ورزش و زندگی http://varzesh.tarlog.com/category/8/ از ابتدایی تا دانشگاه fa سالن 9 دی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1171/ <div style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>با سلام به ورزشکاران و ورزش دوستان</b></font></span></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>اینجانب مسئول برنامه ریزی و سانس های این سالن را برعهده دارم</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>برای استفاده از سالن به شماره تلفن 2284010-0641 تماس بگیرید</b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;یا حظوری مراجعه فرمایید .</font> </b></font><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="1">محمد تازه عصاره</font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial" size="4">والیبال - بسکتبال - فوتسال - هندبال</font></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 20px; "><a href="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="text-decoration: none; "><img alt="1489" src="http://www.deztoday.ir/wp-content/uploads/1489.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="font-family: tahoma; text-align: center; font-size: small; "><br></div> Sat, 19 Oct 2013 05:55:56 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1171/ سلام http://varzesh.tarlog.com/post/1138/ <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">دوستانی که در آپلود عکس استادند به من کمک کنند </span></font><br><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><font size="4">یه سایت اپلود عکس می خواستم که عکس ها رو برای همشه برام ثبت کنه</font></font><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">لطفا با نظراتتون به بنده کمک کنید</span></font><br><br><span style="font-weight: bold;">تشکر</span><br></div> Mon, 21 Jan 2013 12:25:58 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1138/ عکاسی مدرسه http://varzesh.tarlog.com/post/1135/ <font style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial;" size="7">عکاسی مدرسه</font><br style="font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-weight: bold; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center; font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;"><font size="3"><font size="5">عکاسی مخصوص دانش آموزان با قیمتهای تعجب آور</font><br></font></div><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><br></font><div style="text-align: justify; font-family: Arial; color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="5">&nbsp;برای دانش آموزان مدارس دزفول&nbsp; 6 عدد عکس پرسنلی 3در4 و 3عدد عکس پرسنلی 2در3 هدیه <span style="font-weight: bold;">فقط به مبلغ 1000 تومان</span> می باشد همراه با سی دی عکسها در با حجم پایینتر برای سامانه توصیفی که ویژه مدارس است .</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(153, 255, 0);" size="4"><font size="5">اگر فقط سی دی عکس را بخواهید(بدون چاپ عکس)هر نفر <span style="font-weight: bold;">فقط 500 تومان</span> می شود و پرینت عکس رنگی به اندازه A3 همراه با پرس فقط 1800 تومان است .<br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><span style="font-weight: bold;">عکس جشن الفبای کلاس اول و پیش دبستانی را هم انجام می دهم</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Arial; background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">(سفارش فقط به صورت تعداد بالا می باشد و حضوری در مدرسه انجام می شود .)</font><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4"><br>برای ثبت سفارش از طریق ایمیل </font><span style="background-color: rgb(0, 0, 255);">varzesh1390@yahoo.com </span><font style="background-color: rgb(0, 0, 255); color: rgb(255, 255, 0);" size="4">یا دبستان راجی دزفول اقدان نمایید</font><br style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div> Sun, 23 Dec 2012 15:39:00 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1135/ دانلود جزوه درسی رشته ورزشی هندبال - تربیت معلم شهید رجایی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1082/ <p style="text-align: center;"><strong><font size="2">دانلود جزوه درسی رشته ورزشی هندبال<font> - تربیت معلم شهید رجایی دزفول</font></font></strong></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">برای دانلود روی فایل کلید راست کرده و گزینه Save Link As را بزنید</span></strong></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">لینک برای دانلود:</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4"><a href="http://up98.org/upload/server1/02/j/4go5fttc4v2wrl5n0sgd.pdf" title="دانلود جزوه هندبال">دانلود جزوه هندبال</a></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4"><img src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_21338640025.jpg" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></font></p> Sun, 03 Jun 2012 07:35:29 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1082/ دانلود جزوه درسی رشته ورزشی والیبال- تربیت معلم شهید رجایی دزفول http://varzesh.tarlog.com/post/1081/ <p style="text-align: center;"><strong><font size="2">دانلود جزوه درسی رشته ورزشی والیبال<font>- تربیت معلم شهید رجایی دزفول</font></font></strong></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">برای دانلود روی فایل کلید راست کرده و گزینه Save Link As را بزنید</span></strong></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4"><img src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_21338633418.jpg" width="482" height="251"></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">لینک برای دانلود:<a href="http://up98.org/upload/server1/02/j/kj5cmte0sx1kfhyrnz9.pdf" title="دانلود جزوه هندبال"> جزوه والیبال</a></font></p> Sun, 03 Jun 2012 07:34:53 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1081/ دانلود جزوه روانشناسی ورزشی – استاد خردمند http://varzesh.tarlog.com/post/1080/ <p style="text-align: center;"><strong><font size="2">دانلود جزوه روانشناسی ورزشی – استاد خردمند<font>-تربیت معلم شهید رجایی دزفول</font></font></strong></p><p style="text-align: center;"><font style="" size="2"><font style=""><font face="Tahoma"><img src="http://asareh.vastblog.com/show_pics/asareh_Upload_41338447586.jpg" width="368" height="483"></font></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">برای دانلود روی فایل کلید راست کرده و گزینه Save Link As را بزنید</span></strong></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4">لینک برای دانلود:</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4"><a href="http://up98.org/upload/server1/02/j/nlyxvwgnd1j94upl504.pdf" title="دانلود جزوه هندبال">دانلود جزوه روانشناسی ورزشی</a></font></p> Sun, 03 Jun 2012 07:34:15 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/1080/ شيوه نامه وزارتي ارزشيابي درس تربيت بدني دوره تحصيلي نظري و مهارتي: http://varzesh.tarlog.com/post/890/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><p dir="rtl"><b><font color="#000000">شيوه نامه وزارتي ارزشيابي درس تربيت بدني دوره تحصيلي نظري و مهارتي:</font></b></p></div> <p dir="rtl"><b><font color="#000000">مقدمه: </font></b></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">مطابق آئين نامه آموزشي دوره متوسطه نظام سالي واحدي (دوره نظري و مهارتي)، درس تربيت بدني در اين دوره بصورت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تربيت بدني&nbsp; 1 و 2 و 3 در هر سال در قالب يك واحد درسي در نظر گرفته شده است كه مواد ارزشيابي آنها به شرح ذيل مي باشد.</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000">فصل اول: اهداف</font></b></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>(</b>مطابق آئين نامه ارزشيابي درس تربيت بدني، مصوب پانصد و پنجاه و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ6/12/1371<b>)</b></font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعيين ضوابط و معيار مشخص به منظور ارزشيابي صحيح از درس ورزش در سراسر كشور</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توجه بيشتر به درس ورزش در مدازس و استفاده بهينه از امكانات موجود در اين زمينه</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تقويت قواي جسماني دانش آموزان از طريق پرداختن به فعاليت هاي پايه ورزشي</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كسب اطلاعات لازم از وضعيت جسماني و توانائي هاي دانش آموزان و هدايت آنان در رشته هاي ورزشي متناسب با توجه به استعداد ها و قابليت هاي هر يك از آنان</font></p> <p dir="rtl">&nbsp;<tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000">فصل دوم ، کلیات :</font></b></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>ماده 1</b> : ارزشيابي سالانه درس تربيت بدني به دو نوبت اول و دوم تقسيم شده كه هر نوبت شامل ارزشيابي تكويني و پاياني مي باشد.</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">نمره هر يك از ارزشيابي هاي</font><a name="OLE_LINK4"></a><a name="OLE_LINK3"><font color="#000000"> تكويني </font></a><font color="#000000">و پاياني از صفر تا بيست است و چنانچه نمرة سالانه دانش آموزي به حد نصاب ‍‍: ‘‘10’’ نرسد، لازم است واحد درس تربيت بدني مربوطه را در شهريور ماه (پايه هاي اول و دوم )گذرانده ويا در دوره تابستاني (پايه سوم ) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اخذ كرده ونمره قبولي كسب كند.نمره درس تربيت بدني در دوره تابستاني نيز شامل نمره ارزشيابي </font><a name="OLE_LINK10"></a><a name="OLE_LINK9"><font color="#000000">تكويني</font></a><font color="#000000"> وپاياني مي باشد .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نتيجه ارزشيابي تكويني در هر نوبت دوهفته قبل از شروع ارزشيابي پاياني ونتيجه ارزشيابي پاياني در هر نوبت يك هفته بعد از انجام امتحانات پاياني به دفتر واحد آموزشي تحويل مي گردد.</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>ماده 2</b>: چنانچه دانش آموزي بعلت معلوليت يا بيماري موثر تاييدشده توسط پزشك معتمد توانايي انجام برخي از فعاليتهاي ورزشي را نداشته وقادر به انجام برخي آزمونهاي بخش عملي نباشد، از امتحان آن بخش معاف ونمره آن به ساير بخشهايي كه قادر به انجام آن مي باشد اختصاص مي يابد و چنانچه دانش آموزي بعلت معلوليت ويا بيماري موثر تاييد شده توسط پزشك معتمد قادر به انجام &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;هيچ يك از آزمونهاي ارائه شده بخش عملي نباشد به تشخيص دبير تربيت بدني با استفاده از آزمونهاي عملي ديگر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (آزمونهاي استاندارد و معلم ساخته )، باتوجه به توانايي دانش آموز ونيز، حيطه هاي دانشي و نگرشي ارزشيابي مي گردد.</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>تبصره</b> _ لازم است دبيران تربيت بدني با استفاده از دانش وتجارب خود براي ناتواني و&nbsp; بهبود چنين دانش آموزاني با عنايت به &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نوع معلوليت ويا بيماري موثر آنها حركات اصلاحي و آموزشهاي لازم را ارائه وبر آموزش تاكيد بيشتري داشته باشند، و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورت وجود مراكز هنجاريابي وحركات اصلاحي در منطقه، آنان را به اين مراكز معرفي نمايند .</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>ماده 3:</b> دبيران تربيت بدني موظفند براساس مواد ارزشيابي تعيين شده در شيوه نامه ذيل، چهارچوب آموزشي خودرا در هريك ازحيطه هاي دانشي ، مهارتي و نگرشي بر اساس سر فصلها و طرح درس هاي مدون استاني و منطقه اي بنا نهاده ،و قابليتهاي جسماني و مهارت لازم راآموزش داده ، تمرينات عملي مربوطه را ارائه و وسايل اندازه گيري و شيوه ارزشيابي آن را براي دانش آموزان &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;توضيح دهند .</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000">فصل سوم: شيوه ارزشيابي درس تربيت بدني (1)</font></b></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>ماده 4 :</b> <b>ارزشيابي تكويني نوبت اول و دوم (20 نمره با ضريب 1)</b> </font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000">الف- دانشي (4 نمره) :</font></b></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">دبير تربيت بدني لازم است با استفاده از جزوات آموزشي استاني تهيه شده توسط گروه آموزشي با طرح درس مدون، &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مواد آموزشي تئوري، در رابطه با مفاهيم آمادگي جسماني و عناصر آن، روشهاي تقويت قابليت هاي آن، قوانين و مقررات &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;رشته هاي ورزشي رايج، اصول بهداشت و تغذيه ورزشي، مواد نيروزا در ورزش، كمكهاي اوليه و مسائل ايمني در ورزش و &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ساير موضوعات قابل طرح با تأييد گروه آموزشي را به دانش آموزان ارائه و ارزشيابي نمايد.</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">تبصره: در ارزشيابي دانشي دبير تربيت بدني مي تواند، بخشي از نمره را به فعاليت هاي فوق برنامه دانش آموز در خصوص تهيه مقالات ورزشي و روزنامه ديواري ورزشي اختصاص دهد.</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000">ب- نگرشي (4 نمره) :</font></b></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">اين مورد با توجه به يادداشت ها و ارزيابي دبير تربيت بدني از دانش آموزان در رابطه با رعايت مسائل ايمني و بهداشتي، حضور منظم و ميزان علاقمندي، همكاري با دبير و مسئوليت پذيري، رعايت قوانين و مقررات، كنترل عواطف و احساسات در شرايط دشوار، ميزان پيشرفت و... با استفاده از چك ليست مشاهده ارزشيابي مي گردد.</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000">ج- مهارتي (12 نمره) :</font></b></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -آمادگي جسماني (4 نمره) </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">اين مورد با توجه به يادداشت ها و ارزيابي دبير تربيت بدني از دانش آموزان در رابطه با قابليت هاي آمادگي جسماني &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;با تأكيد براستقامت عمومي ارزشيابي مي گردد.</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -مهارتهاي ورزشي (8 نمره) </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">اين مورد با توجه به يادداشت ها و ارزيابي دبير تربيت بدني از دانش آموزان در رابطه با شركت در فعاليت هاي ورزشي و &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فعاليت دانش آموزان در رشتة مورد علاقه و ارائه شده، شركت در رقابتها و قهرماني در مسابقات و فعاليتهاي فوق برنامه &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ارزشيابي مي گردد.</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <div> <table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" width="82"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>حوزه ارزشيابي</b><b></b></font></p></td> <td rowspan="2" width="380"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>موضوعات</b><b></b></font></p></td> <td colspan="4" width="200"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>بارم بندي</b><b></b></font></p></td></tr> <tr> <td width="46"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>ضعيف</b><b></b></font></p></td> <td width="46"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>متوسط</b><b></b></font></p></td> <td width="46"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>خوب</b><b></b></font></p></td> <td width="61"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>بسيار خوب</b><b></b></font></p></td></tr> <tr> <td width="82"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>حيطه دانشي</b><b></b></font></p></td> <td width="380"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>آشنايي با نکات ايمني در ورزش </b></font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>آشنايي با نکات بهداشتي ـ ورزشي </b></font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>شناخت قابليتهاي جسماني وحرکتي وآزمونهاي آن </b><b></b></font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>آشنايي بااطلاعات علمي ومقررات رشته هاي ورزشي</b><b></b></font></p></td> <td width="46"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>1</b><b></b></font></p></td> <td width="46"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>2</b><b></b></font></p></td> <td width="46"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>3</b><b></b></font></p></td> <td width="61"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>4</b><b></b></font></p></td></tr> <tr> <td width="82"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>حيطه مهارتي</b><b></b></font></p></td> <td width="380"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>-قابليتهاي آمادگي جسماني و حرکتي </b></font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>اجراي مهارتهاي ورزشي</b></font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>اجراي مهارت درحين بازي </b><b></b></font></p></td> <td width="46"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>3</b><b></b></font></p></td> <td width="46"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>6</b><b></b></font></p></td> <td width="46"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>9</b><b></b></font></p></td> <td width="61"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>12</b><b></b></font></p></td></tr> <tr> <td width="82"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>حيطه نگرشي</b><b></b></font></p></td> <td width="380"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>رعايت نظم ومقررات</b></font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>مسئوليت پذيري(همکاري بادبير،سرگروههاو...)</b><b></b></font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>روحيه تعاون وهمکاري </b><b></b></font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>علاقمندي و ميزان پيشرفت </b><b></b></font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>رعايت اصول ايمني ،بهداشتي و اخلاقي(لباس ورزشي ،بازي جوانمردانه و...)</b><b></b></font></p></td> <td width="46"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>1</b><b></b></font></p></td> <td width="46"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>2</b><b></b></font></p></td> <td width="46"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>3</b><b></b></font></p></td> <td width="61"> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>4</b><b></b></font></p></td></tr></tbody></table></div> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000">مادة 5 : ارزشيابي پاياني نوبت اول و دوم :</font></b></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">ارزشيابي هاي پاياني با استفاده ازآزمونهاي قابليت هاي آمادگي جسماني وسلامتي وارزيابي از ميزان مهارت دانش آموزان صورت مي گيرد كه به شرح ذيل مي باشد.</font></p> <div> <table dir="rtl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="336"> <p dir="rtl"><font color="#000000">ارزشيابي پاياني </font><a name="OLE_LINK30"></a><a name="OLE_LINK29"><font color="#000000">نوبت اول </font></a><font color="#000000">و دوم (20 نمره با ضرب 2)</font></p> <p dir="rtl"><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"><font color="#000000">1ـ دانشي (4 نمره)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2ـ نگرشي (4 نمره)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3ـ مهارتي (12 نمره) </font></a></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp; 1-3-&nbsp; قابليت هاي آمادگي جسماني&nbsp; ـ 8 نمره </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp; 1-1-3-&nbsp; استقامت عضلات كمربند شانه ـ&nbsp; 4 نمره </font><a name="OLE_LINK32"></a><a name="OLE_LINK31"><font color="#000000">(نوبت اول)</font></a><font color="#000000"> </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 -1-3-&nbsp; انعطاف پذيري&nbsp; ـ 4 نمره(نوبت اول) </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;2-3-&nbsp; مهارتهاي ورزشي&nbsp; ـ&nbsp; 4 نمره </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-2-3- آزمون مهارتي 1&nbsp; ـ 2 نمره </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-2-3- بكارگيري مهارت در بازي ـ&nbsp; 2 نمره </font></p></td> <td valign="top" width="336"> <p dir="rtl"><font color="#000000"></font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp; 1-1-3-&nbsp; استقامت عضلات تنه وشکم&nbsp; ـ&nbsp; 4 نمره </font><a name="OLE_LINK34"></a><a name="OLE_LINK33"><font color="#000000">(نوبت دوم)</font></a></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2-1-3-&nbsp; استقامت عمومي&nbsp;&nbsp; ـ 4 نمره(نوبت دوم)</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font></p></td></tr></tbody></table></div> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>تبصره 1</b>- در تبديل ركورد به نمره قابل درج در كارنامه دانش آموزان، از نورم هاي استاني استفاده شود. </font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>تبصره 2</b>- در بخش ارزشيابي از قابليت هاي آمادگي جسماني لازم است براي سنجش استقامت عضلات كمربند شانه &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;از آزمون كشش از بارفيكس اصلاح شده و براي سنجش استقامت عضلات تنه و شكم از آزمون دراز و نشست با زانوي خم &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;و براي سنجش ميزان انعطاف پذيري از آزمون جعبه انعطاف پذيري عضلات پشت و همسترينگ استفاده گردد. براي سنجش &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;قابليت استقامت عمومي دبيران مي توانند با توجه به شرايط و امكانات از دوهاي استقامتي 540 متر (10 دور اطراف زمين واليبال)، 810 متر (15 دور اطراف زمين واليبال)، دوي 1600 متر يا آزمون پله استفاده نمايند و ركوردها را براساس نورمهاي استاني موجود يا نورمهاي كلاسي به نمره خام تبديل نمايند.</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>تبصره 3</b>- ارزشيابي از ميزان مهارت دانش آموزان در رشته ورزشي آموزش داده شده با استفاده از آزمونهاي مهارتي استاندارد و يا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; معلم ساخته انجام مي شود و براي آزمون هاي مهارتي 1 و 2 از بين مهارتهاي آموزش داده شده در رشته ارائه شده دو آزمون متفاوت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; براي نوبت اول و دوم انتخاب شوند. </font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>تبصره 4</b>- نوع آزمون آمادگي جسماني براي نوبت اول براساس ويژگيهاي فيزيولوژيكي و جسماني دانش آموزان و نيز &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;شرايط جغرافيايی اغلب استانهاي كشور، كشش از بارفيكس اصلاح شده و دراز و نشست در نظر گرفته شده ولي بنا بر تشخيص كارشناسي هاي استان مي تواند با آزمونهاي آمادگي جسماني ديگر (انعطاف پذيري و آزمونهاي استقامت عمومي) تغيير يابد.</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000">ماده 6- شيوه ارزشيابي درس تربيت بدني (1) در شهريور ماه (20 نمره) </font></b></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000">1ـ دانشي (5 نمره) &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2ـ نگرشي (2 نمره) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3ـ مهارتي (13 نمره) « آمادگي جسماني (8 نمره)&nbsp; - مهارتهاي ورزشي (5 نمره) »</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>تبصره</b> <b>1</b>- ارزشيابي دانشي از محتواي جزوه آموزشي و مطالب ارائه شده تئوري در طول سال با نظر دبير تربيت بدني بعمل مي آيد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و بخشي از آن مي تواند به تهيه مقالات ورزشي اختصاص يابد.</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>تبصره 2</b>- ارزشيابي مهارتي از بين كليه آزمونهاي جسماني و مهارتي با تشخيص دبير تربيت بدني آزمونهايي انتخاب و &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بارم گذاري مي شوند.</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000">فصل چهارم: </font></b></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000">شيوه ارزشيابي درس تربيت بدني (2) و (3) </font></b></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">درس تربيت بدني (2) ضمن حفظ و تقويت قابليت هاي آمادگي جسماني ،بر فراگيري فنون و مهارتهاي اساسي حداقل &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;يك رشته ورزشي انفرادي و يك رشته ورزشي گروهي با توجه به امكانات واحد آموزشي تأكيد دارد، و تربيت بدني (3) به مهارتهاي سطح بالاتر رشته هاي ورزشي ارائه شده در تربيت بدني (2) تأكيد داشته ،و ارزشيابي از آنها به شرح ذيل مي باشد.</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>مادة 7</b> : ارزشيابي تكويني نوبت اول و دوم (20 نمره با ضريب 1) </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">1ـ دانشي (4 نمره)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2ـ نگرشي (4 نمره) </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">3ـ مهارتي (12 نمره) « ‌ آمادگي جسماني ( 4 نمره ) -&nbsp; مهارتهاي ورزشي&nbsp; (8 نمره‌) »</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>تبصره:</b> ارزشيابي هاي تكويني نوبت اول و دوم در تربيت بدني 2 و 3 همانند درس تربيت بدني 1 با استفاده از چك ليست مشاهده در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حيطه هاي آموزشي و با نظر دبير تربيت بدني انجام مي شود.</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>ماده 8</b>- ارزشيابي هاي پاياني نوبت اول (با ضريب 2) و نوبت دوم (با ضريب 6) </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">ارزشيابي هاي پاياني نوبت اول و دوم از سه حيطه دانشي، مهارتي و نگرشي بعمل مي آيد كه حيطه مهارتي با تأكيد بيشتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر مهارتهاي رشته هاي ورزشي ارزشيابي مي گردد.</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">1ـ دانشي (4 نمره) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2ـ‌ نگرشي (4 نمره) </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">3ـ مهارتي (12 نمره) </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-3-&nbsp; قابليت هاي آمادگي جسماني&nbsp; (4 نمره )</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-3-&nbsp; مهارتهاي ورزشي&nbsp; (&nbsp; 8 نمره&nbsp; ) « آزمون هاي مهارتي 2 و 1 هركدام&nbsp; (2 نمره)&nbsp; ـ&nbsp; بكارگيري مهارت در بازي (4 نمره) »</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>تبصره 1 </b>– ارزشيابي از قابليت هاي آمادگي جسماني در نوبت اول توسط يكي از آزمونهاي سنجش استقامت عضلاني (دراز و نشست با زانوي خم يا كشش از بارفيكس اصلاح شده)‌ و در نوبت دوم توسط يكي از آزمونهاي سنجش استقامت عمومي (540 متر، &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 متر، 1600 متر، آزمون پله) انجام مي شود.</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#000000"></font></b>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>تبصره 2</b>- براي ارزشيابي از مهارتهاي ورزشي از بين مهارتهاي آموزش داده شده دو مهارت متفاوت براي نوبت اول و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دو مهارت ديگر براي نوبت دوم انتخاب و آزمون مي شود و بكارگيري اين مهارتها در فعاليت هاي ورزشي نيز ارزشيابي مي گردد.</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"><b>ماده 9-</b> شيوه ارزشيابي درس تربيت بدني (2) و (3) در دوره تابستاني </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000">براي دانش آموزان سال سوم كه به هر دليل موفق به گذراندن واحد تربيت بدني 2 يا 3 نشده اند. دوره تابستاني اجرا مي شود كه همانند ارزشيابي سالانه تربيت بدني 2 و 3 با احتساب ضرايب 1 و 4 براي ارزشيابي مستمر و پاياني، ارزشيابي مي گردد.</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000000">پايان</font></p> <p dir="rtl"><font color="#000000"></font>&nbsp;</p> Sat, 15 Oct 2011 16:29:01 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/890/ نمونه سئوالات کلاس داوری ارتقاء سه به دو http://varzesh.tarlog.com/post/839/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;">۱-اگر داوران زمین بازی را بررسی کنند و نقصی را مشاهده نمایند تصمیم داور چیست؟</div> <p>۲-اگر توپ بازی حالت قانونی را از دست بدهد و وارد دروازه شود تصمیم داور چیست؟و شروع مجدد بازی چه خواهد شد؟</p> <p>۳-اگر بدون اجازه داور دروازه بان جای خود را با هم دسته ی در جریان بازی عوض کند تصمیم داور چیست؟</p> <p>۴-اگر بازیکنی قبل از شروع بازی و بعد از شروع بازی از زمین اخراج شود تصمیم داور چیست؟</p><p><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p>۵-اگر بازیکنی یکی از وسایلش ناقص باشد و با اجازه داور بیرون برود تصمیم داور چیست؟</p> <p>۶-اگر داور بخاطر جریمه کردن بازی را قطع کند شروع مجدد چیست؟</p> <p>۷-اگر در جریان بازی بازیکنی زخمی شده و خون ریزی دارد تصمیم داور چیست؟</p> <p>۸-هر گاه بازیکنی در یک زمان بیش از یک خطا مرتکب شود تصمیم داور چیست؟</p> <p>۹-داوران مسابقه به چه نحو وسایل بازیکنان را قبل از شروع بازی بررسی می کنند؟</p> <p>۱۰-وظایف کمک داوران را شرح دهید؟</p> <p>۱۱-اگر خطایی در داخل محوطه جریمه بر علیه مدافع اتفاق بیافتد که منجر به ضربه پنالتی شود و وقت بازی تمام شده باشد تصمیم داور چیست؟</p> <p>۱۲-مهمترین موارد در شروع بازی چیست؟ اگر ضربه شروع را همان شروع کننده مجددا بزند تصمیم داور چیست؟</p> <p>۱۳-اگر داور مسابقه اشتباه کند و بازی را قطع کند شروع مجدد آن چه خواهد شد و آن را در چه زمانی از بازی انجام می دهد؟</p> <p>۱۴-توپ در چه زمانی داخل و در چه زمانی خارج از بازی است؟</p> <p>۱۵-اگر کمک داور پرچمش را بخاطر آفساید بلند کند و داور متوجه نشود و داخل محوطه جریمه توسط مدافع مهاجم سرنگون شود تصمیم داور چیست؟</p> <p>۱۶-آفساید را بطور کامل تعریف کرده و در چه زمانی بازیکن بخاطر آفساید بودن تنبیه می شود و استثناءات آن را بنویسید؟</p> <p>۱۷-خطاها و رفتار ناشایست را به تفکیک (۷+۳) بطور کامل بنویسید؟</p> <p>۱۸-بازیکن بخاطر خطا و رفتار ناشایست اخطار می گیرد آنها را بطور کامل بنویسید؟</p> <p>۱۹-ضریه پنالتی را تعریف کنید و نحوه اجرای آن را شرح دهید؟</p> <p>۲۰-فرق میان بر خورد شدید و خطای شدید را بنویسید؟</p> <p>۲۱-اگر ضربه آزاد غیر مستقیم را مستقیما وارد دروازه کند تصمیم داور چیست؟</p> <p>۲۲-بازیکن بخاطر خطا و رفتار ناشایست با کارت قرمز اخراج می شود آنها را بطور کامل شرح دهید؟</p> <p>۲۳-اگر توپ از خط طولی عبور کند تصمیم داور چیست؟ شرایط آنرا بنویسید؟</p> <p style="text-align: justify;">۲۴-اگر توپ از خط عرضی توسط مدافع عبور کند تصمیم داور چیست؟ و شرایط آنرا بنویسید؟</p> Sat, 10 Sep 2011 20:24:51 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/839/ نمونه سوال کلاس ارتقا داوری یک به ملی فوتبال http://varzesh.tarlog.com/post/837/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>نمونه سوال کلاس</strong><strong> ارتقا</strong><strong> داوری یک به ملی فوتبال</strong></p></div> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">۱- وظایف قانونی کمک داور را بنویسید.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">۲- هدف از اجرای آوانتاژ چیست و شرایط آن را بنویسید.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">۳-&nbsp;هفت خطای قابل اخطار کدامند؟</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">۴- هفت خطای قابل اخراج کدامند؟</p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><tarlogendprepost></tarlogendprepost></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">۵- بازیکن چه موقعی برای آفساید تنبیه خواهد شد شرح دهید.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">۶- تیمی ۷ نفره بازی را ادامه می دهد. در این موقه یکی از بازیکنان مصدوم می شود تصمیم داور چیست؟</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">۷- خطای شدید و برخورد شدید را شرح دهید و مثالی برای هر کدام بنویسید.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">۸- خطاهایی که دروازه بان در داخل محوطه جریمه مرتکب می شود که جریمه آن ضربه آزاد غیر مستقیم است بنویسید.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">۹-&nbsp;شش مورد از اصلاحیه های جدید فوتبال را بنویسید.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">۱۰- هدف از اصلاح و تغییر در قوانین چیست؟</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">۱۱- اجرای ضربه آزاد در داخل محوطه جریمه را مدافع به داخل دروازه خودی می زند. تصمیم&nbsp; داور چیست؟</p> Sat, 10 Sep 2011 20:20:50 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/837/ نمونه سوال کلاس ارتقا داوری یک به ملی فوتبال http://varzesh.tarlog.com/post/836/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><p style="text-align: center;"><strong>نمونه سوال کلاس</strong><strong> ارتقا</strong><strong> داوری یک به ملی فوتبال</strong></p></div> <p style="text-align: justify;">۱- کلیه مواردی که قانون ۲ در مورد توپ می گوید را به طور کامل بنویسید.<br> ۲- وظایف داور چهارم را به تفضیل کاملا” شرح دهید.<br> ۳- بازیکنی که برای مداوا زمین بازی را ترک کرده در چه زمانی اجازه دارد وارد زمین شود.<br> ۴- روح قوانین بازی بر چه اصولی استوار است.</p><p style="text-align: justify;"><tarlogendprepost><br> ۵- یک تماشاچی سوت میزند و بازیکنی داخل محوطه جریمه خودش به تصور توقف بازی توپ را با دست برمیدارد تصمیم داور چیست.<br> ۶- در جریان بازی دو بازیکن از دو تیم به طور همزمان خطا انجام می دهند تصمیم داور چیست.<br> ۷- بازیکن جانشین که در حال گرم کردن در پشت دروازه تیم خود میباشد وارد زمین میشود و از ورود توپ به دروازه با دست جلوگیری می کند تصمیم داور چیست.<br> ۸- قانون برای ده خطا جریمه ضربه آزاد مستقیم منظور کرده است پس به چه دلیل داوران برای تعدادی ازاین خطاها قرمز استفاده میکند.<br> ۹-&nbsp;ویژگی (مشخصه) اصلی بازی خطرناک را بنویسید.<br> ۱۰- چگونه تشخیص میدهید بازیکنی موقعیت واضح و آشکار گل دارد.<br> ۱۱- آنچه را که داور میبایست در نحوه رعایت آوانتاژ در نظر بگیرد بنویسید.<br> ۱۲- یک بازیکنی از تیمی هفت نفره است<br> الف) با خطای شدید مرتکب خطای پنالتی میشود<br> ب) با خطایی که مستحق کارت نمی باشد مرتکب خطای پنالتی میشود ولی خودش بشدت مصدوم شود و برای مداوا به بیرون زمین هدایت میشود تصمیم داور را در دو حالت توضیح دهید.<br> ۱۳- در هنگام اجرای ضربه پنالتی بازیکنی از همدسته زننده ضربه در منطقه آفساید قرار می گیرد تصمیم داور چیست.<br> ۱۴- در جریان بازی بازیکنی از داخل محوطه جریمه با کفش یا شئ دیگر بازیکن حریف را در حال گرم کردن است میزند تصمیم داور چیست.<br> ۱۵- ضربه پنالتی بطور صحیح انجام میشود و توپ:<br> الف) بعد از برخورد با تیر دروازه به وسیله عامل خارجی وارد دروازه میشود<br> ب) بعد از برخورد به تیر دروازه می ترکد و داخل دروازه میشود تصمیم داور را در دو حالت بنویسید.<br> ۱۶- مدافع گرفتن مهاجم را در خارج از محوطه جریمه شروع می کند ولی در داخل محوطه جریمه تمام می کند تصمیم داور چیست.<br> ۱۷- داور بازیکن ذخیره را که نامش در لیست ذخیره ثبت نشده اجازه میدهد وارد زمین شود و او بعد از لحظه ای گل به ثمر میرساند<br> الف) داور قبل از شروع مجدد بازی متوجه این امر میشود<br> ب) اگر داور بعد از شروع مجدد بازی متوجه این امر شود تصمیم داور در دو حالت را بنویسید.<br> ۱۸- وظایف و اختیارات داور را به طور کامل شرح دهید.<br> ۱۹- کلیه خطاهایی را که قانون دوازده برای انها ضربه آزاد غیر مستقیم در نظر گرفته بنویسید.<br> ۲۰- داور برای زدن ضربه آزاد علامت میدهد بازیکن حریف فاصله&nbsp;۱۵/۹ را رعایت نمی کند تصمیم داور چیست.</tarlogendprepost></p> <p style="text-align: center;"><strong>مدرس: حسین عسگری</strong></p> Sat, 10 Sep 2011 20:18:32 UTC http://varzesh.tarlog.com/comments/836/