvb+vsfDAy0DQ4/HB7tGJ3snpjpm5obmJwfnJntX1oem54dePv++dhk34vXj02OLTtotu7OZnQ4867/20wIFeYfMuHeoreA3QE4bLuZAwArlF0AcJgBhxkAjABgBIBtANiGcgB8zW7MGmDZs98PymY1v3714tXL1empsdXnK8+eLj1ZWRgd6V+aH1uYHZmdGpye6J8Y7Rkf6Z4a75ubHoLaYBBDfe29na2PHtxoa23u7WztfnSn/V7LnRvX7t6sa2ttvnuzrr6muKayqKWxuqm+sqq8oLqisLaquKI0r6R9PJLqAAAPQUlEQVQwKzdLn52hy0hVp6Yo9FpZikaaopHqtTKDTqlWiGViXk6m4UZz3c2W+sa6qjs3m5obaprqq5vqqxvrqhquVTZcq6yvraivraitKj2QysrCA6koL6ooLyovKywvKywrLSgtyS8tyS8pzispzIEoLsguys8qys8qzMt0UpCbkZ+TnpedlpedlpuVmpuVmpNpyM7QZ2fos9JTMtN0GanadIMm3aAx6OQGnVyvlTkvSqeW6NQSrUqsVYk1SpFaIVTJBUoZXynjK6S83TgVIRPqrYEQCpkcJknEZ4j4DCopMQ4WdjXkQmTYZQQ8HBpROIw4WNinwQZ4OAIejkXGIGHhiJgwdGwkOjYS2kbBI+IR0bCIEERMGCYuKhENT0DB4JGh8MhQJDIKi41FIqPQ6BgiEZucjMZgYARCfFIimkhIpNOIfB4zM0P/Zm0VcJhBwPLNBW13FNFm3bFZjbuld2+lONuPjNY7QNAG2eSnNyEIOuw2y4etd8NDfTwuk8kgUyl4fDI2ARODT0IQcMjEeBgaEYFBRsajojDISAwiIgEdjUFEQOMTOCw8KR4WFxOKQUREhQVGhQUi4VdhkUFBF72CLnrFRFwOvuR3NeRCaJB/yOXz4VcCI8MuXw25EBZ6MSjQ18nliz5OrgRfDAo8H+DnGXzJPzYmPCo85ErwRVjU1YirQeFXLodfuRwWeiks9NLVkMCrIYFXgi9CD78mNPTCwYQEQoQEXwwOugANXgddDrgSfHE/oUEXIIIv+QcFnoe4fNHv0gVfCOce587AAJ/AAJ+Qy+eDL/lBF3XpgndggFdggNdFf0+IC+c9Lpz3CPBzD/Bz9/d18/d18/f38Pf3CAjwdALtgY7093Xz83bx8Tzr7XHGx/Osr9c5b48zfxfoSD9vl/M+rp4uJ897ufh7u3q7nXY/e9zL9ZS/t+sFX3cv11NuZ46d93K56Ofh53nO0+Wkt9vpsOALHh6nPTxOu7mddHM7CW17ep7x83Pz9DgXeNHP/7xXcNAFpUL87u3a3rzWby1mThPabUaH3QwVXacPf6Dc/jNM6LABDhvkPciH0HKRIGABQRMImkBwBwR3/tUmBOwOEHRYLaa52Wkfb/fgoIvBQRdCQwIvX/QJvuR3JTggLPRiWOjFK8EBQYG+F/09AwO8ggJ9rwQHhFw+f97H1cP15Hkf1yvBAf6+bgF+7hfOewQGeF047wEVnfM+rn7ebr5erl7uZ308XS6c9zrv4+7j6QLt9PN28/f1CPDzvHDeK8DP09/X47yPu7e7i5+Xu6frWQ+XM97uLu7nTrucPuHr6ebEx8PVx8PV293F293Fy+2cp+vZA3F3O3MgHu7nINzdzrq7nXVzPQPxxcu93M5BfLHfw+UMxKHv63LKidu5k0483c58gYfraQ/X026up7/4hG6up91cT/v7evh4ukDH+Hi6+Hi6eLqdcTlz3Mv97Lfg7XHO18vV18vV2+Oct8c5aI+ft5uft5uPp4uX+1l3l1PQ93/21N/OnvpbgJ+nr5er69kTHu5nPT3OeXu5enqc8/J0CfD3DvD3dnU55XLulJ+vp8u5U0GXL+TlZhp3tuw2E+D4kZrQbjM67CYHYHGuDAD8QAEGQCgD3O+b8JBA0K8cCNV+f5QJbRYrCIBWs2VlecnP1zs05FJoyKWwq8EhwRcvBZ4PvOh38YKvn6+Ht5dr4EW/qMgrV4IDzvu4ermfDgzwuhpyIfiSX4Cf+3kf14v+npcv+vh6nXM58zcfz7NQFXfhvIe3l9t5Py8/X08fb3c/X08vT1c31zOeHi7nzp50OXfK5dwpV5fTLudOnT1z4vSpYydP/Hbi+K8u506dO3vy9KljZ04fh/66u52FdkKcPXPCidNFX+By7uSBuLmecXU5DQF9AAjobND5nR/M1eX0mdPHnTjf9NzZk8eP/XL82C8njv8KcfLEbxDHj/31+LG/njzx66mTv505fezsmePnzp5wOXfyxPFfIE6e+BXi1MnfTp387djf/nL82F+/eOrE8V+O/e0vzqecO6GTH4jz/F8QGODj4Xra9ewJXy9XH0+Xc6ePnTt9zMfTxd/Xw+XMcU+3M9AvoLvLqdMnfvXxdHE5d/LXX/77t1//r6vLqTOnj/33f/3vv/7l/3i4nz1x/FcvT9fgoIsyqXBkuH8vp923ryiza0IoyanDbgIBy15OcsiEh3GIABAEHVCz8QdMaAcBO+RAh93ssJv+WBM6bABgd9ittpXHyyQiHoNGIuJiUEg4mZScjMPikuIpZDybRcMnJwRePP/LX//bz9stKPB88CV/qE6DKje3cyfP+7hDlRv0LPSz7e/rERoShIiDx2NQcbEwiFh4TFwsDINGolEINAqBQsYh4uDQfjgsGjo4HoNCIeOgY5CIWBQy7guQiFiIWHjMgcBhkQey/2PsB4NGQu+LjUcnYDGJCfEQREIykZBMIuJJRDyZRCCTCBQykUImslkMCA6byeWwIHhctoDPFgo4IiFXIuZLJQK5TKSQi5UKSYpOlaJT6VPU+hS1Qa8x6DWpBm2qQZuXm5mXm1mQn11YkFNUmFtclAdRWlJQUV5cU11eW1MBUXetqr6uuu5a1YHU11U31Nc0NtQ2NtQ21NfUXauqramoqS5Hx8Eu+HmfPXnMw+WMv4+nr6ebp+tZqInh5+UedNE/wNfrvLdHgK+Xy+kTx375HxQSXlyUd6/1VmND7fWWht6ejv6+roft9ybGR0dHhqanJt6/24RK8s72B+CrGfS/U9B2RzKsHwHbNmjfgW4pnT2LP2pCy++b0HYwuybcdeCuCQHjH9ccBa1mG9RIXl978/rVi/U3r99urkM5Q1+/frmx8WZn5+PLl6tVVRUoFOKXv/7X8WN/PXvmuLvbGW8vV//zXgH+3tBf54avj7ury6nQkEA+j7m0tLS5ufnhw4f19fU3b95sbGxsbGxsbm5ubm5ubGxAOyGtr6+vr6+vrb168+b12tor58bLl6urq8/evHl9IBsbbw7k7ebagbx7u3Eg0NnW19egl29urr99u/H27YZzD7TTuX//9tu3G+/ebUJsffjEh49vIT5uv9sxbkEYTR+Mpg8m80eIne33xp0tk/GD2fTRYt62WnYgoGfNlm0Ik/mj0fRhx7hltRkPBJpVAxUJKB0y9BKb1Tg81KdWya6EXj596tjxY7+cPPHb6VPHfvv1f/7221+8vdx8fTxOnzrmcu5UMg7b1HhtZXnhw9bmzvb7D1ubFvO22fTRZPywu5TRXg+81WIym3acq7x9m/ZqQusWYPkI2LZBh3G3awewAp+tmfQFhxVcEARAqCH5Aybc7YaBHOiwmxyOHQAw/mEdMw7QuG2ymm0Wkxn6dbHbLHabZX8UEjQWZDRur64+q7tWlZSI+dtvf/nL//wfqGHp6nLazfXMmdPHfbzdvTxdPdzPRUVeVSokXZ3tFvM2lDAEBEEokSU0kxhaIQ/qYnZuOz/Q/plpwG4q5s+WMNkPFKz4NXvf55d8yi/9OfvGeL6JLz7GvqcO/r87539+mo0NYTc77Ob9XQO7WXihf+5XpXPfONZnfH0AdAbjzhYIWO020/Nny20P7pYU5xv0GpVSmpaqM+g1mRmGgvzsG9cbZ2cmNtZfWS07e9m2Lfu3bVbjzvaHvQVOoZRQB+dI/J1ytlsTWt4D1i3Qug3ad0CotDvMgMPy7zbhXq7jXQf+wSYEdnHYdnMGOheT3c2nCx0FAJBb7DbT6vOVwYGeWzebc7LTOWw6jUoUCjg11eXtba1Dg73TU2Nrr1eNO1t7/0UQBEGHA3Quzfz31mj+zHg2m+V77fFj7GX8sx3kqx8/z3efAYCyLe0f+N2rQ77hbFDACvTun14OdcKDDhCwWy0m485Hk3HbbNrZ/rhlNu2YTTtWi+kzX+29dm8hxU877TaLw26FnrLbLOB3pKrfvQq7+R3kQ2ejdPd27AdNaPs9E+5lb7Q5HLZPP3uAGbSbDsZhPpBPFebn/POGKL5XNhC0OQCLxbrzcfvdu/frm2/XNt+uGY3b+wMI93GkP1bf+zvyz9EXQ/DQ4txWq9Vu3jkQZ/PbYt2xWHegBrbNbjr0qmx2u9Vmt9psFuvvm9D2uQnNfwITQhEPjs9uqW0gaNtdy/CL3+Dv+KU80r9I/0EmtNlsDovxQCDjOW9uncX70PPbHYDd4bDZHbbDI2Y+3Z/s3gaYIL7XhHab8WD+0JrQWR/u+7I+NcacLaIjE/4H6D/FhFCIGWgzH8h+431+l3vYGzjTrR8+iwLq3rDbTHab6ZNz7Ns/uwm/6P/YN5kaBPd91191txzp/2s5O+F+p2PskLvow874yYe/Y0LTZw60b0P8OUz4RbMT3LcO/+4MqR9dEfxIf1btlYeDa+DDe5sPO9031ISA1QRYTYDNCNiMgG17jw8/uwkPvlgA2E3fDHyx/w/6QEf62QQcosNfsOtAwH74fMJ9DnSa8MMPmPA/rWMGam1CDc7P9x/gwCMTHum79H0m/Ls14T6D7YD2HdD+cY+f24SQvr7tPuiYIxMe6cf1TSYEQBAA/9dBkzAcIOjY7fb52oc20/ex+9qv2O1WsgJ2B+gAAQcIOMB/cBHVb7r4Ix3pP0xf14SOn8uEX/vtyIRH+rn0/SY8rDl6KIeY0G6C3gJw2EAHAAA/bsKv25ZHJjzST6QvTAg50AaCtn+HCe2mz0wIfJ8Jv+n290hH+o/XfhPuc+C/w4S7PoRmBnyvlZyDp0ej6kf62QWZ0PG5A60gaD3MhIeO+x3C75pw53MT/p1MvV88dIa2QD78V35LRzrSv1D/62AH/gEm/DvZ0Q4LqHWGmP2Lv6gjHelfpT/QhB/3TGgGAeuPmdBqtR6Z8Eg/uw6PHf18JrWTw5YnOOz4fWE3nwHNyXCu//vtUfBQw9UZ+PJP/TaOdKQ/QIfPJ/w0kfczoKmKX3PY8YfGlDpMzkW4d5cA+eapKM5emSMTHulPoMNjRw9ZC+Qwsx26dghgO5D9y+B/72QwZ2Xo+HtLTRzpSP/5OtyEhyxM9L0ctvbGV1kovkNHI4RH+jPp+9cd/V4OmwT5WSv0B3VkwiP9CfRPy8p0mA6vIf/J6xEc6Ug/qb7bhN89efHftSjIkY70k+oPN+EXZ//ej3OkI/30+pc3R490pCP9vo5MeKQj/cE6MuGRjvQH68iERzrSH6wjEx7pSH+wjkx4pCP9wfp/NV+Jm1oppcAAAAAASUVORK5CYII=" alt=""><br></div><br>بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۱.۴ میلیارد نفر در دنیا اضافه وزن دارند. این سازمان همچنین اعلام نمود که ۴۰ میلیون کودک زیر پنج سال در جهان مبتلا به چاقی هستند. چاقی علاوه بر مشکلات ظاهری، عوارض متعددی نیز به همراه دارد. پر فشاری خون، افزایش چربی های خون، بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع دو، مشکلات مفصلی، سکته مغزی، کبد چرب و ... از جمله پیامدهای خطرناک چاقی به شمار می روند.<br>اولین و مهم ترین گام برای کاهش وزن اصلاح شیوه زندگی است. پیروی از یک رژیم غذایی مناسب، تغییر عادات غذایی نادرست و فعالیت بدنی منظم سالم ترین روش مبارزه با اضافه وزن و چاقی می باشد.<br><br>در اینجا به نکاتی اشاره می کنیم که با استفاده از آنها می توانید عادات غذایی خود را اصلاح کرده و از چاقی پیشگیری نمایید.<br><tarlogendprepost><br><span style="font-weight: bold;">تفاوت بین گرسنگی و اشتها را بشناسید.</span><br>اغلب افراد چاق، بیشتر اوقات بدون اینکه واقعاً گرسنه باشند، غذا می خورند. این که تمایل به خوردن چیزی دارید همیشه به معنی گرسنگی شما نیست. وقتی غذا یا هر خوراکی دیگری در دسترس شما قرار می گیرد، به خودتان فرصت دهید تا گرسنه شوید. گرسنگی یک پدیده فیزیولوژیک است اما اشتها ریشه در روان شما دارد. پس تا جایی که می توانید ذهنتان را کنترل نمایید.<br><br><span style="font-weight: bold;">وعده های غذایی و میان وعده ها را حذف نکنید.</span><br>این که سعی کنید وعده های غذایی منظمی داشته باشید، نکته مهمی است. روزانه ۳ وعده غذایی اصلی و ۲ میان وعده برای خود در نظر بگیرید و وعده ها را به موقع بخورید.<br><br><span style="font-weight: bold;">تنقلات و مواد غذایی پر کالری را از دسترس خود خارج کنید.</span><br>اینکه روی میزتان همیشه شکلات و شیرینی داشته باشید، عادت مناسبی نیست. مواد غذایی پر کالری را با سبزیجات و میوه ها جایگزین نمایید.<br><br><span style="font-weight: bold;">به غذا خوردن خود توجه داشته باشید و از آن لذت ببرید.</span><br>در هنگام غذا خوردن، به طور هم زمان به کار دیگری نپردازید. غذا خوردن همراه با تماشای تلویزیون یکی از عادات نامناسب است. اگر روی غذا خوردن خود تمرکز نداشته باشید، پیام سیری با تاخیر به مغز می رسد، بنابراین غذای بیشتری می خورید و در دراز مدت دچار اضافه وزن و چاقی خواهید شد.<br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">آهسته غذا بخورید.</span><br>آهسته غذا خوردن موجب می شود که معده به موقع پیام سیری را به مغز ارسال کند. عجله در غذا خوردن موجب پرخوری و چاقی خواهد شد. برای صرف غذا وقت کافی در نظر بگیرید و لقمه هایتان را خوب و آرام بجوید.<br><br><span style="font-weight: bold;">مراقب وسوسه ها باشید.</span><br>اگر فکر می کنید توانایی مقاومت در برابر خریدن و خوردن مواد غذایی را ندارید، خودتان به خرید نروید و این کار را به یکی دیگر از اعضای خانواده محول کنید. نکته مهم دیگر این که هرگز در شرایط گرسنگی برای خرید مواد غذایی اقدام نکنید</tarlogendprepost> Tue, 05 Mar 2013 19:44:24 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1153/ سلام http://varzesh.tarlog.com/post/1138/ <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">دوستانی که در آپلود عکس استادند به من کمک کنند </span></font><br><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><font size="4">یه سایت اپلود عکس می خواستم که عکس ها رو برای همشه برام ثبت کنه</font></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">لطفا با نظراتتون به بنده کمک کنید</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">تشکر</span><br></div> Mon, 21 Jan 2013 12:25:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1138/ عکاسی مدرسه http://varzesh.tarlog.com/post/1135/ <font style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" size="7">عکاسی مدرسه</font><br style="font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="3"><font size="5">عکاسی مخصوص دانش آموزان با قیمتهای تعجب آور</font><br></font></div><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font><div style="text-align: justify; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="5">&nbsp;برای دانش آموزان مدارس دزفول&nbsp; 6 عدد عکس پرسنلی 3در4 و 3عدد عکس پرسنلی 2در3 هدیه <span style="font-weight: bold;">فقط به مبلغ 1000 تومان</span> می باشد همراه با سی دی عکسها در با حجم پایینتر برای سامانه توصیفی که ویژه مدارس است .</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(153, 255, 0);" size="4"><font size="5">اگر فقط سی دی عکس را بخواهید(بدون چاپ عکس)هر نفر <span style="font-weight: bold;">فقط 500 تومان</span> می شود و پرینت عکس رنگی به اندازه A3 همراه با پرس فقط 1800 تومان است .<br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">عکس جشن الفبای کلاس اول و پیش دبستانی را هم انجام می دهم</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">(سفارش فقط به صورت تعداد بالا می باشد و حضوری در مدرسه انجام می شود .)</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><br>برای ثبت سفارش از طریق ایمیل </font><span style="background-color: rgb(0, 0, 255);">varzesh1390@yahoo.com </span><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">یا دبستان راجی دزفول اقدان نمایید</font><br style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div> Sun, 23 Dec 2012 15:39:00 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1135/ روزه با ورزش = تزکيه نفس وتندرستي جسم http://varzesh.tarlog.com/post/1112/ <div style="text-align: center;"><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 299px; height: 223px;" alt="http://www.sabteahval-kh.ir/Portals/37/edare/15.jpg" src="http://www.sabteahval-kh.ir/Portals/37/edare/15.jpg"><br></div>با تبريک حلول ماه مبارک رمضان، ماه خير و برکت، ماه انسان ساز و ماه نزول برکات الهي و آرزوي قبولي طاعات و عبادات کليه هموطنان عزيز اميد است همه ما بتوانيم با تمسک به ذات باري تعالي از فيوضات و مکارم اين ماه مبارک بهره مند شويم.<br><p>در آئين اعتقادي ما مسلمانان هدف نهايي خلقت انسان، طبيعت، قيامت و ظهور امامان و پيامبران و نهايتاً فلسفه آفرينش، نزديکي به خدا و قرب الهي است.<br>دستورالعمل ها، قوانين و مقررات زيادي در مکتب جامع و کامل اسلام، جهت رهنمود ساختن انسان به اين هدف نهايي (قرب الهي) وجود دارد که از بهترين و مبارک ترين اعمال و ايام براي نزديکي به خداوند متعال روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان است.<br>احاديث، روايات و فرامين فراواني در ضرورت و وجوب فريضه روزه گرفتن براي تکامل و نزديکي ابعاد روحي و جسمي انسان براي نيل به قرب الي الله ذکر شده است.<br>دو مقوله روزه داري و انجام ورزش نه تنها از نظر اعتقادي بلکه از ديدگاه عقلي و منطقي دو عمل و فريضه فوق العاده مؤثر و تأثيرگذار در تقويت و سلامت ابعاد جسمي و روحي انسان به شمار مي روند. به شرطي که هر کدام بر اساس اصول و قوانين لازم و به طور صحيح انجام شوند. به عبارت ساده تر روزه گرفتن صحيح يعني : تضمين تزکيه نفس و سلامت جسم و ورزش کردن صحيح يعني : تضمين تقويت جسم و سلامت روح.<br>نکته مهم و اساسي که در ارتباط با ورزش و روزه داري وجود دارد فوايد و اثرات مثبت و مطلوب ورزش صحيح بر روزه داري صحيح مي باشد که عبارت است از: <br>1-ورزش باعث جلوگيري از تجمع بافت چربي در بدن شده و سوخت و ساز بدن را تسهيل مي نمايد.<br>2- مشکلات گوارشي، قند خون و غيره بهنگام ورزش و پس از آن کاهش پيدا مي کند.<br>3- ورزش باعث افزايش تحمل، صبر، اعتماد به نفس و کاهش استرس و اضطراب مي شود.<br>4- ورزش باعث شادابي، نشاط، آرامش و سلامت و تندرستي مي شود.<br>لذا با يک دستورالعمل ساده و علمي و انجام پياده روي روزانه و مداوم و فعاليت هاي سبک حداقل 15 الي 20 دقيقه به هنگام روزه داري در ماه مبارک رمضان، سلامت و تندرستي جسم و روح خويش را براي نزديکي و قرب الهي فراهم نمائيم.<br><strong><font color="#0000ff">يونس قرباني<br>عضو هيات علمي دانشکده تربيت بدني<br>دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز<br></font></strong></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 25 Jul 2012 06:48:36 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1112/ 5 اشتباه رايج ورزشي در ميان روزه داران http://varzesh.tarlog.com/post/1111/ <font class="view_title"> </font><div style="text-align: center;"><img alt="http://seresht.com/wp-content/uploads/2012/07/Fasting-and-exercise.jpg" src="http://seresht.com/wp-content/uploads/2012/07/Fasting-and-exercise.jpg"><br></div> <br> <b>1- تعطيل كردن ورزش به بهانه روزه داري </b><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;طبيعتا براي آنهايي كه در طول سال اهل هيچ رقم ورزشي نبوده اند، پرداختن به يك ورزش سنگين بيشتر از آن كه مفيد باشد، مضر است؛ ولي حتي همين جماعت هم مي توانند با در نظر گرفتن برخي ملاحظات، با برخي ورزش ها كنار بيايند: پياده روي، دوچرخه سواري، كوه پيمايي و شناي سبك و تفريحي؛ اما ورزشكاران حرفه اي، حساب شان جداست. آنها مي توانند در ماه مبارك رمضان به ورزش ادامه بدهند و حتي در مسابقات شركت كنند؛ با اين شرط كه تمرينات قبل از مسابقه شان را سبك تر كنند و دوره ريكاوري يا بازگشت شان را طولاني تر.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>2- ورزش كردن بلافاصله بعد از افطار</b><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نتيجه ورزش كردن بلافاصله بعد از افطار، فقط خستگي نيست؛ چراكه اين كار باعث وارد آمدن فشار بيش از حد بر دستگاه هاي عصبي، عضلاني اسكلتي و گوارشي هم مي شود. بهترين وقت شروع ورزش، لااقل 3 تا 4 ساعت بعد از افطار است كه معده تخليه شده و قند كافي در اختيار اندام ها و مغز قرار گرفته است. گفته مي شود كه از لحاظ علمي، بهترين زمان براي تمرينات و مسابقات ورزشي در اين ماه، 3 ساعت بعد از اذان صبح است؛ ولي از آنجا كه عملاچنين چيزي امكان پذير نيست، اكثر مسابقات به بعد از افطار موكول مي شود. در اين حالت، بهتر است شروع ورزش حدود 3 ساعت بعد از افطار باشد تا غذايي كه ورزشكار مي خورد، فرصت هضم پيدا كند.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>3- خوردن افطاري هاي چرب </b><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;گروهي از اهل ورزش خيال مي كنند خوردن غذا هاي چرب (مثل كله پاچه) در ماه رمضان مناسب تر است؛ در حالي كه اين غذا ها نه تنها انرژي بيشتري به ورزشكار نمي دهد، بلكه عمدتا به دليل بدهضم بودن و تخليه ديرتر از معده، با احساس سيري طولاني تري همراهند. توصيه مي شود غذاي ورزشكار، كم حجم و پركالري باشد و ترجيحا زياد چرب نباشد. همچنين به ورزشكاران توصيه مي شود براي جلوگيري از كمبود آهن و كلسيم، بيشتر از گوشت و لبنيات (خصوصا شير) استفاده كنند و براي جلوگيري از كمبود انواع ويتامين ها نيز سراغ انواع سبزي ها و ميوه هاي تازه بروند.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>4- بي توجهي به تاثير نوشيدني ها</b><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;براي ورزشكاران، مصرف مايعات فراوان در طول روز هاي ماه رمضان، اهميت ويژ ه اي دارد؛ چراكه دهيدراتاسيون (كاهش سطح مايعات بدن) ممكن است عواقب خطرناكي براي آنها داشته باشد. يكي از اين عواقب خطرناك، اختلالات كليوي است كه حتي مي تواند به نارسايي كليه منجر شود. به همين دليل، مصرف حداقل 500 سي سي آب (معادل 2 ليوان آب) به ازاي هر يك ساعت فعاليت ورزشي، مازاد بر مصرف معمول، به ورزشكاران توصيه مي شود. <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>5- افراط در مصرف غذا هاي پروتئيني </b><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اگرچه ورزشكاران در ماه رمضان نياز بيشتري به پروتئين، قند و ويتامين ها دارند؛ ولي افراط در مصرف پروتئين به هيچ وجه توصيه نمي شود؛ چون سبب توليد مواد زائد در خون و ايجاد خستگي حين ورزش مي شود.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<author>دكتر محمد كياسالار</author> Wed, 25 Jul 2012 06:45:15 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1111/